You are on page 1of 2

Sheet1

S.C. APATERM S.A. GALAŢI
Registrul Comertului nr.J17/683/1998
Cod fiscal R0 10871486
str.Crizantemelor nr.6 Galati

În reorganizare judiciara (in judicial reorganisation, en redressement)

SITUATIA ASOCIATIILOR DE PROPRIETARI/LOCATARI CU DATORII DE BAZA > 100.000 LEI CARE NU AU ACCESAT PROCEDURA
DATORII LA 30.06.2013
Asociatia de
proprietari/
Nr crt locatari

BAZA

PENALITATI

TOTAL

Numar
apartamente
racordate la
sistemul
centralizat

Datorie
medie
pe
apt racordat
la sistemul
centralizat

CARTIER

1

371 Olt

2,094,757.74

825,843.36

2,920,601.10

355

8,227.05

Micro 17

2
3
4

372
335
768

1,584,626.68
995,145.37
886,578.08

802,501.69
564,878.24
538,687.19

2,387,128.37
1,560,023.61
1,425,265.27

262
69
101

9,111.18
22,609.04
14,111.54

Micro 17
str Anghel Saligny
Str Magura

5
6
7
8
9
10

771
227
209
751
311
702

480,812.71
471,752.69
463,865.15
449,683.43
423,529.39
387,847.93

400,212.15
277,033.35
430,816.25
365,386.10
346,651.38
262,098.87

881,024.86
748,786.04
894,681.40
815,069.53
770,180.77
649,946.80

106
142
197
234
67
173

8,311.56
5,273.14
4,541.53
3,483.20
11,495.24
3,756.92

Str Nae Leonard
Tiglina 1
Str Reg 11 Siret
Str Feroviarilor
Micro 16
Str Traian Vuia

11

325

361,348.13

637,643.55

998,991.68

220

4,540.87

Str Frunzei

12

772

354,298.48

407,648.16

761,946.64

126

6,047.20

Str Basarabiei

13
14
15
16
17

320
278
810
610
268

330,436.51
280,983.00
278,577.88
270,257.95
253,847.26

540,553.75
297,905.36
247,903.49
198,914.69
505,139.75

870,990.26
578,888.36
526,481.37
469,172.64
758,987.01

169
139
128
82
195

5,153.79
4,164.66
4,113.14
5,721.62
3,892.24

Str Siderurgistilor
Str G-ral Dragalina
Str Portului
Str Av M Zorileanu
Str Siderurgistilor

Page 1

Blocuri arondate
D 6, D 7, D 8, D 9, E 8, E 10, E 11, E
12
G2B, G2C, G3A, G4A, G4B, G4C,
G4D
2A, 2C
K9A, L6, U1A, Z2
S 3, S 4, S 5, S 6, S 8, S 13, S 14
PS12
C 25, C 26, C 27, C 28
A 1, A 2, A 3, C 5, B 4
C 5, C 6, C 7
Y 3, Y 4, T 6, T 7
4 A, 4 C, 4 D, 3 D, 3 E, 3 F, 3 G, 3 C
R1A, U 6, U14A, U1B, R1B, R 2, S
15, S 1, S 16, R 1, S 12
6 A, 6 B, 6 C, SD5A1, SD5A2, SD5B,
SD7A, SD7B
D 6, D 8
Camin 1, Camin 2
T 4,
D5D, D5E, SD4A, SD4B, SD4C

Sheet1

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

319
550 bis
471
509
832
619
584
231
596
103 bis
308
212
371 bis
752
552
354
403 bis
813
720
855
190
535
823
TOTAL

268,104.17
237,536.31
236,919.34
220,867.73
197,835.96
201,585.12
165,879.09
165,703.01
164,187.52
160,311.93
160,099.65
156,347.17
153,814.89
148,693.34
145,258.75
131,183.23
129,403.99
126,102.56
125,825.98
120,512.24
116,409.37
106,932.99
100,121.71
14,107,984.43

214,227.64
482,331.81
163,410.46
400,946.77
148,325.52
385,244.86
136,815.10
357,682.83
231,175.26
429,011.22
100,551.36
302,136.48
188,161.53
354,040.62
133,505.77
299,208.78
146,308.40
310,495.92
182,752.16
343,064.09
141,113.01
301,212.66
55,040.01
211,387.18
101,562.52
255,377.41
96,504.40
245,197.74
192,333.55
337,592.30
161,501.42
292,684.65
90,437.56
219,841.55
138,496.60
264,599.16
183,257.46
309,083.44
132,066.17
252,578.41
115,161.83
231,571.20
117,819.51
224,752.50
76,334.37
176,456.08
10,896,678.94 25,004,663.37

120
65
72
27
55
114
30
145
46
153
258
63
29
74
39
94
49
82
54
41
82
59
122
4,638

Page 2

CRIN 1, CRIN 2, FLORA 1
4,019.43
Micro 16
D 14
6,168.41
Str Otelarilor
F5
5,350.62
Micro 19
M
13,247.51
Str Otelarilor
D4
7,800.20
Str Nae Leonard
2,650.32 Str Victor Papilian B
11,801.35 Bd Dunarea nr 33 D 6, L 8
I1
2,063.51
Str Brailei 171
A1
6,749.91
Str Brailei 197
2,242.25 Str Domneasca 13 L
A 17, B 5, C 3, F 1, F 2, F 3
1,167.49
Micro 16
D2
3,355.35
Str Saturn
E9
8,806.12
Micro 17
3,313.48 Str 1 Decembrie 1918 B
D2
8,656.21
Str V Valcovici
C 2, E 4, E 5
3,113.67
Str Oltului
Q1
4,486.56
Str Textilistilor
3,226.82 Str Siderurgistilor 50 A
B 5, B 6, C 3
5,723.77
Str Ionel Fernic
6,160.45 Str Henry Coanda V 4, U 5, W 6, W 7, W 8
A 1, A 2
2,824.04
Str Vlad Tepes
B1
3,809.36
Str Brailei 205
1,446.36 Str Siderurgistilor 10 D 3, D 6