MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ „Anghel Saligny” AL JUDEŢULUI VRANCEA

Persoană de contact: Lt. Cristina Mihaela DUŢĂ, tel: 0755.057570

Nr. 121 Focşani, 23.07.2013

BULETIN INFORMATIV 12 CHILII CUPRINSE DE UN INCENDIU LA MĂNĂSTIREA VĂRZĂREŞTI 12 chilii din incinta Mănăstirii Vărzăreşti din comuna Urecheşti au fost cuprinse de un puternic incendiu în noaptea de luni spre marţi. Trei echipaje de pompieri au acţionat timp de cinci ore pentru stingerea incendiului care ameninţa să cuprindă întreaga aşezare monahală. Apelul a fost primit prin intermediul numărului unic de urgenţă 112 la dispeceratul integrat I.S.U.-S.A.J. în data de 22 iulie a.c., în jurul orei 22.40 şi imediat după anunţarea evenimentului, trei echipaje cu trei autospeciale de lucru cu apă şi spumă s-au deplasat la faţa locului. La sosirea forţelor de intervenţie, incendiul se manifesta generalizat, cu violenţă, la acoperişul unei construcţii care adăpostea 12 chilii, construit din lemn cu învelitoare din tablă, cât şi la partea mansardată a imobilului, confecţionată din lemn, pe o suprafaţă de aproximativ 250 mp. Intervenţia pentru stingerea incendiului a prezentat un grad ridicat de dificultate, având în vedere cantitatea mare de materiale combustibile din alcătuirea obiectivului afectat, toată partea mansardată a construcţiei fiind confecţionată din lemn. De asemenea, suprafaţa mare cuprinsă de incendiu şi construcţiile amplasate în apropiere care trebuiau protejate permanent au îngreunat intervenţia. S-a acţionat atât pentru localizarea şi lichidarea incendiului, cât şi pentru protecţia construcţiilor învecinate. În apropierea chiliilor cuprinse de flăcări erau
Pagina 1 din 2 ________________________________________________________________________________ Str. Dornişoarei, nr. 10, Focşani, jud. Vrancea, 620087 – Telefon: 0237.611212, Fax: 0237.625701 www.isujvn.ro, e-mail: putator.cuvant@isujvn.ro, isuvrancea@gmail.com

amplasate biserica, clopotniţa, o clădire în construcţie şi alte anexe gospodăreşti. Datorită intervenţiei pompierilor, s-a împiedicat propagarea incendiului la întreaga aşezare monahală. În urma incendiului au ars acoperişul şi mansarda clădirii, pe o suprafaţă de cca. 250 mp, obiecte de mobilier, articole de îmbrăcăminte, bunuri electrocasnice şi actele de identitate a cinci persoane. Din fericire, nu s-au înregistrat victime. În momentul izbucnirii incendiului, în clădire nu se afla nimeni, iar flăcările au fost observate cu întârziere. Intervenţia s-a desfăşurat în colaborare cu serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă din localitate, iar în urma verificărilor efectuate s-a constatat că, cel mai probabil, un foc deschis în spaţii închise (o candelă aprinsă) a stat la baza producerii acestui eveniment. Compartimentul Informare şi Relaţii Publice

Pagina 2 din 2 ________________________________________________________________________________ Str. Dornişoarei, nr. 10, Focşani, jud. Vrancea, 620087 – Telefon: 0237.611212, Fax: 0237.625701 www.isujvn.ro, e-mail: putator.cuvant@isujvn.ro, isuvrancea@gmail.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful