Stvaranje HHO plina

Električna energija koja razdvaja vodu na vodik i kisik.
Kako se sve zapravo događa? Evo ovako. Molekula kisika povezana je sa dvije molekule vodika. Ovakav spoj se naziva voda. Da bi se mogla razdvojiti voda, odnosno njene tri molekule. Dvije vodika i jednu kisika potrebno je uložiti nekakvu energiju. Prekinuti magnetsku vezu između molekula. Promotrimo ovo na malo drugačiji način. Zamislite da morate odvojiti Zemlju od Sunca. Zemlju i Sunce povezuje neka čarobna veza po imenu gravitacija. Gravitacija je pojava koja se javlja uslijed gibanja mase. Gravitacija je magnetska sila koja povezuje dva tijela. Sada zamislite jednu nevidljivu žicu koja povezuje Zemlju sa Suncem. Ova žica se konstantno okreće kao opruga i nateže Zemlju prema Suncu. A sa druge strane Zemlja putuje dovoljno brzo da ne bude privučena. Sada zamislite veliki meteor ( velike mase ) koji velikom brzinom uzrokuje veliku gravitaciju da proleti i pogodi žicu između Zemlje i Sunca. Žica bi pukla a svaki od spojenih dijelova, dakle i Zemlja i Sunce odletjeli "kud koji mili moji". Fizičari bi izračunali smjer rotacije planeta i smjer kojim bi se planeta Zemlja i Sunce počeli okretati i kretati. Vrlo slično možemo promatrati i molekule vodika koji su spojeni na kisikom. Između njih je čudna veza. Uglavnom jedan elektron koji se nalazi u orbiti i kisika i vodika i koji ih povezuje. Ako pogodite taj elektron koji u ovom slučaju možemo promatrati kao elastičnu oprugu. Dakle ako pogodite vezu između molekula vodika i kisika, razdvojili ste vezu. Odnosno razdvojili ste vodu.

Voda se dakle opire prolasku električne energije. Isto tako i destilirana voda. Uz veliku brzinu prelaska vidimo munje i gromove. Visoki napon ( velika gužva ) može preskoćiti na drugu obalu rijeke. aluminij ili inox u svom sastavu imaju "brdo" slobodnih elektrona koji nemaju što raditi pa im super dobro dođe prijenos elektriciteta. . Idemo sada laički. Zamislite dvije obale rijeke. Pa polako možemo zamisliti da je toliko velika gužva da jedan drugome pušu za vrat i sve tako dok neki od njih ne počnu padati u vodu jer više nema mjesta. Sve do kada? Sve dok se na ovom dijelu ne skupi dovoljno veliki napon da elektroni polude i počnu skakati u vodu. Metali su dobri kao vodići električne energije jer sadrže "jako puno" slobodnih elektrona koji nisu dio atoma. Na jednoj strani rijeke je ogromna gužva. Tako je i sa vodom. Osloboditi će se svjetlost i jedan veliki dio elektrona koji preskaću rijeku ( vodu ) polomiti će veze među molekulama vode i osloboditi će se plinovi vodik i kisik. Svakodnevno gledamo ovu pojavu u prirodi. Ova pojava se zove pražnjenje elektriciteta. Ne može dakle prenositi elektricitet. Napon je količina elektriciteta na nekoj površini. Kamen ili plastika nemaju slobodnih elektrona pa niti ne vode električnu energiju. Ovdje se dakle radi o visoko naponskoj elektrolizi vode. Ona jednostavno ne dozvoljava slobodnim elektronima sa obale gdje je velika gužva da prenesu svoj elektricitet na drugi dio obale gdje gužve nema. Ona nema slobodnih elektrona i ne može voditi električnu energiju.Osnove istosmjerne električne energije. I zamislite da je svaki slobodan čovjek jedan elektron. zlato. To ustvari znaći da neki metali kao bakar. Velika gužva iz jednog oblaka preskaće u drugi oblak gdje nema gužve. I nemir je veći ako se poveća gužva. Ako se gužva poveća napon je veći. Krivci za električnu energiju su slobodni elektroni. srebro. Ako je gužva mala napon je mali.

Evo slike: . Što više elektrolita dodajemo u vodu to je otpor vode manji pa je potreban i manji napon da probije vodu. Mješavina bolje vodi električnu energiju. Ako dodamo puno elektrolita u vodu. Zašto? Elektrolit vodi električnu energiju kroz vodu. Dakle voda sama po sebi ne vodi električnu energiju pa je moramo zamiješati sa nečim drugim što odlično vodi električnu energiju. Slobodne elektrone u elektrolitu nazivamo ioni.U vodu dodajemo elektrolit.

potrebnu udaljenost između "obala". Ostalih 8-10% zbog neodgovarajučeg napona "na silu" uliječu u vodu i ne čine nikakav rad nego proizvode toplinu. Na majstorima koji rade HHO generatore je da odrede količinu elektrolita. I sve ostale stvari koje su važne da se dobije čim bolja iskoristivost uređaja.Crvene linije desno predstavljaju prijenos naboja ( električnu energiju ) koja "pokida molekule vode". . Naši aparati iz Osijeka imaju iskoristivost od 90-92%.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful