Knauf – pereþi cu schelet metalic

Knauf W111 Knauf W112 Knauf W113 Knauf W115 Knauf W115 Knauf W116 Knauf W118 Perete de compartimentare Perete de compartimentare Perete de compartimentare Perete de compartimentare Perete între locuinþe Perete pentru instalaþii Perete de protecþie/antiefracþie

W11

Schelet simplu, placat într-un singur strat Schelet simplu, placat în douã straturi Schelet simplu, placat în trei straturi Schelet dublu, placat în douã straturi Schelet dublu, placat în douã straturi cu placã intermediarã Schelet dublu, placat în douã straturi Schelet simplu, placat în trei straturi + tablã de oþel

Pagina

Pagina

Date tehnice ºi alegerea sistemului Sisteme de pereþi cu schelet metalic Rosturi/racorduri de pereþi Pereþi curbi

2-3 4 - 10 11 - 13 14

Montajul tocurilor de uºi/ Prelungirea profilelor Protecþie la foc/ Necesar de materiale Texte de licitaþie Construcþie ºi montaj

15 16 - 18 19 - 20 21 - 22

Knauf Gips SRL Str. Nicolae Iorga nr.13, 010432 Bucureºti, sector 1. Tel: (021) 650 00 40 Fax: (021) 650 00 48 E-mail: office@knauf.ro Internet: http://www.knauf.ro

Date tehnice

Izolare fonicã ºi termicã

W11

2

Grosime în funcþie de funcþiunea peretelui W11 3 .Alegerea sistemului Înãlþime perete .

placat într-un singur strat W111 4 .Perete de compartimentare Schelet simplu.

Perete de compartimentare Schelet simplu. placat în douã straturi W112 5 .

Perete de compartimentare Schelet simplu. placat în trei straturi W113 6 .

Perete de compartimentare Schelet dublu. placat în douã straturi W115 7 .

Perete între locuinþe Schelet dublu. cu placã intermediarã W115 8 . placat în douã straturi.

placat în douã straturi W116 9 .Perete pentru instalaþii Schelet dublu.

placat în trei straturi+tablã de oþel W118 10 .Perete de protecþie/ antiefracþie Schelet simplu.

Rosturi de dilataþie/ Realizarea colþurilor Rosturi de dilataþie W11 Realizarea colþurilor 11 .

Racorduri cu pereþi/ pardoseli Racord cu perete W11 Racord cu pardoseala 12 .

Racorduri la tavan Racord rigid W11 Racord flexibil 13 .

date tehnice W11 Exemplu de montaj cu placa de gipscarton îndoitã prin curbare Exemplu de montaj cu placa de gipscarton îndoitã prin crestare 14 .Pereþi curbi Îndoirea plãcilor de gipscarton .

Montajul tocurilor de uºi / Prelungirea profilelor W11 15 .

Protecþie la foc/ Necesar de materiale W11 16 .

Necesar de materiale W11 17 .

Prinderi în consolã W11 18 .

Clasa de rezistenþã la foc R 90 (EI)*...5 mm grosime.....Lei . (CW 75+75/220).. Clasa de rezistenþã la foc R 90 (EI)*... > 0.Lei ..........5 mm intercalatã între plãcile de gipscarton Clasa de rezistenþã: A (conform Asociaþiei de asigurare contra daunelor .. neportant... . Perete 155 / 205 / 255 mm grosime*. Termoizolaþie din vatã mineralã min.Lei ...Lei ..m² Total . Perete > 220 mm gr.Lei ......5 mm gr..Lei .Lei ... schelet dublu...m² .5 mm grosime.. Sistem: perete de compartimentare Knauf W111 / W112 / W113* Perete cu schelet metalic. Perete cu schelet metalic.. Termoizolaþie din vatã mineralã min. Clasa de rezistenþã la foc R 30 (EI) / R 90 (EI) / R 180 (EI)*... Sistem: perete de protecþie/ antiefracþie Knauf W118 Cantitate Preþ unitar W11 Preþ total .....Lei * Se va alege varianta corespunzãtoare 19 .. placare în douã straturi ºi placare suplimentarã într-un singur strat cu placã de gipscarton (GKB) / placã de gipscarton rezistentã la foc (GKF)* 12.. protecþie fonicã suplimentarã...... gr. neportant....... Clasa de rezistenþã la foc R 90 (EI)*...... placare într-un singur strat / douã straturi / trei straturi* cu placã de gipscarton (GKB) / placã de gipscarton rezistentã la foc (GKF)* 12. ranforsat cu straifuri din gipscarton...... .. placare în douã straturi cu placã de gipscarton impregnatã antiumezealã (GKBI) / Placã de gipscarton rezistentã la foc ºi impregnatã rezistentã la umiditate (GKFI)* 12.....Lei .. Perete 177 mm gr........ Sistem: perete de compartimentare Knauf W115 Perete cu schelet metalic.m² . termoizolaþie din vatã mineralã în mai multe straturi Perete 220 mm gr. Termoizolaþie din vatã mineralã în total 150 mm grosime..VdS) Fãrã termoizolaþie / cu termoizolaþie* cu vatã mineralã 50 / 75 / 100 mm grosime*.Lei . Sistem: perete pentru instalaþii Knauf W116 Perete de protecþie/antiefracþie cu schelet metalic Distanþa interax a profilelor 31..... neportant.. (CW 100/177). .... Termoizolaþie din vatã mineralã / vatã bazalticã 100 kg/m³ *... Clasa de rezistenþã la foc R 90 (EI)*.. schelet dublu...5 mm grosime..25 cm.... ºi tablã de oþel zincat..... schelet dublu...m² ........ 50 mm grosime..... 50 mm grosime.. schelet simplu..Texte de licitaþie Poziþia Descriere . placare în douã straturi cu placã de gipscarton (GKB) / placã de gipscarton rezistentã la foc (GKF)* 12.m² ..... ... schelet simplu... Perete 75 / 100 / 125 / 150 / 175 mm grosime*.... neportant.. placare în trei straturi cu placa de gipscarton rezistentã la foc (GKF) 12. Sistem: perete între locuinþe Knauf W115 Perete cu schelet metalic pentru instalaþii.. mm grosime.Lei .....5 mm grosime..

... Cantitate Preþ unitar W11 Preþ total .Lei Total ..Lei ...m ....Lei ... Grosimea peretelui în mm ..Lei . specificaþii în funcþie de poziþia peretelui.. cu profil de rost ................ specificaþii în funcþie de poziþia peretelui.. .......... ..........Lei ............. specificaþii în funcþie de poziþia peretelui..buc..... Execuþie conform detaliului nr.......... La partea superioarã / lateral*... Produs: ... redus.............. redus.............Lei .... Lãþime în mm ..... ...........m . specificaþii în funcþie pe poziþia peretelui........ specificaþii în funcþie de poziþia peretelui..............m ..Lei ........Lei ....... ...................... Execuþie conform detaliului nr..Lei ...... Raza de curburã a peretelui în mm ......................Lei . .....Lei ................. Colþ exterior..... ................... Rosturi de dilataþie.Lei ......................... Colþ... Racord... Dimensiuni în mm .......... flexibil pânã la 25 mm........... Execuþie conform detaliului nr......... specificaþii în funcþie de poziþia peretelui..Lei ... specificaþii în funcþie de poziþia peretelui...... specificaþii în funcþie de poziþia peretelui. flexibil pânã la 25 mm... Plinta pentru soclu........m ....Lei ... ..........Lei ... specificaþii în funcþie de poziþia peretelui........................................m . Rosturi de dilataþie.....Lei .. . specificaþii în funcþie de poziþia peretelui.... Execuþie conform detaliului nr..........Lei ......... Produs: Knauf Alu-Eckschutzschiene 25/25 Îmbinare în T..... ......... ... Racord.....Texte de licitaþie Poziþia Descriere ... pânã la ....... .... ...Lei .. Execuþie conform detaliului nr.........Lei .........................6 mm..... .......m .... specificaþii în funcþie de poziþia peretelui.....m .......... La partea superioarã / lateral*.. Execuþie cu profil de colþ 25/25.m . masa în mm . ............ .................. Cadru metalic pentru montarea tocului de uºã Profile de rigidizare UA 50 / 75 / 100 * inclusiv element telescopic / Profile metalice CW + UW 50 / 75 / 100 * Înãlþimea peretelui în mm .....Lei . lãþime în mm 100 / 200*...............Lei * Se va alege varianta corespunzãtoare 20 . Execuþie cu îmbinare fixã / cu îmbinare rigidã ºi întreruperea placãrii/ cu profil de colþ interior*.. Ranforsat cu profil flexibil pentru colþuri din tablã de oþel zincat..........Lei ..Lei ..... Execuþie conform detaliului nr....... Produs: profil flexibil Knauf Realizarea colþurilor specificaþii în funcþie de poziþia peretelui...............................m .. Grosime 0. în unghi oblic............... .....m .... .....................Lei ............ ... la partea superioarã/ lateral*. Produs: Knauf Alu-Aufsteck/ Alu Hygiene Perete curb...........Lei ............... Racord la ºarpantã... . Racord.......... Execuþie conform detaliului nr....Lei ... dimensiuni în mm ...Lei ..... Înãlþime în m de la ...m² ..m ...........................

La cerinþe de protecþie fonicã se va etanºa cu chit de etanºare. 9. sau la distanþã (ex. se vor dispune vertical montanþi din profile CW 50. • Schelet de susþinere • Montajul scheletului începe cu fixarea pe pardosealã ºi planºeu a profilelor de margine UW 50. Structura metalicã este fixatã de pãrþile de construcþie adiacente ºi reprezintã structura portantã pentru placãri. în acest caz. În cazul placãrii în mai multe straturi este asiguratã rezistenþa la impact. pentru asigurarea unei protecþii fonice suplimentare = peretele despãrþitor W115 cu placare suplimentarã între rândurile de profile). în cazul pardoselilor ºi planºeelor. la distanþa interax de 60 cm. se vor fixa cu dibluri corespunzãtoare.min. Clasa de siguranþã la ºoc: A (conform Asociaþiei de asigurare contra daunelor). îmbinãrile orizontale se vor decala cu minim 400 mm. între straturile din plãci din gipscarton se vor dispune straturi din tablã de oþel sub formã de plãci sau laminatã. Distanþa de fixare de 0. dispus adiacent (de ex. Placare • Placare cu plãci din gipscarton dispuse vertical pe înãlþimea încãperii. În spaþiul din intervalul peretelui pot fi introduse materiale izolatoare fonic. • • • • W116 • Structurile autoportante cu schelet metalic dublu se vor rigidiza sub forma unui cadru prin eclisarea cu plãci din gipscarton de cca. la distanþa de cca 1 cm faþã de pardoseala brutã (placarea la W 116 se poate face ºi orizontal). În profilele UW. • • • W115 / W116: Pentru cerinþe speciale se pot alcãtui pereþi cu schelet dublu.Construcþie ºi montaj Knauf . În cazul în care se estimeazã sãgeþi ale planºeelor ≥ 10 mm se vor alcãtui racorduri flexibile. • Tabla din oþel se va fixa cu ºuruburi autofiletante numai pentru pozare ºi în procesul de execuþie al placãrii acestea vor fi îndepãrtate. nu sunt recomandate. W11 Peretele de protecþie/ antiefracþie W118: Peretele de protecþie Knauf W118 este alcãtuit dintr-un schelet metalic placat cu 3 rânduri de plãci de gipscarton rezistente la foc (GKF). ºi 2 rânduri de tablã de oþel intercalatã între plãci.Pereþi cu schelet metalic Construcþie • Sistemele de pereþi Knauf sunt pereþi de compartimentare care se realizeazã din plãci de gipscarton fixate cu ºuruburi pe o structurã metalicã autoportantã. Îmbinãrile longitudinale se vor dispune decalat. în profilele UW. • Este recomandatã introducerea unui profil CW/ UW în dreptul îmbinãrilor orizontale. Mijloace de fixare de elementele de construcþie adiacente masive: ºuruburi cu diblu filetat. fixate cu câte douã nituri oarbe din oþel ≥ 3 x 8 mm. 100 cm . Stratul izolator ºi instalaþiile se vor încorpora în spaþiul gol din perete. se vor dispune vertical profile portante CW 100. cu sau fãrã termoizolaþie. pe fiecare faþã. W118 • Profilele de margine UW 100. orientate pe lungimea acestora. de elemente care nu sunt masive: mijloace de ancoraj speciale potrivit materialului de construcþie. CW 75 sau CW 100. 3 puncte de fixare. În cazul pereþilor continui sunt necesare rosturi de dilataþie la distanþe de cca 15-20 m.la distanþa interax profile 30 cm. Montanþii de lângã pereþii adiacenþi se vor fixa de acestea.5 mm. • Rosturile de dilataþie ale structurii de rezistenþã trebuie preluate în realizarea pereþilor cu structurã metalicã. la al doilea strat de 50 cm. pe ambele pãrþi. CW 100 în cazul pereþilor. 1 m în cazul pereþilor (minim 3 puncte de fixare). Montaj Informaþii generale • Profilele pentru racordarea la pãrþile adiacente ale construcþiei se vor prevedea pe partea posterioarã cu chit de etanºare (2 ºnururi) sau bandã de etanºare. precum ºi instalaþii (electro-sanitare). 80 cm. Clasa de protecþie la foc: R90 . W113/W118 • Distanþa dintre ºuruburi la primul strat de plãci va fi de 75 cm. Pasul de fixare al ºuruburilor este de 25 21 W111 • Dacã înãlþimea peretelui este mai mare decât înãlþimea plãcilor din gipscarton. la o înãlþime admisibilã a peretelui max. cu grosime ≥ 0. W118 • Pe fiecare parte. ca de exemplu banda de etanºare. termic ºi pentru cerinþe de protecþie contra incendiilor. la al treilea strat de 25 cm. Plãcile din gipscarton nu se vor îmbina în dreptul profilelor de susþinere a uºilor. • Bolþuri de ancorare în cazul planºeelor din beton armat ºi dibluri filetate în cazul pereþilor din zidãrie.5 m în cazul tavanelor. • La o distanþã interax de 30 cm. cm (în cazul placãrilor în douã straturi pasul de fixare al ºuruburilor primului strat poate fi mãrit pânã la 75 cm). introducerea instalaþiilor = peretele pentru instalaþii W116). fâºiile de etanºare poroase. toate îmbinãrile fiind suprapuse pe cel puþin 10 cm. Profilele de margine se vor fixa de pãrþile adiacente ale construcþiei prin intermediul unor mijloace corespunzãtoare. • (în cazul placãrilor ceramice.00 m. 40 cm) conform normei austriece ÖNORM DIN 18 182. Placãrile pot consta din unul pânã la trei straturi. Fixare de tavan ºi pardosealã: pas de montaj dibluri max. pe placãri unistrat. 30 cm lãþime (la distanþa de cca 60 cm). Îmbinãrile orizontale ale plãcilor se vor arma cu bandã de armare a rosturilor. fixare de pereþi: pas de montaj dibluri max. UW 75 sau UW 100 conform normei austriece ÖNORM DIN 18 182 / 1. • • • . max. orientate pe lungimea acestora.

Tapet: Tapet din hârtie. astfel încât aceasta sã fie îngropatã în stratul de material. • Tencuieli: Tencuieli Knauf structurate de ex. fibrã de sticlã ºi silicaþi nu sunt recomandate ca straturi de acoperire pe strat de bazã din plãci din gipscarton. temperatura în încãperi trebuie sã fie > + 10oC. material de ºpãcluire pe toatã suprafaþa ex. Grundul trebuie sã fie corespunzãtor vopselei sau stratului de acoperire ºi vor fi respectate obligatoriu directivele de prelucrare ale furnizorului produsului.5 x 55 Decupaje maxime în profilele CW Profil metalic CW 50 CW 75/ CW 100 Placare mai multe straturi unistrat mai multe straturi Decupaje Nr.25 mm TB 3. necesitã aprobarea scrisã a Fa. vopsea-lac pe bazã de epoxizi (EP). Ediþia: martie 2006 22 W11/rom.7 mm < s ≤ 2.Construcþie ºi montaj Knauf . precum ºi extrase.5 x 55 TB 3. lacuri colorate mate.mbH.5 x 25 TB 3. inclusiv pe zonele ºpãcluite.pastã de umplere a rosturilor Knauf Fugenfüller Leicht cu bandã de armare a rosturilor.06/ AC/RO .5 x 25 + TB 3. – cu Fugenfuller Leicht În prima etapã se astupã ºanfrenul îmbinãrilor ºi se reparã suprafeþele deteriorate. Dunnputz.5 x 25 + TN 3. se poate produce îngãlbenirea cartonului.Jointfiller-Super. datorate variaþiilor de temperaturã ºi umiditate ce ar rezulta din lucrãrile de aplicare ºapã sau de tencuire. tencuieli subþiri.5 Knauf .Toate drepturile asupra fiºei aparþin producãtorului. de ex.5 x 45 TN 3. Kunsthartzputz. vopselele pe bazã de var. se îndepãrteazã materialul excedentar. Indicaþiile privitoare la consumuri. tencuieli minerale combinate cu ºpãcluire cu bandã de armare a rosturilor. reeditãri ºi fotocopii. statice ºi fizico-constructive ale sistemelor Knauf sunt valabile numai dacã este garantatã utilizarea exclusivã a componentelor sistemelor Knauf sau a produselor recomandate în scris de cãtre Knauf.5 x 35 + TN 3. vopsele pe bazã de ulei.5 x 45 + TB 3. Se vor ºpãclui ºi elementele de fixare ale plãcilor (capetele ºuruburilor). Garanþia se referã numai la calitatea produsului. Weissenbach. Dupã întãrire (cca 30 minute). vopsele pe bazã de rãºini polimerice. • Tratarea suprafeþei vizibile Înainte de aplicarea pastei de umplere a rosturilor. Mecanizat: . • • • • • Recomandare În cazul plãcilor de gipscarton care sunt expuse neprotejat timp îndelungat acþiunii luminii. cantitãþi ºi punere în operã sunt bazate pe experienþa producãtorului ºi în condiþii care se abat de la prevederile trecute în fiºa tehnicã./RO/03.5 x 25 TN 3. aceste indicaþii nu pot fi preluate ca atare. în funcþie de scopul utilizãrii ºi cerinþe.Pereþi cu schelet metalic W11 Fixarea plãcilor din gipscarton pe profilele metalice Adâncime minimã de înfiletare ≥ 10 mm s ≤ 0. vopsea-lac pe bazã de poliuretan (PUR). Se aplicã un strat de Fugenfuller Leicht. materiale pe bazã de rãºini sintetice. Knauf Strukturputz. Knauf Ges.7 mm TN 3.5 2 x 12. ªpãcluirea finã se va executa cu pastã de finisare Finish Pastös sau pastã Knauf Readyfix. Producãtorul îºi rezervã dreptul de a face modificãri tehnice.5 x 25 + TB 3. A doua etapã de ºpãcluire se executã cu fierul de glet. Caracteristicile constructive. Lietzen. plãcile din gipscarton se vor grundui. textil sau sintetic Placãri ceramice Straturile de acoperire alcaline. resp. se vor ºpãclui rosturile fiecãrui strat. Modificãri. vopsele pe bazã de rãºini alchidice. Punerea în operã – cu Knauf Uniflott Cu ajutorul ºpaclului ºurubelniþã se aplicã în rost pasta Knauf Uniflott. Indicaþiile conþinute în fiºa tehnicã nu exonereazã cumpãrãtorul/ vânzãtorul de verificarea pe propria rãspundere a conformitãþii domeniului de aplicare în ºantier cu cel prevãzut în fiºa tehnicã. Pe plãcile din gipscarton pot fi aplicate urmãtoarele straturi de acoperire: • Zugrãveli: Zugrãveli pe bazã de dispersie din material sintetic rezistente la spãlare ºi la frecare.pastã de umplere a rosturilor Knauf Uniflott . se va aºtepta pânã la dispariþia eventualelor modificãri de formã ºi dimensiuni ale plãcilor. temperatura mediului ambiant ºi a clãdirii trebuie sã fie > + 5oC. Înainte de aplicarea unei vopsele sau a unui strat de acoperire. La operaþiunea de ºpãcluire. Vopselele tip dispersie pe bazã de silicaþi pot fi utilizate la recomandarea expresã a producãtorului vopselei ºi cu respectarea exactã a indicaþiilor acestuia. Evitarea îngãlbenirii se poate face prin aplicarea unui grund special. Se pozeazã banda de armare. Knauf Board-Finish. În acest caz este recomandatã o vopsire de probã pe mai multe lãþimi de placã.5 x 35 0.Pereþi cu schelet metalic Fixarea plãcilor din gipscarton cu ºuruburi autofiletante Placare Grosimea plãcii în mm 12. decupaje 1 pe profil 1 pe profil 2 pe profil Aria decupajelor ªpãcluirea rosturilor Materiale pentru prelucrarea rosturilor Manual: .5 x 25 + TN 3. În cazul placãrii cu mai multe straturi. urmãrindu-se pe cât posibil o nivelare corectã. Dupã întãrirea materialului se repetã operaþiunea de ºpãcluire ºi ºlefuire a neregularitãþilor. Se va evita formarea bulelor de aer.5 3 x 12.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful