BORANG BIODATA PELAJAR

BAHAGIAN A (UNTUK DIISI OLEH PELAJAR)
a. Nama Penuh Pelajar (HURUF BESAR) :

....................................................................

b. Jantina

:

....................................................................

c. Warganegara

:

....................................................................

d. Tarikh Lahir

:

....................................................................

e. Tempat Lahir

:

....................................................................

f. Keturunan

:

....................................................................

g. Nama Sekolah Sekarang

:

....................................................................

h. Tingkatan

:

....................................................................

i. Aliran

:

....................................................................

j. Nama Sekolah Dahulu

:

....................................................................

BUTIR-BUTIR PERIBADI BAPA ATAU PENJAGA
a. Nama

:

...................................................................

b. Hubungan Dengan Pelajar

:

..................................................................

c. Pekerjaan

:

..................................................................

d. Pendapatan

:

...................................................................

a. Nama

:

..................................................................

b. Hubungan Dengan Pelajar

:

..................................................................

c. Pekerjaan

:

.................................................................

d. Pendapatan

:

..................................................................

BUTIR-BUTIR PERIBADI IBU

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful