Traian și Dochia

De Gheorghe Asachi

1. DATE DESPRE AUTOR SI OPERĂ • Gheorghe Asachi: o prozator şi dramaturg român pasionat de istorie care s-a născut la Herţa, în nordul Moldovei (azi în Ucraina); pune în versuri legende istorice ca “Traian şi Dochia”, „Ştefan cel Mare înaintea Cetăţii Neamţț”; o precursor al generației pașoptiste, Gheorghe Asachi a fost unul din întemeietorii nuvelei istorice la noi o a condus numeroase reviste literare o a publicat prima gazetă românească din Moldova, Albina Românească (1838) conform lui George Călinescu “întâiul mit” simbolizând “constituirea însăşi a poporului român” este mitul “Traian şi Dochia”; caracterul baladesc-legendar al textului tempereaza spiritul poetic, aduce textul mai aproape de lumea reală;

2. REZUMAT • Dochia este fiica lui Decebal, conducătorul Daciei, iar Traian, împăratul Romei se îndrăgosteşte de aceasta şi încearcă să o cucerească. Dochia, speriată, nu se lasă amăgită şi fuge în pădure, însă Traian o urmăreşte şi o găseşte în cele din urmă. Nedorind să îşi trădeze patria, Dochia îl roagă pe zeul Zamolxis să o salveze, transformându-se astfel în stană de piatră. Chiar şi aşa, Traian nu încetează să o iubească.

3. VIZIUNE ISTORICĂ • • • • „Traian și Dochia” este o legendă versificată de Gheorghe Asachi se bazează pe un fapt real şi anume cucerirea Daciei de către romani; în text sunt prezente personaje istorice precum Decebal şi Traian; apar elemente de mitologie tracă: Zamolxis - unicul zeu;

vrând să scape de nora ei o supune la tot felul de încercări imposibil de realizat. VIZIUNE MITICĂ • Mitul etnogenezei .  personajele sunt simboluri ale unor civilizaţii: Dochia reprezintă poporul dac. textul explică apariţia pietrelor megalitice din Ceahlău. care s-a însurat împotriva voinţei sale. .4. .în maniera legendei mitice. • - Dochia există două variante ale mitului: o cea prezentată de Gheorghe Asachi în legenda „Traian şi Dochia” – variantă în care se spune că Dochia ar fi fost fata regelui Decebal. există adevăruri istorice care atestă acest mit. versificaţia clasică reprezintă echilibrul specific literaturii iluministe INTERPRETARE  Gheorghe Asachi redă povestea cuceririi Daciei ca pe un mit al unei iubiri imposibile.legenda prezintă formarea poporului roman prin contopirea a două mari popoare: dacii și romanii. rima este încrucişată ritmul este trohaic măsura versurilor este de 7-8 bătăi prin versificarea unei legende se demonstrează maturitatea limbii noastre. iar Traian reprezintă ameninţarea romană( sensul acuns dezvaluia spiritul iluminist al textului). VERSIFICAŢIA • • • • • 6. iar ea. de care s-a îndrăgostit Traian. cea care susţine că Dochia ar fi avut un fiu. Pietrele Doamnei sau Babele (personalitatea veche a Daciei) şi Sfinxul (Bucegi). Dragobete. o 5.

urcarea unui munte era întotdeauna o ascensiune cu caracter ritual.(trasătură specifică acestora).  în mentalitatea oamenilor trecutului.  Dochia.  simbol masculin. refuză să cadă în braţele lui Traian.  pentru romani munţii şi codrii erau locurile de refugiu.  există dovezi istorice care dovedesc respectul romanilor pentru Dacia:  ei o numesc DACIA FELIX (Dacia Fericită).  locul de întâlnire dintre cer şi pământ. fiica lui Decebal. . iar pe plan psihologic semnifică încercarea omului de a depaşi propriile limite. participă la procesele fecundării şi naşterii miraculoase a unor zei şi eroi mitici( zeul persan Mitra s-a născut dintr-o stâncă). SIMBOLURI  Muntele:  reprezintă un Axis Mundi. 105-106) 7. iubirea lui Traian faţă de Dochia este însăşi iubirea faţă de teritoriul dacilor. ne îndeamnă la o participare activă. o ascensiune spirituală. Piatra: o simbol al pământului. o axă a lumii. impune stabilitate şi tăria de a rezista vicisitudinilor timpului.  dacii sunt reprezentaţi pe Columna lui Traian diferit de celelalte popoare pe care acesta le-a cucerit(=>aprecia poporul dac).  contemplarea muntelui ne provoacă un elan spre piscuri. o ridicare prin cunoaştere de sine.  ascensiunea Dochiei reprezintă ritualul prin care se conservă identitatea. demonstrând astfel loialitatea dacilor.  Refuzul de aşi abandona identitatea este evidenţiat prin cele două războaie (101-102.

o  Zece:  decada era considerată drept numărul desăvârşit care se află la baza întregii creaţii universale.  locul unde Dochia caută refugiu de ameninţarea romană:  reprezită naşterea într-o nouă dimensiune => Dacia se va conserva în plan spirtual =renaştere.  Codrul:  topos labirintic.o legătura mistică dintre piatra şi naştere este susţinută de diferite basme şi legende care povestesc transformarea eroinelor în stane de piatră.  simbol al totalităţii. adeseori simbolozează o ameninţare. o regăsim şi în Decalog: cele 10 porunci formează o unitate( Legea Divină). .  dezvaluie o lume haotică care îşi aşteaptă geneza. simbol al încremenirii identităţii primordiale=> eternizarea spiritului Daciei.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful