RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 1

MINGGU/ TARIKH MINGGU 19 TEMA 3 UNIT 13 TAJUK : Berhati-hati Kawan 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancer, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberikan respons dengan betul 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul. TEMA/ TAJUK : HIDUP SELAMAT STANDARD KANDUNGAN 1.3 Mendengar, memahami dan member respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan peanan yang didengar dengan betul. STANDARD PEMBELAJARAN 1.3.2Mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap sesuatu arahan secara lisan atau gerak laku dengan betul. 1.3.3 Mendengar, memahami pesanan dan memberikan respons secara gerak laku yang betul 2.3.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancer, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. CATATAN

ISNIN : BLA ms 61 BM 1 SELASA: BLA ms 62&63 RABU: BLA ms 64&65 KHAMIS: BLA ms 66 JUMAAT: eviden lembaran PBS (B2DT1E1) #BM 1seperti dalam lampiran

EMK : Keusahawanan, Kreatif dan Inovasi, Pengisian Kurikulum: Nilai : Berjimat-cermat, berdisiplin, kebersihan 06.05.2013 Ilmu : P.Moral, PJK, Sains HINGGA 10.05.2013 KBT : KB : Menjana Idea, Mengecam, kontekstual, Menhubungkait Media: buku teks, BLA, p.point, gambar, kad perkataan, lembaran kerja Sistem Bahasa : Tatabahasa : Kata hubung, Kata Nama Am, Kata Kerja Kosa kata : Kantin, berhati-hati, tertib, bahaya, kerana, menegur PKJR : Melintas jalan dengan orang dewasa

3.3.2

Membina dan menulis perkataan yang mengandungi diftong, vokal berganding, digraf, dan konsonan bergabung dengan betul.

3.3.3 Membina dan menulis frasa dengan betul 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur 4.1.2 Menyebut dengan jelas dan memahami seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur 5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung yang mudah dengan betul mengikut konteks

5.1 memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks

7.2 Prosedur yang selamat untuk melintas • Berhenti • Lihat • Dengar • Fikir • Berwaspada

7.2.2Mengetahui lima langkah untuk menyempurnakan tugas melintas jalan dengan selamat 7.2.3 Menggambarkan prosedur melintas dengan selamat dan menerangkan setiap langkah

MINGGU/ TARIKH MINGGU 20 TEMA 3 UNIT 14 TAJUK EMK

TEMA/ TAJUK : HIDUP SELAMAT 1.3

STANDARD KANDUNGAN Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dan situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.

STANDARD PEMBELAJARAN 1.4.1 Bertutur menggunakan diksi yang betul secara bertatasusila.

CATATAN ISNIN : BLA ms 67 BM 1 SELASA: BLA ms 68

: Saya Selamat Di Sini : Kreatif dan inovasi 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancer, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberikan respons dengan betul 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1 memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks 2.2.1 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancer, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dalam pelbagai bahan dengan tepat 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. 3.5.1 Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagai sumber. 3.6.1 menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul berdasarkan bahan yang diberi dengan menggunakan bahasa yang santun. 4.1.2 Menyebut dengan jelas dan memahami seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja dengan betul mengikut konteks.

RABU: BLA ms 69 KHAMIS: BLA ms 70 JUMAAT: eviden lembaran PBS (B2DT1E2)

Pengisian Kurikulum: Nilai : Patuh, berwaspada, berdisiplin Ilmu : PJK, P.Moral, P.Muzik 13.05.2013 HINGGA 17.05.2013 KBT : KB : Menjana Idea, memadankan, mengecam, kontekstual-mengalami BCB : mendengar dengan berkesan, bacaan intensif Media: buku teks, BLA, P.Point, gambar, kad perkataan, lembaran kerja Sistem Bahasa : Tatabahasa : Kata Nama Am, Kata Kerja, Imbuhan Kosa kata : Buaian, tangga gelongsor, haus, bersiar-siar, taman permainan, menunggang, basikal, topi keledar, pelindung siku, pelindung lutut PKJR : Melintas jalan dengan orang dewasa

#BM 1seperti dalam lampiran

7.2 Prosedur yang selamat untuk melintas • Berhenti • Lihat • Dengar • Fikir • Berwaspada

7.2.4 Menunjukkan pengetahuan dan kemahiran (perkataan dan fizikal) lima langkah melintas dengan selamat-dalam situasi yang dikawal dan diselia.

5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 7.3. menghubungkaitkan KP : Verbal-Linguistik Media: buku teks.05. BLA.3 Mengujarkan bahasa indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur 5.3.1 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan secara didik hibur untuk memperkayakan kosa kata 3.4.1 Bertutur.1 Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagai sumber. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dan situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. frasa dan ayat dengan betul.Moral KBT : KB : Menjana Idea.MINGGU/ TARIKH MINGGU 21 TEMA 3 UNIT 15 TAJUK EMK TEMA/ TAJUK : HIDUP SELAMAT STANDARD KANDUNGAN 1. poster Sistem Bahasa : Tatabahasa : Kata Hubung.1.05. 5.2013 HINGGA 23. kad gambar.2 Menulis imlak frasa yang mengandungi perkataan suku kata terbuka dan suka kata tertutup dengan tepat 3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul.2013 Ilmu : PJK. 3.1 Menulis imlak perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan suku kata tertutup dengan tepat.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberikan respons dengan betul 2. Kata Adjektif Kosa kata : Kenderaan.4 Menunjukkan pengetahuan dan kemahiran (perkataan dan fizikal) lima langkah melintas dengan selamat-dalam situasi yang dikawal dan diselia. berdisiplin 20.mengecam.6.6 Membaca dan pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca 3.6 Memahami dan menggunakan kata hubung yang mudah dengan betul mengikut konteks. 2.5.4. 4.2 Prosedur yang selamat untuk melintas • Berhenti • Lihat • Dengar • Fikir • Berwaspada . lasak. topi keledar. berwaspada PKJR : Melintas jalan dengan orang dewasa 3. P.1 Bertutur menggunakan diksi yang betul secara bertatasusila. warna.1 memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks 7.1. 4.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif warna dengan betul mengikut konteks. kad perkataan. STANDARD PEMBELAJARAN 1.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dalam pelbagai bahan dengan tepat.4 Menulis imlak dengan tepat. 2.1 Mengujar dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui lakonan secara didik hibur 5.4. 3. RABU: BLA ms 73 KHAMIS: BLA ms 74 JUMAAT: CITRA BAHASA buku teks ms 68 #BM 1seperti dalam lampiran Pengisian Kurikulum: Nilai : berwaspada.1. lampu isyarat. hentian.3 Membina dan menulis perkataan. 3. CATATAN ISNIN : BLA ms 71 BM 1 SELASA: BLA ms 72 : Berhai-Hati Di Jalan Raya : Kreatif dan inovasi 2.2. lintasan belang.

vokal berganding.1 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan secara didik hibur untuk memperkayakan kosa kata 3.3.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberikan respons dengan betul 2.2Mendengar. 1. buku aktiviti Sistem Bahasa : Tatabahasa : Kata Tanya. 7. kad perkataan.3.2 Mencatat maklumat yang betul untuk diklasifikasikan daripada pelbagai sumber.4 Menulis imlak dengan tepat.2 Mengujar dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 2. 2. Dunia Sains dan Teknologi KBT : KB : Menjana Idea. mengesan kecondongan pendapat KP : Verbal-Linguistik.2 Membaca dan memahami maklumat daripada pelbagai bahan bacaan untuk membuat klasifikasi dengan betul 2. STANDARD PEMBELAJARAN 1. Interpersonal. 1. hias. 2. soalan dan peanan yang didengar dengan betul. digraf. 2. ceria. tolong-menolong.2 Prosedur yang selamat untuk melintas • Berhenti • Lihat • Dengar • Fikir • Berhati-hati 4. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dan situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.4Bertutur. angkuh. menarik. memahami dan member respons terhadap sesuatu arahan. Naturalis Media: buku teks.6 Membaca dan pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca 3. .3 Menggambarkan prosedur melintas dan menerangkan setiap langkah. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.3. PSV. Kata Nama.06. 4. diftong. bertanggungjawab.7 Memahami dan menggunakan kata Tanya merujuk manusia dan benda dengan betul 7.1 memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks 7.2 Membaca dan memahami perkataan.4 Menunjukkan pengetahuan dan kemahiran (perkataan dan fizikal) lima langkah melintas dengan selamat-dalam situasi yang dikawal dan diselia. harum.3. 2. 5. memahami dan memberikan respons terhadap sesuatu arahan secara lisan atau gerak laku dengan betul. CATATAN BLA JILID 2 ISNIN : BLA ms 1 BM 1 SELASA: BLA ms 2 RABU: BLA ms 3 KHAMIS: BLA ms 4 JUMAAT: BLA ms 5&6 #BM 1seperti dalam lampiran : Taman Kita EMK : Elemen Teknologi Maklumat dan Komunikasi Pengisian Kurikulum: Nilai : Kerjasama. bergaduh.06.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancer.MINGGU/ TARIKH MINGGU 22 TEMA 4 UNIT 16 TAJUK TEMA/ TAJUK : HIDUP BAHAGIA STANDARD KANDUNGAN 1.1. dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 3.4.4.6. pemilik.2.2013 Ilmu : Kesihatan. 2.1 Bertutur menggunakan diksi yang betul secara bertatasusila. Kata Adjektif Kosa kata : Taman. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. bersih.5.3 Mengujarkan bahasa indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur 5. menang PKJR : 5 langkah melintas dengan selamat 3.2.mengumpul dan mengkelaskan.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancer.2Membaca dan memahami frasa yang mengandungi dua atau tiga suku kata. kesopanan 10. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.2013 HINGGA 14.1 Menulis imlak perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan suku kata tertutup dengan tepat. gotong-royong.3 Mendengar.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.2.

2 Membaca dan memahami maklumat daripada pelbagai bahan bacaan untuk membuat klasifikasi dengan betul 3.2.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur 5.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata panggilan dengan tepat bagi ahli keluarga asas dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 2.3 Menggambarkan prosedur menerangkan setiap langkah.MINGGU/ TARIKH MINGGU 23 TEMA 4 UNIT 17 TAJUK EMK TEMA/ TAJUK : HIDUP BAHAGIA STANDARD KANDUNGAN 1. Kata Perintah. 4.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.2 mengujarkan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan yang kreatif melalui penceritaan secara didik hibur. 3. P. Kata Ganda.06.2 Mencatat maklumat yang betul untuk diklasifikasikan daripada pelbagai sumber.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberikan respons dengan betul 3. Simpulan Bahasa Kosa kata : Tose. frasa dan ayat dengan betul. menghulur. Kata Nama Am.4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur 4. sayangi alam sekitar 17.2013 Ilmu : K.06.4 Menunjukkan pengetahuan dan kemahiran (perkataan dan fizikal) lima langkah melintas dengan selamat-dalam situasi yang dikawal dan diselia. 2.2013 HINGGA 21.4.3.3 Membina dan menulis perkataan. Tempatan.3. 4.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul.2.2.4.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancer. 3.5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul 7. melintas dan CATATAN BLA JILID 2 ISNIN : BLA ms 7 BM 1 SELASA: BLA ms 8 RABU: BLA ms 9 : Rakan Karib : Kreativiti dan Inovatif Pengisian Kurikulum: Nilai : Tolong-menolong.2 Menulis imlak frasa yang mengandungi perkataan suku kata terbuka dan suka kata tertutup dengan tepat 3. ditambat. rakan karib. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. poskad PKJR : 5 langkah melintas dengan selamat KHAMIS: BLA ms 10 JUMAAT: eviden lembaran PBS (B3DL1E1) #BM 1seperti dalam lampiran 4.1 Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagai sumber. bersopansantun. . 2. 3.5.4 Menulis imlak dengan tepat.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancer. kencang.1 Melafazkan pantun dua kerat dengan intonasi yang betul 5. Moral KBT : KB : Mengumpul dan mengelaskan KP : Interpersonal Media: buku teks Sistem Bahasa : Tatabahasa : Imbuhan Awalan.2. 2.2 Prosedur yang selamat untuk melintas • Berhenti • Lihat • Dengar • Fikir • Berhati-hati 7. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dan situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.4Bertutur.3. 3. STANDARD PEMBELAJARAN 1.1 Memahami dna menggunakan imbuhan awalan dan akhiran dengan betul dalam pelbagai konteks 7.

1Bertutur menggunakan diksi yang betul secara bertatasusila.4.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan yang sesuai secara bertatasusila 2. p. 7.2. Kreativiti.4Bertutur.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada pelbagai bahan.2013 HINGGA 28.5Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2.1 Memilih melintas Tempat yang selamat untuk EMK : Keusahawanan.1.point. teknologi maklumat dan komunikasi Pengisian Kurikulum: Nilai : Tolong-menolong.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.1. telefon bimbit. 1. gambar.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.1 Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagai sumber.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul 1.2013 Ilmu : PK.4 Menulis imlak dengan tepat. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal.4.MINGGU/ TARIKH MINGGU 24 TEMA 4 UNIT 18 TAJUK TEMA/ TAJUK : HIDUP BAHAGIA STANDARD KANDUNGAN 1.3 .4. 5.3.2 7.5.2 Bahagian-bahagian jalan raya 7.1. BLA. Moral KBT : KB : Mencirikan KP : Verbal inguistik BCB : Mendengar dengan berkesan Media: buku teks. men Kosa kata : Kak long.06.2 Menulis imlak frasa yang mengandungi perkataan suku kata terbuka dan suka kata tertutup dengan tepat 3. alang. 4. 3.6. 4.3 Mengujarkan bahasa indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 1.06.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberikan respons dengan betul 3. memetik.2Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata panggilan dengan tepat bagi ahli keluarga asas dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 1. CATATAN BLA JILID 2 ISNIN : BLA ms 11 BM 1 SELASA: BLA ms 12 RABU: BLA ms 13 KHAMIS: BLA ms 14 JUMAAT: eviden lembaran PBS (B3DB1E1) : Jiran Huda 1.5. 7. P. penjirus. lembaran kerja Sistem Bahasa : Tatabahasa : Imbuhan awalan ber. bekerjasama 24. 1. kad perkataan.1 Mengujar dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui lakonan secara didik hibur 5.2.1.4.1 Memahami dna menggunakan imbuhan awalan dan akhiran dengan betul dalam pelbagai konteks 1. STANDARD PEMBELAJARAN 1.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dan situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. berkunjung PKJR : Berhenti sebelum melintas jalan raya #BM 1seperti dalam lampiran 3.

derma. sejahtera.1.MINGGU/ TARIKH MINGGU 25 TEMA 4 UNIT 19 TAJUK EMK TEMA/ TAJUK : HIDUP BAHAGIA STANDARD KANDUNGAN 1. lembaran kerja Sistem Bahasa : Tatabahasa : Tahniah.3. topeng. 2. Moral KBT : KB : Menghubungkaitkan KP : Verbal Linguistik BCB : Bacaan Imbuhan Media: Gambar. 5.2013 HINGGA 05. buah tangan.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada pelbagai bahan. #BM 1seperti dalam lampiran 7. P. bekerjasama. melintas jalan adalah kompleks dan orang dewasa boleh membantu kanak-kanak untuk melintas jalan dengan selamat. 4.3 memahami dan menggunakan kata ganti nama diri pertama dan kedua dalam pelbagai konteks dengan betul.1 Memahami bahawa jalan raya adalah berbahaya. 7. 1.2 Mengujar dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. penjirus.2 Memilih melintas Tempat yang selamat untuk 7. alang. baik hati.4 Bertutur dan menyatakan permintaan untuk melakukan sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal. 2. berkunjung PKJR : Berhenti sebelum melintas jalan raya RABU: BLA ms 17 KHAMIS: BLA ms 118 JUMAAT: eviden lembaran PBS (B3DB1E2) 3.4.07.1 Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagai sumber. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dan situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.3.5.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.07. 7.1.1 memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks 1.3.5Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2 Mengenalpasti bahagian-bahagian tertentu jalan raya yang boleh meningkatkan keselamatan mereka sebagai pejalan kaki atau penunggang basikal.5.3 Mengujarkan bahasa indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. STANDARD PEMBELAJARAN 1.2 Bahagian-bahagian jalan raya Pengisian Kurikulum: Nilai : Tolong-menolong.2.1. . memetik.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata nama diri pertama dan kedua dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila 1.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.3 Mengenal pasti tempat yang paling selamat untuk melintas jalan.1. menyesal.4Bertutur. 4. berdisiplin 01.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberikan respons dengan betul 3.2013 Ilmu : PSK. telefon bimbit. perigi Kosa kata : Kak long. 1.2 Mengenal pasti dan menerangkan bahagianbahagian persekitaran jalan raya yang dapat meningkatkan keselamatan sewaktu melintas. CATATAN BLA JILID 2 ISNIN : BLA ms 15 BM 1 SELASA: BLA ms 16 : Hidup saling Membantu : Kreativiti dan inovasi 1. 5.

sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca.3.1 Mengujar dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui lakonan secara didik hibur 5. minta.4. STANDARD PEMBELAJARAN 1. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dan situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. menuai padi. 5. 4. mentafsir. mengumpul dan mengelaskan KP : Verbal linguistic.2 Mencatat maklumat yang betul untuk diklasifikasikan daripada pelbagai sumber.1 Memahami bahawa jalan raya adalah berbahaya. kolum. istimewa PKJR : Berhenti sebelum melintas jalan raya 7. frasa. 3. 2.3 Memilih melintas Tempat yang selamat untuk 1.5.1 Membaca dan memahami maklumat dalam bahan grafik dengan betul. sila.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancer.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.2 Mengenal pasti dan menerangkan bahagianbahagian persekitaran jalan raya yang dapat meningkatkan keselamatan sewaktu melintas.3 Mengujarkan bahasa indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.MINGGU/ TARIKH MINGGU 26 TEMA 4 UNIT 20 TAJUK EMK TEMA/ TAJUK : HIDUP BAHAGIA STANDARD KANDUNGAN 1. buku teks. buku aktiviti Sistem Bahasa : Tatabahasa : Kata Perintah. interpersonal BCB : Bacaan intensif Media: kad gambar.4Bertutur. dasar . JUMAAT: BLA ms 24 #BM 1seperti dalam lampiran 4.2 Mengenalpasti bahagian-bahagian tertentu jalan raya yang boleh meningkatkan keselamatan mereka sebagai pejalan kaki atau penunggang basikal.2.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancer.1. sari. 2. melintas jalan adalah kompleks dan orang dewasa boleh membantu kanak-kanak untuk melintas jalan dengan selamat.5. terompoh gergasi.07.2 Bahagian-bahagian jalan raya Kosa kata : tolong. 7. Kata kerja 1. 2.2013 Ilmu : Sivik dan ketatanegaraan KBT : KB : Menghubungkaitkan.1. sam fu.5 Membaca dan menulis perkataan.3. 7. dan ayat dengan betul 3.1. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.4Bertutur dan menyatakan permintaan untuk melakukan sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.3 Mengenal pasti tempat yang paling selamat untuk melintas jalan.07. 7.2013 HINGGA 12. menjana idea. 2.1 Memahami dan membina ayat menggunakan pola ayat FN+FN.3. FN+FK. CATATAN BLA JILID 2 ISNIN : BLA ms 19&20 BM 1 SELASA: BLA ms 21 RABU: BLA ms 22 KHAMIS: BLA ms 23 : Meriahnya : Kreativiti dan inovasi Pengisian Kurikulum: Nilai : Kerjasama 08.

dan ayat dengan betul 3.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.1.2 Mengenalpasti bahagian-bahagian tertentu jalan raya yang boleh meningkatkan keselamatan mereka sebagai pejalan kaki atau penunggang basikal. penyiram.1. 3. FN+FK.2. 7.1 Membaca dan memahami maklumat dalam bahan grafik dengan betul. baldi.4. selamat untuk 7.2013 Media: kad gambar.1 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancer.MINGGU/ TARIKH MINGGU 27 TEMA 5 UNIT 21 TAJUK EMK TEMA/ TAJUK : MARI BERTANI STANDARD KANDUNGAN 1. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. melintas jalan adalah kompleks dan orang dewasa boleh membantu kanak-kanak untuk melintas jalan dengan selamat.3.5. sarung tangan. 7. mencatat nota #BM 1seperti dalam lampiran 4.1.5Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. terung.1 Memahami dan membina ayat menggunakan pola ayat FN+FN.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.07.3. 2. 1.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.3 Mengenal pasti tempat yang paling selamat untuk melintas jalan.5.2 Mengenal pasti dan menerangkan bahagianbahagian persekitaran jalan raya yang dapat meningkatkan keselamatan sewaktu melintas. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal.1 Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagai sumber. sawi PKJR : Berhenti sebelum melintas jalan raya KBT : KB : mengumpul dan mengelaskan KP : Logik-matematik BCB : Bacaan intensif.5. dasar CATATAN BLA JILID 2 ISNIN : BLA ms 27&28 BM 1 SELASA: BLA ms 29 RABU: BLA ms 30 KHAMIS: BLA ms 31 JUMAAT: BLA ms 32 : Kebun Datuk Anas : Keusahawanan Pengisian Kurikulum: Nilai : Kerajinan Ilmu : Matematik.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberikan respons dengan betul.5 Membaca dan menulis perkataan. STANDARD PEMBELAJARAN 1. 5. buku aktiviti. buku teks. 7. pencakar. 2.2013 HINGGA 19.2 Bahagian-bahagian jalan raya 1. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2. kad perkataan . 2. sains 15.1.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.2 Menyebut dengan jelas dan memahami seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur 5. 3.4 Memilih melintas Tempat yang .2 Membaca dan memahami maklumat daripada pelbagai bahan bacaan untuk membuat klasifikasi dengan betul 2. 2.5. petola.07. ICT Sistem Bahasa : Tatabahasa : Kata Nama Am Kosa kata : cangkul.2 Mencatat maklumat yang betul untuk diklasifikasikan daripada pelbagai sumber.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancer. 4.1 Memahami bahawa jalan raya adalah berbahaya. frasa.

kad perkataan. menuang.1 Memahami dan membina ayat menggunakan pola ayat FN+FN. kerabu. frasa dan ayat dengan betul. RABU: BLA ms 37 KHAMIS: BLA ms 38 JUMAAT: eviden lembaran PBS (B3DT1E1) #BM 1seperti dalam lampiran 1. 3. muzik. 4.1 Menyebut dan memahami unsure seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.2. mengaplikasi KP : Verbal linguistik. Ayat Majmuk Kosa kata : dusun.2. 1.5.1.5 Memilih melintas Tempat yang selamat .4. interpersonal.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. 7.1 Menulis imlak perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan suku kata tertutup dengan tepat.07. 2. BLA.3 Mengenal pasti tempat yang paling selamat untuk melintas jalan.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. gambar tunggal.6. menaakul kontekstual.5.1.07. CATATAN BLA JILID 2 ISNIN : BLA ms 33&34 BM 1 SELASA: BLA ms 35&36 : Buah-buahan Tempatan EMK : Keusahawanan.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada pelbagai bahan. 3. 2. mengisar.2013 KBT : KB : Menjana idea. Kata kerja.MINGGU/ TARIKH MINGGU 28 TEMA 5 UNIT 22 TAJUK TEMA/ TAJUK : MARI BERTANI STANDARD KANDUNGAN 1.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberikan respons dengan betul.1 menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul berdasarkan bahan yang diberi dengan menggunakan bahasa yang santun.3.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan 3. seni kata lagu. 4. 2. dasar 2. FN+FK.3 Darjah penglihatan 1.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. melintas jalan adalah kompleks dan orang dewasa boleh membantu kanak-kanak untuk melintas jalan dengan selamat.5 aliran lalu lintas-arah lalu lintas. khasiatnya.2 Mengenal pasti dan menerangkan bahagianbahagian persekitaran jalan raya yang dapat meningkatkan keselamatan sewaktu melintas. memotong. lembaran kerja Sistem Bahasa : Tatabahasa : Kata Nama Am. TMK. 5.1 Memahami bahawa jalan raya adalah berbahaya.4 Menulis imlak dengan tepat. STANDARD PEMBELAJARAN 1.1.2. Ayat Tunggal. BCB : Media: buku teks. 7. 7. pinggir PKJR : melihat kenderaan 3. kreativiti dan inovasi Pengisian Kurikulum: Nilai : bersyukur dan tolong-menolong Ilmu : kesihatan 22. 3. bahan maujud. menapis. 5. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal.2013 HINGGA 26. 3.1 Mengenalpasti bahagian-bahagian tertentu jalan raya yang boleh meningkatkan keselamatan mereka sebagai pejalan kaki atau penunggang basikal. 4. 1.4.3 untuk 7.5Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.2.2 Menyebut dengan jelas dan memahami seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur.2 Bahagian-bahagian jalan raya 1. pengat. mengeram.3 Membina dan menulis perkataan.1. lepat.1 Membaca dan memahami maklumat dalam bahan grafik dengan betul.

dedak. Menyusun maklumat. 3. 1.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan betul menggunakan ayat tunggal 2.08. reban.4. gambar. Ayat Tanya Kosa kata : menetas. hampas. mudah alih PKJR : melihat kenderaan 5. Ayat Tunggal.07. 3. memahami dan menaakul maklumat dalam bahn grafik dengan betul 3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul.2 Bahagian-bahagian jalan raya 1.2 Membaca.5. Sains KBT : KB : Menjana idea.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur BLA JILID 2 ISNIN : BLA ms 39 BM 1 SELASA: BLA ms 40 RABU: BLA ms 41 KHAMIS: BLA ms 42 JUMAAT: eviden lembaran PBS (B4DL1E1) * CITRA BAHASA buku teks ms 102 &106 (jika 4&5/8/13 bersekolah) : Ternakan Ayam 29. 4.3 Membina dan menulis perkataan.5 aliran lalu lintas-arah lalu lintas.1. kad perkataan.1 menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul berdasarkan bahan yang diberi dengan menggunakan bahasa yang santun.1.4 Menulis imlak dengan tepat.3 Mengenal pasti tempat yang paling selamat untuk melintas jalan.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun. kreativiti dan inovasi Pengisian Kurikulum: 05.1 Memilih tempat yang selamat untuk melintas #BM 1seperti dalam lampiran . CATATAN MINGGU 29 TEMA 5 UNIT 23 TAJUK : MARI BERTANI 1. 7.p.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui penceritaan secara didik hibur 5. KP : Verbal linguistik BCB : bacaan mekanis Media: buku teks. 4.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.4Bertutur dan menyatakan permintaan untuk melakukan sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.1 Menulis imlak perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan suku kata tertutup dengan tepat. 2.1 memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks 1. frasa dan ayat dengan betul. Kata Kerja.MINGGU/ TARIKH TEMA/ TAJUK STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 1.1.2013 Nilai : Kerajinan. mengeram. lading. 7. lembaran kerja Sistem Bahasa : Tatabahasa : Kata Nama Khas. 1. 3.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan 3.3 Darjah penglihatan 7. 1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja dengan betul mengikut konteks.2.point.2013 HINGGA EMK : Keusahawanan. melintas jalan adalah kompleks dan orang dewasa boleh membantu kanak-kanak untuk melintas jalan dengan selamat. BLA.3.6. kebersihan Ilmu : P.1.Moral.4.2 Mengenalpasti bahagian-bahagian tertentu jalan raya yang boleh meningkatkan keselamatan mereka sebagai pejalan kaki atau penunggang basikal.5. Kata Nama Am.1 Memahami bahawa jalan raya adalah berbahaya. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dan situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 7.2. kasih sayang.2 Mengenal pasti dan menerangkan bahagianbahagian persekitaran jalan raya yang dapat meningkatkan keselamatan sewaktu melintas.4 Bertutur. 4. memelihara. 3.

05. 4.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan. Pend. diksi.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila.1. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul.1 Jenis dan ciri-ciri kenderaan KEBOLEHLIHATAN DI JALAN RAYA 4.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur.2 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai .5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada KBT : KB – menjanakan idea. 2. 3. 1. 1.2. 5.6. 2.2013) Tema : Seni dan Budaya Tajuk : Kraf Tangan Sistem Bahasa : Imbuhan Akhiran Ilmu : Kajian Tempatan.4. memahami.13-10. bersyukur.3 Mendengar. menyusun maklumat KP – interpersonal Konstruktivisme – mengembangkan idea EMK : Keusahawanan. dan memberikan respons secara lisan dan gerak laku berdasarkan pesanan mengikut urutan dengan bercapah.05.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai.1.5. menghubungkaitkan.3. akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks.2 Berbicara untuk mendapatkan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila. berusaha.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 4.1 menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.6.3 Membaca. 2.3. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan. 3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas.5 Menceritakan faktor yang menghalang penglihatan pemandu di jalan raya dan terhadap pejalan kaki.5. CATATAN ISNIN : BLA ms 61 BM 1 SELASA: BLA ms 62 RABU: BLA ms 63 KHAMIS: BLA ms 64 JUMAAT: BLA ms 65&66 #BM 1seperti dalam lampiran pelbagai sumber. Kreativiti dan inovasi TEMA PKJR: dalam pelbagai situasi dengan betul UNIT 4 2. memahami dan menaakul bahan bukan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik serta ayat dengan betul. 2.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan. 2.4. mengenal pasti. STANDARD KANDUNGAN 1. Moral. rajin.4 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.3 Darjah penglihatan TAJUK 1: BOLEH DILIHAT DAN LEBIH SELAMAT 5. STANDARD PEMBELAJARAN 1.2 Menunjukkan kefahaman ke atas kaitan antara berada dalam keadaan selamat dan boleh dilihat. Dunia Seni Visual NM : menghargai.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. 2. 4. 1.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 2 MINGGU / TARIKH MINGGU 18 (06. 3. 3.6.3 Mendengar. menolong 3.

2 Berbicara untuk mendapatkan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila. Kreativiti dan inovasi TEMA PKJR: UNIT 4 KEBOLEHLIHATAN DI JALAN RAYA TAJUK 2: CUACA DAN WAKTU 1.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. memahami.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.5.13-23. 1. ISNIN : BLA ms 67 BM 1 SELASA: BLA ms 68 RABU: BLA ms 69 W KHAMIS: BLA ms 70 JUMAAT: eviden (B2DT1E2) #BM 1dan eviden seperti dalam lampiran 2. 3. 2.3 Menerangkan bagaimana keadaan cuaca tertentu dan pencahayaan boleh member kesan terhadap keselamatan pejalan kaki dan penunggang basikal.4.6. bersyukur.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 4.2.1 Jenis dan ciri-ciri kenderaan 4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai.3 Darjah penglihatan 5.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan. memahami dan menaakul bahan bukan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik serta ayat dengan betul.2 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber.3. 5. berusaha.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul.3. 2. 3.3 Mendengar.6. Moral.4.3 Membaca.6.3. 1. akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks. 2. 1.5 Menceritakan faktor yang menghalang penglihatan pemandu di jalan raya dan terhadap pejalan kaki. menolong KBT : KB – menjanakan idea. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 3. frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. Dunia Seni Visual NM : menghargai.13) Tema : Seni dan Budaya Tajuk : Permainan Tradisional Sistem Bahasa : Imbuhan Akhiran Ilmu : Kajian Tempatan. 2. Pend.1.1. 2. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.3.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 3.MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN MINGGU 19 (20. diksi. 1.3 Mendengar.5. dan memberikan respons secara lisan dan gerak laku berdasarkan pesanan mengikut urutan dengan bercapah. rajin. menghubungkaitkan.2 Menunjukkan kefahaman ke atas kaitan antara berada dalam keadaan selamat dan boleh dilihat. . 4.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur.5.5.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. 4. 3.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. menyusun maklumat BCB – mencatat nota KP – interpersonal Konstruktivisme – mengembangkan idea EMK : Keusahawanan.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 2. mengenal pasti.

1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur. Moral.13) Tema : Seni dan Budaya Tajuk : Makanan Tradisional Sistem Bahasa : Ayat Tanya Ilmu : Pend.2 Menunjukkan kefahaman ke atas kaitan antara berada dalam keadaan selamat dan boleh dilihat. 1.5. intonasi yang betul dan berjeda. 5.5.7. PSK NM : kesungguhan.3. FN+FA dan FN+FSN dengan betul dalam pelbagai konteks. 4. 2.4 Menulis imlak dengan tepat.MINGGU / TARIKH MINGGU 20 (10. 3.4.3. 2.4. 1. 2. 3.3.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.3. FN+FK. 3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. 4. 2. bersopan KBT : KB – mentafsir.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar. sebutan yang jelas. mengenal pasti.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dengan betul. 3. seronok. 3. menjanakan idea BCB – menulis cepat.1.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. CATATAN ISNIN : BLA ms 71 BM 1 SELASA: BLA ms 72 RABU: BLA ms 73 KHAMIS: BLA ms 74 JUMAAT: : eviden (B2DT1E3) #BM 1seperti dalam lampiran TEMA PKJR: 4.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.7.3 Darjah penglihatan UNIT 4 KEBOLEHLIHATAN DI JALAN RAYA TAJUK 4: KEBOLEHLIHATAN DI ANTARA DUA BUAH KERETA YANG DILETAKKAN . 2. digraf dan konsonan bergabung dengan tepat.13-14. 4.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. mengingat. menghargai. 5. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.5 Menceritakan faktor yang menghalang penglihatan pemandu di jalan raya dan terhadap pejalan kaki.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. 4.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. 2.1 Jenis dan ciri-ciri kenderaan STANDARD PEMBELAJARAN 1.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. intonasi yang betul dan berjeda. 3. 2.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.2 Menulis imlak perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata.1 Menunjukkan kesedaran kesan saiz badan mereka yang kecil ke atas keselamatan mereka. membandingkan dan membezakan.6.6.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.1.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur.3. sebutan yang jelas. Keusahawanan STANDARD KANDUNGAN 1. bacaan intensif KP – interpersonal Konstruktivisme – mengembangkan idea EMK : Kreativiti dan inovasi.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN+FN.

2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh dengan betul dalam pelbagai konteks.6.6.1 Memahami bahawa jalan raya adalah tempat yang kompleks dan berbahaya.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul. menghargai. 1. 5. Moral. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk diksi dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. 2. 1.6. PSK. 3.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan. 2. tanggungjawab. 3.3.1 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.5.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 4.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 1.1.13) Tema : Seni dan Budaya Tajuk : Warisan Kita Sistem Bahasa : kata ganda penuh Ilmu : Pend. 5.2. 3. 2.6.3 Membina dan menulis perkataan.5. 1.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.5 Aliran lalu lintas – arah lalu lintas 7.13-21.6.1 Jenis-jenis jalan raya 1. 7. ISNIN : BLA ms 75 BM 1 SELASA: BLA ms 76 RABU: BLA ms 77 KHAMIS: BLA ms 78 JUMAAT: BLA ms 79 #BM 1seperti dalam lampiran . 2.bersyukur KBT : KB – menaakul. 3. 4.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.3 Mengenal pasti tempat yang paling selamat untuk melintas jalan.1. 3. menjanakan idea BCB – bacaan intensif KP .1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas.interpersonal EMK : Kreativiti dan inovasi TMK.3.3 Pemilihan ruang dan pengimbasan 1. 2.belajar melalui TMK TEMA PKJR: UNIT 5 MENGIMBAS LALU LINTAS TAJUK 1: JALAN RAYA ADALAH KOMPLEKS DAN BERBAHAYA 1.7.5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.2. menghubungkaitkan. intonasi yang jelas dan diksi yang tepat melalui penceritaan secara didik hibur.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata. frasa. mengenal pasti.1 Kenal pasti arah datangnya lalu lintas.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan. 1. ayat dengan betul.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif semasa bercerita secara didik hibur.MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN MINGGU 21 (17. Sejarah NM : berani.

dan menyebut frasa. 1.4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif semasa bercerita secara didik hibur. 5. 4. FN+FK. diftong dan vokal berganding dengan tepat. Keusahawanan 2. bacaan intensif.2. verballinguistik BCB – mendengar dengan berkesan. bersyukur KBT : KB – membuat urutan. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar.3. mengenal pasti.1 Memahami apa yang dimaksudkan dengan mengimba lalu lintas untuk mengenal pasti risiko dan bahaya.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.3 Pemilihan ruang dan pengimbasan 7.3. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 2. 3. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan. sebutan yang jelas.MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN BLA JILID 2 MINGGU 22 (24. Moral. 2. ISNIN : BLA ms 1 BM 1 SELASA: BLA ms 2 RABU: BLA ms 3 KHAMIS: BLA ms 4&5 JUMAAT: BLA ms 6 #BM 1seperti dalam lampiran TEMA PKJR: UNIT 5 MENGIMBAS LALU LINTAS TAJUK 2: MENGIMBAS LALU LINTAS 7.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.13) Tema : Petani Moden Tajuk : Kebun Sekolahku Sistem Bahasa : pola ayat Ilmu : Pend. Pertanian NM : rajin.menghubungkaitkan EMK : Kreativiti dan inovasi.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.13-28. FN+FA dan FN+FSN dengan betul dalam pelbagai konteks. intonasi yang betul dan berjeda. 3.6. 4.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul. sebutan yang jelas. intonasi yang betul dan berjeda.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN+FN. 3. 2. memahami. mencatat nota Kontekstual .3.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dengan betul. 3. 5.3. .hati. kerjasama.1 Menulis imlak perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata.7.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan. ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat. 1. 2.3 Mendengar.06.1 Mendengar.3.06. 2.4 Menulis imlak dengan tepat. intonasi yang jelas dan diksi yang tepat serta menggunakan mimik muka yang sesuai melalui penceritaan secara didik hibur.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2.4. berhati.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul.

mengenal pasti BCB – mendengar dengan berkesan.8.4. bersyukur. 3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar.menghubungkaitkan 4.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan 2. #BM 1dan eviden seperti dalam lampiran 1.1.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN+FN. ISNIN : BLA ms 7 BM 1 SELASA: BLA ms 8 RABU: BLA ms 9 KHAMIS: BLA ms 10 JUMAAT : eviden (B3DL1E1) . 2. Keusahawanan melalui nyanyian secara didik hibur.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.2. FN+FA dan FN+FSN dengan betul dalam pelbagai konteks.13-5.1 Mengedit perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan. 2.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. 4. tekun KBT : KB – menjanakan idea.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam TEMA PKJR: pelbagai situasi. ayat dengan betul. 1.MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN BLA JILID 2 MINGGU 23 (1. 2.07. berhatihati. UNIT 5 MENGIMBAS LALU LINTAS 7. 3.6 Menggunakan pelbagai kemahiran dan pancaindera mereka untuk mengumpul maklumat mengenai lalu lintas.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. 3. 5.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan. 2. 5. bacaan intensif Kontekstual .1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu EMK : Kreativiti dan inovasi.3 Membina dan menulis perkataan.3 Mendengar. Pertanian NM : rajin.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat.4.4.3.3. sebutan yang jelas.2 Prosedur yang selamat untuk melintas. memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bercapah.3. TAJUK 3: MENCARI PETUNJUK 7. frasa.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan dalam seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. kerjasama. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.3. Moral. intonasi yang betul dan berjeda.2 Mendengar.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul.13) Tema : Petani Moden Tajuk : Dusun Pak Long Sistem Bahasa : pola ayat Ilmu : Pend. 2.07. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. FN+FK. 3.

intonasi yang betul dan berjeda.13) Tema : Petani Moden Tajuk : Ternakan Sistem Bahasa : pola ayat Ilmu : Pend. TEMA PKJR: UNIT 5 7.3.menghubungkaitkan bahasa badan dengan kreatif semasa bercerita KP . membantu. Moral.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul. sebutan yang jelas.2 Prosedur yang selamat untuk melintas.2.2 Mengedit dan memurnikan perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. membuat urutan BCB – bacaan intensif 4. 2.MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN BLA JILID 2 MINGGU 24 (8. 5. 2. menganalisis.3.3. 3.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan Kontekstual . 3.3 Mendengar.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar. memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bercapah. 2.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN+FN. intonasi yang jelas dan diksi yang tepat melalui penceritaan secara didik hibur. ISNIN : BLA ms 11 BM 1 SELASA: BLA ms 12 RABU: BLA ms 13 KHAMIS: BLA ms 14 JUMAAT: : eviden (B3DL1E2) . Penternakan NM : rajin. teliti. intonasi yang betul dan berjeda. EMK : Kreativiti dan inovasi 5.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar. 2. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar.2. 4.interpersonal secara didik hibur.4. MENGIMBAS LALU LINTAS TAJUK 4 : PEMERHATIAN LALU LINTAS 7.13-12.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. FN+FK.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam Keusahawanan pelbagai situasi.Bersih KBT : KB – menjanakan idea. mengenal pasti.07.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan. sebutan yang jelas. soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. dan memberikan respons secara lisan dan gerak laku berdasarkan pesanan mengikut urutan dengan bercapah. memahami.8.3.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan 1. FN+FA dan FN+FSN dengan betul dalam pelbagai konteks. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.3.7. #BM 1dan eviden seperti dalam lampiran 1. 1.3 Mendengar.2 Mendengar.6 Menggunakan pelbagai kemahiran dan pancaindera mereka untuk mengumpul maklumat mengenai lalu lintas.

2.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 2. 5. 3. 6. interpersonal EMK : Kreativiti dan inovasi.7.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai.6. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 6.4. membantu.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar. 2. intonasi yang betul dan berjeda.2. 3.4.4 Membincangkan tanggungjawab dari segi undang-undang untuk penumpang supaya memakai tali pinggang keledar dengan betul.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 3. 2. Kerjasama KBT : KB – menjanakan idea.4. 2.3. STANDARD PEMBELAJARAN 1.5. 2.4 Bertutur. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 3. Keusahawanan TEMA PKJR: UNIT 6 MENJADI PENUMPANG YANG SELAMAT DAN BERTANGGUNGJAWAB TAJUK 1: TALI PINGGANG KELEDAR #BM 1seperti dalam lampiran 3. frasa. menganalisis. Perdagangan NM : rajin.2. 3.13-19.3. membandingkan dan membezakan BCB – mencatat maklumat.2 Membina pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur. sebutan yang jelas. mensintesis.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. digraf dan konsonan bergabung dengan tepat. 4.2 Membaca dan memahami perkataan.2 Menulis imlak perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata.3.MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN 1. 6.1 Menerangkan kepentingan untuk menjadi penumpang yang selamat dan bertanggungjawab. Moral.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. 2.7. 6.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN+FN.2. mengenal pasti.menghubungkaitkan KP – naturalis. CATATAN BLA JILID 2 ISNIN : BLA ms 15 BM 1 SELASA: BLA ms 16 RABU: BLA ms 17 KHAMIS: BLA ms 18 JUMAAT: BLA ms 19 MINGGU 25 ( 15.13) Tema : Petani Moden Tajuk : Hasil Laut Sistem Bahasa : pola ayat Ilmu : Pend.6 Menerangkan akibat kepada penumpang dan objek di dalam kenderaan apabila kenderaan tersebut membelok dselekoh tajam atau melanggar objek .1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber.1. FN+FA dan FN+FSN dengan betul dalam pelbagai konteks.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. FN+FK.3 Membina dan menulis perkataan.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca.2 Penggunaan alat penahan 10. berusaha. bacaan intensif Kontekstual .1 Kesan daripada tingkah laku yang berisiko.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.2.1 Tingkah laku yang selamat dan bertanggungjawab seseorang penumpang. ayat dengan betul. 5.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas. 3.4.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 4.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul. 3.4 Menulis imlak dengan tepat. 6.

2.5.5 Menulis ayat yang mengandungi perkaatan dua atau lebih suku kata. 6. 3. 2.1.MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN BLA JILID 2 MINGGU 26 (22. mengenal pasti.7.2. diftong.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.2 Membaca dan memahami perkataan.1 Melafazkan dan memahami pantun empat kerat dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur. 3. 2.13-26.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat. Keusahawanan 1. Moral.1 Menerangkan kepentingan untuk menjadi penumpang yang selamat dan bertanggungjawab. 5.5.4. 1. 1.vokal berganding.vokal berganding. ISNIN : BLA ms 21 BM 1 SELASA: BLA ms 22 RABU: BLA ms 23 KHAMIS: BLA ms 24 & 25 JUMAAT: eviden (B3DT1E1) #BM 1seperti dalam lampiran TEMA PKJR: UNIT 6 MENJADI PENUMPANG YANG SELAMAT DAN BERTANGGUNGJAWAB TAJUK 2: MENJADI PENUMPANG YANG BERTANGGUNGJAWAB 6. 3.2 Membacadan memahamifrasa dalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata. menaakul BCB – mencatat maklumat. 3.3 Mengenal pasti tingkah laku pengguna jalan raya yang bertanggungjawab. adil.5. ayat dengan betul. 3. digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 4. 6.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul.2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh dengan betul dalam pelbagai konteks.13) Tema : Mari Berniaga Tajuk : Hari Jualan sekolahku Sistem Bahasa : kata ganda penuh Ilmu : Pend. 4. bersungguh-sungguh KBT : KB – menjanakan idea.2 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk.07.6 Menerangkan akibat kepada penumpang dan objek di dalam kenderaan apabila kenderaan tersebut membelok dselekoh tajam atau melanggar objek. kerjasama. bacaan intensif.2.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas.4 Membincangkan tanggungjawab dari segi undang-undang untuk penumpang supaya memakai tali pinggang keledar dengan betul. 6.2. .6.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.1. 5. 3.1 Kesan daripada tingkah laku yang berisiko.2 Penggunaan alat penahan 6.1 Tingkah laku yang selamat dan bertanggungjawab seseorang penumpang. 1.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. bacaan imbasan Kontekstual .3.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. Kebersihan. 10.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan.menghubungkaitkan KP – verbal-linguistik EMK : Kreativiti dan inovasi. jujur. frasa. 10. Perdagangan NM : rajin. 2.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.2. diftong. 2.3 Membina dan menulis perkataan.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.

4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. serta kemungkinan bahayanya kepada pejalan kaki dan penunggang basikal. menghargai. sebutan yang jelas. 1. 3. memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dengan betul. berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul.4 Membandingkan penggunaan yang bertanggungjawab dan bertimbang rasa di laluan/lorong pejalan kaki dan /atau laluan kongsi dengan kemungkinan berlakunya aktiviti berbahawa dan berisiko.4. 2.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar. 5.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber.5.2 Memahami dan membina ayat penyata dengan menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai konteks.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan percatan. Keusahawanan TMK – belajar melalui TMK TEMA PKJR: UNIT 7 MENJADI PENGGUNA JALAN RAYA YANG BERHEMAH TAJUK 1: PENGGUNA JALAN RAYA YANG BERHEMAH 1.7. teliti KBT : KB – menghubungkaitkan.6.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 3.menghubungkaitkan KP –interpersonal EMK : Kreativiti dan inovasi. frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan brevaza secara berpandu.13) Tema : Mari Berniaga Tajuk : Kedai Cenderamata Sistem Bahasa : ayat penyata Ilmu : Pend. 2. BLA JILID 2 ISNIN : BLA ms 27 BM 1 SELASA: BLA ms 28 RABU: BLA ms 29 KHAMIS: BLA ms 30 JUMAAT: BLA ms 26 * CITRA BAHASA buku teks ms 98&103 (jika 5&6/8/13 bersekolah) #BM 1seperti dalam lampiran 1. 2.3 Mengenal pasti pengguna jalan raya yang mana mungkin berkongsi laluan secara sah atau tidak sah. menaakul.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar. 5. membandingkan dan membezakan BCB – mencatat maklumat.13-6.5.4 Bertutur.2 Membaca.6. Moral. 1. 4. menghormati. . intonasi yang jelas dan diksi yang tepat melalui lakonan spontan secara didik hibur. diksi. 1.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber.MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN MINGGU 27 (29.6.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. intonasi yang betul dan berjeda. DST NM : rajin. mengenal pasti.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 4.5.3. 3.8. 3.3.3. 2. bacaan intensif Kontekstual .6 Laluan kaki dan laluan kongsi untuk pejalan kaki dan penunggang basikal. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul. 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful