You are on page 1of 4

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

EDUCATOARE: Maria Mocanu GRĂDINIŢA: ,,Pinocchio”, Cîmpia-Turzii NIVEL: I Grupa mijlocie TEMA DE STUDIU: ,,Cum a fost/ este şi va fi aici pe pământ?” TEMA SĂPTĂMÂNII: „Cu ce călătorim” FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată (DŞ, DOS) ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE: ADE „Au fost, sunt, vor fi”- rezolvare de probleme, DOSîndoituri din hârtie SCOPUL ACTIVITĂŢII: *Dezvoltarea capacităţii de a rezolva probleme simple de adunare şi scădere cu o unitate în limitele 1-4; *Efectuarea unor lucrări practice simple simple cu material pus la dispoziţie; OBIECTIVE OPERAŢIONALE: DŞ: Rezolvare de probleme o Să numere corect în limitele 1-4; o Să rezolve probleme simple de adunare şi scădere cu o unitate; o Să compună o problemă de adunare sau scădere cu o unitate; o Să verbalizeze acţiunile utilizând termenii matematici adecvaţi; DOS: Îndoituri din hârtie • Să plieze hârtia în mai multe etape pentru a obţine un obiect cunoscut, • Să realizeze lucrări practice, să le găsească întrebuinţare STRATEGII DIDACTICE: Metode: Conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, lucrul individual. Mijloace de învăţământ: ADE: material mărunt- mijloace de locomoţie, machetuţe-mijloace de locomoţie, machete cu locul pe unde circulă mijloacele de locomoţie:strada, marea, cerul, pentru educatoare şi pentru fiecare copil, fişe-problemă, fişe matematice, creioane, hârtie albă FORMA DE ORGANIZARE: pe grupuri, frontal, individual LOCUL DE DESFĂŞURARE: sala de grupă MATERIAL BIBLIOGRAFIC: o Curriculum pentru învăţământul preşcolar ( 3-6/7 ani) MECI, 2008; o Suport pentru aplicarea noului curriculum pentru învăţământul preşcolar , nivel 3-5 ani; o Aplicaţiile noului curriculum pentru învăţământul preşcolar o Didactic.ro

iar apoi vom realiza prin îndoitură avionul. ce v-am pregătit eu pentru comportamentul azi? copiilor -Ce reprezintă strada. mărunt . redat un mijloc de locomoţie -frontal. . -Voi formula o problemă de adunare şi voi aşeza pe macheta mea mijloacele de locomoţie din enunţ. Momentul organizatoric STRATEGII EVALUARE DIDACTICE -aerisirea sălii de grupă şi asigurarea unui climat benefic pentru desfăşurarea activităţii.Reactualizarea copiii despre mijloacele de -conversaţia.conversaţia.PROIECT DIDACTIC EVENIMENT DIDACTIC 1. 5. Captarea Copiii descoperă în buzunărelul cu -explicaţia. Anunţarea . -urmăresc cu 3. Copiii vor lucra pe măsuţe. numesc. o să rezolvăm probleme. -pregătirea materialelor necesare 2. Educatoarea descoperă machetele -demonstraţia -urmăresc şi pregătite. pe unde circulă.Copii. locomoţie. CONŢINUT ŞTIINŢIFIC .exerciţiul. Se poartă o scurtă conversaţie cu -explicaţia.explicaţia. referitor la: cum se explicaţiile date. pentru că ştiţi foarte multe -conversaţia. marea? -Care dintre mijloacele de locomoţie circulă pe stradă? -Ce materiale aţi primit pe măsuţe? Cu aceste materiale. apreciez -Copii. vom rezolva împreună probleme de adunare şi scădere. Dirijarea Rezolvare de probleme de învăţării adunare şi scădere cu material . temei lucruri despre mijloacele de -explicaţia. ce transportă 4. atenţiei surprize un jeton pe care este -conversaţia. astăzi o să numărăm. atenţie cunoştinţelor locomoţie.

Câte maşini circulă acum pe stradă? . -observarea modului în care copiii realizolvă problemele -aprecieri.Pe mare circulau patru vapoare. acum o să ne confecţionăm avioane. Voi solicita copiii să formuleze şi să rezolve probleme orale de adunare cu o unitate. -demonstraţia. pe -explicaţia. scriind în casete atâtea buline câte arată rezultatul problemelor. -Pe stradă circulă o maşină. Copiii care au rezolvat corect. ca să zburăm cu ele.Dacă pe stradă circulă o maşină şi mai vine încă una. Rezolvare de probleme pe fişa matematică. Câte avioane zboară acum pe cer? Un copil rezolvă problema. Copiii vor rezolva problemele pe fişa matematică. Câte elicoptere mai zburau pe cer? Copiii rezolvă problema. apoi compun şi rezolvă probleme de scădere cu o unitate. Câte vapoare mai circulă pe mare? . Unul a aterizat. au mai rămas pe mare trei vapoare. Prezint copiilor o fişă-problemă -Pe cer zboară două avioane. Activitate practică Pentru că aţi rezolvat corect problemele .Dacă pe mare circulau patru vapoare şi unul a acostat. Rezolvare de probleme orale. aplauze Urmăresc modul în care copiii rezolvă sarcinile pe fişa matematică Urmăresc modul în carecopiii realizează îndoitura din hârtie . stradă circulă două maşini. apoi fără material intuitiv. cu ajutorul fişelor-probleme. Voi prezenta copiilor o fişăproblemă de scădere. Din depărtare mai apare încă o maşină. . îşi vor nota lucrările cu buline roşii. -Pe cer zburau patru elicoptere. Aprecieri verbale. -exerciţiul Un vapor a ajuns la destinaţie şi a acostat. De după un nor mai apare un avion.în echipe de câte doi. Explic şi demonstrez procedeele de lucru. Analizăm împreună rezultatele obţinute. în total.

călătorie cu avioanele. în acelaşi timp cu copiii. -recompense.Acum.6. Voi face aprecieri asupra -conversaţia. copiii păstrează avioanele. au rezolvat sarcinile pe fişa matematică. vom pleca într-o -conversaţia. Încheierea activităţii . -exerciţiul Copiii formează un rând şi ne vom juca jocul ”Avion cu motor”. copiii. Observarea modului de realizare a jocului -aprecieri verbale. Copiii păstrează avioanele drept recompensă pentru activitatea lor. a modului în care au formulat şi rezolvat probleme. La finalul lucrului. Asigurarea feed-back-ului Voi realiza îndoitura pe etape. au confecţionat avioane şi s-au jucat. . comportamentului copiilor. 7.