You are on page 1of 2

Page 1

1 of 1 DOCUMENT

Page 1 1 of 1 DOCUMENT Algemeen Nederlands Persbureau ANP July 10, 2013 Wednesday 2:11 PM

Algemeen Nederlands Persbureau ANP

July 10, 2013 Wednesday 2:11 PM

Zomerreces laat burger weer op adem komen

BYLINE: MEERSHOEK POLDERMAN

SECTION: ECONOMIE

LENGTH: 462 words

DEN HAAG (ANP) - Rust is relatief in politiek Den Haag, want er is ook in de vakantieperiode altijd wel een politicus te vinden die zijn mening kwijt wil. Maar als er geen al te grote rampen gebeuren, blijft het Binnenhof tot begin september vanwege het zomerreces van de Tweede Kamer op de waakvlam staan. Ondanks de economische crisis en de grote problemen (werkloosheid, huizenmarkt, pensioenen, zorg) die om een voortvarende aanpak schreeuwen.

,,Het zomerreces betekent niet dat er helemaal niets gebeurt'', zegt hoogleraar economie Esther-Mirjam Sent aan Radboud Universiteit Nijmegen. ,,Achter de schermen wordt wel degelijk gewerkt in de aanloop naar Prinsjesdag op 17 september.''

Het gesleutel achter de schermen mag wat Sent betreft de komende tijd daar blijven. Het gemoed van de burger/consument is de afgelopen periode al genoeg op de proef gesteld.

,,Zoals we last hebben van een 'overload' aan informatie, worden we ook overspoeld met beleidsvoornemens. Er worden bezuinigingen afgesproken en vervolgens komen er weer nieuwe bezuinigingen bij. En dan worden we ook

nog opgeroepen om ons geld uit te geven.''

Even geen nieuws uit Den Haag: Sent noemt het een zegen. ,,Laten de politici zich maar losmaken van de waan van de dag en reflecteren op hoe ze moeten omgaan met crisissen als deze. In elk geval niet door aan symptoombestrijding te doen, maar door oorzaken aan te pakken en te zorgen voor zekerheid op langere termijn. Daar is grote behoefte aan.''

De Tilburgse econoom Lans Bovenberg sluit zich daarbij aan.

,,Politici die elkaar in de haren blijven vliegen is niet goed voor de economie. Als ze niet of korter met vakantie zouden gaan, zou het alleen maar voor onrust zorgen en dat is niet goed voor het vertrouwen'', vertelt de hoogleraar.

Volgens Bovenberg kampt Nederland ook niet met een crisis die heel urgent aangepakt moet worden. ,,Dat was een jaar geleden met de eurocrisis wel anders. We hebben nu te maken met langzaam voortwoekerende problemen, die kun je niet binnen twee of drie weken oplossen'', legt Bovenberg uit.

Politici moeten volgens hem de komende vakantieweken aangrijpen om rustig na te denken over de de problemen die spelen. ,,Maar na de vakantie moet ze met gezwinde spoed aan de slag om de problemen aan te pakken.''

Volgens hoogleraar economische psychologie Fred van Raaij van de Universiteit van Tilburg lijkt een lange vakantie nemen ,,een te zorgeloze optie'' voor politici, gezien de huidige economische situatie.

Met een korter reces kunnen politici laten zien dat ze de

Page 2 Zomerreces laat burger weer op adem komen Algemeen Nederlands Persbureau ANP July 10, 2013 Wednesday 2:11 PM

problemen serieus willen aanpakken. ,,Dat zou consumenten meer vertrouwen kunnen geven'', zegt Van Raaij. Maar het kan het consumentenvertrouwen ook een knauw geven. ,,Burgers zouden ook kunnen denken: het is nog erger dan ik dacht'', aldus de hoogleraar.

LOAD-DATE: July 10, 2013

LANGUAGE: DUTCH; NEDERLANDS

PUBLICATION-TYPE: Persbureau

Copyright 2013 Algemeen Nederlands Persbureau ANP All Rights Reserved