Jurnalismul de agentie Marcu Mariana

Tema: ,, Tipurile de agenţii’’
La cîţiva ani după apariţia agenţiei Reuters ziarele democraţie americane au simţit necesitatea de a se asocia cu scopul de a crea o agenţie de presă la New York în 1857. Apoi în 1865 o agenţie cu specific naţional ,,Associated press’’. Obiectivul iniţial- de a menţine independeţa ziarelor din punct de vedere al colectării de iformaţii în faţa ambiţiilor societăţilor de telecomunicaţii. Statutul- adoptat atunci a fost cel a unei simple cooperative în care fiecare ziar era reprezentat în funcţie de valoarea lui comercială. Scopul cooperative- să ofere cel mai bun serviciu fără a obţine beneficii suferind cîteva îmbunătăţiri acest sistem a fost foarte eficient pînă la începutul secolului xx. Unele grupuri de presă care considerau că Associated press era prea instituţională şi prea prudentă au decis să-şi organizeze propria agenţie comercială, 2 dintre ele au reuşit ,, United Press,, creată în 1907 de Scripps şi un serviciu de ştiri internaţional ,, International News Service ‚’’ creată în 1908 după ce şi-au cîştigat o clientelă naţională şi internaţională prin calitatea jurnalistică şi agresivitatea comercială cele 2 agenţii au fuzionat în 1958 pentru a crea Sociatatea UNITED PRESS INTERNATIONAL pînă în 1985 sistemul american de agenţii a fost foarte eficient. Pentru că se sprijineau pe 1800 de ziare, şi 2000 posturi de radio şi televiziune, agenţiile americane sau extins în întreaga lume după cel de al 2 război mondial. Pentru a difuza informaţii scrise sau fotografice şi pentru a oferi servicii de telecomunicaţii utilizabile pentru agenţiile naţionale şi mijloacele de informare . Devenită la începutul anilor 90 proprietatea unui grup Saudit. UPI şi-a pierdut de atunci poziţia de agenţie mondială. Associate Press rămîne singura agenţie americană cu ambiţii mondiale, ea fiind prezentă în toate ţările lumii şi în toate tipurile de mass media. Asociată grupului de presă economică agenţia s-a diversificat la începutul anilor 70 în ceea ce priveşte informaţia economică iar în 1994 s-a lansat în actualitatea televizată a ajuns că în 1998 s-a extins mult încît a cumpărat pe World Televiosion News. Cu o cifră de afacere echivalentă cu 2, 2 miliarde franci ea era de 2 ori mai puternică din punct de vedere financiar decît AFP (AJANS FRANCE PRESSE), dar de 2 ori mai slabă decît Reuters iar piaţă internă prezintă 85% de încasări. HAVAS- în 1877 au semnat acorduri între ministerul afacerilor străine şi HAVAS s-a semnat un contract. În schimbul unui serviciu de ştiri străine difuzat de HAVAS la Bucureşti, ministerul de externe putea să transmită pe canalele agenţie de ştiri fie să prezinte nişte inf. Fie de interes general fie care au un interes special pentru români. Contractul presupunea o listă prin care MAE se obliga să prezinte informaţii de spre prinţul domnitor, ministri şi preşedinţii celor 2 camere legiuitoare, acces la baza de date a ziarelor. În schimb cu toate aceste persoane erau obligate să fie abonate la agenţie. În acelaşi timp demintarii se obligau să păstreze confidenţialiatea informaţiilor primite. Agenţia HAVAS a fost principala agenţie de referinţă pînă în 1944, atunci se scimbă din HAVAS în FRACE PRESS AGENCE. Prima agenţie a fost înfiinţată la 30 martie la 1889 la Bucureşti şi purta numele AGENCE TELEGRAPHIQUE de Romanie. ,,ROUMA AGENCE’’. La fel era subordonată ministerul afacerilor externe, intrarea agenţiei pe piaţă a fost anevoioasă, cu toate acestea HAVAS a fost înlăturată de la monopolul ştirilor de pe piaţă. În 1905 ia naştere serviciul comercial al agenţiei Române, acest serviciu edita un buletin special, ex: care era preţul grînelor pe piaţa internă şi europeană şi americană. Pentru a avea o asemenea informaţie au deschis sucursale la Brăila şi la Constanţa. În 1907 încearcă să transmită în Română informaţia pentru ziare. Pînă la dispariţia sa din 1917 agenţia nu mai înregistrează momente ieşite din comun: scandaluri, serviciul său politic era contestat în ziare. Agenţia a fost evacuată din palatul poştelor în condiţiile ofensive Germane. După primul război mondial s-a fondat ca societate mixtă la 16 iulie 1921 prima agenţie naţională de presă

în acepţiune modernă nu ca o influenţă străină însă specifică culturii, numită ORIENT RADIO RADOR. Denumirea a dat naştere unor interpretări ironice, ceea ce ar fi însemnat şobolanul de aur sau şobolanul care doarme. În 1994 radorul este dotat cu cele mai noi aparate de transmisie se înfiinţează un serviciu poştal de 2, 3 ori pe săptămînă pe cale aeriană în Ţările Scandinave, Riga, Madrid etc. În acel an agenţia lucra cu aceeaşi operativitatea ca şi agenţiile europene. Exemplu: ,, Asisasinarea regelui Alexandru a Iugoslaviei care apare concomitent cu ziarele din Fanţa. Începînd cu 1943 Rador editează pe lîngă buletinele de presă şi încă buletinele cu circulaţie restrînsă. Asemenea informaţii puteau fi accesibile contra cost. Începutul de cădere a agenţiei RADOR a fost în 1944, iar în decembrie Regele Mihai semnează un decret lege în care era modificat statutul societăţii ORIENT RADOR şi o schimbă în agenţie de informaţii telegrafice, se mai precizează în decret că aceste informaţii telegrafice şi de presă în ţară şi în străinătate cu toate serviciile ce le comportă în mod obişnuit exploatarea inserţiilor în ziarele româneşti şi străine. A fost schimbat statutul pentru o exlploatare mai bună de către rege. Ceea ce s-a întîmplat după cel de al 2 mondial au pulversat activitatea agenţiei după instaurarea puterii comuniste, în martie 1948 un decret oarecare din mai 1949 consfinţeşte crearea AGER PRESS. Iar în acelaşi timp abrogă legea asupra funcţionării RADOR. Agenţia naţională de Presă ROM PRESS şi rămîne sub autoritatea statului. După 1990 apar şi alte agenţii importante ex: media fax, news in, amos news. Criteriile de clasificare a agenţiilor de presă: Serviciile agenţiilor de presă: 1) Alertare- garanţia că toate faptele de actualitate vor fi semnalate abonaţilor. 2) Furnizarea de ştiri- interviuri, reportaje, comentarii, imagini video, foto şi servicii de publicitate. 3) Serviciul de asistenţă- ex:redactarea şi conceperea ziarului. La fel conceperea de emisiuni. După Tematică: 1) Generaliste- sunt toate tipurile care au multe domenii, peste 5 domenii. 2) Specializate- ex: Orto Press, se baza pe inf. Religioasă, era un buletin oficial. Din Româniia , O agenţie Israeliană de limbă Română în care sunt inf. pentru evrei români care sunt în Israel. Cartoon: agenţie de caricatură. Agenţia de Presă Masonică din România. Agenţia de ştiri Basilica (rom.) despre religie, seminare, icoane. Agenţia de Presă Automobilia, dedicată vehiculelor istorice. Criteriul Geografic: 1) Mondiale- prezenţă în toate ţările. 2) Internaţionale- are reporteri în mai puţine ţări. 3) Naţionale- activitatea de difuzare şi colectare doar la ţara de origine. Se abonează la agenţiile globale. Criteriul Juridic prevede existenţa agenţiilor Comerciale, Privată-(poate să aparţină unei instituţii şi în RM nu există nici una). Cooperatiste (în RM nu există). Şi de STAT (ex: Mold PRESS). Mai sunt mixte ca ex: AFP (şi constă că dispune de o independenţă în difuzarea informaţiei). Data: 04-09-2011

Tema:,, Tehnici şi tactici de colectare a informaţii pentru redactarea textului de agenţie’’.
1. Caracreristicile generale ale informaţiilor mediatice. 2. Procesul de colectarea a informaţiilor.

3. Tipologia surselor de informare. 4. Tratarea surselor de informare şi modalităţile de obţinere a informaţiei. Caracteristicile informaţiei de agenţie- veridicitatea, imparţialitatea, şi actualitatea.

Legea cu privire la Accesul la informaţie.

Pe acasă: De făcut o analiză a unei agenţii pe Agenţia INFO PRIM NEO

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful