Dinu Virgil

ABECEDAR GHICITOARE

Dedic aceast@ carte nepo]eilor mei, Mihai-Marian }i Vl@du]-Gabriel, }i tuturor copiilor curio}i

Dragi copii, Veni]i mii }i mii Ast@zi v@ voi spune Numai vorbe bune {i o s@ d@m nume Celor de pe lume Ca }i voi s@ }ti]i Frunza s-o iubi]i,

Floarea s-o uda]i Fiindc@ sunte]i fra]i. S@ începem dar Ca-n abecedar {i scriem a}a Chiar litera „A”
5

aA
H@rnicu]@ gospodin@ Tot zore}te prin gr@din@, Ia polen de la sulfin@ Cin’ s@ fie? O albin@!

6

7 .

spune]i to]i în cor: E avionul cu motor! 8 . nu-i cocor. Haide]i.Tot pe sus }i tot în zbor. Are aripi.

9 .

Dac@ nu e.Peste tot ne înconjoar@. Îl tot toarce vântu-n caier. ne omoar@. A]i ghicit? A}a e: aer! 10 .

11 .

de izvor.Asta place tuturor Bun@-i rece. La p@mânt când crap@ S@-i d@m iute ap@! 12 .

13 .

bB Poate ]ine-o cheie-n gur@ Pentru berze-nghi]itur@. St@ la u}@ sau pe lac Este chiar broscu]a oac! 14 .

15 .

Cump@rat@ de la pia]@ Galben@ }i lunguia]@ E crescut@-n blan@ Se cheam@ banan@! 16 .

17 .

Pene albe. lungi picioare Face cuib pe casa mare Dar copii aduce-n cioc Este barza cu noroc! 18 .

19 .

Sunt mai marii mei p@rin]i Ce iubesc nepo]i cumin]i %mi fac poftele de mic O bunic@ }i-un bunic! 20 .

21 .

cC Sus pe gard de zor Ceas de}tept@tor Are-un pinten ro}u {i-i f@los coco}u! 22 .

23 .

Cercelu}i perechi De pus la urechi Codi]e de ceai. Cire}e s@-mi dai! 24 .

25 .

Mi}c@ din codi]@. La gât cu fundi]@ Prieten sunt cu el. Câinele-Azorel! 26 .

27 .

spune Seam@n@ cu Coco}il@ Este ^n de}ert c@mil@! 28 .Ea ne poart@ printre dune. Haide repede. hai.

29 .

dD Cu a noastr@ periu]@ Intr@m într-o c@m@ru]@ Ne sp@l@m cumin]i Cu past@ pe din]i! 30 .

31 .

Se ^ntrece cu înotul.Alungit î}i poart@ botul. Juc@u} }i }mecher fin Este vorba de delfin! 32 .

33 .

Negre. mici. Frunze de m@tase-n dud! 34 . cu gust de mure L$ng@ cas@ }i-n p@dure Se mai spune c@-i agud.

35 .

De-un cuv$nt nu ai habar Caut@-l ^n dic]ionar! 36 .Te ^nva]@ c$te-n lume {i la toate el d@ nume.

37 .

aspirator. {i urechile gigant. A]i ghicit? Un elefant! 38 .eE Are du} la purt@tor Nasul chiar.

39 .

Într-o cas@ cu b@ncu]e. Cu t@bli]@ }i m@su]e Sar în sus }i bat în ]evi N@zdr@vanii de elevi! 40 .

41 .

C$nd se-nv$rte o mori}c@ Atunci hop. }i el se mi}c@ Zboar@-n cer }i e de fier Eu ^i spun elicopter! 42 .

43 .

Este carte pentru via]@ {i la toate-]i d@ pova]@ Ce s@ fie. ce s@ fie? Este-o enciclopedie! 44 .

ENCICLOPEDIE 61 635 de articole. economie. desene 45 . literatur@. actualitate ILUSTRA[II 2 133 de ilustra]ii 187 de h@r]i plan}e. 96 336 de defini]ii. art@. vocabular general. sport. ortografie }i gramatic@. }tiin]@. 2 320 de ilustra]ii NUME COMUNE 42 277 de articole 76 980 de defini]ii locu]iuni }i expresii. vocabular }tiin]ific }i tehnic NUME PROPRII 19 358 de articole istorie. etimologie. geografie. scheme. culte. fotografii. tehnic@.

fF %i place s@ bea Ap@. nu cafea. C@ atunci r@sare Minunat@ floare! 46 .

47 .

Stelu]@ de cristal Într-al iernii bal. Coboar-o perdea Numai fulgi de nea! 48 .

49 .

Arde r@u }i bun Lemne }i tutun Fl@c@rile-n joc Se prefac în foc! 50 .

51 .

poart@ fundi]@ Ce minune de feti]@! 52 .Ginga}@ }i juc@u}@ Seam@n@ cu o p@pu}@ Are cozi.

53 .

Hain@-nmiresmat@ Garofi]a-mbat@! 54 .gG Ce parfum sub]ire Vine dintre fire.

55 .

în sus. Gâtu-i lung. Giraf@ am spus! 56 .Pa}nic ierbivor [ine capu-n nor.

57 .

Astfel obose}te gura! 58 . Dac@-i bun@.Dac@-i rea. te iube}te. borborose}te. Toat@ ziua tura-vura.

59 .

a]i ghicit? Despre grebl@ am vorbit! 60 .La bunicu ^n ograd@ Am un pieptene cu coad@ V-a]i dat seama.

61 .

hH {i pe fa]@ }i pe dos Pot s-o tai }i pot s-o cos O dezbrac în mare tain@ Pomenim aici de hain@! 62 .

63 .

roat@ se-nvârte}te. Hai s@-ntindem hora mare! 64 . O mul]ime în mi}care. Trop@ie }i chiuie}te.Roat@.

65 .

African cu piele groas@ Are fa]a fioroas@ Mare animal notam Vorbind de hipopotam! 66 .

67 .

Boga]ii ^i jefuie}te. De m$ncare le aduce Bine ai venit. Pe s@raci ^i miluie}te. haiduce! 68 .

69 .

Ne gândim la iarb@! 70 . La p@mânt e barb@.iI Nu c@lca pe ea Fiindc@-i mititea.

71 .

Sania pe dealuri Peste-a iernii valuri! 72 .Vine mo} Cr@ciun Cel b@trân }i bun.

73 .

Tân@r cu musta]@ Copilu-l r@sfa]@ Bot. un pozna}. codi]@. Urechi lungi de iepura}! 74 .

75 .

Ceasul ce-l avem cu noi De e soare. de sunt ploi. Bate-n piept cu patim@ Noi ^i spunem inim@! 76 .

77 .

De jalon vorbesc! 78 .jJ Pus s@-l ocolesc. De-l dobor gre}esc. Printre }erpuiesc.

79 .

Nu e bluz@. nici ilic.Se îmbrac@ }i e }ic. Dac@ facem o anchet@ Vom vedea c@-i o jachet@! 80 .

81 .

fin@-i blana mea C$nd m@ prinzi.Scump@. te-mbraci cu ea Carne de m$ncare-]i cer Fiindc@ m@ numesc chiar jder! 82 .

83

C$nd m@ scap de ghiozdan Eu bat mingea pe maidan Nu stau nici un pic pe loc Mie-mi place s@ m@ joc!

84

85

kK
M@sur@m mereu, mereu C$t e cineva de greu Cump@r@m, de ne e foame, Salamul ^n kilograme!

86

87 .

Noaptea se-odihne}te.lL În zori se treze}te. Face umbra fin@ Fiindc@ e lumin@! 88 .

89 .

Voaluri dup@ voaluri Plutitoare-n valuri. Lacului mireas@ Leb@da frumoas@! 90 .

91 .

Dulce. bun }i hr@nitor Curge-n rai ^ntr-un izvor Alb mai e. spun printre }oapte. De la vac@ primim lapte! 92 .

93 .

Este rege peste fiare {i o coam@ deas@ are S@ ghice}ti nu pare greu C@ e vorba despre leu! 94 .

95 .

S@ se dea pe creang@ u]a. Juc@u}@ e maimu]a! 96 .mM Pentru ea nu-i o corvoad@ S@ stea ag@]at@-n coad@.

97 .

E b@tut@ pe maidan În tot timpul unui an Chiar de plou@ sau de ninge Nu ne desp@r]im de minge! 98 .

99 .

Ro}ii. Fructe în panere. bune: mere! 100 .Toamna las@ rod Strângem hran@-n pod.

101 .

drag@: mama! 102 .Cine-i z$na cea mai mare Ce-]i d@ via]@ }i-alinare V-a]i dat. cu to]i seama Este una. sigur.

103 .

nN Burete c@l@tor Strânge apa-n zbor. S-a golit un nor! 104 . Plou-apoi u}or.

105 .

St@ în fa]@. pentru tras Aerul în piept. În vânt }tie s@ miroase. e nas! 106 .Curge-n zilele geroase.

107 .

Frunze moarte. Flori.Mam-a toate de pe lume: Apelor curgând în spume. ruguri cu mur@. p@duri. deci natur@! 108 .

109 .

Din gr@din@ floare Dulce parfum are Ca s@ fii precis@ Spune c@-i narcis@! 110 .

111 .

Dar divin.oO Sc@lda]i în lumin@ Din zori pân-la cin@. ceresc Ochii l@muresc! 112 .

113 .

Ne d@ brânz@ }i bl@ni]@ Povestim despre oi]@! 114 . ca}ului.Drag@ ciob@na}ului Mama lânii.

115 .

Trei petale colorate Florile sunt minunate {ti]i ce? Cred c-am o idee: Nu vorbi]i de orhidee? 116 .

117 .

Nu cre}te din pom Fiindc@ este om! 118 . Lumea st@p$ne}te.Cel care g$nde}te.

119 .

Miorl@ie în plus.pP Toarce f@r@ fus. Cu bl@ni]@. mic@ Îi spunem pisic@! 120 .

121

Are soare, ghiocei, Flori în ram }i mielu}ei, Totu-n jur e verde iar@, Ai venit tu, prim@var@!

122

123

Juc@rie pentru fete Cu rochi]@ }i cu plete, E cuminte, frumu}ic@; Am descris o p@pu}ic@!

124

125 .

domestic sau mistre]! 126 . c$nd ^l p$rjolim I se face p@rul cre]. Porc.Doar cu resturi ^l hr@nim Iarna.

127 .

rR Prim@vara preveste}te La noi neagr@ când sose}te Vestitoare e. adic@ Vorbim despre rândunic@! 128 .

129 .

deci o ra]@! 130 .B@l@cindu-se în lac Toat@ ziua mac-mac-mac. St@ pe varza de la pia]@ Ca mâncare.

131 .

%l g@sim }i ^n p@duri. Altu-i r$sul s@n@tos! 132 . Unul este fioros.Poate fi ^ntins pe guri.

133 .

Un corn mare-n frunte are P@ru-i mic peste spinare. Eu din inim@ mai sper S@ }ti]i c@-i un rinocer! 134 .

135 .

ou@ depune. Stru] i-am spus }i îi vom spune! 136 .sS În nisip afund@ capul. Se-ntrece-n fug@ cu trapul Calului.

137 .

Face vinul bun Strugurele brun! 138 .Boabe în}irate Dulci }i aromate.

139 .

}i a mea sor@! 140 . Juc@m ^n aceea}i hor@ Eu.Avem aceia}i p@rin]i Ce ne cer s@ fim cumin]i. ce scriu.

141 .

vestitoare stea! 142 .Str@luce}te sus. {i de-i var@. }i de-i ger Ce departe sunt de ea M$ndr@. pe cer.

143 .

,s S ,
Fuge de pisic@ Fiindc@ îi e fric@, Dac@-l prinde-n gheare {oarecele moare!

144

145

Pus@ este peste cap Seam@n@ cu un capac, Cozoroc-o-mpodobe}te; Astfel }apca se croie}te!

146

147

Pielea-i de culoare verde Coada lung-o poate pierde O g@se}ti chiar }i la g$rl@. Se t$r@}te. deci }op$rl@! 148 .

149 .

Palat minunat Unde-am ^nv@]at S@ citesc frumos. {coala-i de folos! 150 .

151 .

doamn@. Cade frunza.tT Lacrimi de rou@ Simt cum m@ plou@. E timpul de toamn@! 152 .

153 .

Martor la iubiri Buchet de trandafiri! 154 .Mi-a ie}it în cale M@nunchi de petale.

155 .

pentru c@-i tat@! 156 . }i ]ine minte S@-l ascul]i dac@-i e}ti fat@ Sau b@iat. da-i p@rinte Spiritual.Nu e pop@.

157 .

Rupe carnea de pe os Cine-i? Tigru fioros! 158 .Blana lui este v@rgat@ Prin savane-l vezi cum cat@.

159 .

Cion@cel love}te Coarde de metal.t T L@utar doine}te.. Cânt@ la ]ambal! 160 . .

161 .

Te în]eap@ u}urel.Când m@rim artificial Poate-ajunge cât un cal. E ]ân]arul Anofel! 162 .

163 .

Frunze mari }i aromate Puse-n bunele bucate Lung@-i alba r@d@cin@ Vorbim azi despre ]elin@! 164 .

165 .

Cine sap@ ^n p@m$nt Pe c@ldur@ sau pe v$nt? Ne d@ p$inea. an de an. Ce-am face f@r@ ]@ran? 166 .

167 .

De mâncare-i place mure. Mo}ul urs dintr-o p@dure! 168 .uU În bârlogu-i leneve}te. Vulpea îl tot p@c@le}te.

169 .

{i a}a uscat Umbrela-m aflat! 170 .Pânz@-ntins@ bine Ploaia o re]ine.

171 .

C@p@]$n@ de c@]ei %ntr-un bulb ^nf@}@]ei Cre}te aliment de soi Numele-i e usturoi! 172 .

173 .

%n ciorb@ ca aliment. deci urzic@! 174 .Bun@ ca medicament. Are o tulpin@ mic@ Este verde.

175 .

Lunge}te-se seara Când vine vara! 176 .vV Ce cald e la soare Haide]i la mare.

177 .

buna. Dac@ vrei s@ tac@ S@-i dai fân.Ne d@ lapte. Dar muge}te-ntr-una. c@-i vac@! 178 .

179 .

Sprinten@ în crengi când sare Vrea alune de mâncare. Cu stufoasa ei codi]@ O numim pe veveri]@! 180 .

181 .

c@rnoase. crude. Acri}oare. mici. Vi}inele-s delicioase! 182 .Cu cire}ele sunt rude Se m@n$nc@ a}a.

183 .

xX Dai în lemn cu-n cioc@nel Iese muzica din el Se anun]@-n microfon: A cântat la xilofon! 184 .

185 .

zZ Locuie}te în poveste {i de-i rea. de bun@ este. [ine o baghet@-n mân@ Ca s@ fac@ vr@ji. e zân@! 186 .

187

C@lcat@-n picioare Nu zice c-o doare, Animal v@rgat Zebra-m dezlegat!

188

189

Vestea rea }i vestea bun@ Le suport@ ^mpreun@ Ni le-aduce-n cas@ chiar Este vorba despre ziar!

190

191 .

Din h$rtie construit Are coad@ ca de leu C@tre cer ^nal] un zmeu! 192 .Dintr-un basm ^nchipuit.

193 .

De la A la Z-et Scris-am alfabet Dac-am terminat Trec la num@rat! 194 .

A~#BCDE FGHIJKLM NOPQRS{ T[UVWXYZ 195 .

nu-i nimic. De-i ^n coad@. cre}te-un pic Rotofei }i gol }i nul Despre zero-am spus destul! 196 .0 De e singur.

0 0 197 .

nu face pe nebunu.1 Be]i}or cu un chipiu Ca s@ fie fistichiu Hai. Prima cifr@ este unu! 198 .

1 1 199 .

2 Unduind pe val frumos Capu-i e l@sat ^n jos Leb@d@-i mai spunem noi Pomenind de cifra doi! 200 .

2 2 201 .

3 E cocorul din pove}ti Dac@ foaia o rote}ti %n oglind@ dac@-l vrei E-ul este cifra trei! 202 .

3 3 203 .

4 Scaun cu sp@tar Am primit ^n dar Dac@-l desenez Patru descifrez! 204 .

4 4 205 .

5 Degete sunt de la m$n@ Prinse-n m@nu}@ de l$n@. Sau cele str$nse-n opinci Num@rul lor este cinci! 206 .

5 5 207 .

6 Mama face un covrig Cu codi]a de c$rlig. Despre cifra }ase-am spus! 208 . Ave]i grij@: toarta-n sus.

6 6 209 .

7 C$te zile-n s@pt@m$n@? N-ajung degete de-o m$n@ Ca o coas@-i. zic prin }oapte Botez@m deci cifra }apte! 210 .

7 7 211 .

8 Dou@ cercuri: unul mare {i-nc@ unul mic c@lare. Covrigelul bun e copt Iac-aici: avem chiar opt! 212 .

8 8 213 .

Rochia ce nu-i uzat@. Cifr@ este.9 Haina c$nd n-a fost purtat@. m@i }colare! 214 . cea mai mare Nou@-i zice.

9 9 215 .

10 Dou@ cifre dac@ pui Nu oricare. nu hai-hui A doua de prima trece S@ ne dea num@rul zece! 216 .

10 10 217 .

{i acum. Colora]i sau desena]i. c@ }ti]i citi. Face]i }i voi poezii. Tainele s@ descifra]i 218 .

219 .

Toate-s scrise pe h$rtie Le descuie cine }tie Literele s@ citeasc@ C@r]ile s@ le iubeasc@ 220 .

i A U Q F p G x J e w T N c d V b o s K h R L m Z Y 221 .

222 .P$n-aici a fost s@ fie Tot ce-am spus ^n poezie. {i am ^nv@]at cu-ncetul Cifrele }i alfabetul.

SF$R{IT 223 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful