Jawab soalan-soalan yang berikut.

Lembaran kerja : a) Isi tempat kosong dengan kata maknanya dengan kata yang lain. Belakang Penutup Besar

yang

berlawanan

1. Siapakah pemenang Anugerah Nelayan Jaya 2008? Encik Harun Hashim. 2. Apakah pegangan yang diamalkan oleh pemenang Anugerah Nelayan Jaya ini? Usaha yang bersungguh-sungguh dan diperkukuh dengan matlamat ingin bersaing. 3. Di manakah pemenang Anugerah Nelayan Jaya 2008 pernah berkerja sebelum meraih kesenangan? Di kedah, Melaka dan Rompin.

Menanam

Bermula

1. Pembuka - penutup 2. Mencabut - menanam 3. Hadapan - belakang 4. Berakhir 5. Kecil - bermula - besar

b) Pilih kata yang berlawanan maksud dengan kata yang bergaris

Paksaan Sengsara Perkataan berlawanan
NOTE : Perkataan berlawanan   Perkataan berlawanan ialah kata yang berlawanan maknanya dengan kata lain. Contohnya :

Selerak Remeh

Mengingkari Curam

Perkataan asal Kalah Cerah Luas Naik

Perkataan berlawanan Menang Gelap Sempit Turun

1. Buku-buku di atas rak telah saya susun dengan rapi. selerak 2. Kerja itu dilakukan pleh meraka secara sukarela. Paksaan 3. Saya benci kepada orang yang tidak menepati janji. mengingkari 4. Kebahagiaan yang dihadapiya tidak dapat diceritakan dengan kata-kata. sengsara 5. Pantai Pulau Kapas yang landai sesuai dijadikan kawasan rekreasi. Curam