UNIT 1.

4 Rekabentuk Secara umumnya Internet merupakan satu rangkaian bersifat global yang menghubungkan lebih dari seorang pengguna dari seluruh dunia yang membolehkan pertukaran maklumat OBJEKTIF
Di akhir penggunaan CD ini Pelajar akan;

PAKEJ MULTIMEDIA

WAJ 3106

1. 2. 3. 4.

Memahami dan mempelajari info berkenaan konsep perpaduan Didedahkan mengenai sejarah perpaduan di Negara kita Mengaitkan pelestarian IT dalam proses pembelajran Diberi pendedahan mengenai kebaikan serta keburukan internet. 5. Mengetahui dengan terperinci mengenai keadaan politik semasa

HUBUNGAN ETNIK
Jabatan Sains Sosial INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS IPOH 2013

© 2013 Studio Multimedia, IPIP.

Page 1

Produksi Studio Multimedia. khususnya kepada pensyarah pembimbing kami iatu Puan siti khamariah Riduwan yang telah banyak menyumbangkan idea dan bahan dalam menjayakan penghasilan bahan multimedia ini. Jika ‘Autorun’ tidak berfungsi sila buka fail ‘mula. khususnya yang mengajar Teknologi Maklumat di sekolah-sekolah.pps’ melalui ‘Powerpoint’ atau ‘Explorer. Semoga bahan yang dihasilkan ini akan menjadi rujukan berguna kepada pelajar. Muhammad Iftitah Bin Mustafa Page 2 . Terima kasih juga kepada pihak Jabatan Teknologi Pendidikan yang berusaha untuk menerbitkan pakej ini. Microsoft Powerpoint versi 2007 ke atas. pensyarah dan guru-guru. Cara memainkan CD: Masukkan CD dan ikuti langkah yang dipaparkan. IPIP 2013. PENGHARGAAN Penghargaan dan terima kasih.Hadapan / Luar PANDUAN PENGGUNAAN Keperluan Minimum Sistem: RAM 128Mb Sistem Pengoperasian Windows /Linux.

Lipat dan Lekatkan gam di sini. Page 3 . Lipat dan Lekatkan gam di sini. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Lipat dan Lekatkan gam di sini.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful