ÎNTREBĂRI LA PNEUMOFTIZIOLOGIE PETRU COLOCVIU DIFERENŢIAT ANUL V, FACULTATEA SĂNĂTATE PUBLICĂ 1. Scurt istoric despre ftiziologie.

Tuberculoza ca boală infecţioasă şi socială. 2. Agentul patogen al tuberculozei. 3. Patogenia tuberculozei. Anatomia patologică a tuberculozei. 4. Imunitatea şi alergia în tuberculoză 5. Epidemiologia tuberculozei. Indicii epidemiologici ai tuberculozei în lume şi în ţară. 6. Sursele si căile de infectare cu tuberculoză. 7. Metodele paraclinice de examinare a bolnavului de tuberculoză. 8. Tipuri de tuberculină. Utilizarea în practica medicală. Scopurile de folosire a tuberculinei. 9. IDR Mantoux cu 2UT: indicaţii, metodica, rezultatele. 10. Diagnosticul bacterioscopic al materialelor patologice la BAAR. 11. Diagnosticul bacteriologic al materialelor patologice la BAAR. 12. Sindroamele radiologice în tuberculoză. 13. Tuberculoza primară. Primoinfecţia tuberculoasă latentă. 14. Viraj tuberculinic: definiţia, semnificaţia clinică, tactica medicului. 15. Clasificarea clinică a tuberculozei. Criterii de formulare a diagnosticului. 16. Complexul tuberculos primar: patogenie, clinica, diagnostic,diagnostic diferenţial, tratament. Complicaţiile complexului tuberculos primar. 17. Tuberculoza ganglionilor limfatici intratoracici: patogenie, clinica, diagnostic, tratament. Diagnosticul diferenţial şi complicaţiile al tuberculozei ganglionilor limfatici intratoracici. 18. Particularităţile generale ale tuberculozei primare la copii şi adolescenţi. 19. Meningita tuberculoasă: patogenie, clinica, diagnostic, diagnostic diferenţial, tratament. Caracteristica lichidului cefalorahidian în meningita tuberculoasă. 20. Pleurezia tuberculoasă: patogenie, clinica, diagnostic, tratament. 21. Tuberculoza pulmonară diseminata: patogenie, clinica, diagnostic, tratament, semnificaţia epidemiologică.. 22. Tuberculoza miliară: patogenie, clinica, diagnostic, tratament, semnificaţia epidemiologică. 23. Tuberculoza pulmonară nodulară: patogenie, clinica, diagnostic, tratament, semnificaţia epidemiologică. 24. Tuberculoza pulmonară infiltrativă: patogenie, clinica, diagnostic, tratament, semnificaţia epidemiologică. 25. Formele limitate de tuberculoză pulmonară infiltrativă, particularităţile clinice, semnificaţia epidemiologică.. 26. Formele extinse de tuberculoză pulmonară infiltrativă, particularităţile clinice, semnificaţia epidemiologică.. 27. Tuberculoza pulmonară fibrocavitară: patogenie, clinica, diagnostic, tratament, semnificaţia epidemiologică. 28. Complicaţiile tuberculozei pulmonare fibrocavitare. 29. Hemoragia pulmonară, ajutorul de urgenţă. 30. Pneumotoraxul spontan: diagnosticul, asistenţa medicală urgentă. 31. Principiile de bază a tratamentului antituberculos. 32. Clasificarea şi caracteristica preparatelor antituberculoase. 33. Tratamentul tuberculozei clasice sensibile la preparatele antituberculoase. 34. Rezistenţa BAAR faţă de preparatele antituberculoase (primară, secundară; monorezistenţa, polirezistenţa, MDR, XDR, XXDR). 35. Tratamentul tuberculozei rezistente: MDR TB, monorezistente, polirezistente, XDR TB, XXDR TB. 36. Strategiile DOTS şi DOTS Plus în tratamentul tuberculozei.

51. Grupele periclitante. Metodica vaccinării BCG. 55. Metoda activă de depistare a bolnavilor de tuberculoză. 57. Metoda pasivă de depistare a bolnavilor de tuberculoză. Focar de tuberculoză de grupa I. 64. caracteristica lui. examinarea lor. 54. ingineresc. 47. 52. Focar de tuberculoză de grupa II. 50. 67. Structura serviciului de ftiziopneumologie. 45. Organizarea tratamentului strict supravegheat în condiţii de ambulatoriu. 53. formele. Indicaţiile şi contraindicaţiile. Dezinfecţia în tuberculoză: metodele. protecţie respiratorie personală) în staţionarele de ftiziopneumologie. contraindicaţii. Dezinfecţia curentă. integrarea lui cu medicina preventivă. Măsurile antiepidemice în focarele de tuberculoză. 49. Metodele. 60. 63. Criteriile de formare a focarelor de tuberculoză. 70. Dezinfecţia globală. medico-biologici. Indicaţiile şi termenii de efectuare. Metodele de efectuare. 58. caracteristica lui. Controlul infecţiei tuberculoase (administrativ. Obligaţiunile medicului epidemiolog în controlul tuberculozei. indicaţii. Focar de tuberculoză de grupa III. Profilaxia sanitară a tuberculozei. Particularităţile tuberculozei la adolescenţi. Profilaxia sanitară. dependenţa de alcool şi droguri). Monitorizarea tratamentului antituberculos. . 61. 42. 46. 69. Acţiunile medicului epidemiolog în asanarea acestui focar. Reacţiile locale ale vaccinării BCG. Locul RFM şi a testării tuberculinice în depistarea tuberculozei. Examinarea clinică a „simptomaticilor” depistaţi la adresare. Organizarea examinării sputei la BAAR prin metoda microscopică. 62.37. Indicaţii. 65. Principiile de diferenţiere ale alergiei post-vaccinale şi infecţioase. 48. caracteristica lui. 68. sociali). Co-infecţia TB/HIV/SIDA. 44. obiectivele. Analiza indicilor epidemiologici în teritoriu. Evidenţa şi raportarea cazurilor noi de tuberculoză Centrelor de Medicină Preventivă. 41. 38. cauzele dezvoltării lor. Acţiunile medicului epidemiolog în asanarea acestui focar. Controlul infecţiei tuberculoase (administrativ. Evaluarea rezultatelor tratamentului bolnavilor de tuberculoză. 39. Programul Naţional de control şi profilaxie al tuberculozei în RM: scopul. Indicaţiile. boala ulceroasă. 66. 43. ingineresc. rolul medicului epidemiolog. 40. Ancheta epidemiologică a bolnavului de tuberculoză. Complicaţiile vaccinării BCG. Revaccinarea BCG. Grupele cu risc sporit de îmbolnăvire în tuberculoză (epidemiologici. Scopul. protecţie respiratorie personală) în focarele de tuberculoză. Acţiunile medicului epidemiolog în asanarea acestui focar. rolul medicului epidemiolog în examinarea lor. Tuberculoza în situaţii speciale (diabetul zaharat. 59. metodica. Educaţia sanitară a populaţiei în domeniul tuberculozei. Chimioprofilaxia tuberculozei. 56. Particularităţile tuberculozei la vârstnici. sarcina.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful