.

.

.

.

.

.

.

Ingineri: Facultatea de Geodezie si Cadastru . pagina 57 .UTCB Bucuresti CR 6 .Aplicatii .Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti Catedra de Constructii Civile Seminar Constructii .Capitolul 5.

5.Aplicatii .Ingineri: Facultatea de Geodezie si Cadastru . Condiţii de utilizare pentru zidăria armată .3.8.2.Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti Catedra de Constructii Civile Seminar Constructii .2.2.UTCB Bucuresti Cr6 .1 (2): P100 .

aprofundate la redactarea plansei de executie a unui perete de zidarie Foarte important: La predarea temei 1 .Se recomanda citirea integrala a capitolului 5 din Codul Cr6 si a capitolului 8 din Normativul P100 .UTCB Bucuresti Cr6 - P100 . justificarea modificarilor.Aplicatii .2.8.Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti Catedra de Constructii Civile Seminar Constructii .2. precum si confirmarea faptului ca structura corespunde cerintelor de conformare conform Cr6 si P100.Ingineri: Facultatea de Geodezie si Cadastru .Arii de zidărie şi cerinţe privind geometria pereţilor OBS: .Acceleratia ag se afla din harta de zonare seismica a Romaniei din P100 in functie de localitate. Se va redacta in finalul calculului si al procesului de dispunere al stalpisorilor un raport scris care va indica explicit modificarile aduse structurii de zidarie a planurilor primite.1. .5.conformarea structurii de zidarie se vor anexa piese scrise de calcul pt valorilor si p% conform P100 si Cr6. .Modularea in plan a spaletilor de zidarie si eventuala majorare a dimensiunilor stalpisorilor spre a compensa erorile de modulare se face conform informatiilor primite in cadrul seminarului de pe semestrul 1.

Ingineri: Facultatea de Geodezie si Cadastru .Figura 3.Aplicatii .UTCB Bucuresti P100 .Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti Catedra de Constructii Civile Seminar Constructii .1 Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de valori de vârf ale acceleraţiei terenului pentru proiectare ag pentru cutremure avand intervalul mediu de recurentă IMR = 100 ani .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful