P. 1
Tit 021 Cultura Civica P 2012 Var 03 LRO

Tit 021 Cultura Civica P 2012 Var 03 LRO

|Views: 2|Likes:
Published by Raluca Georgiana
model examen titularizare 2012
model examen titularizare 2012

More info:

Published by: Raluca Georgiana on Jul 23, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/17/2014

pdf

text

original

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR DECLARATE VACANTE/REZERVATE ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR 2 august 2012 Proba scrisă CULTURĂ CIVICĂ • • Varianta 3 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul de lucru efectiv este de 4 ore.

SUBIECTUL I (45 de puncte) Următoarea secvenţă face parte din programa şcolară de cultură civică pentru clasa a VII-a. Valori şi atitudini: • respect faţă de demnitatea şi drepturile omului, faţă de Constituţie şi legi • toleranţă şi respect faţă de persoane şi grupuri care susţin valori, opinii şi credinţe diferite • încredere în sine şi în ceilalţi • disponibilitate pentru dialog, relaţionare pozitivă cu ceilalţi şi cooperare • asumarea responsabilităţii faptelor personale şi a responsabilităţilor cetăţeneşti • gândire critică şi flexibilă • egalitate în faţa legii - respectarea legii • libertate de expresie, a opiniilor, libertatea de constiinţă • implicare civică în viaţa comunităţii • cetăţenie activă Competenţe specifice 1.2. Identificarea, în diferite contexte, a drepturilor omului şi a responsabilităţilor asociate fiecărui drept 2.1. Caracterizarea persoanei în diferite ipostaze: membru al unei familii, al unui grup social, al comunităţii 2.2. Caracterizarea diferitelor tipuri de grupuri sociale din perspectiva specificului acestora, precum şi a relaţiilor interpersonale ce pot lua naştere în cadrul grupurilor 3.1. Rezolvarea în echipă a unor probleme civice, prin asumarea unor responsabilităţi şi prin relaţionarea pozitivă cu ceilalţi Conţinuturi Viaţa în societate • Persoana: unicitatea şi demnitatea omului • Omul - fiinţă socială - Grupurile: caracteristici, tipuri - Atitudini şi relaţii interpersonale în grup; relaţii între grupuri (de cooperare, competiţie, solidaritate, conflict, toleranţă, respect, comunicare, influenţare, apreciere, ajutor etc.) - Familia ca grup social; roluri în familia contemporană - Drepturile omului

(Programa şcolară de cultură civică, OMECI nr.5097/09.09.2009) Prezentaţi specificul demersului educaţional desfăşurat în vederea formării competenţelor precizate în secvenţa dată, având în vedere următoarele: descrierea modului de formare a competenţelor prin utilizarea a două metode didactice menţionarea a două forme de organizare a activităţii didactice şi justificarea modului în care acestea pot favoriza formarea competenţelor precizate compararea a două mijloace de învăţământ din punctul de vedere al eficienţei acestora în formarea competenţelor precizate evidenţierea importanţei mediului de instruire în procesul instructiv-educativ explicarea relaţiei competenţe specifice - conţinuturi, în cadrul demersului didactic argumentarea unui punct de vedere cu privire la afirmaţia conform căreia valorile şi atitudinile completează dimensiunea cognitivă a învăţării cu cea afectiv-atitudinală şi morală din perspectiva finalităţilor educaţiei.
Pagina 1 din 2 Probă scrisă la cultură civică Varianta 3

Rolul îndeplinit de mass-media în societate . Competenţe specifice Pagina 2 din 2 Probă scrisă la cultură civică Varianta 3 . Evaluarea unor comportamente sociale în contexte . Evaluaţi competenţele din secvenţa dată utilizând o metodă complementară/ alternativă de evaluare. descriind.5.Partidele politice situaţionale date • Mass-media şi opinia publică . Tineretului şi Sportului Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare SUBIECTUL al II-lea (45 de puncte) Următoarea secvenţă face parte din programa şcolară de cultură civică pentru clasa a VII-a. Explicarea rolului îndeplinit de mass-media în democratice societate şi în formarea opiniei publice .6. specificul metodei utilizate. Elaboraţi câte un tip diferit de item pentru a evalua fiecare dintre competenţele precizate în secvenţa dată.stat: puterea 2. totodată.09.Dreptul de asociere 4. respectiv a baremului acestora.5097/09. Cercetării.Ministerul Educaţiei.2009) A. OMECI nr. B.7. rolul îndeplinit de mass-media în formarea opiniei publice (Programa şcolară de cultură civică. Notă: Se punctează corectitudinea ştiinţifică a informaţiei de specialitate şi corectitudinea proiectării itemilor. Conţinuturi Raportul cetăţean . Analizarea cetăţeniei active şi a practicilor opiniei publice şi forţa individului democratice • Cetăţenia activă şi practicile 2.Opinia publică.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->