Tippek a sikeres angol állásinterjúhoz – szerzı: Juhász Ágnes, allasinterjuangol.

com

3 tipp a sikeres angol állásinterjúhoz
Érthetı okokból sokan keresnek most állást. Vannak, akik váltanának. Vannak, akik váltásra kényszerülnek. Bármi legyen is az indok, a diplomások, illetve gazdasági területen elhelyezkedni kívánók, garantáltan szembetalálják magukat egy olyan állásinterjús helyzettel, ahol idegen nyelven, elsısorban angolul is mérik a tudásukat. Ez a 3 tipp hasznos támpont lehet arra, hogyan nyújtsunk jó teljesítményt az interjúkon akkor is, ha nem vagyunk igazán magabiztosak angol tudásunkban. 1. Ne romboljuk az imázsunkat az Oxford nagyszótárral! Gyakori, hogy az angol állásinterjúra készülık igyekeznek néhány elegáns kifejezéssel, szófordulattal megtőzdelni a mondanivalójukat. Maguk elé veszik az angol nagyszótárt és kivadásszák a legszebb, legkifinomultabb szavakat. Ebben nincs semmi kivetnivaló akkor, ha nincs óriási stílusbéli, színvonalbeli különbség az említett kifejezések és közlendıjük többi része között. Ha úgy ítéljük meg, hogy a megpályázott pozíció megkívánja az elegáns szófordulatokat, akkor gondoskodjunk róla, hogy a többi mondatunk, illetve a szövegkörnyezet is elérje ezt a magasabb színvonalat. Ügyeljünk arra, hogy ne önmagukban a kifejezéseket tanuljuk meg, hanem beágyazva egy mondatba, szövegbe. Felkészüléskor keressünk az Interneten olyan angol szövegeket, ahol ezek a szófordulatok szerepelnek és figyeljük meg, tanuljuk meg a helyes használatukat. Ez kiemelten fontos akkor, ha a kifejezések teljesen újak, idegenek számunkra. Ha azonban úgy találjuk, hogy a fenti gyakorlat során ezek a szövegkörnyezetek meghaladják azt a szintet, melyen a tényleges angol tudásunk van, esetleg a nyelvtani bonyolultságuk miatt okoznak nehézséget, akkor ajánlott inkább az egyszerőségre törekedni. Sokkal jobb benyomást tehetünk az interjúztató személyre, ha a beszédünkben egyszerőbben fogalmazunk, de egyenletes teljesítményt nyújtunk, mint egy stílusában, nehézségi fokozatában és a nyelvtani szerkezetek bonyolultságában erısen hullámzó fogalmazással, ami mellesleg imázsromboló is. 2. Ki hallgat meg? …avagy a tükör, a kormány a barát és a profi Az álláskeresık egy jelentıs része fontosnak tartja, hogy egy komolyabb interjú elıtt gyakoroljon - de érdekes módon, csak magyarul. Egyesek tükör elıtt, mások vezetés közben a kocsiban, esetleg baráttal gyakorolnak, és nyilván vannak azok, akik szakemberek és trénerek segítségét veszik igénybe. Az eredmény nem marad el: magyarul remekül fognak teljesíteni! Kitőnı válaszokat produkálnak a legkeményebb, legfondorlatosabb kérdésekre is. Mi történik akkor, amikor az interjúztató angolra vált? Nyilván erre is készültek, de vajon volt, aki leellenırizte, hogy azok a gondolatok, hangosan elgyakorolt válaszok, melyeket elıadni készülnek, valóban helyesek angolul? Az igényes álláskeresık figyelnek arra, hogy errıl is megbizonyosodjanak! Néhányan kérik angol anyanyelvő kollégáik segítségét, mások pedig angol állásinterjúra felkészítı tanárral gyakorolnak. Arra érdemes odafigyelni, hogy az, akinek a segítségét kérjük az angol állásinterjús felkészüléshez, bizonyos mértékig kompetens legyen a megpályázott pozíció területén, azaz tudjon szakmailag is kérdezni tılünk angolul! Ez fıleg menedzseri, vezetıi szinten fontos, mert ilyenkor az angol kérdések már nem általános jellegőek, hanem kıkeményen szakmába vágóak.

álláskeresı portálokra. Azonban. tulajdonságokat.com .com 3.Tippek a sikeres angol állásinterjúhoz – szerzı: Juhász Ágnes.com! Juhász Ágnes 30/530-1549 info@allasinterjuangol. a hozzájuk tartozó munkaköri leírásokból nagyon ügyesen össze lehet szedni azokat a kifejezéseket. Ez esetben ajánlott az angol mondandónkba beépíteni azokat a kifejezéseket. Kitőnı mankó! Jó felkészülést és sikeres pályázást kíván az allasinterjuangol. Számtalan hirdetésbıl. akkor nem árt felkeresni angol. Ez eddig egyszerő.com) és ott rákeresni az általunk megpályázotthoz hasonló pozícióra. ha magyarul van megfogalmazva a hirdetés. monster. allasinterjuangol. melyeket a hirdetı magában a kiírásban is felsorolt. mint követelményt. vagy nemzetközi álláskeresı portálokat (lsd. tulajdonságokat. melyeket késıbb felhasználhatunk az angol állásinterjúnkon. Súg nekünk a szörny Egyre több gazdasági álláshirdetés angolul kerül fel a magyar fejvadászok honlapjaira.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful