TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ

Lector univ. dr. Gabriel Jinga
Catedra de Contabilitate, Audit si Control de Gestiune ASE Bucuresti

Cuprins
Notiuni generale 1. Ce este TVA 2. Aplicare teritoriala 3. Legislatie aplicabila 4. Operatiuni impozabile 5. Persoane impozabile 6. Livrari de bunuri 7. Achizitii intracomunitare 8. Prestari de servicii 9. Persoana obligata la plata 10. Fapt generator. Exigibilitate 11. Baza impozabila 12. Cote 13. Conditii deducere 14. Evidenta
15. 16. 17.

18.

19.

Calcul si plata Declarare Noutati introduse la 01.01.2012 Noutati introduse la 01.07.2012 Studii de caz

2

NOŢIUNI DE BAZĂ PRIVIND TVA

3

1. CE ESTE TVA?

Impozit pe consum: trebuie colectat de către statul unde are loc consumul final
Colectat prin intermediul persoanelor inregistrate in scop de TVA care lucrează astfel în calitate de “perceptor fiscal” pentru stat Nu este un cost pentru plătitorul de TVA, ci influenţează numai fluxul de numerar (cash-flowul). Este un cost pentru neplătitorul de TVA.
4

Olanda. Portugalia. Letonia.01. Republica Slovacia. Bulgaria. Slovenia. Republica Cehă. Belgia. Italia. Estonia. Finlanda. Irlanda. APLICARE TERITORIALĂ Până la 01. Cipru. România. Suedia şi Regatul Unit al Marii Britanii.2.2007 teritoriul de aplicare a TVA = Comunitatea Comunitate = State membre – teritorii + teritorii UE excluse incluse  State Membre: Austria. Ungaria.01. 5 . Malta. Grecia. Lituania. Luxembourg. Spania. Danemarca. Germania. Franţa. Polonia.2007 teritoriul de aplicare a TVA = România  După 01.

europa.eu/taxation_customs/common/infringements/case_law/ 6 index_en. LEGISLAŢIE APLICABILĂ La nivel european: Directiva 112/2006 La nivelul statelor membre: Legislaţiile statelor membre care preiau directivele. Titlul VI TVA În caz de conflicte  Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene http://ec.htm .3. România: Legea 571/2003.

127 alin. constituie sau sunt asimilate cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii. în conformitate cu prevederile art. efectuate cu plată. 126 Cod fiscal a) operaţiunile care. în sensul art. astfel cum este definită la art. 128 . d) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor să rezulte din una dintre activităţile economice prevăzute la art. acţionând ca atare. 132 şi 133. OPERAŢIUNI IMPOZABILE Sunt operaţiuni impozabile în România cele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: Art. în sfera taxei. (2) 7 .4. (1). b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi în România. 127 alin. c) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizată de o persoană impozabilă.130.

dar este permisă deducerea taxei datorate sau achitate pentru achiziţii c) operaţiuni SFD (scutite de taxă fără drept de deducere. art. pentru care se aplică cotele prevăzute la art. 143 .1441). d) importuri şi achiziţii intracomunitare de bunuri 8 . pentru care nu se datorează taxa. art. 141). 126 Cod fiscal b) operaţiuni SDD (scutite de taxă cu drept de deducere. OPERAŢIUNI IMPOZABILE Operaţiunile impozabile pot fi: a) operaţiuni TAXABILE. 140 Art. pentru care nu se datorează taxa şi nu este permisă deducerea taxei datorate sau achitate pentru achiziţii.4.

Cine este persoana obligată la plata TVA în România? TVA este datorată de: -furnizor. Operaţiunea este cuprinsă în sfera TVA? DA Nu se datorează TVA 3.4. Operatiunea are loc în România? DA NU Nu se datorează TVA în Romania Nu se datorează TVA 4. -importator 9 . Operaţiunea este efectuată de o persoană impozabilă ce acţionează ca atare? DA Când aplic TVA? NU Nu se datorează TVA NU 2. Se aplică vreo scutire? NU DA 5. OPERAŢIUNI IMPOZABILE .5 ÎNTREBĂRI DE BAZĂ 1. -cumpărător.

5. în mod independent. orice activitate economică. PERSOANE IMPOZABILE/NEIMPOZABILE  Art. Persoană impozabilă = orice persoană care desfăşoară. în orice loc din lume Persoană neimpozabilă = o persoană care nu desfăşoară activităţi economice în niciun loc din lume  10 . fisc. 127 C.

Persoane neimpozabile:  persoane fizice care lucrează în baza unui contract individual de muncă  instituţii  persoane publice care realizează numai operaţiuni cu titlu gratuit 11 . PERSOANE IMPOZABILE/NEIMPOZABILE Art. fisc.5. 127 C.

: bănci) Grupul celor 3 neplătitori Obligate să se înregistreze cu art.5. 153 Impozabile Exceptate Persoane Întreprinderi mici Fac numai operaţiuni scutite fara drept de deducere (Ex. ONG Persoane fizice neimpozabile Neplătitori12 de TVA . 1531 Neimpozabile Persoane juridice neimpozabile Ex: Institutii publice. PERSOANE IMPOZABILE/NEIMPOZABILE Normale Plătitori de TVA Obligate să se înregistreze cu art.

chiar dacă bunul este transportat direct beneficiarului. LIVRĂRI DE BUNURI . În cazul a două sau mai multe transferuri succesive ale dreptului de proprietate asupra unui bun. 13 Art. 128 (1. dar în contul altei persoane. a achiziţionat şi livrat bunurile respective ea însăşi. care acţionează în nume propriu.6) C.6. fiecare transfer este considerat o livrare separată a bunului. în calitate de intermediar. fiscal .2. într-o livrare de bunuri.CONCEPTE DE BAZĂ Livrare = dreptul de a dispune de bunuri ca şi un proprietar Se consideră că o persoană impozabilă.

în condiţiile prevăzute de legislaţia referitoare la proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia. cu excepţia contractelor de leasing b) transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor. fiscal a) predarea efectivă a bunurilor către o altă persoană.CONCEPTE DE BAZĂ Operaţiuni asimilate livrărilor de bunuri: Art. LIVRĂRI DE BUNURI .6. în urma executării silite c) trecerea în domeniul public a unor bunuri din patrimoniul persoanelor impozabile. 128 (3) C. ca urmare a unui contract care prevede că plata se efectuează în rate sau a oricărui alt tip de contract care prevede că proprietatea este atribuită cel mai târziu în momentul plăţii ultimei sume scadente. în schimbul unei despăgubiri 14 .

fiscal a) preluarea bunurilor mobile achiziţionate sau produse de către aceasta pentru a fi utilizate în scopuri care nu au legătură cu activitatea economică desfăşurată sau pentru a fi puse la dispoziţie altor persoane în mod gratuit. LIVRĂRI DE BUNURI . dacă taxa aferentă bunurilor respective sau părţilor lor componente a fost dedusă total sau parţial. dacă taxa aferentă a fost dedusă total sau parţial b) bunurile constatate lipsă din gestiune (exceptie alin. 8) c) Orice distribuire de bunuri din activele unei persoane impozabile către asociaţii sau acţionarii săi. Situatiile de mai sus le regăsim denumite generic LIVRARI CATRE SINE 15 .6.CONCEPTE DE BAZĂ Operatiuni asimilate livrărilor de bunuri: Art. 128 (4) C.

care nu mai pot fi valorificate. în mod gratuit. precum şi alte bunuri acordate în scopul stimulării vânzărilor (!!! condiții Norme) f) acordarea de bunuri de mică valoare. în cadrul acţiunilor de sponsorizare.CONCEPTE DE BAZĂ Nu constituie livrare de bunuri: a) bunurile distruse ca urmare a unor calamităţi naturale sau a unor cauze de forţă majoră. fiscal b) bunurile de natura stocurilor degradate calitativ. 128 (8) C. precum şi bunurile pierdute ori furate. LIVRĂRI DE BUNURI . precum şi alte destinaţii prevăzute de lege (!!! condiții Norme) 16 . în limitele prevăzute prin lege e) acordarea în mod gratuit de bunuri ca mostre în cadrul campaniilor promoţionale. dovedite legal Art. de mecenat. pentru încercarea produselor sau pentru demonstraţii la punctele de vânzare.6. precum şi activele corporale fixe casate (!!! condiții Norme) c) perisabilităţile. de protocol/reprezentare.

fie de către destinatar fie de către altă persoană în contul unuia dintre cei doi În România are loc o livrare intracomunitară În Italia are loc o achiziţie intracomunitară . ROMÂNIA X furnizor BUNURI Italia Y destinatar Art. 128 (9) C.CONCEPTE DE BAZĂ  LIVRARE/ACHIZIŢIE INTRACOMUNITARĂ (LIC/AIC) Art. LIVRĂRI DE BUNURI . 17 Transportul se face: fie de către furnizor. 1301 C. fisc. fisc.6.

LIVRĂRI DE BUNURI . 18 . fisc. • fie de către altă persoană în contul lui X Transferul este orice operaţiune de mai sus.CONCEPTE DE BAZĂ  TRANSFER (TR) – operatiune asimilata LIC ROMÂNIA Italia Bunurile se utilizează în scopul activităţii economice a lui X Art.6. X persoană impozabilă în România Transfer de bunuri Transportul se face: • fie de către X. 128 (10) C. cu excepţia non-transferurilor.

X persoană impozabilă în România Transfer de bunuri Transportul se face: • fie de către X.6. • fie de către altă persoană în contul lui X -tranzacţii în care locul este în Italia 19 -unele operaţiuni: utilizare temporară. fostele regimuri suspensive etc. . prestări servicii.CONCEPTE DE BAZĂ  NON-TRANSFER (NTR) ROMÂNIA Italia Bunurile se utilizează pentru Art. fisc.LIVRĂRI DE BUNURI .cu condiţia ca bunul să se întoarcă în România . 128 (12) C.

CONCEPTE DE BAZĂ  IMPORT / EXPORT Art.LIVRĂRI DE BUNURI . Import ROMÂNIA NON-Comunitate Export 20 . fisc.6. 131 C.

Bunuri livrate la bordul navelor. dacă bunurile nu se transportă: locul unde sunt puse la dispoziţia cumpărătorului Bunuri care se instalează: locul unde se face instalarea sau montajul. fiscal   dacă bunurile se transportă: locul unde începe transportul.CONCEPTE DE BAZĂ LOCUL LIVRĂRII Regulă generală: Art. LIVRĂRI DE BUNURI . 132 (1) C. aeronavelor.6. trenurilor: locul de plecare a transportului de pasageri 21 Excepţie:   .

7. Transferul din alt SM = operatiune asimilată AIC în România Locul operaţiunii . ca şi un proprietar de bunuri transportate dintr-un stat membru într-un alt stat membru.locul unde se găsesc bunurile în momentul în care se încheie expedierea sau transportul bunurilor sau SM care acordă codul de TVA al clientului 22 .ACHIZIŢII INTRACOMUNITARE Achiziţia intracomunitară de bunuri = obţinerea dreptului de a dispune.

7. ACHIZIŢII INTRACOMUNITARE Persoana obligată la plată: cel care face achiziţia a) b) Cei înregistraţi cu 153: taxare inversă Cei înregistraţi cu 1531: plată 23 .

8. fisc. închirierea de bunuri sau transmiterea folosinţei bunurilor în cadrul unui contract de leasing.CONCEPTE DE BAZĂ Prestare de servicii = orice operaţiune care nu constituie livrare de bunuri o Prestările de servicii cuprind şi operaţiuni cum sunt: Art. de a nu concura cu altă persoană sau de a tolera o acţiune ori o situaţie. prestate în mod gratuit pentru uzul personal al angajaţilor săi sau pentru uzul altor persoane 24 Dar și Prestări către sine o o . utilizarea temporară a activelor în scopuri care nu au legătură cu activitatea economică sau pentru a fi puse la dispoziţie altor persoane. 129 C. PRESTĂRI DE SERVICII . o angajamentul de a nu desfăşura o activitate economică. gratuit serviciile care fac parte din activitatea economică a persoanei impozabile.

locul prestării pentru accesul la evenimente cultural artistice. închiriere auto pe termen scurt. catering. PRESTĂRI DE SERVICII . restaurant.3): locul unde prestatorul este stabilit sau are un sediu fix Excepţii B2B (art 133 alin. Excepţii B2C (art 133 alin. 4 si 7): locul bunului imobil. etc.2): locul unde beneficiarul este stabilit sau are un sediu fix B2C (art 133 alin. 5 si 6) 25 25 .CONCEPTE DE BAZĂ LOCUL PRESTĂRII Reguli generale: B2B (art 133 alin.8.

se va aplica regula B2C 26 26 .8. PRESTĂRI DE SERVICII – B2B Dovada faptului că beneficiarul este persoană impozabilă se face pe baza următoarelor documente: • persoana impozabilă stabilită în Comunitate. cu:  codul de înregistrare în scopuri TVA sau un cod similar  alte documente relevante din care să rezulte că beneficiarului este o persoană impozabilă/desfăşoară activitate economică (de la documente emise de autoritatea fiscală până la documente printate de pe website-ul comopaniei • !!! Dacă beneficiarul nu face dovada că este persoană impozabilă. cu:  o adresă a sediului activităţii/sediului fix din Comunitate  un cod valid de TVA atribuit de autorităţile fiscale ale unui stat membru persoana impozabilă stabilită în afara Comunităţii.

art.8.locul unde mijlocul de transport este pus efectiv la dispoziţia clientului serviciile de restaurant si catering. 133 alin. trenurilor – locul prestării – locul prestării efective. locul de plecare a transportului de călători 27 27 • • • .locul unde sunt situate bunurile imobile servicii de transport de persoane – locul prestarii . PRESTĂRI DE SERVICII – EXCEPTII Set 1 – Excepţii de la ambele reguli de baza . aeronavelor.locul unde se efectuează transportul. în funcţie de distanţele parcurse închirierea mijloacelor de transport pe termen termen scurt – locul prestarii . respectiv.(4) • serviciile legate de bunuri imobile – locul prestarii . inclusiv cele realizate la bordul navelor.

precum şi orice operaţiune ce se efectuează în legătură cu livrarea de bunuri mobile si încorporarea acestora într-un bun imobil astfel încât bunurile mobile devin bunuri imobile prin destinaţia lor activitatile de evaluare a bunurilor imobile serviciile de administrare a bunurilor imobile serviciile juridice legate de cesiunea sau transferul titlului de28 proprietate asupra unui bun imobil 28 . curătare si demolare. reparaţii. spatii de depozitare) pregătire şi coordonare a lucrărilor de construcţii (ex. a unui bun imobil prin natura sa. transformare. instalare. intretinere. PRESTĂRI DE SERVICII – EXCEPTII Exemple de servicii efectuate în legătură cu bunurile imobile:       acordare de drepturi de utilizare a bunurilor imobile (inclusiv spatii de parcare.8. serviciile arhitecţilor societăţilor care asigură supravegherea pe şantier) lucrările de construcţii-montaj. finisare.

29 • . se consideră că locul prestării este: • în România. când acestea sunt prestate de o persoană impozabilă care îşi are sediul activităţii economice /sediul fix în afara Comunităţii. dacă utilizarea şi exploatarea efectivă a serviciilor au loc în România. în afara Comunităţii. PRESTĂRI DE SERVICII – EXCEPTII Set 2 – Excepţii de la regula B2C:  art. 133 alin. 133 alin. când acestea sunt prestate de o persoană impozabilă care are sediul activităţii economice /sediul fix în România. către un beneficiar persoană neimpozabilă stabilit în România. către un beneficiar persoană neimpozabilă stabilit în afara Comunităţii. în beneficiul persoanelor neimpozabile stabilite în afara UE  art. (6): serviciile de închiriere şi leasing cu mijloace de transport. 29 dacă utilizarea şi exploatarea efectivă a serviciilor au loc în afara Comunităţii.8. (5): • • • • • • servicii de intermediere transportul de bunuri serviciile de transport intracomunitar serviciile accesorii transportului lucrarile si evaluarile bunurilor mobile corporale servicii intangibile .

serviciile de transport de bunuri efectuate în afara Comunităţii. fisc. descărcare. educaţionale. 133 (7) C. PRESTĂRI DE SERVICII – EXCEPTII Set 3 – Excepţii de la regula B2B: art. de divertisment sau alte evenimente similare. ştiinţifice. sportive. locul prestării se consideră a fi în România dacă utilizarea şi exploatarea efectivă a serviciilor au loc în România. cum ar fi târgurile şi expoziţiile. locul prestării se consideră a fi în afara Comunităţi. dacă utilizarea şi exploatarea efectivă a serviciilor au loc în afara Comunităţii. precum încărcare. manipulare şi servicii similare acestora. Art. artistice. locul prestării . 133 alin. precum şi pentru serviciile auxiliare legate de acordarea acestui acces. când aceste servicii sunt prestate către o persoană impozabilă nestabilită pe teritoriul Comunităţii. când aceste servicii sunt prestate către o persoană impozabilă stabilită în România. pentru: • • • activităţi accesorii transportului. 133 (8) • • .locul în care evenimentele se desfăşoară efectiv servicii de transport de bunuri efectuate în România. servicii constând în lucrări asupra bunurilor mobile corporale şi evaluări ale bunurilor mobile corporale. serviciile legate de acordarea accesului la evenimente culturale. 30 30 Art.8. (7).

fisc. Persoana obligată la plată = beneficiarul  va calcula TVA şi plăteşte (dacă e neplătitor de TVA/plătitor în regim mixt) sau o aplică mecanismul taxării inverse (dacă e plătitor).9. PERSOANA OBLIGATĂ LA PLATĂ Persoana obligată la plată = furnizorul  va factura cu TVA aferent locului unde se desfăşoară operaţiunea. . o 31 Art. 150 C.

material textil.locul operaţiunii este în România . hârtie cartonată şi carton. deşeuri de materiale reciclabile şi materiale reciclabile uzate constând în hârtie. 160 Materialul lemnos Certificate de emisii de gaze cu efect de seră Cereale si plante tehnice Transferul să se facă în conformitate cu art. rezultate din valorificarea acestora deşeuri feroase şi neferoase. 12 din directivă Doar categoriile nominalizate 32 .şi furnizorul şi beneficiarul sunt înregistraţi în scop de TVA cu art. Condiţii de aplicare: . 153 Condiţie Deşeurile şi materiile prime secundare. PERSOANA OBLIGATĂ LA PLATĂ Măsuri de simplificare (taxare inversă). cioburi de sticlă şi sticlă. Masa lemnoasă pe picior precum şi materialul lemnos stabilit prin OMEF 1579/2007 Art.9. cauciuc şi plastic.

10. FAPTUL GENERATOR ŞI EXIGIBILITATEA  Faptul generator: data realizării operaţiunii impozabile  Exigibilitatea taxei: data de la care autorităţile fiscale pot solicita plata taxei !A nu se confunda cu  Exigibilitatea plăţii taxei: data la care persoana este obligată să efectueze plata taxei. După această dată se calculează majorările de întârziere. 33 .

concesionare.Prestări servicii decontate pe bază de situaţii de lucrări : data emiterii situaţiilor de lucrări sau. Exceptie: data predarii catre beneficiar. in cazul platii in rate . Art. Excepţii: . arendare: data plăţii specificată în contract.Închirere. FAPTUL GENERATOR ŞI EXIGIBILITATEA Faptul generator Regula generală: Faptul generator = data livrării bunului sau prestării serviciilor.Bunuri vândute în consignaţie: data la care beneficiarul devine proprietar al bunurilor.Bunuri livrate pentru testare sau verificarea conformităţii: data la care beneficiarul devine proprietar al bunurilor. . . a acceptării acestora de beneficiar. taxelor agricole 34 sau alte taxe comunitare.10. dar nu mai mult de 1 an.Stocuri puse la dispoziţia clientului: data la care la care beneficiarul devine proprietar al bunurilor. .Importuri: data la care se supun plăţii taxelor vamale. . după caz. 134-136 C.Livrări de bunuri şi prestări servicii care se fac continuu (gaze naturale. apă. leasing. telefon): ultima zi a perioadei specificată în contract pentru plată. fisc. . . .Bunuri corporale (inclusiv imobile): data transferului titlului de proprietate. energie eletrică.

.Livrări sau prestări prin maşini automate: la data extragerii numerarului. dacă este emisă anterior 35 . fisc.Se încasează avansuri: la data încasării avansului. . Regulă generală: Exigibilitatea taxei intervine odată cu faptul generator. FAPTUL GENERATOR ŞI EXIGIBILITATEA Exigibilitatea taxei Art. Excepţii: . sau data facturii. 134-136 C.Achiziţii intracomunitare: 15 a lunii următoare celei în care loc faptul generator.10. .Factura se emite înainte de faptul generator: la data emiterii facturii.

11. transport şi asigurare Rabaturi. 137 C. remize. Se includ în bază  impozitele taxele cheltuielile accesorii şi Taxe vamale. risturnuri. cheltuieli de ambalare. alte taxe. accize. cu excepţia TVA Comisioane. Art. pentru plata cu întârziere Care circulă între furnizor şi cumpărător fără facturare Care apoi se decontează clientului  Nu se includ în bază:  Reduceri de preţ  Daune-interese sau penalităţi  Dobânzi  Ambalaje  Sume achitate de furnizor în contul clientului Sume încasate în contul altei persoane 36 36  . fisc. BAZA IMPOZABILĂ Baza de impozitare = contrapartida obţinută de furnizor de la cumpărător. sconturi acordate la data exigibilităţii taxei Stabilite prin hotărâre judecătorească definitivă sau contract Percepute după data livrării.

11. BAZA IMPOZABILĂ
Situaţii în care baza se ajustează:
Art. 138 C. fisc.

 Anularea unei operaţiuni după ce a fost emisă factura, însă înainte de livrare  Refuzuri calitative şi cantitative  Reducerile de preţ acordate după livrare sau prestare  Contrapartida nu se poate încasa datorită falimentului beneficiarului  Returnarea ambalajelor care circula prin facturare
37
37

12. COTELE DE TVA
 

Cota standard 24% Cota redusă 5% pentru livrarea locuinţelor ca parte a politicii sociale, inclusiv a terenului pe care sunt construite

Art. 140 C. fisc.

Cota redusă 9% pentru:

    

a) serviciile constând în permiterea accesului la castele, muzee, case memoriale, monumente istorice, monumente de arhitectură şi arheologice, grădini zoologice şi botanice, târguri, expoziţii şi evenimente culturale, cinematografe; b) livrarea de manuale şcolare, cărţi, ziare şi reviste, cu excepţia celor destinate exclusiv sau în principal publicităţii; c) livrarea de proteze şi accesorii ale acestora, cu excepţia protezelor dentare; d) livrarea de produse ortopedice; e) livrarea de medicamente de uz uman şi veterinar; f) cazarea în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcţie similară, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping.
38

12. COTELE DE TVA
SCHIMBAREA COTEI ŞI A REGIMULUI DE IMPOZITARE Regimul de impozitare aplicabil pentru operaţiunile impozabile este regimul în vigoare la data la care intervine faptul generator. Excepţie cazul in care exigibilitatea intervine inaintea faptului generator, pentru care se aplică regimul de impozitare în vigoare la data exigibilităţii taxei. În cazul schimbării regimului de impozitare se va proceda la regularizare pentru a se aplica regimul de impozitare în vigoare la data livrării de bunuri sau prestării de servicii Pentru operaţiunile supuse masurilor de simplificare regimul aplicabil este cel de la data la care intervine exigibilitatea taxei Cota aplicabilă este cea în vigoare la data la care intervine faptul generator, cu excepţia cazurilor in care exigibilitatea intervine inaintea faptului generator, pentru care se aplică cota în vigoare la data exigibilităţii taxei. În cazul schimbării cotei se va proceda la regularizare pentru a se aplica cotele în vigoare la data livrării de bunuri sau prestării de servicii
39

13. CONDIŢII PENTRU DEDUCEREA TVA IN ROMÂNIA/UE
Exercitarea dreptului de deducere are loc în baza a două condiţii,

Art. 145 C. fisc.

taxa este aferentă achiziţiilor destinate utilizării în folosul operaţiunilor:
o

taxabile

o
o

scutite cu drept de deducere
pentru care locul prestării/livrării este în străinătate

Art. 146

este înscrisă într-o factură cf. art. 155 din Codul fiscal sau în alte documente prevăzute de Norme (bon fiscal combustibil, documente de import) 40
40

transmiterea folosinţei în cadrul unui contract de leasing financiar sau operaţional.sunt destinate exclusiv pentru transportul rutier de persoane. reparaţii.05. respectiv în vederea revânzării 41 Art. .500 kg . precum şi vehiculele special adaptate pentru a fi utilizate drept care de reportaj.31.2009 . transport de personal la şi de la locul de desfăşurare a activităţii. b) vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plată.nu au mai mult de 9 scaune de pasageri . inclusiv pentru închirierea către alte persoane. instruirea de către şcolile de şoferi.13. CONDIŢII PENTRU DEDUCEREA TVA IN ROMÂNIA/UE LIMITARE SPECIALĂ ÎN PERIOADA 1.2011 Pentru achiziţia de autoturisme şi combustibil destinat utilizării autoturismelor. inclusiv pentru activitatea de taxi.12. vehiculele utilizate de agenţi de vânzări şi de agenţi de recrutare a forţei de muncă. pază şi protecţie. fisc. . c) vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plată.nu se încadrează la nicio excepţie din cele de mai jos: a) vehiculele utilizate exclusiv pentru: intervenţie. 41 d) vehiculele utilizate în scop comercial. dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: . 1451 C. curierat.au o greutate maximă autorizată care să nu depăşească 3.

Sunt îndeplinite condiţiile formale? NU Nu există TVA deductibilă TVA este integral deductibilă TVA este parţial deductibilă DA 42 . Se datorează TVA pentru operaţiune? DA NU Nu există TVA deductibilă 2. Există vreo excludere sau limitare? NU DA Nu există TVA deductibilă 5. Cumpărătorul are dreptul să deducă TVA? DA NU Nu există TVA deductibilă 3. TVA este deductibilă? DA NU Nu există TVA deductibilă 4.CELE CINCI ÎNTREBĂRI DE BAZĂ Când deduc TVA? 1.

semnarea şi ştampilarea facturilor nu mai sunt obligatorii o o factura poate fi emisă în orice limbă oficială a UE cu obligaţia traducerii la solicitarea organelor fiscale factura poate fi emisă în valută cu obligaţia înscrierii taxei şi în lei. 155 (5) C. dacă operaţiunea nu este scutită Fiecare agent economic este obligat să îşi ţină propria evidenţă a facturilor => număr secvențial o 43 43 .14. Fiscal. EVIDENŢA TVA Documentul primar pentru evidenţa TVA este factura: o a dispărut factura cu regim special începând cu 2007 o factura trebuie să aibă un conţinut minimal: art.

în funcţie de cotele taxei. dacă diferă de b) denumire. adresă și RO/CIF beneficiarului bunurilor sau serviciilor denumirea şi cantitatea bunurilor și serviciilor baza de impozitare a bunurilor şi serviciilor sau. 44  44 . pentru fiecare cotă. risturnele şi alte reduceri de preţ. exclusiv taxa.14. indicarea cotei de taxă aplicate şi a sumei taxei colectate. o referire la alte facturi sau documente emise anterior. preţul unitar. avansurile facturate.       în cazul în care nu se datorează taxa. o menţiune din care să rezulte că livrarea de bunuri sau prestarea de servicii face obiectul unei scutiri sau a procedurii de taxare inversă. precum şi rabaturile. atunci când se emit mai multe facturi sau documente pentru aceeaşi operaţiune. scutire sau operaţiune netaxabilă. EVIDENŢA TVA Continut minimal factura (24 elemente):    numărul de ordine. unic și secvențial data emiterii facturii data livrării bunurilor/prestării serviciilor sau data încasării unui avans. exprimate în lei. adresă şi RO/CIF emitent denumire. remizele. după caz.

14. EVIDENŢA TVA Continut minimal factura (24 elemente): Suplimentar. numărul din registrul comerţului şi codul unic de înregistrare (art. cand nu există aviz de însoțire) detaliile persoanei care a întocmit factura:  NU mai sunt necesare: • • detaliile bancare Este necesar pt facturi emise de persoane impozabile din România. 31/1990) date privind expedierea (caz bunuri. SH) caz particular: detalii furnizor/beneficiar nestabilit în România şi denumire. adresă şi RO reprezentant fiscal. 74 din Legea nr. Invoice-urile respecta necesarul de info prevazut de statul emitentului. Pot fi corectate pe durata controlului Note! - - Orice document sau mesaj care modifică şi care se referă în mod specific şi fără 45 ambiguităţi la factura iniţială va fi tratat ca o factură. după caz:   Mențiuni legate de regimuri speciale (ex. forma juridică. sediul social. agenții de turism. România va accepta documentele sau mesajele pe suport hârtie ori în 45 formă electronică drept facturi. dacă acestea îndeplinesc condiţiile de formă - . Mentiuni din alte zone de legislatie:  denumirea.

atunci trebuie autofacturate. 46 .14. dacă nu s-a primit factura de la furnizor până în data de 15 a lunii următoare faptului generator. întrucât nu mai sunt aferente activităţii economice B) pentru transferuri C) pentru AIC (inclusiv avansuri) şi servicii pentru care beneficiarul este obligat la plata taxei. Dacă însă societatea se lichidează şi ele n-au fost vândute. EVIDENŢA TVA AUTOFACTURARE Art. 71 Norme CF OBS!!! Bunurile preluate pentru activitatea economica nu se autofacturează. 155 alin(2) A) pentru livrări/prestări către sine     preluare bunuri mobile achiziţionate pentru a fi folosite în scopuri ce n-au legatură cu obiect activitate preluare bunuri mobile pentru a fi donate preluare bunuri (altele decât cele de capital) pentru operaţiuni ce nu dau drept de deducere integral stocuri lipsa în gestiune (cu excepţie distruse de calamităţi sau persiabilităţi) Pct.

. .jurnal pentru vânzări. . EVIDENŢA TVA Evidenţa TVA se ţine cu ajutorul următoarelor documente: .jurnal pentru cumpărări.registrul bunurilor de capital 47 47 .registrul bunurilor primite din alt stat membru.registrul non-transferurilor.14. .

• • deduce taxa aferentă achiziţiilor colectează taxa aferentă livrărilor  • • Dacă în perioada fiscală. taxa colectată > taxa dedusă => taxa de plată taxa colectată < taxa dedusă => suma negativă de taxă (taxă de recuperat) 48 48 .15. CALCUL SI PLATA TVA Determinarea taxei de plată sau a sumei negative de taxă  O persoană înregistrată în scopuri TVA.

LIC) 49 49 o o o o .se depune lunar/trimestrial/semestrial/anual decont special de TVA (formular 301) .16. declaraţia recapitulativă privind (formular 390) pentru LIC. AIC .se depune numai pentru lunile pentru care sunt operaţiuni. AIC şi 900. numai în lunile în care apar declaraţia privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional (formular 394) – semestrial până la data de 25 a lunii următoare semestrului declaraţia Intrastat (INS) . SIC și PIC.lunar până la data de 15 a lunii următoare (praguri 300. DECLARARE TVA Obligaţii declarative şi termene de depunere o decontul de taxă (formular 300) .000 pt.000 lei pt.

AIC.  50 50 . PIC și SIC în funcție de data exigibilității operațiunilor.000 RON în cazul nedepunerii declaraţiei în termen. Nu se sancționează nedeclararea sau erorile urmare a unor fapte neimputabile contribuabilului.500 RON în cazul depunerii declaraţiei incorecte sau incomplete. VIES    Se declară LIC.  cu amendă de la 500 la 1.000 la 5. DECLARARE TVA. Înainte 2% (sau 1%) din dif.16. nu se declară operațiuni scutite Nou! Data este 25 a lunii următoare (înainte 15) Nou! contravenţiile în cazul declaraţiilor recapitulative se vor sancţiona astfel: cu amendă de la 1. pozitivă.

01.NOUTATI INTRODUSE LA 01.2012 OUG 125/2011 (IAN 2012. IULIE 2012) OG 30/2011 (SEPT-OCT 2011) NORME HG 50/2011 (IAN 2012) 51 .

TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ Grupul fiscal   Se poate constitui doar din persoane care sunt administrate de acelasi organ fiscal competent Reprezentantul grupului preia in primul decont consolidat toate soldurile de plata neachitate si/sau negative pentru care nu s-a solicitat rambursarea Se elimina posibilitatea organelor fiscale de a modifica norma proprie de consum stabilita de contribuabili Pierderi tehnologice  Activele corporale fixe casate  Nu intra in sfera de aplicare a TVA si nu cad sub incidenta ajustarii TVA (altele decat bunurile de capital) 52 Norme .

stimularea vânzărilor  în categoria bunurilor acordate gratuit care nu reprezinta livrare de bunuri se includ si bunurile de acelasi fel ca cele care vor fi livrate clientului Clarificare bun vs. serviciu  aspecte care influentează încadrarea procesarii fotografiilor digitale Facturarea în numele si in contul furnizorului  se notifică la organul fiscal competent înainte de implementare.TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ Marketing. nu mai există termenul de 30 de zile înainte de emiterea facturilor 53 Norme . publicitate.

pe lângă cod. inchiriere publicitara (nu).TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ Locul prestării serviciilor  B2B cu beneficiari din state terțe (condiție nouă!) dacă prestatorul aplică măsurile de cunoaștere a clientului. servicii de creditare bunuri ipotecate. instruirea rămâne pe B2B 54 B2B și atunci când clientul nu are cod valid. Criteriu: legătură suficient de directă cu bunul imobil.. se urmăresc și alte condiții). dar e în proces de a-l obține (situație nouă. taxe de trecere. Ex. se confirmă validitatea adresei și denumirii  Noi servicii nominalizate ca fiind sau nu legate de bunuri imobile. precum: servicii agricole. Norme . depozitare.  B2B cu beneficiari din state UE (condiție nouă!) dacă. etc.: nu e pe excepție depozitarea într-un imobil fără ca o anumită parte a bunului imobil să fie atribuită pentru uzul exclusiv al clientului   accesul la seminarii supus TVA acolo unde se acestea se desfasoara efectiv (aliniere Directiva).

scopul fiind contractarea serviciului de recuperare a acestora 2. taxabile sau in afara sferei de TVA (transpunere caz CEJ GFKL): 1.SCUTIRI Recuperarea de creante / Cesiunea de creanțe Sunt definite mai multe tipuri de operatiuni care pot fi scutite. dar percepe un comision de recuperare de la cedent  cesionarul isi asuma riscul neincasarii la un pret inferior valorii nominale. astfel:  scopul operatiunii nu este acela de recuperare a creantei  cesionarul isi asuma sau nu riscul neincasarii. Operațiuni care presupune garantarea cu creanțe în scadență 55 Norme . Operatiuni care nu presupun cesiunea creantelor. Operatiuni care presupun cesiunea de creante. dar nu percepe un comision de recuperare de la cedent 3.TVA .

SCUTIRI Livrări imobile Constructii noi . Scutirea pentru serviciile de formare profesionala a adultilor include si activitatile realizate de/in parteneriat cu Agentia Nationala a Functionarilor Publici 56 .TVA.include situatia in care:  Terenul pe care se afla o constructie este vandut ulterior constructiei sau independent de aceasta Alte scutiri Norme   Detalierea scutirilor aplicabile pentru serviciile medicale.o noua definitie care:  se refera si la parti transformate dintr-o constructie  prevede stabilirea valorii de piata printr-un raport de expertiza Livrarea unui teren construibil .

110/94) în cazul inchirierii de bunuri imobile sau livrării de constructii care nu mai sunt noi. Excepții (aceleași) cu 100% în continuare !!!Aceste bunuri nu pot face obiectul unei re-vanzari scutite! Utilizarea 57 vehiculelor a caror deducere a fost limitata la 50% ≠ prestare asimilată .37/95) Inzo (C . se precizează că justificarea intentiei de a realiza operațiuni cu drept se face doar prin notificare. iar organele fiscale vor permite depunerea acesteia si pe durata controlului > Rompelman (C -268/83)  Limitari speciale ale deducerii TVA Se permite deducerea TVA în procent de 50% pentru achiziții vehicule și combustibil.TVA– DREPT DE DEDUCERE Clarificări deducere situații speciale – transpunere cazuri CEJ Este permisa deducerea TVA in urmatoarele situatii:  Norme investitii nefinalizate/abandonate sau orice achizitii ce nu sunt utilizate pentru activitatea economica> Ghent Coal Terminal NV (C .

foile de parcurs din care să rezulte că numai personalul calificat în aceste scopuri utilizează vehiculele în cauză. sunt permise ajustări (pe art. precum şi orice alte dovezi suplimentare care pot fi furnizate. pentru vehiculele achiziţionate. 148/ art. cum ar fi serviciile de reparaţii şi întreţinere a vehiculelor sau ratele de leasing. cheltuiala cu amortizarea este deductibilă fiscal. inclusiv pentru leasingul financiar. 58 . utilizarea vehiculului pentru mai multe categorii exceptate de la limitarea de deducere nu va anula încadrarea sa pe excepţiile prevăzute de lege. 149) în funcție de utilizare. valorificare utilizarea exclusivă a vehiculului pe activităţile exceptate va rezulta din:        obiectul de activitate al persoanei impozabile. pentru care TVA nedeductibilă (50% din taxa aferentă vehiculului) este o taxă nerecuperabilă şi devine parte a costului de achiziţie.TVA AUTO Circulara MF Circulara MF Circulara MF  limitarea deducerii TVA nu se aplică şi pentru prestările de servicii legate direct de vehiculele în cauză. dovada faptului că persoana impozabilă are personal angajat cu calificare în domeniile prevăzute de excepţii.

de soluționat până la finele lunii  ajustările sunt în continuare cele conform art.TVA Trecerea la si de la regimul special de scutire  un nou termen de solicitare a scoaterii din evidenta (1 si 10 a fiecarei luni urmatoare perioadei fiscale aplicate). 149  Se clarifică faptul că transformările și modernizările sub 20% din valoarea totală a clădirii nu se ajustează Nu se ajusteaza TVA pentru active corporale fixe a caror casare este impusa printr-un act normativ  Taxarea inversa extinsa este permisa chiar daca beneficiarul nu este inregistrat in Romania prin 59 intermediul unui reprezentant fiscal (de ex: beneficiar inregistrat in scopuri de TVA prin inregistrare directa) Norme  . la scoaterea din evidenta in 2012 nu se ajusteaza TVA dedusa pentru bunuri/servicii achizitionate pana la 30 septembrie 2011  Ajustarea taxei pentru bunurile de capital – art. 148 și 149. 128 (4) c). cu mențiunea că sunt vizate și avansurile plătite.

Înregistrarea în scopuri de TVA este opțională pt.TVA – DE-/ÎNREGISTRĂRI Anularea din oficiu a înregistrarii normale in scopuri de TVA este posibila si in urmatoarele 2 situatii:  nu se depune niciun decont de TVA pe parcursul unui semestru calendaristic deconturile de TVA depuse pentru 6 luni/2 trimestre consecutive nu contin achizitii si nici livrari de bunuri/prestari de servicii   Cerere de inregistrare in scopuri de TVA in max. contracte si comenzi . dupa caz. doar inactivii și cei în inactivitate declarată la Reg.taxabile prin lege sau. următoarele operatiuni:   importuri de bunuri inchiriere/leasing de bunuri imobile sau vanzare de bunuri imobile . 180 zile de la data anularii insotita de declaratie ca va derula activitati economice in cursul lunii următoare solicitarii Anterior. prin optiune 60  documente solicitate pentru inregistrare: declaratie pe propria raspundere. Com.

. insolvabilitate. 61 anulare cod de TVA. cum ar fi: insolventa. radiere/suspendare din Reg.  aplicarea regimului normal de taxare in conditiile in care organele de control fiscal identifica neaplicarea taxarii inverse in situatii in care nu este posibila corectia. etc.000 Euro)  Declaratie privind TVA colectata care trebuie platita pe perioada anularii din oficiu a codului de TVA Masuri de simplificare pentru livrari de bunuri in interiorul tarii  extinderea aplicării măsurii pentru deșeuri și alte materiale. Com.TVA – ALTE PREVEDERI Noi declaratii privind TVA  Declaratie privind ajustarile de TVA/corectia ajustarilor efectuate prin ultimul decont de TVA depus inainte de anularea inregistrarii in scopuri de TVA pentru trecerea la regimul special de scutire (35.

MODIFICARI TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ OUG 24/2012 HG 670/2012 COD FISCAL NORME 07.06.12 13.12 62 .07.

000 Deductibilitate TVA și cheltuieli aferente AUTO OUG 24   transpunere Decizie CE 2012/232/UE – derogare Directiva TVA Termen aplicabilitate 31 decembrie 2014 (sau până la modif Directivei).000.000 la 65.000 la 220. cu posibilitate solicitare prelungire în anumite condiții.000 RON) dispare recalcularea plafonului în scopuri de de-/înregistrare.TVA OUG 24 – IUL.000 EUR (de la 119. 63 .  OUG 24  (Particularitate 2012) La scoatere din evidență în 2012 relevante plafoane 2011 – 119.220. 2012 Modificare plafon TVA  transpunere Decizie CE 2012/181/UE – derogare Directiva TVA creștere de la 35. 2012 .

intervenţie. achiziții. (test-drive) N/A Utilizarea exclusivă în scopul activității economice Exceptie generala . reparaţii. instruirea de către şcolile de şoferi. rovinieta. dif. piese de schimb.) (chirii. TVA neded.cheltuieli aferente (reparații. cu plată. intreținere.combustibil .combustibil . etc. persoane.transport de personal la şi de la locul de muncă. NU amortizarea (reparații. persoane cu plată. curierat . pază şi protecţie. ITP. de persoane sau mixte a) vehiculele utilizate exclusiv pentru: a) vehiculele utilizate exclusiv pentru . care de reportaj. intreținere. pază şi protecţie.achizitie .leasing (fin / op) și chirie . comisioane) CHELTUIALA: . . asigurari. de persoane <=3. 64 vederea revânzării. curierat.Limitare deduct Arie restricție TVA: .transmiterea folosinţei în cadrul unui contract de e) vehiculele utilizate pentru transmiterea leasing folosinţei în cadrul unui contract de leasing d) vehiculele utilizate în scop comercial. c) vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu d) vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii plată. piese de schimb. inclusiv pentru activitatea de taxi. b) vehiculele utilizate pentru transportul de c) vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plată. inclusiv pentru activitatea de taxi.) CHELTUIALA: . inclusiv pentru închirierea către alte instruirea de către şcolile de şoferi.cheltuieli aferente. curs.achizitie ianuarie 2012 50% iulie 2012 50% TVA: .vehiculele utilizate de agenţi de vânzări şi de agenţi b) vehiculele utilizate de agenţi de vânzări şi de de recrutare a forţei de muncă.combustibil Tip auto Exceptii specifice <=3.servicii de urgență. . . etc.5 tone și <=9 locuri. impozit.combustibil .5 tone și <=9 locuri. dobanda. respectiv în f) vehiculele utilizate ca mărfuri în scop comercial. inclusiv pentru închirierea către alte persoane.

5 t sau > 9 scaune  auto utilizate exclusiv in scopul activității economice auto utilizate pe oricare din activitățile exceptate specific de Codul Fiscal 65  .TVA SI CHELTUIELI AUTO – NORME Concluzie: 100% deducere TVA și cheltuieli aferente Auto după 1 iulie 2012  auto cu masă > 3.

punere la dispoziție gratuit altor persoane.  deplasări la locații unde se află puncte de lucru.  pentru prospectarea pieței. lipsa mijloace transport în comun. la autoritățile fiscale. la vamă.). fără limitare dacă există dificultăți evidente în folosirea mijloacelor de transport adecvate (ex. Utilizarea în scop personal: folos propriu angajați. etc.  la bancă. directori. . detașați. la oficiile poștale. administratori.TVA SI CHELTUIELI AUTO – NORME    Utilizarea în scopul activității economice:  deplasări în țară și în străinătate la clienți/furnizori. transportul angajaților la și de la locul de muncă. 66 Angajați = salariați. decalaj orar.  utilizarea de către personalul de conducere în exercitarea atribuțiilor de serviciu.

. justificative și foi de parcurs Informatii minimale foi de parcurs:       categ.  NU sunt necesare foi de parcurs în caz de aplicare limitare 50%. economică probată cu doc. norma proprie de consum/km. scopul și locul deplasării. utilizarea vehiculului pentru activităţi exceptate rezultă din:  obiectul de activitate al persoanei impozabile  dovada că persoana impozabilă are personal angajat cu calificare în domeniile prevăzute de excepţii. km parcurși.  foile de parcurs sau orice alte dovezi suplimentare care pot fi 67 furnizate.TVA SI CHELTUIELI AUTO – NORME  exclusivitate activit. vehicul.

 analizare cereri de cumpărare şi propunerea ofertei celei mai bune.reprezintă vehiculele care pot fi înzestrate sau nu cu echipamente tehnice specifice. ce deservesc personalul specializat în vederea unor intervenţii de urgenţă.  întocmire documente administrative pentru cumpărări.TVA SI CHELTUIELI AUTO – NORME Noi definiții. energie electrică. vehicule utilizate pentru  exclusiv servicii de urgenţă . canalizare.  urmărire performanţe furnizori 68  . apă. cum sunt cele asupra reţelelor de gaz.  întreţinerea bazei de date a furnizorilor (potenţiali sau existenţi). vehiculele utilizate de agenţii de achiziţii reprezintă vehiculele utilizate în cadrul activităţii unei persoane impozabile de către angajaţii acesteia care se ocupă în principal cu  negocierea şi încheierea de contracte pentru cumpărarea de bunuri şi servicii.

240 lei.TVA SI CHELTUIELI AUTO – NORME Exemplu furnizat de norme Determinarea valorii nedeductibile a cheltuielilor cu întreţinerea şi reparaţiile aferente unui vehicul care nu este utilizat exclusiv în scopul activităţii economice .valoarea nedeductibilă a cheltuielilor cu întreţinerea şi reparaţiile 2240 x 50% = 1120 lei 69 .cheltuielile cu întreţinerea şi reparaţiile . .baza de calcul a valorii nedeductibile a cheltuielilor cu întreţinerea şi reparaţiile 2240 lei (2000 + 240) .partea de TVA nedeductibilă - 2000 lei.

cu TVA nededus. Scutirea de la art. 149) în funcție de utilizare. g):  se aplică pentru livrări de vehicule achiziționate înainte de 2012. valorificare   Art. (2) lit.TVA AUTO – PRECIZĂRI MF CIRCULARA FEB  sunt permise ajustări (pe art. 141 alin. 149 (4) c) pt cincimi din TVA deductibil initial: în situaţia în care un bun de capital al cărui drept de deducere a fost integral sau parţial limitat face obiectul oricărei operaţiuni pentru care taxa este deductibilă.  nu se aplică pentru livrări de vehicule cu TVA dedus 50% 70 .   utilizarea vehiculului pentru mai multe categorii exceptate de la limitarea de deducere nu va anula încadrarea sa pe excepţiile prevăzute de lege. 148/ art. 148 (1) a) la VRN: deducerea este mai mare sau mai mică decât cea pe care persoana impozabilă avea dreptul să o opereze Art.

STUDII DE CAZ 71 .

Un angajat achiziţionează de la hotelul A din Braşov servicii de cazare pe numele companiei B. 133 alin. Sunt prevăzute scutiri pentru această operaţiune? Nu 5. 4. Operaţiune în sfera TVA? Da (achiziţie de servicii) 3. Soluţie 1. Care este persoana obligată la plata taxei? Hotelul A 72 72 . a) din CF). (4) lit. Care este locul operaţiunii? România (locul unde sunt situate bunurile imobile conform art.Studii de caz 1. Persoană impozabilă? Da (Hotelul A) 2.

Un angajat achiziţionează de la hotelul A din Budapesta servicii de cazare pe numele companiei B. (4) lit. 133 alin. Sunt prevăzute scutiri pentru această operaţiune? N/A 5. Care este persoana obligată la plata taxei? N/A 73 73 . Persoană impozabilă? Da (Hotelul A) 2.Studii de caz 2. 4. Care este locul operaţiunii? Ungaria (locul unde sunt situate bunurile imobile . a) din CF). Soluţie 1. Operaţiune în sfera TVA? Da (achiziţie de servicii) 3.art.

Care este persoana obligată la plata taxei? Compania A 74 74 . Soluţie 1. (4) lit. Sunt prevăzute scutiri pentru această operaţiune? Nu 5. Un angajat achiziţionează de la compania A un bilet de avion pe ruta Bucureşti-Iaşi pe numele companiei B. Persoană impozabilă? Da (Compania A) 2. 133 alin. 4.Studii de caz 3. Care este locul operaţiunii? România (locul unde se efectuează transportul în funcţie de distanţele parcurse . b) din CF). Operaţiune în sfera TVA? Da (achiziţie de servicii) 3.art.

b) din CF). 4. (4) lit. Sunt prevăzute scutiri pentru această operaţiune? Da (scutire pentru transport internaţional de persoane – art. Care este locul operaţiunii? România pe distanţa parcursă aici. Operaţiune în sfera TVA? Da (achiziţie de servicii) 3. Soluţie 1. Care este persoana obligată la plata taxei? N/A 75 75 . Un angajat achiziţionează de la compania A un bilet de avion pe ruta Bucureşti-Paris pe numele companiei B. 133 alin. în afara României pe restul distanţei (locul unde se efectuează transportul în funcţie de distanţele parcurse conform art.Studii de caz 4. Persoană impozabilă? Da (Compania A) 2. 143 alin. g) din CF) 5. (1) lit.

Care este persoana obligată la plata taxei? Compania A 76 76 .Studii de caz 5. (4) lit. 133 alin. Persoană impozabilă? Da (Compania A) 2. Care este locul operaţiunii? România (locul unde se efectuează transportul în funcţie de distanţele parcurse conform art. Un angajat achiziţionează de la compania A servicii de taxi pe teritoriul României pe numele companiei B. Soluţie 1. 4. Sunt prevăzute scutiri pentru această operaţiune? Nu 5. b) din CF). Operaţiune în sfera TVA? Da (achiziţie de servicii) 3.

Care este locul operaţiunii? Austria (locul unde se efectuează transportul în funcţie de distanţele parcurse conform art. 4. b) din CF). Soluţie 1. Un angajat achiziţionează de la compania A servicii de taxi în Austria pe numele companiei B. 133 alin. Sunt prevăzute scutiri pentru această operaţiune? N/A 5. Persoană impozabilă? Da (Compania A) 2. Care este persoana obligată la plata taxei? N/A 77 77 . (4) lit.Studii de caz 6. Operaţiune în sfera TVA? Da (achiziţie de servicii) 3.

Care este persoana obligată la plata taxei? Compania A 78 78 . (4) lit.Studii de caz 7. Un angajat achiziţionează de la compania A servicii de restaurant în România pe numele companiei B. 133 alin. 4. Sunt prevăzute scutiri pentru această operaţiune? Nu 5. Operaţiune în sfera TVA? Da (achiziţie de servicii) 3. Persoană impozabilă? Da (Compania A) 2. Care este locul operaţiunii? România (locul prestării efective art. d) din CF). Soluţie 1.

Un angajat achiziţionează de la compania A servicii de restaurant în Franţa pe numele companiei B. Care este locul operaţiunii? Franţa (locul prestării efective art. 133 alin. (4) lit. Soluţie 1.Studii de caz 8. d) din CF). Care este persoana obligată la plata taxei? N/A 79 79 . Sunt prevăzute scutiri pentru această operaţiune? N/A 5. Operaţiune în sfera TVA? Da (achiziţie de servicii) 3. Persoană impozabilă? Da (Compania A) 2. 4.

(4) lit. Care este locul operaţiunii? România (locul unde sunt situate bunurile imobile conform art.Studii de caz 9. a) din CF). Operaţiune în sfera TVA? Da (achiziţie de servicii) 3. (2) lit. Sunt prevăzute scutiri pentru această operaţiune? Da (scutire pentru închirierea de bunuri imobile – art. e) din CF) 80 5. Soluţie Două variante posibile: 1. 4. Care este persoana obligată la plata taxei? N/A 80 . Care este persoana obligată la plata taxei? N/A 1. 133 alin. Sunt prevăzute scutiri pentru această operaţiune? N/A 5. Persoană impozabilă? Nu 2. Operaţiune în sfera TVA? N/A 3. Un angajat închiriază de la o persoană fizică un apartament în Bucureşti pe numele companiei B. Persoană impozabilă? Da 2. Care este locul operaţiunii? N/A 4. 141 alin.

Sunt prevăzute scutiri pentru această operaţiune? Nu 5. în cazul bunurilor care nu sunt expediate sau transportate . Care este locul operaţiunii? România (locul unde se găsesc bunurile atunci când sunt puse la dispoziţia cumpărătorului. c) din CF). 132 alin. Persoană impozabilă? Da (Compania A) 2. 4. Soluţie 1. Care este persoana obligată la plata taxei? Compania A 81 81 .Studii de caz 10. Operaţiune în sfera TVA? Da (achiziţie de bunuri) 3.art. (1) lit. Un angajat achiziţionează de la compania A combustibil numele companiei B.

în cazul închirierii pe termen scurt a unui mijloc de transport.Studii de caz 11. Care este locul operaţiunii? România (locul unde mijlocul de transport este pus efectiv la dispoziţia clientului. Serviciile sunt achiziţionate pe numele companiei B. Care este persoana obligată la plata taxei? Compania A 82 . Soluţie 1. (4) lit. Operaţiune în sfera TVA? Da (achiziţie de servicii) 3. 4. Un angajat închiriază de la compania A pe o perioadă de 10 zile un autoturism care îi este pus la dispoziţie în România şi pe care îl utilizează pentru a se deplasa în Ungaria la o conferinţă. e) din CF). 133 alin. Persoană impozabilă? Da (Compania A) 2. termen scurt reprezintă mai puţin de 30 de zile în cazul autoturismelor art. Sunt prevăzute scutiri pentru această operaţiune? Nu 82 5.

e) din CF). 133 alin.art. Care este persoana obligată la plata taxei? N/A 83 83 . Persoană impozabilă? Da (Compania A) 2. Operaţiune în sfera TVA? Da (achiziţie de servicii) 3. Serviciile sunt achiziţionate pe numele companiei B. Care este locul operaţiunii? Ungaria (locul unde mijlocul de transport este pus efectiv la dispoziţia clientului.Studii de caz 12. 4. (4) lit. în cazul închirierii pe termen scurt a unui mijloc de transport . Un angajat închiriază de la compania A pe o perioadă de 10 zile un autoturism care îi este pus la dispoziţie în Ungaria şi pe care îl utilizează pentru pe teritoriul Ungariei. Sunt prevăzute scutiri pentru această operaţiune? N/A 5. Soluţie 1.

Laptop-ul este achiziţionat pe numele companiei B. 4.art. Care este locul operaţiunii? România (locul unde se găsesc bunurile în momentul în care se încheie expedierea sau transportul bunurilor.Studii de caz 13. 150 alin. 132^1 alin. Soluţie 1. (2) din CF) 84 84 . Care este persoana obligată la plata taxei? Compania B (art. Sunt prevăzute scutiri pentru această operaţiune? Nu 5. (1) din CF). Persoană impozabilă? Da (Compania B) 2. Un angajat achiziţionează de la compania A din Germania un laptop pe care îl transportă în România. Operaţiune în sfera TVA? Da (achiziţie intracomunitară de bunuri) 3.

VĂ MULŢUMESC! 85 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful