P. 1
Bao cao BTL To chuc Quy hoach Mang

Bao cao BTL To chuc Quy hoach Mang

|Views: 487|Likes:
Published by Quang-Trung Luu
BTL tổ chức quy hoạch mạng
BTL tổ chức quy hoạch mạng

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Quang-Trung Luu on Jul 23, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2015

pdf

text

original

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NÔI

VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG
Đề tài: THUẬT TOÁN MENTOR II


Giảng viên hướng dẫn: Trần Ngọc Lan
Sinh viên thực hiên:
1. Lê Thái Hưng KSTN-ĐTVT-K52
2. Trần Hữu Cương KSTN-ĐTVT-K52
3. Phạm Văn Chí KSTN-ĐTVT-K52
4. Bùi Thị Thế Hà KSTN-ĐTVT-K52


Hà Nội, tháng 11 năm 2011
2


Mục Lục
1. Giới Thiệu ................................................................................................................................................. 3
YÊU CẦU CỦA BÀI TẬP ........................................................................................................................... 5
2. Lý thuyết ................................................................................................................................................... 6
2.1 Thuật toán Mentor ......................................................................................................................... 6
2.1.1 Xác định node backbone và node trung tâm ......................................................................... 6
2.1.2 Chuyển yêu cầu node sang xương sống. ............................................................................... 7
2.1.3 Xây dựng cây Prim-Dijkstra với tham số α........................................................................... 8
2.2 Thuật toán Mentor II ..................................................................................................................... 8
2.2.1 Đặt vấn đề .................................................................................................................................... 8
2.2.2 ISP(Incremental Shortest Path) ............................................................................................. 9
3. Triển khai thuật toán ........................................................................................................................... 13
3.1. Tổng quan về kiến trúc .................................................................................................................... 13
3.2. Xây dựng đồ thi cơ sở ...................................................................................................................... 13
3.2.1 Class Node ................................................................................................................................. 13
3.2.2 Class Arc ................................................................................................................................... 14
3.2.3. Class Graph ............................................................................................................................... 14
3.3. Thuật toán ................................................................................................................................... 15
3.3.1 classMentor ......................................................................................................................... 15
3.3.2 Class Prim – Dijkstra .......................................................................................................... 16
3.3.3 Class Floyd – Warshall ...................................................................................................... 16
3.3.4 Class ISP ............................................................................................................................. 16
3.4. Form chính ....................................................................................................................................... 18
4 Kết luận ............................................................................................................................................... 21

3

1. Giới Thiệu
Như ta đã biết, “viễn thông” được hiểu là cách trao đổi dữ liệu thông qua kỹ
thuật điện, điện tử và các công nghệ hiện đại khác. Và “hệ thống viễn thông” là tập
hợp các trang thiết bị kỹ thuật để cung cấp dịch vụ viễn thông cho người sử dụng.
Ngay từ ngày xa xưa, những người tiền sử đã biết dùng khói để báo hiệu, những
người thổ dân ở những hòn đảo xa xôi dùng các cột khói để liên lạc, báo hiệu và
truyền tin. Nhưng “viễn thông” được chính thức sử dụng khi con người phát minh ra
điện báo và điện thoại. Công nghệ viễn thông từ đó ngày càng phát triển nhanh chóng
và vượt bậc, ứng dụng trong mọi lĩnh vực. Trên quy mô xã hội, viễn thông đã làm nên
một hệ thần kinh thông minh nhạy bén trên trái đất, làm thay đổi bộ mặt, tính cách của
từng quốc gia và tự trong nó hình thành lên một mạng lưới liên kết mỗi người của mỗi
quốc gia trên trái đất. Sự hội tụ công nghệ trong lĩnh vực viễn thông cùng sự phát triển
tăng trưởng mạnh của kinh tế - xã hội, nhu cầu sử dụng cũng như truyền dữ liệu của
con người cũng tăng lên theo hàm số mũ và ngày càng trở nên phức tạp, có khuynh
hướng kỹ thuật cao với chất lượng cao. Vì vậy, việc tổ chức một mạng viễn thông đáp
ứng được nhu cầu ấy và phát triển tổ chức mạng lưới này thành một thành phần cơ
bản quan trọng của xã hội thông tin hóa cao trong tương lai nữa là không hề đơn giản,
nó đóng một vai trò rất quan trọng.
Để giải quyết bài toán trên, ta nhìn hệ thống viễn thông trên cả phương diện
phần cứng và phần mềm:
 Về phương diện phần cứng, hệ thống viễn thông gồm các thiết bị như:
Thiết bị đầu cuối thông tin, thiết bị chuyển mạch, thiết bị truyền dẫn.
 Về phương diện phần mềm, hệ thống viễn thông cho biết các phần cứng
liên hệ với nhau thế nào ( Topo mạng, với topo mạng ta sẽ phân biệt được
mạng AN(Access Network) và mạng lõi), các giao thức mạng, các giao
thức để liên kết, giao thức để trao đổi thông tin (giữa hai giao thức này có
thể tách rời, có thể kết hợp với nhau), quản lý và khai thác mạng.
Trên phương diện phần mềm, để xây dựng mạng, ta phải xây dựng được cấu
hình của các phần tử mạng. MENTOR (Mesh Network Topology Optimization
Routing) là một thuật toán rất hữu ích cho việc thiết kế mạng thông tin vì nó không
phụ thuộc vào đặc điểm của bất kỳ một công nghệ hay kiến trúc mạng nào. Nó chỉ phụ
thuộc vào nguyên tắc thiết kế mạng. MENTOR có thể ứng dụng cho nhiều loại mạng,
đặc biệt là mạng ATM (Asynchronous Transfer Mode). Và chương trình MENTOR là
một ứng dụng tin học trong việc thiết kế Topology cho mạng bằng chính thuật toán
MENTOR.
4

Trong đề tài này yêu cầu chúng em viết một chương trình MENTOR như thế.
Chương trình chúng em viết trong thời gian ngắn và kiến thức có hạn nên có rất nhiều
những hạn chế nhất định như chỉ có tính chất mô phỏng, các giả thiết, điều kiện chưa
hoàn toàn giống với yêu cầu thực tế. Tuy nhiên, chúng em hy vọng chương trình này
cũng giúp mọi người nắm được quá trình xây dựng Topology cho mạng.
Trong quá trình thực hiện bài tập lớn, chúng em xin cảm ơn sự tận tình giúp đỡ
của cô Trần Ngọc Lan đã giúp chúng em hoàn thành bài tập này. Chúng em rất mong
nhận được những lời khuyên từ thầy để chúng em có thể khắc phục được những cái
chưa làm được trong đề tài để chúng em có thể hiểu sâu sắc hơn về thuật toán cũng
như chương trình MENTOR trong xây dựng Topology cho mạng viễn thông, đồng
thời hiểu rõ hơn về môn học Tổ chức và quy hoạch mạng viễn thông.
Chúng em xin chân thành cảm ơn cô!


5

YÊU CẦU CỦA BÀI TẬP
Viết một phần mềm tạo topology mạng viễn thông theo thuật toán MENTOR
2.
nn : Số lượng nút trong mạng:
Cost: Chi phí kết nối giữa các nút là một ma trận [nxn]
Req: Ma trận [nxn] yêu cầu
Pc, W, R/D: Các tham số xác định nút BackBone
α: Tham số xác định cây
γ : Hệ số sử dụng băng thông
Cmax [nxn]: Giá trị tối đa dung lượng của liên kết giữa các nút( hiệu dụng)
- Tìm cây kết nối các nút, α cho biết cây là dạng MST hay PST, MENTOR.
- Tổng chiều dài cây, chiều dài đường đi
- Direct link: Tìm kết nối Direct link
- Đường đi trên cây
Tất cả thể hiện trên màn hình đồ họa.6

2. Lý thuyết
2.1 Thuật toán Mentor
2.1.1 Xác định node backbone và node trung tâm
Xác định MAXCOST
Xác định node backbone thoả mãn điều kiện nw(i) > w
Xác định node truy cập của node backbone đã xác định
Tìm node trung tâm của node chưa phân loại, tính merrit
từ đó tìm node backbone trong tập chưa xác định đó, cập
nhật lại danh sách backbone và node truy cập
Tính moment rồi xác định node root
Bắt đầu
Mentor
Kết thúc

Hình 2.2.1 Lưu đồ thuật toán xác định node backbone
Bước 1: xác định node backbone thỏa mãn tiêu chuẩn trọng số:
+ Trọng số của một node là tổng của tất cả các lưu lượng vào và ra node
+ Trọng số chuẩn hóa dựa vào node i là NW(i) = W(i) / C
+W là tham số
+ Node có NW(i) > W được chọn làm node xương sống
Bước 2: xác định MAXCOST
+ MAXCOST = max
i,j
cost(N
i
,N
j
) = max
i,j

Bước 3: Xác đinh node truy cập của node backbone đã xác định
+ Tất cả các node không thảo mãn tiêu chuẩn trọng số và “gần” node xương
sống sẽ được chọn làm node truy cập
7

+ “ gần ” được định nghĩa là khi giá liên kết từ node truy cập “e” đến node
xương sống là nhỏ hơn một phần của giá liên kết lớn nhất. cost(e,N
i
) <
MAXCOST * RPARM, hay < MAXCOST *
RPARM.
Bước 4: xác đinh node backbone và truy cập cho những node còn lại thuộc tập
M
+ Tìm trung tâm của trọng lực (xctr, yctr).
- xctr =
- yctr =
+ Khoảng cách tới CG
- dc
n
=
- maxdc = max(dc
n
)
- maxW = max (W
n
)
+ Tính merit
- merrit
n
=
+ Phân loại các node còn lại
- “merrit” đưa ra giá trị cân bằng giữa vị trí gần trung tâm và trọng số của
nó.
- Trọng số những node chưa được phân loại, chọn node có thưởng cao
nhất và chuyển node này thành node xương sống.
- Phân loại các node mới thành các node truy cập.
- Cứ tiếp tục cho đến khi tất cả các node được phân loại.
Bước 5: Tìm node trung tâm
+ lựa chọn node xương sống trung tâm với giá trị moment nhỏ nhất đến trung
tâm
- Moment(n) =
2.1.2 Chuyển yêu cầu node sang xương sống.
8

+ xét e
i
là node truy cập của node b
i
, b
i
là node trước trong cây. Ví dụ xét
e
1
,e
2
,b
1
và b
2
nếu b
1
= b
2
thì không chuyển yêu cầu của e
1
và e
2
sang b
1
và b
2
,
và ngược lại.

Hình 2.1.2 ví dụ về chuyển yêu cầu
2.1.3 Xây dựng cây Prim-Dijkstra với tham số α
+ các node đầu vào là node backbone đã xác định ở trên và root là node trung
tâm.
+ Thuật toán:
- Nhãn Prim = min
neighbors
dist(node, neighbor)
- Nhãn Dijkstra = min
neighbors
[dist(root, neighbor) + dist(neighbor, node)]
- Nhãn Prim-Dijkstra = min
neighbors
[α* dist(root, neighbor) +
dist(neighbor, node)]
2.2 Thuật toán Mentor II
2.2.1 Đặt vấn đề
Sau khi chúng ta thiết kế xong mạng, chúng ta xem xét xem lưu lượng sẽ đi qua đâu.
Đưa ra một vấn đề mà trung tâm chính là chất lượng hoạt động của thuật toán định
tuyến.
Nếu chỉ sử dụng thuật toán Prim – Dijkstra, số lượng liên kết là ít nhất mà vẫn đảm
bảo có một và chỉ một đường đi duy nhất giữa 2 node bất kì. Tuy nhiên với thiết kế
như thế, sẽ tồn tại những liên kết mà lưu lượng đi qua nó rất lớn, điều đó đồng nghĩa
với việc không đảm bảo tính ổn định cho mạng
9


Hình 2.2.1ví dụ mạng backbone sau mentor 1
Như hình vẽ trên, ta có thể thấy liên kết giữa node 8 và 9 có lưu lượng đi qua lớn do
yêu cầu từ các các node backbone 9, 2, 14 đến node backbone 8, 4. Trong khi đó, liên
kết giữa 2 node 2 và 14 lại ít do chỉ có các yêu cầu đi từ node 14 đến các node còn lại.
Để khắc phục điều này, chúng ta có thể thêm các liên kết trực tiếp giữa các node. Ví
dụ, node 14 và node 4. Như vậy, một số yêu cầu từ một số node (VD: node 2, 14) sẽ đi
qua liên kết mới này.
Tuy nhiên, nếu thêm các liên kết trực tiếp này thì khả năng một số liên kết đã có từ
trước sẽ giảm lưu lượng (VD: trong trường hợp này là liên kết 9 – 8, 9 – 2) đôi lúc lưu
lượng này trở về 0. Hay nói cách khác, thuật toán định tuyển sẽ tìm thấy đường đi
ngắn nhất nhưng đường đi đó có thể không tìm thấy đường khả thi cho thiết kê mạng
của chúng ta.
Như vậy, cần cải thiệt giải thuật mentor thêm các liên kết trực tiếp nhưng vẫn phải
xem xét luôn đến giới hạn của thuật toán đinh tuyển. Kết quả là thuật toán Mentor II
ra đời.
2.2.2 ISP(Incremental Shortest Path)
10

Đây là bước cải tiến để đáp ứng phần nào yêu cầu đã trình bày ở trên. Mục đích của
thuật toán ISP là xác định tất cả những cặp có thể sử dụng liên kết trực tiếp thay cho
đường hiện thời.
Bắt đầu
Xác định sp_dist[][],
sp_pred[][].
i=0;S(i)
J=0;D(j)
i< numBackbone
j< numBackbone
Xác định S_list
&& D_list
Cập nhật
sp_dist[][] &&
sp_pred[][]
Tính maxL[n][m]
Sắp xết theo thứ tự giản dần
các cặp có maxL[n][m] > D
J++
i++
Kết thúc
+ Đầu vào là các thông số
kết thúc thuật toán Mentor
no
yes
no
yes
ISP

Hình 2.2.2 lưu đồ thuật toán ISP

2.2.2.1 Ma trận khoảng cách – thuật toán Floyd Warshall
Để thực hiện điều này ta cần có 2 ma trận
11

Khoảng cách đường ngắn nhất Shortest-path distances giữa 2 node i,
j(sp_dist)
nxn

Ma trận con trỏ node trên đường đi ngắn nhất giữa 2 node i, j(sp_pred)
nxn

Hai ma trận này luôn được cập nhật sau mỗi lần thêm liên kết. Cách xây dựng ma trận
này với đồ thị bất kì rất giống trong thuật toán Floyd – Warshall

Hình 2.2.2.1 ví dụ xây dựng sp_dist[][] và sp_pred[][]
2.2.2.2 Thứ tự xem xét các cặp cạnh
Chúng ta sắp xết các cặp cạnh theo thứ tự bước nhảy. Và coi đó là thứ tự cần xét xem
có thêm liên kết trực tiếp hay không

Hình 2.2.2.2 ví dụ về sắp xếp các cạnh theo thứ tự
2.2.2.3 Xét cạnh thêm vào
Khi xem xét liệu có thêm liên kết trực tiếp giữa node nguồn S và node đích D
độ dài liên kết SD = L. ta xây dựng s_list và d_list
o s_list với ý nghĩa tập node “được hưởng lợi” nếu muốn đi đến node khác
nếu dùng liên kết trực tiếp SD
12

o d_list với ý nghĩa tập node “được hưởng lợi” nếu muốn đi đến node
khác nếu dùng liên kết trực tiếp DS
Với ý nghĩa như trên, cách xây dựng s_list và d_list như sau:
o Thêm node vào s_list nếu: sp_dist[node, s] + L < sp_dist[node, d]
o Thêm node vào d_list nếu: sp_dist[node, d] + L < sp_dist[node, s]

Hình 2.2.2.3 ví dụ xây dựng s_list[] và d_list[]
Xem xét tất cả các cặp (ni, nj) trong đó ni thuộc s_list và nj thuộc d_list. Khi
đó, lưu lượng (ni, nj) sẽ chuyển sang liên kết dự định nếu
sp_dist[ni, s] + L + sp_dist[d, nj] < sp_dist[ni, nj]
Độ dài lớn nhất cho có thể ấn định lưu lượng (ni, nj) để chuyển đi theo đường này là
maxL = sp_dist[ni, nj] - sp_dist[ni, s] + sp_dist[d, nj]
Điều này có nghĩa là nếu đo dài liên kết (ni, nj) ấn định trong khoảng (L, maxL) thì
lưu lượng sẽ chuyển đi theo đường đi SD mới này
Với mỗi cặp (ni, nj) ta sẽ có số maxL. Ta sắp xếp các cặp này theo thứ tự từ
trên xuống
maxL(P1) = 2000
maxL(P2) = 1800
maxL(P3) = 1800
maxL(P4) = 1700
Ở đây, nếu chọn giá trị cạnh là bao nhiêu sẽ quyết định có bao nhiêu cặp (ni, nj) có thể
sử dụng liên kết này. Ví dụ SD = 1750 thì có các cặp P1, P1, P3 sẽ dùng liên kết mới
này.
13

3. Triển khai thuật toán
3.1. Tổng quan về kiến trúc
3.2. Xây dựng đồ thi cơ sở
3.2.1 Class Node
+ Thuộc tính:
o public const int isRoot = -1;
o public const int unknown = -2;
o public const int drawIndex = 0x10;
o public const int drawWeigh = 0x20;

// thong so co ban
o public int index; // thu tu node
o public int x, y; // toa do
o public double weigh; // trong luong nut
o public int priority; // >=0 neu la nut truy
nhap, = index la backbone, -1 neu la goc, - neu chua xac
dinh

// Ket noi voi cac nut khac
o public int numNode;
o public List<Node> otherNodes;
o public List<double> send, recv;
o public List<double> distance;
o public List<int> connected;
+ Operator:
o public Node(int _index, double _weigh, int _priority =
Node.unknown, int _x = 0, int _y = 0, int _numNode = 0,
List<Node> _otherNodes = null,
 List<double> _send = null, List<double> _recv =
null, List<double> _distance = null, List<int>
_connected = null) {}
//hàm tạo
o public bool IsOne(Node other, int r = 50) {}

o public void SetPosition(int _x, int _y) {}

o public double GetDistance(Node Other) {} // Lấy tọa độ thực
trên Decac(chưa bị thay đổi bởi mentor)
o public void ConnectNodes(Node Other) // chi dung trong
ham CreateNodes. nhu vay se dung thu tu luon - chu y la
no phai connet voi chinh minh
o public void DrawNode(Graphics Grfx, int draw, double div = 2,
int r = 7) {}
//vẽ node
// Hàm này sẽ hiển thị node với màu sắc của node và số
thứ tự tương ứng với node

14

3.2.2 Class Arc
+ Thuộc tính:
o public Node destination, source;
//so thu tu 2 diem source, destination
o public double distance;
//do dai canh: distance
o public double c;
//dung luong 1 lien ket
o public double ratio;
//dung luong cuc dai ung voi moi lien ket (tinh theo %)
o public double capacity;
//dung luong tren canh nay voi moi lien ket capacity = c *
ratio = 2 * 60%
o public double flow;
//tong luu luong tren canh nay: flow
o public int paths;
//so luong lien ket song song: paths
o public int priority;

o public const int drawDist = 0x01;
o public const int drawCap = 0x02;
o public const int drawFlow = 0x04;
o public const int drawPaths = 0x08;
+ Operator:
o public Arc(Node _source, Node _destination, double _flow =
0.0, double _c = 2.0, double _ratio = 0.6, int _priority =
Node.unknown) {}
// hàm tạo
o public void DrawArc(Graphics Grfx, int div = 2) {}
// vẽ cạnh
o public void DrawParameter(Graphics Grfx, int draw, int div =
2, int r = 8) {}
//vẽ cạnh, hiển thi các thông số cạnh
3.2.3. Class Graph
+ Thuộc tính:
o const int MAX_X = 1500, MAX_Y = 1500;
o public List<Node> LN;
o public List<Arc> LA;
o public int numNode = 0, numArc = 0;
o public double cost = 0.0;
o public int root = -1;
o private Random rd = new Random();
+ Operator:
o public Graph(){} // hàm tạo
15

o public void CreatNodes(int _numNode) {}
// Khởi tạo node trên mặt phẳng tọa độ cùng các tham số
tương tự class node
o public void AddNode(Node node) {}
// Thêm node mới vào đồ hình
o public void ChangeDistNode(Node n1, Node n2, double dist) {}
//Thay đổi khoảng cách giữa các node
o public void DeleLightBluelArcs() {}
o public void AddArc(Arc arc) {}
o public void AddArc(Node source, Node destination, double flow
= 0.0) {}
// Thêm cạnh với các tham số cạnh: node nguồn, node đich,
flow
o public void ChangeFlowArc(Arc arc, double flow) {}
// Thay đổi flow
o public void ChangePriorityArcs() {}
o public void DrawPath(Graphics Grfx, List<Node> nodes, int div
= 2) {}
// vẽ cạnh
o public void CopyFromGraph(Graph _graph) {}
o public void CopyToGraph(Graph _graph) {}
o public void AllCopyFromGraph(Graph _graph) {}
// copy toàn bộ graph tới từng vùng nhớ
o public void ClearGraph() {}
o public double TotalCost() {}
// Tính tổng cost
o public void DrawGraph(Graphics Grfx, int draw, int div = 2) {}
o protected int Compare(Arc x, Arc y){}
// so sánh các cạnh
o public void SortDistArc(List<Arc> Arcs){}
// sắp xếp các cạnh3.3. Thuật toán

3.3.1 classMentor
+ Kế thừa từ class Graph
+ Thuộc tính
o private double[] merit;
o private double[] moment;
o private double[] dc;
o private double W;
o private double C;
o private double R;
o private double MAXCOST = 0;
+ Operator
o private void FindAcessNode(Node node) {}
16

//chua add canh nhe. moi chi chinh nut truy cap thoi

o public void Process(Graph _graph, double _W = 4.0, double
_C = 2.0, double _R = 0.3) {}
// hàm này có là xác định node backbone và node trung tâm
o public Mentor(){}
// hàm tạo
3.3.2 Class Prim – Dijkstra
+ Thuộc tính:
o private int[] convertIndex;
//anh xa nguoc. tu index cua node => thu tu luu trong List node (chu y
la gio no khong theo thu tu)

o const int vc = 2000000000;
o private double alpha;
o private int start;
o private double[] label;
o private bool[] free;

o public double[] dist;
o public int[] pred;
+ Operator:
o public PrimDijkstra() {}
// Thuật toán chính

3.3.3 Class Floyd – Warshall
Tìm đường đi ngắn nhất, giữa 2 node bất kì, lưu vào mảng sp_dist, lưu lại truy vết
sp_pred và số node để đi tới node đích sp_hop.
+ Thuộc tính:
o private int[] convertIndex; //anh xa nguoc. tu index cua
node => thu tu luu trong List node (chu y la gio no khong
theo thu tu)

o const double vc = 2000000000.0;
o private double[,] sp_dist;
o private int[,] sp_pred;
o private int[,] sp_hop;

+Operator:
o public void Process(Graph _graph, double[,] _sp_dist,
int[,] _sp_pred, int[,] _sp_hop){}
//Thủ tục xử lý xử lý chính, thao tác trên đồ thị graph.
//Lưu giá trị trả về _sp_dist, _sp_pred, _sp_hop
3.3.4 Class ISP
Triển khai thuật toán ISP:
17

+ Thuộc tính:
o private int[] convertIndex; //anh xa nguoc. tu index cua
node => thu tu luu trong List node (chu y la gio no khong
theo thu tu)

o private List<Arc> findArc;
o private double[,] sp_dist;
o private int[,] sp_pred;
o private int[,] sp_hop;

o private List<int> d_list;
o private List<int> s_list;
o private List<double> req_len;
o private double esilon = 0.001;

o private double d; // = 1.0 neu muon cho qua 100%.
o private double alpha;

o private double[,] NA;
o double[] LW;

o public int maxNumberOfAdd = 0;
o private int numberOfAdd = 0;

+ Operator:
o private bool ChangedDistArc(Arc arc) {}
//Đặt giá trị cho cạnh (ni, nj)

o public void UpdatePath(int src, int des, double
flow){}
//Trên đường đi từ node ni đến node nj thì tất cả các
cạnh được update lưu lượng mới, các đỉnh được update
trọng số mới

o public void UpdateFlowGraph(){}
//Update tất cả các cặp (ni, nj). Thủ tục này sẽ gọi
void UpdatePath

o private int CompareHop(Arc x, Arc y){}
//So sánh các cặp đỉnh (ni, nj) theo số lượng bước
nhảy

o public void Process(Graph _graph, double _alpha = 0.4,
double _d = 0.5){}
//Xử lý chính trên đồ thị backbone với các tham số
alpha và d

o private void FindPath(int src, int des){}
//Tìm đường đi ngắt nhất giữa 2 node backbone
(optional)
18


o public void MainFindPath(Node src, Node des,
List<Node> _path){}
//Tìm đường đi giữa 2 node bất kì (optional). Thủ tục
này gọi void FindPath(){}
3.4. Form chính

Hình 3.4.1. Giao diện chính của chương trình
Các chức năng:
1. Chọn các thông số đầu vào.
19

- Nhập số lượng node (mặc định là 90). Chương trình sẽ tạo ra N node được
đánh số từ 0 đến N-1.
- Lựa chọn các thông số đầu vào:
o Hệ số dùng trong thuật toán Mentor
o R: Bán kính của mạng truy nhập
o D: Hệ số sử dụng dùng trong thuật toán Mentor
Ngoài ra, giá trị W: ngưỡng để lựa chọn node Backbone xác định theo dữ
liệu của bài tập.
2. Thực hiện
Sau khi thiết lập các thông số, tại Box Control, ta lần lượt thực hiện các chức
năng cần thiết:
Mentor: Xác định các node Backbone và node truy nhập
PrimDijkstra: Thiết lập mạng giữa các node Backbone
Next: Thêm đường (theo thuật toán Mentor 2)
Back: Quay trở về trạng thái trước khi Next

Hình 3.4.2. (2a) Lựa chọn thông số đầu vào (2b) Thực hiện
20


Hình 3.4.3. Thay đổi các thông số
- Để hiện thị các thuộc tính giữa các nút mạng: chí phí, lưu lượng, W, C
Max,
hay
đường quá tải ta đánh dấu vào các ô trống nhỏ bên cạnh những thuộc tính muốn
xem.


21

Hình 3.4.4. Thuộc tính mạng và thiết lập
Chương trình còn cho phép tìm đường giữa 2 nút bất kỳ được nối với nhau như
hình 1 là nút 67 và 16.

4 Kết luận
Qua bài tập lớn này, chúng em đã phần nào hiểu rõ hơn về thuật toán
MENTOR và cách hình thành cây theo thuật toán MENTOR cũng như xây dựng
cây PST và MST. Đặc biệt, chúng em có cơ hội làm việc trên ngôn ngữ lập trình
C#, một ngôn ngữ khá mạnh trong lập trình hướng đối tượng với đồ họa tốt.
Qua bài tập lớn, chúng em một lần nữa phát huy và rèn luyện kỹ năng làm việc
nhóm và độc lập cho mỗi cá nhân.
Tuy nhiên, nhóm cũng có nhiều hạn chế chưa làm được trong bài tập lớn này,
đó là mới chỉ lập trình được mạng Backbone, chưa lập trình được mạng Access
(truy nhập).
Do thời gian có hạn, nên quá trình thực hiện không tránh khỏi sai sót hoặc
chưa được như mong muốn. Chúng em xin hứa sẽ làm tốt hơn vào các bài tập lớn
khác.
Chúng em xin cảm ơn cô Trần Ngọc Lan đã giúp đỡ chúng em trong quá trình
thực hiện bài tập lớn này.

Mục Lục
1. Giới Thiệu ................................................................................................................................................. 3 YÊU CẦU CỦA BÀI TẬP ........................................................................................................................... 5 2. Lý thuyết ................................................................................................................................................... 6 2.1 Thuật toán Mentor......................................................................................................................... 6 Xác định node backbone và node trung tâm ......................................................................... 6 Chuyển yêu cầu node sang xương sống. ............................................................................... 7 Xây dựng cây Prim-Dijkstra với tham số α........................................................................... 8

2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2

Thuật toán Mentor II ..................................................................................................................... 8

2.2.1 Đặt vấn đề .................................................................................................................................... 8 2.2.2 3. ISP(Incremental Shortest Path) ............................................................................................. 9

Triển khai thuật toán ........................................................................................................................... 13 3.1. Tổng quan về kiến trúc .................................................................................................................... 13 3.2. Xây dựng đồ thi cơ sở ...................................................................................................................... 13 3.2.1 Class Node ................................................................................................................................. 13 3.2.2 Class Arc ................................................................................................................................... 14 3.2.3. Class Graph ............................................................................................................................... 14 3.3. Thuật toán ................................................................................................................................... 15 classMentor ......................................................................................................................... 15 Class Prim – Dijkstra .......................................................................................................... 16 Class Floyd – Warshall ...................................................................................................... 16 Class ISP ............................................................................................................................. 16

3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4

3.4. Form chính ....................................................................................................................................... 18 4 Kết luận ............................................................................................................................................... 21

2

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->