BELAJAR CARA BELAJAR

Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia Julai 2001

KANDUNGAN
•Pengenalan •Objektif Modul •Rasional Belajar Cara Belajar •Apakah Belajar Cara Belajar ? •Peranan Guru dan Murid •Kemahiran Belajar Cara Belajar •Kemahiran Maklumat •Strategi Metakognitif •Pengurusan Masa •Persediaan Peperiksaan •Contoh Rancangan Pelajaran

1. OBJEKTIF MODUL

Menjelaskan konsep BCB. Memahami faktor yang mempengaruhi pembelajaran. Membimbing guru mengenal pasti strategi pembelajaran. Membantu guru mengaplikasi BCB dalam p & p Membantu guru melatih guru lain BCB Menyediakan contoh rancangan p & p

 Melatih murid memperoleh maklumat tambahan di luar waktu sekolah.2. RASIONAL BELAJAR CARA BELAJAR  Murid bertanggungjawab terhadap pembelajaran. .  Belajar Cara Belajar sejajar dengan matlamat pendidikan untuk belajar seumur hidup.

3. OBJEKTIF BELAJAR CARA BELAJAR  Murid berupaya belajar sendiri tanpa guru. .  Murid menilai tahap pembelajaran sendiri.  Murid menggunakan pengetahuan rakan dan bahan lain sebagai sumber pembelajaran.

APAKAH BELAJAR CARA BELAJAR  Belajar Cara Belajar adalah proses teknik pembelajaran sama ada bersama guru atau tidak .4.

Kemahiran belajar melibatkan beberapa kemahiran seperti:  .Kemahiran Belajar  Kemahiran belajar perlu dikuasai oleh setiap murid untuk meraih kecemerlangan dalam peperiksaan dan kehidupan.

Kemahiran Belajar –Kemahiran Mendengar –Kemahiran Membaca –Kemahiran Menulis –Kemahiran Mengambil Nota –Kemahiran Mengingat .

a........ Kemahiran Mendengar Apa yang didengar .pelbagai teks seperti: Arahan Lakonan  Puisi Berita  Ucapan Syarahan  Lagu Taklimat  Pengumuman Penerangan ...

bunyi ..Mengapa perlu didengar. puisi.. untuk mendapatkan:       Maklumat Fakta Data Pengetahuan Penjelasan Penghayatan – muzik..

Siapa yang didengar ….  Sesiapa     sahaja yang memberi maklumat memberi penjelasan membuat pertanyaan memberi pendapat .

konsep. Kemahiran Membaca  Skimming Untuk maklumat ringkas dan pantas Baca tajuk. grafik. data  . rajah. rumusan dan bab Perhatikan kata kunci.b. pendahuluan dan rumusan Scanning/ Imbasan Untuk maklumat lebih dalam daripada skimming Baca pendahuluan.

pastikan ingat isi . refrasakan perenggan Review – lihat nota semula.pendahuluan. tajuk.Bacaan Intensif  Untuk Maklumat Terperinci strategi : SQ3R Survey . ringkasan Question –tajuk jadi soalan – jawab Read – baca perenggan untuk maklumat Recite – ringkaskan.

Baca Laju Boleh baca laju dan faham kandungan  Tumpuan sepenuhnya masa membaca  Kesan isi penting melalui tanda: tulisan condong/ bergaris/tebal graf/gambar rajah/peta minda  Membuat catatan nota  .

Oleh itu. menulis cepat memerlukan unsur:  Kelajuan menulis  Tulisan yang boleh dibaca .Menulis Cepat Menulis cepat ditafsirkan sebagai kemahiran menulis dengan kepantasan yang tinggi dan tulisannya boleh dibaca oleh orang lain.

penerangan.maklumat dan isi penting daripada bahan yang dibaca.  Mencatat nota berlaku dalam semua situasi belajar seperti semasa kuliah. dilihat atau didengar.Mencatat Nota Mencatat nota adalah aktiviti merekod fakta.  . ceramah. temuduga. membaca buku atau bahan lain.

 Mengingat juga ialah satu kemahiran untuk mengingat kembali dengan menyebut atau menulis fakta dan kejadian yang telah berlaku selepas beberapa jam.  .Mengingat Mengingat ialah proses pembelajaran yang berkaitan dengan kefahaman dan penggunaan deria dengar dan deria dengar dan deria lihat yang baik.

. ditunjukkan dan ditulis  Memandang ke arah guru.Bagaimana meningkatkan kemahiran mendengar     •  Motivasikan diri untuk memberi sepenuh tumpuan dan perhatian kepada pembelajaran hari itu  Menumpukan perhatian pada apa yang diperkatakan.

KEMAHIRAN MAKLUMAT .

KEMAHIRAN MAKLUMAT Keupayaan mengumpul maklumat secara berkesan ialah suatu aspek kemahiran belajar cara belajar yang penting. .

Definisi Maklumat Maklumat ialah pengetahuan.butiran.data.fakta. atau cerita tentang sesuatu perkara atau seseorang . keterangan.

mengurus dan mengolah maklumat dan membekalkan maklumat bagi memenuhi keperluan tertentu.Definisi Kemahiran Maklumat Keupayaan seseorang mengenal pasti keperluan maklumat mencari dan mengumpulkan. .

Kemahiran maklumat terdiri daripada:     Kemahiran perpustakaan Kemahiran belajar Kemahiran penyelidikan Kemahiran komunikasi dan penyampaian .

cakera laser. cakera padat. mirofilem. video.surat khabar. dan internet.SUMBER MAKLUMAT Sumber berasaskan manusia Contohnya ibu bapa. Bahan bercetak Contohnya buku. Bahan audiovisual Contohnya filem. . pita magnetik SUMBER MAKLUMAT Sumber berasaskan komputer Contohnya dalam talian dan luar talian. pakar bidang. mikrofis. monograf. tokoh dan sebagainya. guru. aset. majalah. jurnal dan laporan.

Kamus 10. Ulasan/Resensi 26. Tesaurus 11. Bibliografi 25. Direktori 27. Kertas Kerja 4.JENIS SUMBER/BAHAN 1. Laporan /Statistik 3. Pangkalan Data Dalam Talian 30. Buku Tahunan 18. Buku teks/rujukan 17. Akhbar 15. Jurnal 2. Biografi 28. Standard/Piawaian 6. Ensiklopedia 9. Monograf 19. Buku log/diari 20. Atlas/Peta 12. Majalah/Buletin 16. Abstrak 24. Katalog Perdagangan 8. Buku Panduan /Manual 29. Gazetiar 13. CD-ROM . Paten 5. Almanak 22. Indeks 23. Brosur/risalah 14. Tesis/Disertasi 7. Internet 31. Kitab suci/Hadith 21.

MENGENAL PASTI MASALAH DAN MAKLUMAT YANG DIPERLUKAN • • • • • • • Memahami tugasan Menggunakan pelbagai sumber rujukan Membaca (secara imbasan dan luncuran) pelbagai maklumat Membina soalan asas Menentukan maklumat yang diperlukan Mengenal pasti skop sumber Membuat sumbang saran untuk mentafsir dan mentafsir semula masalah .

• Kumpulkan bukti. baca.MENILAI DAN MENGUMPULKAN MAKLUMAT • Gunakan teknik imbasan dan luncuran • Pilih bahan. alasan dan butiran yang dapat menyokong pandangan/hujah • Menilai sumber maklumat dan laman web untuk mendapatkan yang tepat. diperakui. dengar dan tonton • Pastikan sumber sama ada sumber primer atau sekunder • Mentafsir maklumat visual seperti graf. peta dan carta.. boleh dipercayai. . dan sesuai dan pandangan.

.Kemahiran Menemu Ramah Maklumat boleh didapati dengan menemu ramah individu tertentu seperti tokoh. pakar dalam bidang berkenaan. orang kenamaan atau orang yang terlibat secara langsung dalam sesuatu peristiwa.

masa dan tempat). Selidik kesesuaian tokoh tersebut dengan maklumat yang dikehendaki (latar belakang tokoh. . Sediakan dan susun soalan untuk mencungkil maklumat yang dikehendaki. Sediakan alat perakam.PERSEDIAAN MENEMU RAMAH       Tentukan maklumat yang diperlukan. Kenal pasti tokoh atau orang yang hendak ditemu ramah. kamera dan sebagainya mengikut keperluan. bidang pekerjaan dan sebagainya). Buat janji temu dengan tokoh (tarikh.

Kemukakan soalan yang telah disediakan. menggunakan gelaran dan ganti nama diri yang betul. Bersikap ramah dan menunjukkan minat ketika tokoh bercerita atau menyampaikan maklumat. . Gunakan alat perakam dan catat butiran dalam buku catatan. dan mengucapkan terima kasih).SEMASA MENEMU RAMAH        Tepati janji temu Beradab dan gunakan bahasa yang santun (memperkenalkan diri. Dapatkan bahan tambahan daripada tokoh (gambar foto dan lain-lain). menyatakan tujuan. Adakan hubungan mata dan mendengar dengan teliti. ubah suai soalan jika perlu.

terlalu banyak maklumat yang perlu diingati. . Oleh itu. kita perlu mengetahui cara mengesan maklumat dengan cekap tanpa perlu mengingat semuanya.KEMAHIRAN MEMBUAT RUJUKAN Dalam era ledakan maklumat.

KAEDAH MENGESAN MAKLUMAT DAN MERUJUK KEPADA BAHAN DI PSS menggunakan kad katalog dengan pembaca mikrofis dengan komputer OPAC .

MENGGUNAKAN LACI KAD KATALOG
Ada tiga jenis laci kad katalog :

  

Laci kad pengarang Laci kad perkara Laci kad judul
Anda boleh menggunakan satu daripada lacI tersebut berdasarkan maklumat yang anda ada seperti maklumat pengarang, perkara dan / atau judul.

Pada amnya, pusat sumber sekolah menggunakan Sistem Perpuluhan Dewey. Berdasarkan sistem ini, terdapat sepuluh kelas maklumat iaitu:

000-099 100-199 200-299 300-399 400-499 500-599 600-699 700-799 800-899 900-999

Karya Am Falsafah Agama Sains Kemasyarakatan Bahasa Sains Tulen Teknologi Kesenian dan Hiburan Kesusasteraan Geografi, Sejarah dan Biografi

Mengenal Maklumat Bahagian Dalam Buku
Setiap bahagian buku iaitu kulit hadapan, kulit belakang, halaman judul, halaman kandungan, indeks, bibliografi dan daftar kata/glosari menawarkan maklumat yang tertentu .

KEMAHIRAN MERUJUK KEPADA ENSIKLOPEDIA Terdapat dua jilid ensiklopedia: Jilid maklumat umum atau jilid makro Jilid maklumat terperinci jilid mikro

Pilih jilid yang mengandungi perkataan atau huruf yang pertama yang dicap dengan huruf besar yang berkaitan dengan maklumat yang hendak dikesan seperti SUNGAI, TOKOH, TEMPAT, dan KEJADIAN.

. asal usul. Terdapat dua jenis kamus: • kamus umum • kamus khas atau kamus istilah. ejaan. silabikasi. penggunaan dan kedudukan semasa yang disusun mengikut urutan abjad.KEMAHIRAN MERUJUK KEPADA KAMUS Kamus ialah bahan koleksi perkataan dan maklumat tentang perkataan dalam satu atau lebih daripada satu bahasa seperti definisi atau makna. sebutan.

MAKLUMAT YANG TERDAPAT DALAM KAMUS 1. Label penggunaan 5. Sebutan 9.Contoh ayat . Rujuk silang 6. Istilah 10. Ejaan 8. Jenis kata 3. Maklumat etimologi 4. Pecahan makna bagi entri dan subentri (literal dan idiomatik) 2. Varian 7.Peribahasa 11.

Perkataan atau kata masukan disusun mengikut abjad. Pada sudut atas kiri setiap halaman dalam kamus tertulis kata pertama. Pada sudut atas kanan tertulis kata terakhir bagi halaman tersebut. 2.MENGESAN MAKLUMAT DARIPADA KAMUS 1. 3. .

Everything went well Keterangan makna . Buka terus halaman yang bermula dengan huruf pertama kata yang ingin dicari maknanya. Setelah dapat halaman. cari perkataannya. Fabulous entri frasa ayat fabulous – wonderful a fabulous day It was a fabulous week.4.

go.com)  Google (http://www.lycos.altavista.cari.com)  Yahoo (http://www.my)  .yahoo.google.com)  Lycos (http://www.com)  Cari (http://www.com.Senarai enjin pencarian: Infoseek (http://www.com)  Alta Vista (http://www.

CONTOH ENJIN PENCARIAN .

4. Taip enjin pencarian yang dikehendaki pada ruang yang ditetapkan. topik atau tugasan yang dicari. 2. Pergi ke mana-mana pelayar Internet seperti Netschape. Internet Explorer dan sebagainya yang tertera pada skrin utama. Sebagai contoh jika anda ingin membuat tugasan tentang ‘keris’ taipkan keris jika enjin carian yang dipilh menyediakan versi Bahasa Melayu atau taip ‘dagger’ sekiranya tiada . Taip kata carian (search word/search term) yang berkait dengan perkara .CARA MENCARI MAKLUMAT DARIPADA INTERNET 1. 3.

pilihan Bahasa Melayu. Cuba kata carian yang lain sekiranya anda masih tidak memperoleh maklumat yang sesuai atau kurang lengkap. skrin akan memaparkan laman-laman web yang akan memberikan rangkaian yang berkaitan dengan kata carian yang dimasukkan. Selamat Mencuba! . 5. Selepas kata carian ditaip. 4. Klik halaman web (web page) yang dipaparkan untuk menentukan sama ada kandungannya sesuai dengan maklumat yang dikehendaki.

.

.

.STRATEGI METAKOGNISI An intellect is someone whose mind watches itself. A.L.Albert Camus Metakognisi ialah kebolehan mengetahui apa yang kita ketahui dan yang tidak kita ketahui.:1981) . (Costa.

Apabila kesedaran ini wujud. . murid dapat mengawal fikirannya untuk merancang. Kesedaran diri mengenai fikiran dan pembelajaran merupakan perkara penting dalam aspek metakognisi.Pengertian Metakognisi Metakognisi ialah kesedaran tentang hal yang diketahui dan apa yang tidak diketahui. memantau dan menilai apa yang dipelajari .

Merancang apa yang ingin dipelajari. Memantau kemajuan pembelajaran diri.STRATEGI METAKOGNISI Pelajar mengawal pembelajarannya dengan: I. Iii Menilai apa yang dipelajari. . Ii.

KEMAHIRAN MERANCANG • Meramal • Menyediakan diri • Membuat perancangan .

KEMAHIRAN MEMANTAU Kemahiran ini memerlukan: Murid bertanya soalan seperti:    Adakah ini membawa makna kepada saya? Bagaimanakah perkara ini boleh dijelaskan? Apakah soalan yang harus saya tanyakan? .

KEMAHIRAN MENILAI Murid perlu membuat refleksi: Mengapa kemahiran. . nilai dan pengetahuan dapat dikuasai ? Bagaimanakah sesuatu dapat dijalankan ? Dengan pengetahuan itu pelajaran baru dipelajari dengan strategi yang sesuai.

.CARA MENGAJAR METAKOGNISI Metakognisi tidak perlu diajar sebagai satu mata pelajaran. Metakognisi perlu disisipkan dalam kaedah mengajar. perkembangan staf dan proses penyeliaan.

 Semasa aktiviti itu dilaksanakan. . proses pemikiran dan pandangan tingkah laku mereka.  Selepas aktiviti pembelajaran. strategi untuk menanangi masalah dan hala tuju yang harus diikuti.STRATEGI UNTUK MENINGKATKAN METAKOGNISI MERANCANG  Sebelum aktiviti pembelajaran dimulakan. guru mengajarkan peraturan yang patut dipatuhi . guru perlu meminta murid menilai sejauh mana peraturan itu dipatuhi . guru perlu memberi peluang kepada murid untuk berkongsi kemajuan.

KEPENTINGAN MENYOAL PADA SEMUA PERINGKAT METAKOGNISI Menyoal ialah satu teknik penting untuk menjelaskan fikiran. melihat dan menonton sesuatu. Galakkan murid menimbulkan soalan kepada diri mereka sendiri sebelum. mendengar. . semasa dan selepas membaca.

Ini akan membantu pelajar mengikuti proses metakognisi . .PEMILIHAN SECARA PERSETUJUAN BERSAMA Bincang dengan murid tentang pemilihan mereka dari segi kesan baik dan buruk sebelum keputusan dibuat.

baik dan buruk sesuatu aktiviti.yang disukai dan tidak disukai.membantu atau menghalang. . . atau .MENILAI DENGAN PELBAGAI KRITERIA Guru harus memberikan peluang kepada murid untuk membuat refleksi dan mengkategorikan tindakan mereka mengikut dua atau lebih kriteria penilaian sama ada .

MENGAMBIL KREDIT Guru harus meminta pelajar mendapatkan maklum balas daripada rakan dengan mengajukan soalan seperti: Bagaimanakah tindakan itu harus diberikan pengiktirafan? Apakah tindakan yang membanggakn diri anda? .

Justeru. keyakinan murid dapat dipertingkatkan. .MENINGKATKAN KEYAKINAN PELAJAR Pelajar harus menanyakan beberapa soalan: “Apakah informasi yang diperlukan?” “Apakah alatan yang diperlukan?” “Apakah kemahiran yang diperlukan untuk melakukan tingkah laku berkenaan?” Soalan ini akan memberikan kesedaran dan pengetahuan kepada pelajar tentang batasan yang diketahui dan apa yang perlu diketahui.

Contohnya: GURU: Apa yang ingin anda nyatakan saya ialah … GURU: Saya rasa anda ingin memberitahu saya tentang … .MENGGALAKKAN IDEA DARIPADA MURID Guru boleh membantu murid dalam metakognisi dengan mengemukakan frasa-frasa tertentu atau memparafrasa pernyataan pelajar untuk menggalakkan mereka berfikir dengan lebih mendalam.

” “Kamu sangat memberi kerjasama dan bantuan kepada rakan dan itu adalah satu sifat yang baik.MEMBERIKAN LABEL BAGI SESUATU TINDAKAN Guru boleh menyedarkan pelajar tentang tingkah laku kognitif mereka dengan memberikan label bagi tindakan itu dengan memuji dan memberi kan pengiktirafan seperti: “Bagus.” . kamu sedang membuat satu rangka tindakan yang baik bagi …” “ Apa yang kamu semua buat adalah satu eksperimen yang baik.

„tidak baik‟. “tidak baik”.” Guru perlu bertanya dan menjelaskan apakah yang dimaksudkan “tidak adil”. atau “sangat tegas” kepada murid. .MENERANGKAN MAKSUD PERKATAAN Biasanya murid mengeluarkan perkataan seperti“tidak adil‟. “sangat tegas.

. Simulasi memberi mereka peluang untuk memikirkan bagaimana seseorang itu akan bertindak dalam situasi berlainan.MAIN PERANAN DAN SIMULASI Dengan kaedah main peranan murid dapat membayangkan diri mereka dalam sesuatu watak dan membuat modifikasi secara metakognitif tingkah laku dan sifat peranan tersebut.

Ini membantu murid: .MENULIS JURNAL Murid perlu digalakkan mencatat dan mengilustrasikan sesuatu pengalaman dalam buku log/ harian sepanjang pengalaman itu.Mengenal pasti kelemahan dalam tindakan yang diambil dan mengingat kembali kejayaan dan kesulitan yang dialami. .Melihat kembali persepsi asal mereka dan membandingkan persepsi asal dengan keputusan baru.Mencatatkan proses pemikiran tentang strategi tersebut dan cara membuat keputusan. . .Mensintesiskan dan menterjemahkan fikiran dan kelakuan mereka dalam bentuk simbolik / grafik. .

MEMBERIKAN TELADAN  Contoh teladan oleh guru dan menjadi ikutan oleh murid adalah proses sangat berkesan. . mengenal pasti dan menilai sesuatu tingkah lakunya supaya murid dapat mencontohinya. guru hendaklah menunjukkan dengan jelas bagaimana guru merancang.  Untuk tujuan ini.

Jadual waktu 2. Perancangan yang tersusun dan sistematik. .PENGURUSAN MASA Murid yang berjaya biasanya mempunyai: 1.

Sesi pembelajaran 2. Perancangan Pandangan menyeluruh tentang sesi pembelajaran dan aktiviti-aktiviti lain. . Aktiviti-aktiviti lain.Apakah jadual waktu dan Perancangan ? Jadual Waktu Pembahagian masa hari ke hari yang terperinci dan merangkumi: 1.

Pembahagian sama rata hari ke hari. Peruntukan masa untuk aktivitiaktiviti lain. Pilih keutamaan.Bagaimana menghasilkan jadual waktu persendirian?       Tentukan masa untuk sesuatu mata pelajaran. . Tumpuan kepada topik sukar. Pilih masa yang paling sesuai.

Membantu ibu bapa Aktiviti yang diminati Kelas tambahan .Selain belajar. Bersukan. Membuat kerja rumah. masa harus diperuntukkan untuk :       Berehat.

 Keutamaan.  Melatih diri supaya tidak menangguhkan kerja.  .  Fokus pada pelajaran.  Mengambil kira semua mata pelajaran.  Teratur.Apakah kelebihan mempunyai jadual waktu? Mengurangkan pembaziran waktu.

GAYA PEMBELAJARAN Mengapa perlu mengenal pasti gaya pembelajaran?    Setiap individu mempunyai gaya pembelajaran yang berbeza. Fokus terhadap apa yang diperlajari Memaksimumkan hasil pembelajaran. .

Gaya pembelajaran VAK Gaya pembelajaran Dunn & Dunn .Apakah Gaya Pembelajaran? 1. 2.

1. Gaya pembelaran VAK VISUAL AUDITORI KINESTETIK .

2. Gaya Dunn & Dunn Berasaskan beberapa aspek :      Alam Sekitar Emosi Sosiologi Fizikal Psikologi .

Alam Sekitar  Bunyi  Cahaya  Suhu  Pola .

Emosi  Motivasi  Ketabahan  Tanggung  Struktur jawab .

Sosiologi  Sendiri  Pasangan  Rakan Sebaya  Pasukan  Guru  Pelbagai cara .

Fizikal  Persepsi  Makan  Waktu  Gerakan .

Psikologi    Global atau Analitik Otak Kiri atau Otak Kanan Impulsive atau Refleksif .

PERSEDIAAN MENGHADAPI PEPERIKSAAN Peperiksaan memberikan pelbagai pengalaman RISAU SUKA DUKA KECEWA dan sebagainya…. .

SEBELUM PEPERIKSAAN         Bersedia Latihan Tidur secukupnya Yakin Makan secukupnya Awal Tenang Jangan mengulang kaji pada saat-saat akhir .

SEMASA PEPERIKSAAN      Baca arahan dengan teliti Anggarkan masa Teruskan kepada soalan yang lebih mudah Jangan panik releks .

Bantu murid memberi perhatian.GURU PERLU:     Bantu murid tekun belajar. Ajar murid teknik belajar yang betul . Tingkatkan minat murid terhadap kerja sekolah.

utama dan isi penting tentang pelbagai bahan yang didengar. dibaca dan ditonton. 7.1 Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan.2 Memahami dan menyatakan maksud . idea.Contoh Rancangan Pelajaran Bahasa Melayu Tingkatan : Masa : Tajuk : Bidang : Empat 80 minit Berita / Laporan Sukan Maklumat dan Interpersonal Hasil pembelajaran:   7.

Bersoal jawab secara bertatasusila dengan menggunakan soalan pelbagai aras. (ii) Mengenal pasti dan menyatakan gambaran umum dan idea utama dalam pelbagai bahan.4 Kemahiran bahasa: Mendengar. dan memberikan jawapan yang sesuai dalam perbualan secara bertatasusila. membaca dan menulis Sistem bahasa: Kosa kata . 1. pengetahuan serta pengalaman.Aras 1 (i) Mendengar dan memahami pelbagai teks. Aras 1 (v) Mengemukakan soalan mudah untuk berkongsi idea.

membuat nota ringkas dan metakognisi) .Belajar Cara Belajar (merujuk kamus.Kemahiran bahasa: Mendengar. bertolak ansur dan patriotisme Kemahiran bernilai tambah: .Kajian Masa Depan . membaca dan menulis Sistem bahasa: Kosa kata Ilmu: Sukan Peraturan Sosiobudaya: bekerjasama.

(set induksi) 2. dan bersoal jawab tentang irama. Murid mendengar rakaman audio muzik montaj rancangan sukan TV. lagu tema yang didengar. Guru mengemukakan soalan sebelum memperdengarkan rakaman audio laporan sukan dan mencatat isi penting kepada murid.Langkah pengajaran dan pembelajaran: 1. (metakognisi) .

Murid dan guru bersoal jawab untuk mendapatkan gambaran keseluruhan kandungan dan format laporan sukan yang didengar. Murid mendengar rakaman audio temu bual dengan seorang ahli sukan terkenal dan menyenaraikan isi penting. 6.3. Guru mengedarkan teks temu bual dan menerangkan cara mengesan isi penting dalam teks tersebut. (kemahiran mencatat isi) 5. 4. Murid menyenaraikan isi penting dan membandingkan jawapan dengan senarai isi yang disediakan oleh guru. (kemahiran mengenal isi penting) .

Murid menjalankan main peranan sebagai pemain badminton negara dan wartawan. 8. Murid mengulas tentang teknik penyoalan dan kata yang digunakan dalam temu bual. Murid membaca teks yang diedarkan dan mengesan perkataan sukar serta merujuk kamus untuk mengetahui makna perkataan mengikut konteks kemahiran merujuk. Guru membuat ulasan dan rumusan. Murid menulis semula perbualan yang diikuti dalam bentuk dialog . 9.7.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful