2611/2 Kertas 2 MEI 2008 3 Jam

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2008 TINGKATAN 4

PENDIDIKAN SENI VISUAL Kertas 2
(SENI HALUS) Tiga Jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1. Kertas soalan ini mengandungi 6 soalan 2. Jawab satu soalan sahaja

Kertas soalan ini mengandungi 3 halaman bercetak

[ Lihat sebelah

SULIT Arahan kepada calon (a)

2611/2

Kertas soalan ini hendaklah dibawa ke tempat peperiksaan pada hari yang ditetapkan. Tuliskan dengan terang Nama, Nombor Kad Pengenalan, Tingkatan, Kod Mata Pelajaran, No. Soalan dan Markah mengikut susunan yang ditetapkan di sudut kanan sebelah atas muka hadapan kertas lukisan anda. (Lihat gambar rajah di bawah). Sudut Kanan Sebelah Atas Muka Hadapan Lukisan.

5 cm

NAMA:_______________________ NO. KAD PENGENALAN:________ TINGKATAN:__________________ KOD MATA PELAJARAN:________ NO. SOALAN:__________________ MARKAH:_____________________ _

8 cm

(b) (c) (d) (e)

Hasil kerja anda hendaklah yang asli. Hasil kerja anda hendaklah memenuhi atau hampir memenuhi kertas lukisan kecuali ruang 5 cm x 8 cm yang ditetapkan. Anda tidak boleh menggunakan bahan pengilat atau syelek pada permukaan hasil kerja yang sudah siap. Anda bebas menggunakan apa jua teknik kecuali teknik semburan dan asemblaj. Jika teknik kolaj digunakan, anda hendaklah menggunakan kertas berwarna, atau bahan terbuang yang nipis seperti kulit majalah, perca kain dan lain-lain yang dibawa sendiri. Hasil kerja anda hendaklah dalam bentuk 2D (Dua Dimensi) sahaja.

( f)

2611/2

SULIT

SULIT Seni Halus Pilih satu soalan sahaja.

2611/2

1

Seorang pemancing telah berjaya memancing seekor ikan yang besar di sebatang sungai. Gambarkan suasana kegembiraan pemancing tersebut semasa memegang ikan . Berikan penekanan terhadap jalinan, warna dan bentuk figura dan ikan . Di atas sebuah meja terdapat sebuah komputer yang lengkap dengan papan kekunci dan tetikus. Di hadapan monitor ada gunting, berus warna dan alat tulis. Lukiskan pemandangan dengan memberi penekanan kepada ruang hadapan, tengah dan belakang objek ini Seekor ayam jantan dan anak-anaknya sedang mencari makanan didalam semak. Lukiskan dari sudut yang menarik dengan penekanan kepada aksi-aksi, bentuk, jalinan dan ruang. Makhluk asing yang berpakaian lengkap dan membawa senjata dan alatan yang canggih sedang bergerak keluar dari sebuah kapal angkasa Satu daripada makhluk tersebut menggunakan kenderaan kecil untuk. terbang. Lukiskan suasana ini dengan memberi fokus kepada makhluk asing tersebut berlatarbelakangkan kapal angkasa pada waktu petang. Seekor kucing sedang bermain dengan bebola tali. lukiskan

2

3

4

5

KERTAS SOALAN TAMAT 2611/2 SULIT

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful