You are on page 1of 2

Page 1

1 of 1 DOCUMENT

Leeuwarder Courant 9 juli 2013 dinsdag Editie Zuid

Ouderen doen oproep minister af als apekool


SECTION: Binnenland; Blz. 4 LENGTH: 436 woorden Hoogleraar: Er spreekt alleen maar paniek uit DEN HAAG - Na premier Rutte en PvdA-leider Samsom roept nu minister Dijsselbloem van Financin Nederland op de portemonnee trekken om de economie weer op gang te brengen. Dit keer is de boodschap alleen bestemd voor ouderen. Die zien er niets in, en economen evenmin. Het is de zoveelste onzinnige en ongeloofwaardige uitspraak, zeggen ze in koor. Voor Sweder van Wijnbergen, hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam, bewijst de nieuwe oproep dat het kabinet geen flauw benul heeft wat het moet doen om de economie uit het slop te krijgen. ,,Het is net een kat in het nauw'', constateert Van Wijnbergen. ,,Er spreekt alleen maar paniek uit.'' Waar mensen volgens Van Wijnbergen nu juist behoefte aan hebben is zekerheid en duidelijkheid. ,,Niet aan oproepen die nergens op slaan. Want ondertussen bezuinigt het kabinet en komt het niet met structurele hervormingen. Niemand weet eigenlijk waar hij aan toe is, en dat leidt ertoe dat mensen de hand op de knip houden'', meent de hoogleraar. Dat mensen behoedzaam met hun centen omgaan, vindt het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting niet meer dan logisch. Wat het Nibud betreft, kunnen mensen al die oproepen beter naast zich neerleggen.

,,Wij zeggen: zet je oogkleppen op, luister niet naar anderen, kijk alleen naar je eigen portemonnee. En ga verantwoord met je geld om'', aldus zegsvrouw Gabrilla Bettonville. Ze krijgt bijval van econoom Esther-Mirjam Sent van de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij gelooft meer in de kracht van overheidsin'Luister niet naar anderen, kijk alleen naar je eigen portemonnee' vesteringen dan in het aanzwengelen van de economie door een kleine groep particulieren. ,,Daarmee help je een zwakke economie nog niet uit de crisis. De overheid kan daarentegen wel een stevige impuls geven aan de bouw, om maar een voorbeeld te noemen." ,,Hoe reel zijn deze politici eigenlijk'', reageert directeur Jan Romme van het Nationaal Ouderenfonds fel. ,,Ja, we hebben het hier over een kapitaalkrachtige doelgroep met geld. Maar tegelijkertijd zijn het mensen die met weinig geld zijn opgegroeid en bewust zijn van de waarde ervan. Ze zien een onzekere toekomst, met onduidelijkheid over pensioenen en de zorg. Daarop anticiperen ze.'' Directeur Wim van Minnen van Nationaal Ouderenfonds vindt de uitspraken niet alleen ongeloofwaardig, maar vindt het ook ongehoord om ouderen op zo'n gebiedende wijs aan te spreken. ,,Het zijn juist de overheidsmaatregelen die ertoe leiden dat rijkere ouderen straks meer kwijt zijn aan de zorg. Ze bewaren daarom graag een appeltje voor de dorst.'' LOAD-DATE: 9 July 2013 LANGUAGE: DUTCH; NEDERLANDS GRAPHIC: Minister Dijsselbloem van Financin richt zijn pijlen op de ouderen om de economie weer op gang te brengen. FOTO ANP

Page 2 Ouderen doen oproep minister af als apekool Leeuwarder Courant 9 juli 2013 dinsdag

PUBLICATION-TYPE: Krant JOURNAL-CODE: LC Copyright 2013 Noordelijke Dagblad Combinatie / Leeuwarder Courant All Rights Reserved