P. 1
Caiet_Sarcini_Sanitare

Caiet_Sarcini_Sanitare

|Views: 4|Likes:
Published by Matei Jelecuteanu
mng
mng

More info:

Published by: Matei Jelecuteanu on Jul 24, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/01/2015

pdf

text

original

CAIET DE SARCINI INSTALATII SANITARE INTERIOARE I. Generalitãti.

Prezentul caiet de sarcini cuprinde specificatiile pentru lucrãrile de executie a reparaţiilor şi revizuirilor la instalaţiile sanitare interioare de apã rece si de canalizare menajerã (înlocuirea obiectelor sanitare; înlocuirea racordurilor la aceste obiecte cu racorduri din materiale performante – pexal – polipropilenă - înlocuirea şi montarea armãturilor necesare, montarea racordurilor de canalizare de la coloane la punctele de consum, executate din tuburi PVC dur pentru canalizare , terminând cu executarea tuturor probelor necesare pentru receptia lucrãrilor). Pentru realizarea în bune conditii a lucrãrilor, executantul va desfãşura urmãtoarele activitãţi: Studierea aprofundatã a proiectului pe baza pieselor scrise si desenate, a normativelor si a altor documente la care se face trimitere de cãtre proiectant, astfel ca pânã la începerea executiei sã-i fie clare toate lucrãrile; Va aviza proiectantul, în termen legal, de eventualele nepotriviri sau va face obiectiuni în vederea modificãrii sau adaptãrii proiectului. Trebuie avut în vedere cã diversele fascicole de specialitãti se completeazã reciproc; Asigurarea ritmicã a necesarului de materiale de instalatii în cantitãtile si sortimentele necesare si asigurarea fortei de muncã, în concordantã cu graficul de executie si cu termenele partiale sau finale ale obiectivului care se amenajeazã şi modernizeazã. La întocmirea graficului executantul va urmãri stabilirea unui plan de lucru calendaristic optim, coroborat cu lucrãrile de amenajare şi modernizare a constructiei; Executantul este obligat sã aibã pe santier, la punctul de lucru, pe toatã perioada executiei si a probelor, întreaga documentatie pe baza cãreia se executã lucrãrile respective, inclusiv dispozitiile de santier date pe parcurs. Modificarea, oricât de neânsemnatã, a prevederilor documentatiei tehnice se va face numai cu preavizul scris dat nemijlocit de seful de proiect si de proiectantul de specialitate. In caz contrar, executantul devine rãspunzãtor direct, solidar cu emitentul respectivei modificãri, de eventualele consecinte negative economice, funcţionale si estetice, cauzate de nerespectarea documentaţiei. In timpul executiei lucrãrilor, proiectantul se va deplasa pe santier, fie din initiativa sa, pentru urmãrirea, îndrumarea si controlul executiei, fie la initiativa executantului, în intersul bunei rezolvãri a problemelor în timpul executiei.

Normativ pentru verificarea calitãtii si receptia lucrãrilor de constructii si instalatii aferente. standard de produs sau normã tehnicã.Normativ pentru protectia antiseismicã a constructiilor de locuinte. . Teavã din otel. t P 100/ 92 . dirigintele de şantier este obligat sã aducã la cunoştinţa proiectantului. Materiale si standarde care trebuiesc respectate. social-culturale.Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrãrilor de constructii si instalatii aferente. t STAS 1504/ 90 . Standarde. Dn ½’’ t I 9/ 94 t I 7/ 91 . cu tensiuni pânã la 1000 V. normative si prescriptii care guverneazã executia . t R 273/ 94 .Constructii civile si industriale.Montarea obiectelor sanitare si a accesoriilor în constructii civile. zincatã.Regulament de receptie a lucrãrilor de constructii si instalatii aferente acestora. II.culturale si industriale. t NRPM/ 93. social . sudatã longitudinal pentru instalatii. t C 16/ 84 .Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor tehnico-sanitare. Dn 1/2”.Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice la consumatori. fãrã întârziere. Pe parcursul executiei lucrãrilor prezentate în acest caiet de sarcini nu se va folosi nici un produs. cazul respectiv. t STAS 1795/ 87 . STAS 7566/90. t C 139/ 87 . In cazul nerespectãrii documentatiei de cãtre executant sau în baza unei dispozitii neînsuşite de proiectant.pexal. procedeu sau echipament care nu are agrement tehnic. agrozootehnice si industriale.Dirigintele de santier va urmãri ca executia lucrãrilor sã se facã in concordantã cu prevederile legale si va participa la controlul calitãtii lucrãrilor. Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii.Canalizãri interioare. Alimentarea interioarã cu apã. Dn ½’’ Conectori pentru pexal. t C 56/ 85 . . t STAS 1478/ 90 . Tuburi polipropilenă .Norme republicane de protectie a muncii.Instructiuni tehnice pentru protectia anticorozivã a elementelor de constructii metalice. III.

Aliaj de lipit staniu-plumb.3 mm grosime. aprentã. Ø 8 mm. ISO 9002 Tuburi cu piese de curãţire. Dn 1”. STAS 9344/73. STAS 3932/ 77. STAS 671/ 78. Tuburi din PVC dur pentru canalizare. cu brat dublu. cruce. Ulei tehnic de in. 400x500mm. 50x500 mm. teu. Lavoar din portelan sanitar. zincate. mãrimea 40. Ramificatie simplã din fontã pentru canalizare. OB 37. din alamã. la 45 grade. Dn 50 mm. la 45 grade si 87 grade si 30 minute. Consolã. Robinet de trecere. Reductie. Grund ulei anticoroziv miniu superior. Ø4x15 mm.25 mm. monocomandã. LP 30.STAS 1695/73. Ø 1. din otel. Oglindã sanitarã din semicristal. Sãpunierã simplã. STAS 1540-72. G 351-4.ISO 9002 Otel beton. cu douã racorduri laterale si evacuare lateralã. de 0. Plumb rafinat .Cot. Mufã din otel. 21x4 mm. Calafat gudronat. Fuior de cânepã. pentru tevi filetate de instalatii. Dn 1/2”. Dn 1/2”. Brãtãrã pentru tevi de instalatii. STAS 438/1-80. Dn 1/2”. pentru tablã. Dn 1/2”. de protectie. STAS 18/ 70. pentru utilizãri diverse. Suruburi cu cap crestat semirotund. Dn 1/2”. Cot din fontã pentru canalizare. Bitum. coturi. Dn 50 mm. STAS 1303/ 71. Buton pentru oglindã. din portelan sanitar. 1/2-3/8”. STAS 2028/80. Sârmã din otel moale. Tablã zincatã. Dn 50 mm. Lemn de foc. PB 4. STAS 1802/ 71. STAS 429/ 67. Tub din fontã pentru canalizare. ramificaţii din PVC dur pentru canalizare. mãrimea 35. STAS 3690/71. Pufere din cauciuc Baterie amestecãtore pentru lavoar şi pentru spãlãtor. STAS 5560/ 61. . Stearinã. Sifon de pardosealã din fontã emailatã. Teavã din plumb de presiune. cu sferã tip ROMSTAL. Sifon pentru lavoar. STAS 3343-70. STAS 1515/ 2-76. neagrã. autofiletante. Hârtie de ziar în suluri. tip butelie . STAS 260/70. STAS 1694/ 73.

Se vor verifica aspectul. . Verificarea materialelor La executarea lucrãrilor se vor utiliza numai materiale ce corespund tehnic si calitativ prevederilor proiectului. cu aparate obisnuite de mãsurat. Cloraminã B.Etajerã din portelan sanitar. Obiectele sanitare trebuie sã aibã o formã regulatã. fãrã sã fie nevoie de fixarea lor în menghinã. mãrimea 30. 5 x 50 mm. Ipsos pentru constructii. STAS 545/ 1-75. grosimea pereţilor . Se vor verifica. tip U. Toate materialele vor fi însotite de certificatul de calitate al producãtorului. Surub înecat. Portprosop din alamã. Livrare. Diblu din lemn. cu cap crestat. fãrã deformãri. Cârpe de sters. forma si dimensiunile robinetelor cu ajutorul aparatelor de mãsurã universale. iar deformatia suprafetelor si muchiilor se determinã prin aplicarea muchiei unei rigle metalice sau a unui sablon si mãsurarea abaterilor. Aspectul exterior al obiectelor sanitare se verificã privind obiectul de la distanta de un metru. înconvoieri si crãpãturi si o suprafatã netedã si curatã. iar protectia filetelor se face la un capãt cu o mufã de protectie din otel. toate materialele se vor supune unui control cu ochiul liber pentru a constata dacã nu au suferit degradãri de naturã sã le compromitã tehnic si calitativ: se vor remedia defectiunile respective sau se vor înlocui materialele ce nu pot fi aduse în stare corespunzãtoare prin remediere. din punct de vedere al greutãtii ( prin cântãrire ). Inaintea punerii în operã. cu un brat. STAS 1452/71. IV. Tuburile si piesele de legãturã din PVC dur vor fi verificate din punct de vedere al dimensiunilor ( cu aparate universale de mãsurat ) precum şi eventualele abateri . Ele trebuie sã fie bine arse si la lovire cu un ciocan de lemn trebuie sã dea un sunet clar. dimensiunile şi filetul ţevilor şi a fitingurilor. cu filet cilindric. prin închiderea acestora cu mâna. V. depozitare si manipulare Tevile din otel filetate pentru instalatii se livreazã în legãturi si au la fiecare capãt câte un filet conic dreapta. din bumbac. Se va verifica functionarea robinetelor.

80. 6” . ferite de intemperii si sortate pe categorii si diametre nominale. semnul organului de control tehnic si STAS-ul corespunzãtor tevilor. In cazul depozitãrii conductelor pe grinzi de lemn.. iar lungimea de livrare pentru tevile zincate este de 4. Depozitarea tevilor se face în rastele speciale. La manipularea conductelor se foloseşte frânghie din cânepã sau din material plastic. cu înclinarea de 45 grade. 75.Dacã conductele se depoziteazã timp îndelungat în spaţiu liber este necesarã acoperirea acestora . Tevile se aseazã ordonat. montarea lor fãcându-se numai înainte de realizarea îmbinãrilor. lungimi si categorii. distanţa dintre acestea sã nu depãşeascã 1 m. astfel încât sã nu se producã lovituri puternice între tuburi sau piese. Fiecare legãturã de tevi poartã o etichetã pe care sunt înscrise: emblema uzinei producãtoare. punându-se între ele talaş. Ele se fabricã cu diametre nominale de 50. ci se aseazã ordonat.Inãlţimea stivei poate fi de maximum 2 m sau 7 rânduri. 110. La transport tuburile si piesele nu se ambaleazã.Diametrul nominal de fabricatie este de 3/8”.75 cm. pe suprafata exterioarã sau pe partea frontalã a mufei. si 90 grade. Transportul ţevilor din PVC dur pentru canalizare se realizeazã în calote de lemn. Ramificatiile simple.Elementele de îmbinare se depoziteazã în ambalajul de furnizare sau în cutii. 125. ele se aseazã ordonat în mijlocul de transport. iar lãţimea lor sã fie min. 45...Se interzice acoperirea acestora cu folie subţire transparentã. 70. acoperite. dimensiunile ( diametrul exterior si grosimea peretelui ).. pe diametre. 160 si 210 mm Coturile se fabricã cu unghiurile între axe de 30. .Pe ambalaj trebuie sã fie specificat dimensiunea garniturii. Robinetele se vor depozita în magazii.Chiar şi în aceste condiţii garniturile se depoziteazã în loc închis. Robinetele cu diamterul nominal pânã la 4” se ambaleazã în lãzi ( cu greutatea de maximum 50 kg ).Manipularea şi depozitarea conductelor este recomandat a se face tot în calote. 67 grade si 30 minute si 87 grade si 30 minute.8m. cu mufele în aceeasi parte. pot fi egale sau neegale. La transport tevile nu se ambaleazã.Garniturile deteriorate se înlãturã.Se interzice utilizarea cârligelor şi a cablurilor metalice. Tuburile si piesele de legãturã din PVC dur pentru canalizare se marcheazã în relief. cu marca uzinei producãtoare si numãrul standardului dimensional.

Stabilirea traseului coloanelor de scurgere. a armãturilor si a dispozitivelor de fixare sau sustinere. Stabilirea traseului conductelor din teavã din otel. Depozitarea obiectelor sanitare si a accesoriilor se face în magazii închise. Materialele ce pot fi deteriorate de intemperii sau de actiunea directã a razelor soarelui se depoziteazã sub soproane. Executia lucrãrilor Operatii pregãtitoare Studierea atentã a planurilor de executie. Toate piesele anexã se ambaleazã separat în lãzi de lemn si se expediazã odatã cu obiectele sanitare. a pozitiilor ramificatiilor. Manipularea materialelor se va face cu respectarea normelor de tehnicã a securitãtii muncii. iar piesele de legãturã si auxiliare dupã forme si diametre si se aseazã astfel în stive. în aer liber.Tuburile se sorteazã pe lungimi si diametre. Identificarea traseului prevãzut în planurile de executie. inclusiv a pieselor de legãturã si a dispozitibvelor de fixare sau sustinere. zincatã. Obiectele sanitare se livreazã ambalate în rame de lemn si protejate cu paie. talas sau carton ondulat între ele si sã se fixeze cu un stelaj de scânduri. pe rame suport de lemn. . se admite încãrcarea obiectelor fãrã ambalaj individual. Pentru transport. ferite de lovituri si de contactul cu acizi sau baze. Materialele asupra cãrora conditiile atmosferice nu au practic influentã nefavorabilã. în asa fel încât sã nu se deterioreze VI. pentru a se constata cã nu au intervenit modificãri sau nu se vor respecta distantele minime admise între elementele constructive si conductele instalatiilor interioare de apã rece si de canalizare menajerã. Se va evita asezarea tuburilor si a pieselor direct pe pãmânt. talas sau carton ondulat. putându-se stivui. din punct de vedere al golurilor si a dimensiunilor încãperilor. sau între aceste conducte si alte tipuri de insatalatii interioare. pe durata depozitãrii se vor depozita în aer liber. Confruntarea planurilor de executie cu situaţia din teren. Ele se aseazã pe scânduri sau pe sipci din lemn de brad. pe platforme special amenajate în acest scop. cu conditia sã se aseze paie. dispuse pe sorturi si dimensiuni.

Prelevarea probelor de apã-dezinfecteant. Montarea consolelor pentru fixarea lavoarului. Executarea racordului la retelele de apã existente. Efectuarea dezinfectãrii conductelor cu o solutie de apã si cloraminã B. Spãlarea instalatiei cu apã potabilã. a diblurilor pentru sustinerea obiectelor sanitare si a pozitiei sifoanelor de pardosealã. a nodurilor din tuburi si piese de legãturã. la bancul de lucru. Operatii pentru montarea conductelor de apã rece si a armãturilor. pentru efectuarea probelor. executarea stemuirii definitive la banc . Definitivarea sistemului de fixare a conductelor. din instalatia executatã. Montarea armãturilor obiectelor sanitare. zincatã si a celor din tuburi dinPVC dur pentru canalizare. Operatii pentru montarea conductelor de canalizare si a obiectelor sanitare . în pozitia de montaj. a conductelor. Sustinerea provizorie cu sârmã si cuie. care se introduce în instalatia executatã. Prelucrarea materialelor ( tãierea si filetarea tevilor zincate ). Vopsirea cu grund de miniu de plumb şi vopsea a conductelor metalice. Trasarea pozitiei obiectelor sanitare. Efectuarea probei de functionare a instalatiei interioare de apã . Transportul materialelor la poziţie. Golirea instalatiei de solutia apã-dezinfectant. Executarea probei de etanseitate la presiune a conductelor montate si remedierea eventualelor defectiuni. Tãierea gãurilor pentru robinet si montarea ventilului de scurgere la lavoar. Busonarea capetelor conductelor la instalatia interioarã. Fixarea brãtãrilor de sustinere în pozitia stabilitã. Formarea. Confectionarea brãtãrilor de sustinere pentru conducte. cu frânghie gudronatã si plumb. Verificarea corectitudinii nodurilor la pozitie si. dupã executarea instalatiei interioare de canalizare menajerã si remedierea eventualelor defectiuni.Trasarea traseului conductelor din teavã din otel. Montarea diblurilor din lemn pentru fixarea obiectelor sanitare si a accesoriilor. prin îmbinãri provizorii cu frânghie gudronatã. în cazul corectitudinii lor. Montarea conductelor de legãturã la obiectele sanitare si a robinetelor de închidere si golire de pe conducte. Pregãtirea materialelor la locul de muncã în vederea prelucrãrii. cu suruburi de lemn.

. Se vor însemna axele conductelor în mai multe puncte. Montarea conductelor de racordare a sifoanelor de pardosealã la coloanele de scurgere.3o/oo..Decalarea axialã este interzisã. Reguli privind montarea conductelor.Conducta se împinge în mufã pânã la a cincea nervurã. iar conducta se împinge cu ajutorul unei bare pânã la atingerea barei de contact. calculat dinspre capãtul conductei.Suprafaţa interioarã a mufei se unge cu material lubrifiant. pozitia ramificatiilor. Fixarea obiectelor sanitare pe poziţie. Definitivarea sistemului de fixare. . pentru conductele orizontale de apã rece si 3.5o/oo. manual. Spatiul liber dintre conductele aparente si suprafata finitã a peretilor va fi de 3 cm. fãrã echipamente mecanice.Poziţionarea garniturii de etanşare în locaş şi realizarea îmbinãrii propriu-zise se vor face în conformitate cu detaliile din cartea tehnicã a produsului utilizat.3 grade. Montarea conductelor de racordare a obiectelor sanitare la sifoanele de pardosealã.Se vor folosi numai capete de conductã cu nervura intactã. a dispozitivelor de fixare a conductelor si dimensiunile conductelor. pentru conductele orizontale de canalizare menajerã ). dupã executarea instalatiei interioare de apã si remedierea eventualelor defectiuni. a armãturilor si a obiectelor sanitare Pentru trasarea instalatiei se va folosi ca reper linia de nivel marcatã de constructor. Imbinarea conductelor se realizeazã uşor. Montarea sifoanelor de pardosealã. a derivatiilor si a racordurilor necesare Pentru conductele din PVC. executarea îmbinãrilor.Realizarea îmbinãrii se uşureazã dacã cele douã capete de conducte se ridicã cu ajutorul unei frânghii. Traseul conductelor în interior trebuie sã fie paralel cu peretii si sã urmeze drumul cel mai scurt spre punctele de consum. Montarea sifoanelor la obiectele sanitare.Locaşul garniturii este spaţiul dintre bordura a doua şi bordura a treia. a armãturilor.Decalarea axialã maximã în cazul unui nod de îmbinare este de max.Montarea tuburilor si a pieselor de legãturã la pozitie. la care îmbinarea se face cu mufã – capãtul conductei şi mufa se curăţã de eventualele impuritãţi şi se aşeazã în locaş garnitura de cauciuc. Efectuarea probelor de etanseitate şi de functionare a instalatiei interioare de canalizare. respectându-se pantele de montaj ( 1. Trebuie verificat dacã garnitura s-a aşezat corespunzãtor în lãcaş şi dacã nu este torsionatã.

a consolelor.Nodurile formate din tuburile din PVC dur pentru scurgere si piese de legãturã la bancul de lucru nu trebuie sã depãseascã posibilitãtile de ridicare cu bratele la pozitie. amplasamentul si caracteristicile conductelor de apã rece si de canalizare menajerã a pieselor de legãturã. în timpul executãrii retelelor de canalizare.si a armãturilor obiectelor sanitare. VII. dimensiunile. urmãrindu-se corespondenta dintre geometria instalatiei realizate si cea proiectatã. Asezarea corectã si accesibilã a armãturilor. Verificarea respectãrii cotelor de montaj la conducte. Incercarea de functionare. Functionarea normalã a armãturilor de serviciu. pozitiei de montare. pentru a se evita înfundarea conductelor cu moloz sau cu diverse deşeuri din construcţie. lungimilor si modului de îmbinare. precum si corespondenta dintre executie si proiect din punct de vedere al materialelor folosite. La oprirea lucrului. Incercãri ale instalatiilor interioare de apã rece Incercarea de etanseitate la presiune. Rigiditatea fixãrii conductelor. . Coloanele de canalizare aparente se monteazã la o distantã de 3 cm de perete. distantã necesarã pentru curãtire. urmãrindu-se modul în care au fost realizate îmbinãrile conductelor. a obiectelor sanitare si a accesoriilor. Verificarea calitãţii execuţiei. Verificãri în vederea recepţiei Verificãri executate la receptia lucrãrilor Respectarea prescriptiile din proiect privind traseul. se vor astupa toate capetele de tub cu dopuri de hârtie fixat cu ipsos. formei. Posibilitatea de golire a instalaţiei interioare de apã rece. a obiectelor sanitare. Verificarea respectãrii pantelor de montaj ale conductelor. Coloanele de canalizare se monteazã începând de jos în sus. Confruntarea instalatiei executate cu proiectul. respectarea distantelor dintre conducte si dintre conducte si suprafetele finite ale elementelor de constructie. Paralelismul conductelor cu elementele de constructie.

se va efectua înainte de montarea armãturilor de serviciu. controlându-se în acelaşi timp şi pantele. Mãsuratori şi decontãri Instalaţiile interioare sanitare de apã rece se vor plãti la metrul liniar de ţeavã montatã. etc. Pierderile termice ale panourilor solare cu tuburi vidate sunt practic inexistente. Presiunea pentru încercarea de etanşeitate la rece va fi egalã cu 1. Incercarea de funcţionare. Instalaţiile sanitare interioare de canalizare se vor plãti la metrul liniar de tub de canalizare montat. capacitate 150 . pozitiile acestora fiind busonate.5 x presiunea de regim . VIII. se va efectua verificându-se dacã toate punctele de consum asigurã debitul prevãzut în proiect. Panourile solare presurizate sunt formate din: .180 litri . Obiectele sanitare. Probele se vor deconta la metru liniar de conductã probatã. in schimb pot absorbi caldura si in cazul radiatiei solare difuze. Panouri solare presurizate Panourile solare presurizate sunt realizate pe baza celor mai noi si mai moderne tehnologii. Incercarea de funcţionare. Incercãri ale instalatiilor interioare de canalizare Incercarea de etanşeitate. Incercarea de etanşeitate se face controlând traseele conductelor şi punctele de îmbinare.Incercarea de etanseitate la presiune. Pentru prepararea apei calde menajere se va utiliza un panou solar presurizat. dupã umplerea cu apã pânã la nivelul de refulare prin obiectele sanitare sau sifoanele de pardosealã. susţinerile. Incercarea de functionare se va face prin punerea în functiune a obiectelor sanitare în mãsurã sã realizeze debitul de calcul al instalaţiei. avand cel mai eficient transfer energetic dintre toate echipamentele care produc energie termica gratuit. accesoriile şi robinetele de trecere se vor deconta la bucata montatã. armãturile. sau la temperaturi foarte scazute ale mediului extern. dar nu mai micã de 6 bari.

cu poliuretan cu grosimea de 55 – 60 mm. aceasta energie putand fi utilizata. in cazul nostru. Panourile solare presurizate produc energie termica tot timpul anului. Intregul sistem solar este presurizat. adica umplerea rezervorului este in partea de jos iar golirea este in partea de sus. usor de intretinut _ nu contamineaza mediul . minim 5/6 dint-un an _ cel mai bun raport calitate – pret de pe piata _ sistemul solar functioneaza in conditii de eficienta maxima si la temperaturi negative _ usor de montat. Extragerea agentului termic din rezervorul de stocare catre zona de consum se realizeaza datorita presiunii de la reteaua de apa rece existenta. Rezervorul este izolat termic fata de mediul exterior. iar rezervorul are rolul schimbatorului de caldura dar si a rezervorului de stocare a apei calde._ tuburi de sticla cu pereti dubli. in interiorul carora are loc fenomenul de trasformare a radiatiei termice solare in energie termica _ rezervor ( boiler ) montat pe suportul metalic. astfel apa rece de la retea inlocuieste apa calda in momentul consumului. Rezervorul rezista la presiunea de 6 atm _ supapa de sigurata la suprapresiune _ suportul metalic Panourile solare presurizate sunt usor de utilizat in toate aplicatiile tehnice care au la baza transformarea radiatiei termice solare in energiei termica. vidate de tip termos care au doua functii importante: asigura izolatia termica a sistemului si mareste puterea de absorbtie a radiatiei termice solare _ pipe termice ( tuburi superconductoare ) din cupru. Acest tip de panou solar nu consuma enegie electrica. deasupra tuburilor de sticla vidate. Sistemul de alimentare cu apa este de tip “deschis”. iar exteriorul este vopsit _ interiorul si exteriorul sunt realizate din otel inoxidabil Principiul de transfer a energiei termice de la tuburile superconductoare la agentul termic se face prin fenomenul de termosifonare in interiorul rezervorului. Rezervorul este realizat in doua variante constructive: _ interiorul rezervorului este realizat din otel inoxidabil. pentru: _ producerea apei calde menajere atat pentru locuinte cat si pentru institutii publice si private Printre avantajele utilizarii panourilor solare presurizate se regasesc: _ este cel mai ieftin si cel mai fiabil echipament pentru producerea apei calde menajere _ costuri zero cu combustibili conventionali.

toate facute in acelasi mod si indeplinesc acelasi functionalitati de la un brand la altul. Exista trei tipuri de colectoare solare utilizate pentru aplicatii rezidentiale: Colectoare plate Sunt cele mai utilizate colectoare din lume pentru incalzirea apei folosita la uzul intern. Colectorii de evacuare sunt construiti dintr-un numar de tuburi de sticla. Colectoarele plate au un avantaj major fata de alte tipuri ce nu sunt la fel de rezistente in zonele in care ninge destul de mult. Acestea sunt un standard la care toate celelalte tipuri de colectoare sunt raportate. care nu au asa ceva. dar si la diverse aplicatii ce necesita apa calda (piscine. tuburile de evacuare sunt foarte diferite. Cele mai multe sisteme solare necesita o buna izolare a rezervorului de stocare. sisteme de incalzire etc. Exista doua tipuri de sisteme de incalzire solara a apei: active. acestea au o intrare suplimentara si o admisie conectata la colector. In timpul . de obicei. ce au pompe de circulatie si de control si pasive. in timp ce tuburile sunt. si sunt vopsite in negru sau sunt acoperite cu o suprafata selectiva. boilerul sistemului solar are rol de preincalzire a apei inainte ca aceasta sa fie transmisa la boilerul conventional.). fiecare tub este format din sticla si are o foita absorbanta in el. in timp ce altele sunt compuse dintr-un numar mai mare de tuburi conectate in serie (100-300 l capacitatea totala). Ele sunt durabile si eficiente. atat constructiv. facute din cupru. Colector integral de stocare (ICS) Rezervorul sau rezervoarele sunt montate intr-o cutie cu geamuri izolate pe de o parte. Rezervoarele unice. intr-un singur rezervor. in esenta.Functionare Sistemele de incalzire solara a apei includ in principal rezervoare de stocare si colectori solari. sunt fabricate din otel. Aceste colectoare au o gama de utilizare de la sub -20 ºC la aproximativ 85ºC. Intre doua rezervoare de stocare. ce este exact in gama de operare necesare pentru aceste aplicatii. Soarele patrunde prin geamurile panoului si . rezerva este combinata cu boiler solar de stocare. Unele modele sunt compuse dintr-un singur rezervor (100-300 l)..loveste’’ rezervorul negru incalzind astfel apa din interior . cat si in exploatare. de obicei. Colectoare de evacuare In timp ce colectoarele plate sunt. Intr-un sistem cu un rezervor.

va scuteste de neplaceri. Exista doua tipuri de sisteme solare active de incalzire a apei: Sistemul circulator direct – pompele imping apa intre colectori si casa. Colectorul trebuie sa fie instalat sub rezervorul de stocare a apei calde. a presupus determinarea totala de . Sisteme de incalzire solara pasive sunt.procesului de fabricatie este creat un vid in interiorul tubului de sticla. De multe ori este recomandat ca un sistem solar. ele ar trebui sa faca parte tot timpul dintr-un sistem solar complet. de obicei.pompele circulante necongelate. Acesta incalzeste apa. astfel incat se va ridica in rezervor. Lipsa aerului in tub creeaza un mediu excelent de izolare. atunci cand se foloseste apa la chiuveta. Ele sunt de obicei mai scumpe decat colectorul integral pasiv. sa fie legat de un sistem de incalzire a apei instant. Uneori sunt influentate de sistemele climatice. sistemele pasive poate fi mai rezistente si pot avea o durata de viata mai mare. de obicei sunt sursa de rezerva. transfera fluidul termic intre colectori si schimbatorul de caldura. Aceste sisteme sunt de incredere. Sisteme de incalzire solara a apei. care apoi este folosita in sistemul casei. ce permite temperaturi mai mari pentru a fi realizata absorbtia de catre foita din interior. dar trebuiesc montate cu atentie deoarece cele mai multe au rezervoare grele ce sunt montate pe acoperis. este recomandat gospodariilor care au nevoie de apa calda in cursul serii. Exista doua tipuri de baza ale sistemelor pasive: Colector integral pasiv. insa nu sunt la fel de eficiente. Cu toate acestea. mai putin costisitoare decat cele active. Dar un montaj bun. Alegerea sistemului solar Dimensiunea sistemului Dimensionarea sistemului solar de incalzire a apei. aproape intotdeauna au nevoie de un sistem de rezerva pentru momentele in care cererile de apa sunt ridicate. Sistem termosifon Apa curge prin intermediul sistemului de apa calda. Sistemele conventionale de incalzire si stocare a apei. Sistem circulator indirect . indiferent de tip. a sistemelor de stocare Acestea functioneaza cel mai bine in zonele in care temperatura rareori scade sub cea inghet. De asemenea. Acestea sunt populare in climatele predispuse la temperaturi de congelare.

daca zona nu este una cu ploi frecvente. insa majoritatea au nevoie de interventia unui tehnician specializat. din timp in timp. in functie de sistem si zona si este recomandat sa fie realizata de o firma specializata. acesta ar trebui sa ruleze fara probleme multa vreme. Instalarea si intretinerea sistemelor solare de apa menajera Pentru o buna instalare a sistemelor solare de apa calda se va solicita asistenta tehnica din partea firmei furnizoare.colectare a zonei si a volumului de depozitare de care este nevoie pentru a satisface 90% 100% din necesarul de apa calda pe timpul verii. Se va procura un sistem de captatoare solare prevazut cu sisteme complexe ce inlatura orice posibilitate de supraincalzire. . in scris. Pentru unele sisteme. Multe dintre activitati pot fi realizate de fiecare pe cont propriu. Dupa instalare corespunzatoare a panourilor in mod normal. reparatia poate costa mai mult decat inlocuirea componentei in cauza. Pentru sistemele active. Intretinere si reparatii Sistemele de panouri solare necesita inspectii si intretineri periodice pentru a obtine o eficienta cat mai buna . De asemenea. inainte de orice lucru facut. de preferinta una ce monteaza sisteme solare. de obicei suficient pentru doi. Geamurile sistemelor e necesar a se curata frecvent. Perioada la care sistemele necesita o curatare totala este cuprinsa intre 3-5 ani. Un rezervor mediu (300l) de stocare de la trei la patru persoane. cereti o estimare a costurilor. trei oameni. Volum de stocare Un rezervor mic (150-180l) de stocare este. solutiile de intretinere se discuta de cele mai multe ori cu cel care a montat sistemul si trebuie consultat in detaliu manualul sistemelor. Oricare ar fi compania la care apelati pentru a va repara sistemul. componentele pot avea nevoie de reparatii sau inlocuire.

mai ales unde sistemele au fost montate la o inaltime destul de mare. Conductele trebuie sa fie bine lipite folosind solutii speciale. . Umbrirea poate afecta foarte mult performanta colectoarelor solare. . Cresterea vegetatiei din jurul constructiei este o problema frecventa cand vine vorba de umbrire. care sa asigure o functionare buna. Recomandat este sa cititi si manualul pe care sistemul il are. Toate conexiunile electrice trebuie sa fie bine izolate pentru a evita orice scurt-circuit. .Lista periodica a inspectiilor O sa prezentam in cele ce urmeaza o lista a celor mai frecvente componente ce necesita inspectie periodica. conductele si cablurile electrice.Colectori murdari In multe zone. .Pompele si ventilatoarele Verificati daca pompele sau ventilatoarele sunt in stare perfecta de functionare.Umbrirea colectorului Este recomandata verificarea periodica a umbrei ce poate ajunge pe colector. . . este recomandat a se verifica periodic stuctura de sustinere. vegetatia din jur poate cauza umbrire sistemelor. pentru o mai buna intretinere.Cabluri si conexiuni Verificati periodic scurgerile de apa si conexiunile intregului sistem.Fluide de transfer termic . praful este din abundenta si atunci sistemele se murdaresc mai repede decat in mod normal. cu timpul. Deoarece multi isi monteaza sistemele solare odata cu constructia casei. pe o perioada de timp mai lunga. sau altceva mai grav.Degradare Verificarea deteriorarii sau degradarii izolatiilor ce acopera tevile.Suport structuri In zonele unde vantul bate frecvent. Recomandata este verificarea si spalarea lor cu un furtun de apa. .

. Senzorii colectorului si rezervorul de stocare transmit controlerului cand trebuie sa actioneze asupra pompei de circulatie. La un astfel de sistem solar de incalzire. Din moment ce aceste sisteme sunt supuse presiunii. care este cel mai vulnerabil in cazul inghetului. Folosirea unei solutii antigel Sistemul solar de incalzire a apei. scopul principal al izolarii este de a reduce pierderile de caldura si de a creste performantele sistemului. scurgeri. au nevoie de protectie impotriva inghetului in timpul temperaturilor scazute. aveti doua optiuni: _ Folosirea unei solutii de antigel ca fluid de transfer termic. rugina. Sistemul de drenaj al colectoarelor si conductelor Sistemul de incalzire solara foloseste doar apa ca si fluid de transfer termic. Este o sarcina ce ar fi recomandat sa fie lasata in seama unui tehnician calificat. sub 6ºC. care utilizeaza o solutie antigel (propilen glicol sau etilenglicol) ca si fluid termoconductor este eficient protejat. de obicei foloseste un controler pentru drenarea automata a colectoarelor. este indicat sa verificati periodic starea solutiei de antigel. practic. Nu se bazeaza neaparat pe izolarea colectorilor si a conductelor. Folosirea unui sistem anti-inghet la sistemul de incalzire solara Sistemele solare de incalzire a apei. . care folosesc lichide pentru transferul termic. atat timp cat concentratia de antigel este mentinuta. _ Drenarea colectoarelor si conductelor. fie manual sau automatizat. Lichidele termoconductoare se degradeaza in timp si in mod normal ar trebui schimbate la 3-5 ani. nu se obisnuieste sa se verifice conditia solutiei de antigel. Alimentarea si golirea sistemului. atunci cand temperatura ar putea scade sub punctul de inghet.Sisteme de stocare Verificati rezervoarele de stocare. Pentru a proteja colectoarele si conductele de pagube cauzate de temperaturile scazute. sau alte semne de coroziune.Antigelul trebuie sa fie inlocuit periodic. pentru fisuri.

De asemenea o practica indicata este de a izola aeriserea. dupa perioade lungi de temperaturi scazute.pentru a goli automat circuitul si pentru a-l umple din nou. poate duce la nedetectarea conditiilor de inghet. Este recomandat sa contactati o firma specializata daca doriti sa montati astfel de senzori. apa poate ingheta in colector. atunci cand ciclul drenajului este activ. Colectorii si conductele trebuie sa fie inclinate corespunzator pentru a permite scurgerea apei complet. Asigurati-va ca nimic nu blocheaza tuburile de aerisire din sistem. O aerisire speciala este instalata in cel mai inalt punct al colectorului. astfel pot aparea stricaciuni costisitoare in urma inghetului. Asigurati-va ca senzorii au fost instalati conform recomandarilor producatorului si verificati controlerul cel putin odata pe an pentru a va asigura ca functioneaza corespunzator. Izolarea buna a partilor nefinisate ale colectorilor si invelirea acestora in timpul noptii si in zilele reci.1 centimetri pe metru. Oxidarea si coroziunea sistemului solar de incalzire a apei Cei doi factori majori care afecteaza performanta amplasarii. sa nu se formeze un vid in interiorul colectorului in timp ce lichidul paraseste circuitul. Controlerul nu mai dreneaza sistemul. astfel aceasta nu poate ingheta. Folosirea necorespunzatoare a senzorilor de proasta calitate. in special atunci cand sunt pozitionate intr-un spatiu neincalzit sau afara. Colectorul este de asemenea precum un rezervor de depozitare. in mod corespunzator si instalarii sistemelor solare de incalzire a apei. De asemenea acestia trebuie sa aiba o panta de minim 2. Este cel mai bine sa se goleasca intregul sistem de incalzire inaintea venirii temperaturilor scazute. pentru a evita orice posibile pagube cauzate de inghet. Vezi tipurile de fluide termoconductoare. pentru a afla mai multe despre diversitatea acestora. Pentru a va asigura ca drenajul realizat de colector se face corect. Aceasta se poate intampla chiar si atunci cand tevile sunt bine izolate. trebuie de asemenea sa preveniti ca in timpul golirii. va ajuta la protectia lor impotriva temperaturilor reci. se refera la: oxidarea (hidro-sistemelor) si coroziunea (sub actiunea apei si a aerului) . Cu toate acestea. Colectorul de aprovizionare si conductele de retur sunt de asemenea susceptibile la inghet.

ofera uneori o punte de legatura in cadrul careia se produce acest schimb de electroni. Astfel de sistem ar trebui sa contina cupru. Oxigenul intra intr-un circuit deschis al sistemului solar. antigel). de obicei este vorba despre o coroziune galvanica. Se poate evita oxidarea folosind o substanta care provoaca dezoxidarea sau prin introducerea unei solutii usor acide (cum ar fi otetul) prin colectoare. care va provoca rugina unui component din fier sau otel. un process electrolitic cauzat de doua metale diferite. a conductelor si a regulatorului de caldura. de asemenea cauza pagube valvei si pompei in decursul circuitului de apa potabila. plastic. Coroziunea Cele mai bine proiectate sisteme solare de incalzire a apei pot fi afectate de un minim de coroziune. otel inoxidabil. oxidarea poate aparea la suprafata regulatorului care transfera caldura de la colectorul solar la apa menajera. (sau “apa grea”) poate cauza acumularea de minerale. La sistemul care utilizeaza apa ca si fluid de transport termic. Sbarcea Vasilica . cand sunt afectate. dupa 3-5 ani de folosire a sistemului. ing. Un metal are o sarcina pozitiva mai mare si atrage electroni de la cealalalt metal. In sistemele care folosesc alte tipuri de fluide pentru transferul termic precum (glicol. captusind astfel rezervoarele de stocare apei INTOCMIT. Fluidul termoconductor in unele sisteme de energie solara. ce intra in contact unul cu celelalt. oxidarea poate aparea inauntrul colectorului. in functie de proprietatile apei. sau sticla. bronz. Trebuie sa curatati cu grija suprafata radiatorului cu un glaspapir mediu. cauzandu-i coroziune.Oxidarea Apa menajera ce are un continut de minerale ridicat. oxidarea (depozitarea de calciu) in sistemele solare de incalzire a apei. Oxidarea reduce performantele sistemului in diferite moduri. sau daca este necesar. Oxidarea poate. In acest caz.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->