SEKOLAH KEBANGSAAN SURATI PAPAR, PETI SURAT 255, 89608 PAPAR, SABAH

ANALISIS PS2 UPSR (JULAI)

GRED PENCAPAIAN

MATA
PELAJARAN

BIL
CALON
DAFTAR

BIL
CALON
HADIR

A

%

B

%

C

%

BMK

64

64

8

12.5

31

48.4

17

26.5

56

BMP

64

64

3

4.68

16

25

32

50

BI

64

64

1

1.56

8

12.5

27

MT

64

64

3

4.68

4

6.24

SAINS

64

64

-

-

10

15.6

A+B+C
JUM
%

D+E
JUM
%

GPMP

D

%

E

%

87.5

8

12.5

-

-

8

12.5

2.29

51

79.6

5

7.81

8

12.5

13

20.3

2.98

42.1

36

56.2

27

42.1

-

-

27

42.1

3.21

28

43.7

35

54.6

18

28.1

11

17.1

29

45.3

3.46

28

43.7

38

59.3

19

29.6

7

10.9

26

40.6

2.54

Disediakan oleh:

Disemak oleh:

Disahkan oleh:

………………………………..
(ZUBAIDAH RAMLEY)
PENYELARAS TAHUN 6

………………………………..
(ISAH SOLONG)
PK 1

………………………………..
(DURAMAN BAKAR)
GURU BESAR

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful