P. 1
Astrologija i Antropologija

Astrologija i Antropologija

|Views: 22|Likes:
Published by drvili
Knjiga o odnosu antropologije i astrologije
Knjiga o odnosu antropologije i astrologije

More info:

Published by: drvili on Jul 23, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/02/2013

pdf

text

original

U okviru dinarsko-mediteranske haplo grupe J, dinarce odlikuje grana HG-
J2a. Vidimo da se rasprostranjenost J2a u velikoj meri poklapa sa zastup-
ljenošću dinarskog tipa na osnovu analiza fizičkih antropologa.

Dinarska grana HG-J2a se deli na nekoliko podgrana (J2a1, J2a2, itd) iz-
među kojih J2a1 odlikuje našu populaciju, a takođe predstavlja i najzastu-
pljeniju HG-J varijantu kod Gruzina. Grana J2a1 se takođe deli na nekoliko
grana (J2a1a, J2a1b, itd), od kojih J2a1b jeste najzastupljenija varijanta di-
naraca kod Beograđana.

Kao što smo ranije primetili, analiza porekla samo na osnovu različitih mu-
tacija Y hromozoma nije sveobuhvatna jer prati samo muško poreklo, pa
ćemo zato sada uzeti u analizu i podatke HLA sistema.

127

Antropološka analiza

Antigen HLA-B5, koji odlikuje dinarce, najzastupljeniji je HLA-B an-
tigen kod Paštuna (39,9%), Kurda (29,8%), Gruzina (25,5%), u Saudijskoj
Arabiji (36,6%), Omanu (39,0%), Iraku (33,9%), centralnoj Portugaliji
(31,1%), i na području centralne i severne Italije (31,7%). Skoro svaki treći
stanovnik (29,02%) bivše Jugoslavije ima od jednog roditelja nasleđen di-
narski antigen HLA-B5. To znači da bi svaka treća osoba na tom području
mogla da kod sebe prepozna karakterne osobine Ovna (ukoliko se odnosi
neodgovorno prema svojim slabostima), bez obzira u kom znaku ili po-
dznaku bila rođena, i da bi imala iskušenje da poveruje u astrološki faktor.
Na osnovu saznanja iz genetike možemo utvrditi koje populacije su di-
narcima najsrodnije u svetu. Različitim alelima HLA-B gena koji ekspre-
suju u dinarski antigen HLA-B5 po svojoj strukturi su najbliži aleli antigena
HLA-B35, B78 i B53. HLA-B35 je tipičan za mediteransku populaciju (dre-
vne Pelazge, Filisteje, Etrurce, i sl). HLA-B78 je tipičan za Senegal (grad Da-
kar) u Africi (16,1%). HLA-B53 je najzastupljeniji u centralnoj Africi i Ka-
zahstanu. Antigen B53 je takođe najzastupljeniji HLA-B antigen kod
američkih crnaca (23,96%). Vidimo da drastična razlika u boji kože između
različitih antropoloških tipova (a koja je adaptivnog porekla), ne mora da
podrazumeva i veliku genetsku distancu u poreklu, pa samim tim ne mora da
podrazumeva ni veliku razliku u karakternim iskušenjima. Sledeće optužbe
koje rasisti primenjuju na crnce, mogu se isto tako primeniti i na one bela-
čke populacije koje su sa crncima genetski i psihološki bliske, i koje nikada
nisu imale iskustvo duhovnog prosvetiteljstva i reforme karaktera:
"Teorija o inferiornosti obojenih tvrdi, na primer, da crnci nisu u stanju
da prevaziđu primarnu plemensku (tribalnu) socijalnu strukturu. Stoga
i ne mogu dosegnuti više oblike državne organizacije, već se, u najbo-
ljem slučaju, mogu uzdići na visinu evropskih država iz XVII i XVIII
veka kada je vladao apsolutizam." (Ljubomir Tadić, Nauka o politici, Beo-
gradski izdavačko-grafički zavod 1996., drugo, dopunjeno izdanje)

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->