P. 1
Hukum Semasa Beli Emas Ansuran

Hukum Semasa Beli Emas Ansuran

|Views: 12|Likes:
Published by Hakim Az
kepada peminat emas
kepada peminat emas

More info:

Published by: Hakim Az on Jul 23, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/05/2014

pdf

text

original

Alhamdulillah, kesedaran umat Islam di negara kita hari ini tentang halal haram dalam kehidupan semakin meningkat

. Tetapi tanpa ilmu yang cukup tiada faedahnya. Kefahaman masyarakat terhadap halal haram di dalam urusan kewangan, jual-beli dan perbankan masih di tahap yang amat lemah. Terutamanya berkenaan Riba yang merupakan 'ibu dosa' dalam semua urusan ini dan yang berkaitan dengannya. Risalah ringkas ini diharap dapat memberi manfaat dunia dan akhirat, Insya‟Allah.. Nabi  mengingatkan kita bahawa: Ertinya: "Sesungguhnya bagi setiap umat itu cabaran dan ujian, dan ujian bagi umatku adalah harta". [HR: At-Tirmizi] Umar bin Al-Khattab  mengingatkan: Ertinya: "Jangan kamu berjual beli di pasar kami, kecuali setelah mendalami ilmu (hukum) agama tentangnya". [HR: At-Tirmizi] Rasulullah  juga memberi amaran:

HUKUM RIBA Imam An-Nawawi berkata: “Telah Ijma‟ seluruh ulama Islam tentang pengharaman Riba dan ianya termasuk dalam kategori dosa besar dan dikatakan juga Riba diharamkan oleh semua agama, antara yang berpendapat demikian adalah Imam Al-Mawardi”.[Rujuk AlMajmu‟, 9/391].

Kerana ulama empat mazhab mengharamkan jual beli barangan emas secara ansuran dan hutang, kerana ia adalah emas. Walaupun ia telah dibentuk menjadi rantai, gelang, cincin dan sebagainya, ia tidak akan terkeluar daripada sifat emasnya. Ia juga adalah pendapat sahabat Nabi saw seperti Ibn Umar, Ubadah bin as-Somit ra dan disokong oleh ramai ulama kontemporari seperti Prof. Dr Muhydin Qurah al-Daghi, Prof Dr Ahmad al-Kurdi, Prof Dr Ali Salus, Prof. Dr Mohd Said Ramadhan al-Buti dan ramai lagi.
[Rujuk pandangan mazhab empat dalam; AlMabsut 14/4; Al-Bayan wa at-Tahsil 6/444; At-Tamhid 2/246; Al-Umm, 2/32; Takmilah al-Majmu' oleh AsSubky, 10/83; Mughni al-Muhtaj, 2/25; al-Mughni oleh Ibn Qudamah, 6/60]

Firman Allah :

bentuk ia masih lagi emas dan tidak akan terkeluar dari sifat emasnya. Pendapat Kedua: Harus. Satu kumpulan minorti ulama‟ berpendapat bahawa emas tulen apabila telah di bentuk sehingga menjadi rantai, gelang dan cincin, ia telah menjadi sil'ah (barangan dagangan seperti kereta kerana terdapat proses pembentukan dan pembuatan) dan tidak lagi dianggap sebagai emas biasa, justeru hukumnya juga berubah. Pandangan minoriti ini di katakan adalah pandangan Mu'awiyah ra [Rujuk
riwayat ini dalam Al-Muwatta’ oleh Imam Malik dalam kitab al-Buyu' no 2541; An-Nasaie 7/279; AlBayhaqi 5/280, tapi Abu Ad-Darda’ telah menegur Mu'awiyyah kerana pandangannya bersalahan dengan nas hadith dan kemudian mengadu kepada Sayyidina Umar, dan Umar juga mengharamkan].

َ

Ertinya: “Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah SWT dan tinggalkanlah saki baki Riba sekiranya kamu benar-benar beriman, sekiranya kamu tidak meninggalkannya, isytiharkanlah perang dengan Allah dan Rasul-Nya. Dan jika kamu bertaubat (daripada pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan (tidak pula) dianiaya.” [Al-Baqarah : 278-279]. Berkata Abu Hanifah rhm pula: “Inilah ayat di dalam Al-Quran yang paling menakutkan.” [Rujuk At-Tabari,
Hamisyh An-Naisaburi, 4/73].

Ertinya: "Apabila riba dan zina (menjadi) zahir secara meluas, tandanya adalah mereka telah menghalalkan (bagi turunnya) azab Allah ke atas mereka".[HR Al-Tabarani,
sahih].

Jual beli emas dan perak terdedah kepada hukum riba jika dilakukan tanpa ilmu. Untuk penjelasan tentang permasalahan ini, saya petik tulisan sahabat saya, Ustaz Dr Zaharuddin Abd Rahman (UIA). a- Hukum membeli barangan emas secara ansuran. Pendapat Pertama: Haram.

Ibn Abd al-Barr dalam al-Istizkar menyatakan telah berlaku ijma' (sepakat) mengatakan bahawa emas dengan emas samada dalam bentuk „at-Tibr' (serbuk) dan apa saja, hukumnya tetap dilarang daripada berlaku sebarang tafadhul (tambahan timbangan berat), demikian juga hukum bagi perak. Oleh itu haram membelinya secara ansuran dan hutang. Al-Khatib asy-Syarbini rh dalam Mughni al-Muhtaj (2/25) mengatakan hasil pembuatan atau tukangan emas hingga menjadi barang kemas berbentuk itu tidak memberi sebarang kesan kepada hukum emas yang asal. Bagaimanapun, terdapat pandangan yang mengatakan ia bukan lagi di anggap emas kerana telah dibentuk, tetapi semua empat mazhab menolak hujah ini kerana, rantai emas itu, walaupun telah di

Ibn Taymiah dan Ibnu al-Qayyim.

[Rujuk I'lam al-Muwaqqi'ien, 2/141 untuk pendapat Ibn Qayyim dan rujuk kitabnya Tafsir ayat Asykalat untuk pendapat Ibn Taymiah 2/632, tapi jika dirujuk Majmu' al-fatawa kita akan dapati Ibn Taymiah bersama pendapat jumhur pula].

Hasilnya, menurut kumpulan ini adalah Harus untuk menjual dan membelinya secara hutang dan ansuran kerana ia telah jadi sil'ah (barang dagangan). Ia disokong oleh Prof Dr Mahmud „Akkam dari Syria dan As-Syeikh Prof Dr Yusof al-Qaradhawi dengan alasan ianya tergolong dalam perkara "Umum al-Balwa" (Perkara maksiat yang kurang mudharat tetapi terlampau meluas dan sukar untuk di halang). Mereka semua menyokong apa yang disebut oleh Ibn ar-Rusyd alMaliki (w 595 H) berkata: "Perhiasan emas dan perak sudah terkeluar daripada katergori emas tulen (yang tertakluk kepada hukum tukaran emas dalam Islam), justeru harus menjual

malah pandangan mereka tertolak secara tidak lansung apabila Abu ad-Darda‟ dan Sayyidina Umar  menolak pandangan Mu‟awiyah. Ia mesti punyai dua syarat berikut: [Boleh rujuk pelbagai kitab antaranya al-muamalat al-Maliah al-Mu'asiroh oleh Prof Dr Ali Salus. ‟Ain: emas yang telah dibentuk.zaharuddin. kemudian mengambil duit harga rantai lama itu. Kemungkinan jika transaksi seumpama ini di buat di Malaysia. maka wajib taqaabud ( diserah dan diterima dalam satu masa). ambillah harganya dan kemudian belilah semula dengan duit kamu tadi" Kesimpulannya: Seseorang yang ingin melakukan 'trade-in‟ mestilah menjual terlebih dahulu kepada pekedai emas itu. hlm 180. Dr Abd Rauf Bin Muhd Al-Kamali [Tesis PhD di Univ Imam. ‫َال‬ ‫ًف‬ ‫َة‬ ‫ِيئ‬ ‫َس‬ ‫َب ن‬ ‫َّم‬ ‫َأ‬ ‫ و‬. Ini berdasarkan hadith riwayat al-Bukhari dalam kitab al-Buyu'.Cara menukar emas lama dengan yang baru. Al-Buyu' al-Sya'iah oleh Dr Tawfiq al-Buti dan lain-lain]. Kesimpulan dan pandangan terpilih: Hukum barang kemas yang diperbuat daripada emas dan perak adalah sama sebagaimana haramnya jualan emas tanpa dibentuk secara ansuran.mesti sama berat timbangannya. [Lihat: Al-Misbah Al-Munir]. ii) Mesti 'Taqabud fil hal aw fil majlis' ( diserah dan diterima dalam satu masa) . ‫َب‬ ‫ُه‬ ‫ِبْر‬ ‫ ت‬-ِ ‫َة‬ ‫ِّض‬ ‫ِبلْف‬ ‫ُب‬ ‫َة‬ ‫ِّض‬ ‫َالْف‬ ‫َب و‬ -‫ُه‬ ‫َيْن‬ ‫َع‬ ‫َب و‬ ‫ُه‬ ‫ِبْر‬ ‫ت‬-ِ ‫َهَب‬ ‫ِبلّذ‬ ‫ُب‬ ‫َهَب‬ ‫((الّذ‬ ‫ًا‬ ‫َد‬ ‫َب ي‬ ‫ُم‬ ‫ُه‬ ‫ُ أَكْثَر‬ ‫َة‬ ‫ِّض‬ ‫َالْف‬ ‫ِو‬ ‫َة‬ ‫ِّض‬ ‫ِبلْف‬ ‫ِب‬ ‫َهَب‬ ‫َيْعِ الّذ‬ ‫ِب‬ ‫َب‬ ‫َأْس‬ ‫َال ب‬ ‫ و‬. b. Anda dan Islam Oleh: Ustaz Dr Zaharuddin Abd Rahman (UIA). Hadis ini menafikan adanya hukum yang berbeza bagi emas apabila bentuknya berbeza dan berlainan.dan membelinya walaupun secara tangguh”. sabda Rasulullah saw. dan kemudian penjual menyerahkan emas baru yang sama berat pada ketika itu juga. [http://www. yang dikenali sebagai "trade-in" yang selalu di lakukan oleh kaum wanita. tertolak pandangan minoriti tadi. maka ia mesti dijual dulu dan selepas menerima duit RM2000. . Mungkin ada yang akan bertanya. Maka tidak mengapa (harus) untuk menjualnya secara terus tanpa tangguh. Ia adalah berdasarkan hadith yang menyebut tentang tamar Khaibar (yang kurang elok atau buruk) yang ditukar dengan tamar Janib (yang elok) yang mana ianya mesti menuruti syarat sama berat walaupun berbeza kualiti.net Susunan: Al-Faqir ilaLlah.abuanasmadani. no 3349). www. Durian boleh disalurkan melalui akaun “MADRASAH MUHAMMADIAH” No akaun: 03-072-01-011811-6 (BIMB) Wallahu a’lam.kerana ia adalah tertakluk kepada hukum sarf (tukaran matawang dengan matawang). Jika nilainya lebih mahal. Contoh: Seutas rantai emas lama bernilai RM2000 dan beratnya 200 gram. Jika tidak. Pembeli membayar terus dan mengambil rantai baru itu.php?option= com_content&task=view&id=286&Itemid=95] www. maka tidak dibenarkan untuk menangguh masa serahan. Jelas menurut perbahasan hukum bahawa „trade in' emas lama dengan yang baru atau barang kemas emas lama dengan yang baru mestilah mengikut hukum yang dibincangkan di atas tadi.. ianya boleh dirujuk di dalam kitab az-Ziyadah Wa atharuha fi al-Mu'awadah al-Maliah. Tibr: Ketulan atau serbuk emas yang belum dibentuk. Banyak lagi dalil jumhur daripada pelbagai hadis. Maka dengan ini jelas. pilihan rantai baru dibuat. Manakala standard emas tersebut („Iyar) 20 atau 21 atau 24 tidak memberikan sebarang kesan... Bagaimanapun itulah cara yang selamat dari Riba.net/index. Kitab al-Buyu‟. www. ia akan kelihatan pelik. Riba an-Nasiah akan berlaku. Ini kerana ia tetap bersifat emas sepenuhnya pada pandangan majoriti ulama‟ dan setiap pembelian dan penjualan yang dibayar menggunakan duit. Maka mestilah kita menyerahkan emas lama. jika 'trade-in' dengan emas baru yang lebih mahal harganya?? Bagaimana kita nak bayar tambahan harga itu? Jawabnya: Ia sama dengan kes dalam hadith Tamar Khaibar dan Janib tadi.blogspot.com (Siri 14) Hukum JualBeli Emas Ansuran & Trade 'In' Dipetik dari buku: Wang. “Pertukaran (jual beli) emas dengan emas dan perak dengan perak. Riyadh dengan tahap Mumtaz." (Rujuk: al-Mubdi' 4/149) Dalil-dalil jumhur dari pelbagai hadith: Pandangan kumpulan kedua tertolak dangan hadis soreh. [Rujuk: Bidayah al-Mujtahid 2/103]. boleh tafadhul (boleh tidak sama kuantitinya) kerana tidak sama jenis.” (Riwayat Abu Daud.. -‫َب‬ ‫ُه‬ ‫َيْن‬ ‫وَع‬ )).com www. no 4553. Maka Kesatuan Fiqh Sedunia telah memutuskan bahawa matawang kertas adalah „nuqud istilahiah' yang sama hukum hakamnya dengan emas. iaitu: i) Mutamathilan. 2/558].zaharuddin. Jika tidak Riba al-Fadl akan berlaku.ٍ ‫َد‬ ‫ِي‬ ‫ب‬ Ertinya: Nabi  bersabda. Ibn Mufleh al-Hanbali (w 763H) pula berkata: "Sesungguhnya ia telah keluar dari sifat asal dengan sebab sun'ah (pembuatan dan pertukangan). boleh ditambah sewaktu dibuat pembayaran. adapun jika dengan bertangguh maka tidak dibenarkan.com 25 Syawal 1432H / 23 Sept 2011M Sumbangan untuk Pondok Sg.dartaibah.abuanasmadani. Jawapan yang diberi oleh Rasulullah  adalah: "Juallah dengan sempurna. Bab As-Sarf. maka jual beli barang kemas dengan wang adalah nuqud dengan emas. sama ada bentuk serbuknya „Tibr‟ atau ’Ain nya.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->