You are on page 1of 17

MATEMATIK ASAS (MT 3311 D1) STATISTIK

NAMA NAMA PENSYARAH KUMPULAN : HO SIEW YEE : EN.HJ.MOHAMED. AZLI BIN ABU. SAMAH : 3 PPISMP - BIMBINGAN

KAJIAN RINGKAS – SOAL SELIDIK Bilangan jam dalam penggunaan Facebook secara online dalam kalangan pelajar guru di IPDA Sasaran = 50 orang .

 statistik berkembang apabila John Graunt (1620-1674) menulis buku yang berjudul Natural and Political Observation on the Bills of Mortality .LATAR BELAKANG STATISTIK  “statistik” berasal dari perkataan Itali “statistik” yang bermaksud “statesman”.  mula dijadikan satu perkataan Inggeris pada abad yang ke lapan belas.

PENGENALAN STATISTIK  digunakan untuk mengenal pasti pola-pola yang wujud dalam sesuatu data  cara atau kaedah untuk menguruskan data dalam suatu bentuk yang lebih tepat dan jelas  satu kaedah saintifik untuk mengumpul. rumusan dan keputusan berdasarkan hasil penganalisian data . menyusun. meringkas. mempersembahkan dan menganalisis data serta membuat kesimpulan.

Statistik perihalan -. graf dan jadual yang mudah difahami semasa penyampaian maklumat senang diperolehi Statistik pentadbiran -. mempersembahkan data dan menganalisa data -.data-data akan dikumpul. disusun. diringkaskan dan dibentang dalam bentuk carta.menyusun.menginterpretasi nilai atau membuat keputusan dan membuat kesimpulan --bergantung kepada teori kebarangkalian Statistik .kaedah pengumpulan data.

2. . jenis atau pangkat bandingan sahaja. berat badan(kg) dan isi padu minuman botol (ℓ). warna dan jenis makanan. jantina. Contohnya ketinggian murid (cm). Data dari maklumat kuantitatif  Nilai datanya adalah suatu nombor. Data dari maklumat kualitatif  Nilai data bukan nombor sebenar tetapi hanya menunjukkan kelas. Contohnya.JENIS-JENIS DATA STATISTIK 1.

 .PERWAKILAN DATA histogram  graf garis  carta palang  piktograf  carta pai  Kita harus memilih perwakilan yang sesuai untuk persembahan data yang berbeza.

BORANG SOAL SELIDIK .

JADUAL KEPUTUSAN HASIL KAJIAN SOAL SELIDIK Bilangan Jam dalam Penggunaan Facebook 1 jam 2 jam 3 jam 4 jam 5 jam Lebih daripada 5 jam 8 5 2 3 12 20 Bilangan Pelajar Guru .

PERBANDINGAN PERWAKILAN DATA DALAM BENTUK GRAF GARIS DAN CARTA PALANG .

25 Bilangan Jam Dalam Penggunaan Facebook 20 Jumlah Pelajar Guru 15 Bilangan Jam Penggunaan Facebook 10 5 0 1 jam 2 jam 3 jam 4 jam 5 jam Bilangan Jam Dalam Penggunaan Facebook > 6 jam .

saya memilih penggunaan bentuk visual graf garis  kerana maklumat dan data yang saya perolehi adalah dalam tempoh masa  graf garis sesuai untuk menunjukkan hubungan antara dua pembolehubahan  supaya ia mudah dilihat dan senang difahami.  .

Bilangan Jam Dalam Penggunaan Facebook 20 18 16 14 Jumlah Pelajar Guru 12 10 Bilangan Jam Penggunaan Facebook 8 6 4 2 0 1 jam 2 jam 3 jam 4 jam 5 jam > 6 jam Bilangan Jamdalam Penggunaan Facebook .

 ia . Kedua. peratusan atau jumlah perbelanjaan. saya memilih carta palang  untuk membuat perbandingan di antara dua atau lebih perkara pada suatu masa digunakan untuk menunjukkan amaun seperti kekerapan.

 Merujuk garf garis dan carta palang yang di atas.  Keputusan ini telah menunjukkan bahawa kebanyakkan daripada mereka telah banyak menghabiskan masa lapang mereka lebih daripada 4 jam untuk melayari Facebook setiap hari. . kita boleh dapati bahawa peratus bilangan jam penggunaan Facebook dalam kalangan pelajar guru PPISMP Semester 2 menurun pada mulanya dan semakin meningkat pada akhirnya.

saya rasa graf garis adalah perwakilan data yang paling sesuai untuk persembahan data kajian saya.  Akhir sekali. graf garis dapat meringkaskan data terkumpul yang tertabur dan menggambarkan taburan tersebut secara sistematik. .  Dengan menggunakan graf garis. data terkumpul saya dapat dipersembahkan dengan jelas dan penerima dapat memahami maklumat yang saya ingin sampaikan.

Sekian. terima kasih! .