Oficiálna výsledková listina

Majstrovstvá SR v downhille, Jasná
21.07.2013
Miesto: Jasná
www.vos-tpk.sk

Kategória: Žiaci
1
2
3
4
5
6

SVK20000225
SVK19990815
SVK19990408
SVK20010121
SVK20010101
SVK19990710
SVK19990101
SVK20000323
Total: 8

Poruban
Rus
Filip
Gombala
Slivinský
Lazor
Kriško
Vnuk

Kristián
Šimon
Benjamín
Oliver
Peter
Gregor
Filip
Matej

Semifinále
73 Specialized CZ
03:38.17 (2)
72 KHC Kaktus Bike Br 03:34.32 (1)
71 CTM-NOVATEC
03:44.09 (3)
75 Bike Club Kálnica
04:05.63 (4)
79 ŠK TATRY BIKE TE 04:41.05 (5)
77 MŠK Krompachy
04:44.38 (6)
78 ŠK TATRY BIKE TE
DNF
()
81 SCK Velosprint dow
DNS
()

Katarína
Kristína
Jana
Radka
Sára
Zuzana
Kristína
Lenka
Zuzana

Semifinále
92 Elitebikes Racing G 04:49.86 (2)
95 Devilwork racing
04:34.66 (1)
93 Mad Style Racing
05:24.65 (5)
97 FERADO Freeride-M 05:00.45 (3)
94 Bikemagazin Riders 05:02.14 (4)
96 ENJOY THE RIDE T 06:31.02 (6)
98 MŠK Krompachy
08:17.16 (7)
99 Devilwork racing
08:56.40 (8)
100 BKP
DNS
()

Finále
03:31.23
03:38.22
03:42.54
03:56.02
04:54.69
DNF

+ 00:06.99
+ 00:11.31
+ 00:24.79
+ 01:23.46

www.vos-tpk.sk

Kategória: Ženy
1
2
3
4
5
6
7
8

SVK19891218
SVK19950920
SVK19820527
SVK19941202
SVK19930317
SVK19940128
SVK19960320
SVK19880916
---SVK1991101
Total: 9

Pialová
Moravèíková
Krajèovièová
Kureková
Štepitová
Dianisová
Štyriaková
Šašinková
Smolková

Finále
04:01.06
04:13.67
04:33.56
04:34.68
04:40.83
06:47.37
08:28.07
08:35.95

+ 00:12.61
+ 00:32.50
+ 00:33.62
+ 00:39.77
+ 02:46.31
+ 04:27.01
+ 04:34.89

www.vos-tpk.sk

Kategória: Masters
1 SVK19730206
2 SVK19800323
3 SVK19830910
4 SVK19800805
5 ---SVK1981022
6 SVK19730427
7 SVK19830829
8 SVK19810214
9 SVK19830727
10 SVK19741107
11 SVK19830316
12 ---SVK1980122
Total: 12

Drábik
Kafka
Vendlek
Èupka
Lichner
Gombala
Kyba
Jenèík
Zamborský
Jurèík
Repiský
Chovanec

Peter
Martin
Tomáš
Martin
Peter
Jozef
Peter
Peter
Peter
Marek
Stanislav
Ján

52
55
54
56
57
63
61
59
60
58
62
66

Freeride Košice
KHC Kaktus Bike Br
SCK Velosprint dow
FERADO Freeride-M
BKP
Bike Club Kálnica
Mad Style Racing
MŠK Krompachy
ENJOY THE RIDE T
KHC Kaktus Bike Br
Bikemagazin Riders
BKP

Semifinále
03:14.90 (1)
03:23.33 (2)
03:39.91 (3)
03:41.41 (4)
03:42.99 (5)
03:46.28 (6)
04:00.49 (10)
03:57.42 (9)
03:54.38 (8)
04:14.88 (12)
03:52.29 (7)
04:05.27 (11)

Life4Ride DH Team
Bikemagazin Riders
Mad Style Racing
BKP
FERADO Freeride-M
CTM-NOVATEC
DH-POSITIVE Partiz
DH-POSITIVE Partiz
Chalupka Trend Cyc
ŠK TATRY BIKE TE
SCK Velosprint dow
DH-POSITIVE Partiz
Chalupka Trend Cyc
FERADO Freeride-M
Devilwork racing
Life4Ride DH Team

Semifinále
03:06.84 (1)
03:08.86 (2)
03:16.43 (5)
03:12.41 (3)
03:13.59 (4)
03:18.70 (7)
03:19.88 (8)
03:18.29 (6)
03:28.02 (10)
03:33.25 (15)
03:27.14 (9)
03:36.38 (18)
03:41.21 (23)
03:30.59 (14)
03:41.06 (22)
03:28.45 (11)

Finále
03:08.32
03:18.70
03:26.02
03:31.98
03:34.39
03:38.79
03:41.19
03:44.92
03:47.58
03:52.58
04:00.27
04:00.64

+ 00:10.38
+ 00:17.70
+ 00:23.66
+ 00:26.07
+ 00:30.47
+ 00:32.87
+ 00:36.60
+ 00:39.26
+ 00:44.26
+ 00:51.95
+ 00:52.32

www.vos-tpk.sk

Kategória: Juniori
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

SVK19950414
SVK19950804
SVK19950402
SVK19960807
SVK19980907
SVK19981002
SVK19960319
SVK19960103
SVK19961118
SVK19971021
SVK19961217
SVK19950726
SVK19960624
SVK19950628
SVK19950803
SVK19970604

Baránek
Staòo
Hejdiš
Ondiè
Rojèek
Zeman
Straka
Cifrík
Linda
Gorecky
Haršáni
Nechala
Pinèiar
Halahija
Halaj
Kohút

Rastislav
¼ubos
Martin
Jozef
Adam
Filip
Juraj
¼uboš
Jakub
Jakub
Adam
Richard
Róbert
Matúš
Ján
Denis

101
113
105
170
108
107
117
115
118
106
116
132
125
163
140
128

Finále
03:00.36
03:05.24
03:07.01
03:08.40
03:12.00
03:14.97
03:16.76
03:19.15
03:22.07
03:22.56
03:23.48
03:26.55
03:29.09
03:29.91
03:30.46
03:30.71

+ 00:04.88
+ 00:06.65
+ 00:08.04
+ 00:11.64
+ 00:14.61
+ 00:16.40
+ 00:18.79
+ 00:21.71
+ 00:22.20
+ 00:23.12
+ 00:26.19
+ 00:28.73
+ 00:29.55
+ 00:30.10
+ 00:30.35

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

SVK19950811
SVK19970608
SVK19950413
SVK19960611
SVK19970104
SVK19950413
SVK19961013
SVK19980515
SVK19951120
SVK19951109
SVK19950812
SVK19950216
SVK19980608
---SVK1996120
---SVK1995042
SVK19960727
SVK19951108
SVK19950722
SVK19970925
SVK19960315
SVK19960711
SVK19961106
---SVK1997031
SVK19961019
SVK19951222
SVK19980528
SVK19960222
SVK19971014
SVK19950701
SVK19960222
SVK19960311
SVK19960326
SVK19980419
---SVK1996113
SVK19961101
SVK19980625
SVK19971104
SVK19950723
SVK19961216
SVK19960115
---SVK1997112
SVK19980317
---SVK1996121
Total: 59

Šuchtár
Pecho
Kucharèík
Krátky
Štefaník
Klinèak
Laco
Palko
Zavadzan
Gábriš
Štancel
Stuchlý
Nehila
Šuca
Fajkoš
Sabol
Gavlák
Káèer
Petruško
Kopáèik
Matkoviè
Kvietok
Kosnovský
Mažgút
Skaloš
Mareèek
Birošèák
Mitter
Dobrotka
Šuhaj
Giláò
Dvoøák
Debnár
Kelovský
Slivka
Blaško
Bubniak
Drábik
Dubas
Neset
Novotný
Veselý
Vrabec

Adam
Martin
Daniel
Patrik
Erik
Matúš
Erik
Filip
Peter
Michal
Miroslav
Tomáš
Adrian
Jerguš
Filip
Valentín
Patrik
Marek
Nino
¼uboš
Branislav
Adam
Pavol
Peter
Dávid
Kevin
Peter
Patrik
¼uboš
Marián
Jakub
Anton
Roman
Martin
Luboš
Kristián
Denis
Oliver
Adam
Lukas
Martin
Alan
Jaroslav

131
120
121
169
149
127
123
129
122
138
157
142
150
146
288
152
139
141
136
173
162
112
172
165
137
124
143
158
164
147
161
126
135
144
134
167
153
110
166
156
168
154
171

FERADO Freeride-M
Cykloklub Dolný Ku
Chalupka Trend Cyc
Bikemagazin Riders
ŠK TATRY BIKE TE
MŠK Krompachy
Chalupka Trend Cyc
Life4Ride DH Team
Life4Ride DH Team
SCK Velosprint dow
Chalupka Trend Cyc
Cykloklub Dolný Ku
Bikemagazin Riders
BKP
BKP
MŠK Krompachy
Chalupka Trend Cyc
Life4Ride DH Team
MŠK Krompachy
P+K Racing Team
SCK Velosprint dow
Chalupka Trend Cyc
BKP
Elitebikes Racing G
ENJOY THE RIDE T
FERADO Freeride-M
ŠK TATRY BIKE TE
Devilwork racing
DH-POSITIVE Partiz
Devilwork racing
Bikemagazin Riders
KHC Kaktus Bike Br
Devilwork racing
BKP
Devilwork racing
Bikemagazin Riders
Bikemagazin Riders
KHC Kaktus Bike Br
Bikemagazin Riders
FERADO Freeride-M
BKP
ŠK TATRY BIKE TE
BKP

03:34.63
03:28.63
03:38.10
03:45.46
03:52.16
03:42.63
03:41.99
03:44.29
03:33.67
04:00.25
04:15.96
03:46.57
04:03.62
04:05.43
04:18.23
04:21.70
04:16.24
04:20.23
04:06.26
04:11.49
03:43.13
03:29.93
04:11.01
03:48.46
03:40.25
03:39.87
04:00.37
04:01.01
04:03.27
04:54.88
05:06.20
06:02.37
DNF
DNF
DNF
DNS
DNS
DNS
DNS
DNS
DNS
DNS
DNS

(17)
(12)
(19)
(28)
(31)
(25)
(24)
(27)
(16)
(32)
(41)
(29)
(36)
(37)
(43)
(45)
(42)
(44)
(38)
(40)
(26)
(13)
(39)
(30)
(21)
(20)
(33)
(34)
(35)
(46)
(47)
(48)
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()

CTM-NOVATEC
SCK Velosprint dow
KHC Kaktus Bike Br
Bikemagazin Riders
Chalupka Trend Cyc
Life4Ride DH Team
SCK Velosprint dow
CTM-NOVATEC
CTM-NOVATEC
T.N.V. Racing team
KHC Kaktus Bike Br
Bikemagazin Riders
FERADO Freeride-M
Freeride Košice
DH-POSITIVE Partiz
Chalupka Trend Cyc
SCK Velosprint dow
T.N.V. Racing team
T.N.V. Racing team
DH-POSITIVE Partiz
Chalupka Trend Cyc
FERADO Freeride-M

Semifinále
02:51.38 (1)
03:02.34 (8)
02:57.71 (2)
03:01.54 (4)
03:02.75 (9)
03:19.21 (23)
03:02.12 (6)
03:01.10 (3)
03:14.55 (18)
03:04.20 (10)
03:11.11 (16)
03:07.78 (13)
03:05.37 (11)
03:09.54 (14)
03:10.19 (15)
03:13.19 (17)
03:16.87 (19)
03:02.33 (7)
03:17.21 (20)
03:18.32 (21)
17:26.34 (29)
03:19.26 (24)

03:32.76
03:33.77
03:35.38
03:38.60
03:40.34
03:40.48
03:41.44
03:45.63
03:47.38
03:49.13
03:56.47
03:56.70
03:57.12
03:58.46
04:04.21
04:06.40
04:06.84
04:07.28
04:07.84
04:09.39
04:13.87
04:23.24
04:25.22
04:25.50
08:57.17
DNF
DNS
DNS
DNF
DNS
DNS
DNS

+ 00:32.40
+ 00:33.41
+ 00:35.02
+ 00:38.24
+ 00:39.98
+ 00:40.12
+ 00:41.08
+ 00:45.27
+ 00:47.02
+ 00:48.77
+ 00:56.11
+ 00:56.34
+ 00:56.76
+ 00:58.10
+ 01:03.85
+ 01:06.04
+ 01:06.48
+ 01:06.92
+ 01:07.48
+ 01:09.03
+ 01:13.51
+ 01:22.88
+ 01:24.86
+ 01:25.14
+ 05:56.81

www.vos-tpk.sk

Kategória: Muži Elite
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

SVK19941204
SVK19840329
SVK19920717
SVK19870522
SVK19931221
SVK19860711
SVK19880404
SVK19901010
SVK19910201
SVK19920825
SVK19911127
SVK19900102
SVK19920920
SVK19901225
SVK19940715
SVK19920108
SVK19900829
SVK19790422
SVK19921107
SVK19910719
SVK19930328
SVK19900511

Knapec
Javorník
Líška
Vitko
Škultéty
Mackoviè
Pauloviè
Laktiš
Jankiv
Skupeò
Plica
Bramuška
Beko
Palko
Benzír
Klimáèek
Ivanèík
Tichý
Milo
Béreš
Valaštík
Hrebík

Martin
Ján
Tomáš
Matej
Marian
Matej
Matúš
Matej
Michal
Maroš
Matej
Miroslav
Pavel
Martin
Ján
Kristián
Matej
Vladimír
Adam
Jakub
Michal
Aleš

1
12
11
15
17
13
27
4
20
18
44
25
70
68
23
21
37
22
33
48
30
88

Finále
02:48.99
02:53.95
02:55.57
02:58.33
02:58.77
02:59.51
03:00.65
03:00.85
03:03.20
03:03.24
03:03.47
03:03.53
03:05.50
03:07.56
03:10.68
03:10.84
03:12.46
03:12.64
03:14.91
03:15.02
03:15.44
03:16.30

+ 00:04.96
+ 00:06.58
+ 00:09.34
+ 00:09.78
+ 00:10.52
+ 00:11.66
+ 00:11.86
+ 00:14.21
+ 00:14.25
+ 00:14.48
+ 00:14.54
+ 00:16.51
+ 00:18.57
+ 00:21.69
+ 00:21.85
+ 00:23.47
+ 00:23.65
+ 00:25.92
+ 00:26.03
+ 00:26.45
+ 00:27.31

23
24
25
26
27
28
29

SVK19940613
SVK19871221
SVK19880511
SVK19870622
SVK19930602
SVK19940125
SVK19900627
SVK19920225
SVK19910321
Total: 31

Rákoczy
Štolc
Medoviè
Králik
Chalmovianský
Vozar
Uèeò
Krejèi
Schmidt

Maroš
Martin
Pavol
Matúš
Filip
Marek
Lukáš
Peter
Stanislav

38
43
39
45
35
36
6
19
46

Chalupka Trend Cyc
ŠK TATRY BIKE TE
SCK Velosprint dow
T.N.V. Racing team
DH-POSITIVE Partiz
Chalupka Trend Cyc
CTM-NOVATEC
Life4Ride DH Team
ŠK TATRY BIKE TE

03:23.49
03:26.20
03:19.06
03:24.59
03:06.72
03:22.50
03:01.58
DNS
DNS

(26)
(28)
(22)
(27)
(12)
(25)
(5)
()
()

03:17.01
03:17.91
03:18.17
03:18.50
05:11.24
10:44.85
DNF

+ 00:28.02
+ 00:28.92
+ 00:29.18
+ 00:29.51
+ 02:22.25
+ 07:55.86

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful