You are on page 1of 7

Quo vadis, Benedetto?

HERODY/ Herodenspiel von Stefan Kosiewski Akt III, scena 5

Nie podnis do gry sabncych rk Czowieka aden z wojujcych w Chrystusie wspbraci, kapanw Jezusa, purpuratw. Nie pospieszy z pomoc umczonemu na krzyowej drodze ycia ksidzu Josephowi Ratzingerowi miosierny Samarytanin. Nie powiedzia aden katolik na wiecie po ludzku: Ojcze wity, prosimy Ci bardzo, mocno i gorliwie, w unieniu bagamy. Zechciej raz jeszcze przemyle zapowiedzian, bolesn dla nas decyzj. Zastpco Chrystusa na Ziemi, Nie odchod! Po to jest wszak ustanowiony dla robotnika okres wypowiedzenia, eby Wypowiadajcy Umow o Prac mia jeszcze czas do namysu i zmiany decyzji zapowiedzianej z wyprzedzeniem Pracodawcy na inn, radosn, napawajc otuch i nadziej we Winnicy Paskiej. Nie ulegaj, Pasterzu!

Home

Edition

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ag

Ogoszona przez Benedykta zapowied ustpienia z urzdu Biskupa Rzymu zaszokowaa suchajcych Papiea kardynaw do tego stopnia, e aden z nich nawet nie jkn bezsilnie w bagalnym odruchu protestu: Nie odchod!

az

yn

Eu ro

pe j
Buy RoboPDF

sk iS

Escrito por sowa () 12. 2. en categora HERODY/ Herodenspiel von Stefan Kosiewski, ledo: 194

www.spreaker.com/user/sowa3/quo_vadis_benedetto_herody_akt_iii_sc5

Na scen wchodzi np. kozioek3 z napisem na runie: Kurier Szczeciski) Kozioek Szczeciski udaje matoka i krzyczy: PROSZ PRZESTA SPAMOWA!!! Uwe do Kozioka matoka Szczeciskiego: Czy jeste w redakcji prywatnie, czy chcesz da na otarz, na ofiar co, bo jeste na subie, tu za idzie o ycie? Lech Wasa wskazujc palcem na Kozioka matoka Szczeciskiego: Dupek! Uwe do Lecha Wasy: zgoda,Pozdrawiam Pana Prezydenta i dziekuje, sowa-frankfurt Marek Chrapan (prowokator ydowski udajcy przygupa z pejsami, ktre skrca sobie cay czas palcami przy uszach): Zadnych ycze adnemu "Bolkowi" nie skadaem i nigdy tego nie zrobie. Dlatego prosz do mnie takich "tekstw" nie przesyac, Marek Chrapan, kozioek europejski Lech Wasa wskazujc palcem na Marka Chrapana: Dupek! Uwe do Lecha Wasy: zgoda, Pozdrawiam Pana Prezydenta i dziekuje, sowa-frankfurt Lech Wasa do Uwego: ----- Original Message ----From: Lecha Wasy To: sowa ; lwprezydent@tlen.pl Dzikuj za pami i yczenia. Lech Wasa (kania sie przy tym nisko a podnoszc gow i zadzierajc nosa dodaje: wolabym osiemnastego. Witam i pozdawiam z Gdaska L. Wasa
Home

Edition

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ag

az

yn

Eu ro

sprawy maluczkich s nieistotne w kontekcie dramatu zapowiedzianego odejciem papiea, dlatego na scenie mog by prezentowane te, czy inne, pospolito cechujce dialogi, swary, zawzito:

pe j

sk iS

May chopiec kroczy po kocich bach na Wgrodzie, ogromnych i cikich pod stopami gazach, po ktrych zmierzamy do Rzymu. Henryk Sienkiewicz napisa powie, zna j wiat; Jezus pojawia si w niej na Via Appia, eby zapyta Czowieka: Quo vadis, Petrus?

W
Buy RoboPDF

Veni Creator, przyjd Duchu w., napenij serca wiernych Twoich, zapal w nich ogie mioci Twojej, ktry narody wszystkich jzykw do jednoci wiary zgromadzi. Quo vadis, Benedetto?

Wchodzi Cadyk, Wany yd, Dyrektor Fundacji i obwieszcza ze smutn min: Dr. Marek Edelman is death I am sad to report the death of Dr. Marek EDELMAN a virtuous man, a Polish Jew, an eminent humanist and phisician, the last cammander of the Warsaw Ghetto Uprising, a pillar of Polish civil society, mentor and friend to many of us. He died on Friday, October 2nd , 2009, at the age of 90. We will miss him. Smier z kos pyta: Czy to znak, e mam si ju poda do dymisji? Cadyk, Wany yd, Dyrektor Fundacji: A kto to, e tak powiem, pyta? Smier z kos: Ja jestem powszechna i rwna dla kadego mier a pytam po prostu ot tak sobie, czy to ju koniec wiata? Czy nadszed moe ju zapowiedziany Ojcom Izreala Mesjasz, czy powoany bdzie teraz do wiecznego ycia nie kady czowiek? Czy Nard Wybrany przez Boga ma mie inne narody pod sob, eby nimi rzdzi, a eby te wszystkie inne narody byy jego podnkiem, a ten podnek pod waciw nog, bo wszystko musi mie swoj kolej i swoje miejsce musi w hierarchii Narodw kady Nard, jeeli ma zapanowa wreszcie na wiecie rwno wolnomularzy, to ja tylko pytam, czy to ju nadszed w kocu kocw koniec mierci i mamy ju na wiecie ten wielce podany Dobrobyt w Judeopolonii? Czy ja powinnam si wreszcie te poda do dymisji? Kozioek matoek Szczeciski (z nadziej): a kt to wie? Kozioek europejski: Wszystko by przecie moe... ks. Witold: Bracia, podajcie sobie donie, niech pochwalony bdzie midzy wami dzie, w ktrym narodzi si Czowiek, odmwmy wsplnie modlitw czcigodnego ojca Cyryla od Matki Boej, karmelity bosego, pierwszego czciciela Praskiego Dziecitka Jezus: O, Dzieci Jezus, uciekam si do Ciebie, i bagam Ci przez Wstawiennictwo Twej Switej Matki, wspieraj mnie w tej potrzebie, ktr Ci dzi przedstawiam... (tu kada z Postaci obecnych na scenie mwi w jakim jzyku swoj prob; dopuszcza si moliwo improwizacji, ale improwizacje te maj mie w sobie tylko i wycznie co wzniosego: pomyuj, ratuj, Shalom, spasi, Z Panem Bogiem, itp). ks. Witold (nadal si modli): gdy wierz mocno, e jako Bg moesz wszystko uczyni. Oczekuj z ufnoci otrzymania Twojej witej aski, kocham Ci z caego mego serca i ze wszystkich si mojej duszy. Zauj szczerze, em Ci obrazi grzechami, i prosz o ask, abym ju wicej ich nie popenia. (Lech Wasa docza do modlitwy ksidza z praw doni wycignit przed siebie z rozczapierzonymi dwoma palcami winkiel, tzn. dla nie wtajemniczonych w liter V: ks. Witold i Lech Wasa modl si szczerze razem: Postanawiam przeto nigdy ju Ciebie nie obraa i raczej wszystko wycierpie, anieli w czymkolwiek Tobie si nie podoba. Pragn odtd wiernie Ci suy. Dla mioci Twej, o Boe Dzieci, bd kocha bliniego swego jak siebie samego... Kozioek matoek Szczeciski (zwraca si do Cadyka z pytaniem): czy szabesgoj to te jest blini? Cadyk, Wany yd, Dyrektor Fundacji: To zaley od tego, kto i dla kogo, po co i dlaczego. A w kocu: kto komu i po ile. To nie jest taka prosta, na twoj gow rzecz. Dobrze, e przyszede ze swoim pytaniem do Waciwego. ks. Witold i Lech Wasa modl si szczerze razem a z nimi owce, kozy i barany: O Dzieci Wszechnmocne, o Jezu, bagam Ci jeszcze raz, wesprzyj mnie w potrzebie... (Smier z kos prostuje kos na sztorc i mwi: Chyba jednak nadesza ju pora postawi kos na sztorc, skoro ludzie przekuwaj kosy na lemiesze, przekuj

Home

Edition

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ag

az

yn

Eu ro

pe j

sk iS

Buy RoboPDF

kos na zz, aeby dz, w ktrej wszyscyjednakowo pyniemy, moga bezpiecznie donie nas na drugi brzeg. Dla mnie to chyba bdzie ju koniec. ks. Witold i Lech Wasa modl si szczerze a razem z nimi owce, kozy i barany: Daj mi ask posiadania Ciebie w wiecznoci z Maryj i Jzefem witym, abym Ciebie mg chwali wraza z anioami caego niebieskiego dworu. Anioy mwi: Amen. Kozioek europejski do Uwego: A czemu ty si nie modlisz? Diabeek Willi:On nie musi, to poeta. Dowiadcza na codzie tego, w co ty w pacierzu zapewniasz, i wierzysz. Kozioek europejski : a co to takiego jest? Diabeek Willi: witowanie witych. Kozioek europejski do Diabeka Willego: a ty skd to wiesz? Diabeek Willi: Koziokowi nic do tego, bo Kozioek tylko za Ofiar tu jest, za Uwe jest poeta. Wasz ziemski na Ziemi Krl. On za was wznosi westchnienia, wic do niego moecie ze wszystkim pj jak do Rabina, bo on wie, w czym rzecz i zna Najwysz Prawd, nie robi adnych sztuczek, eby na wierzchu si utrzyma. Poeta rozmawia z Bogami i nie musi by wcale jak cadyk. Krystyna (owieczka z Freiburga do Smierci z kos na sztorc): Please take me off your email list. Smier z kos na sztorc: Czy sama tego zrobi nie moesz? Ja chciaabym te si czasem czym innym zaj, a nie tylko cigle to samo w koo Macieju. To samo w kko to moe si przecie przeje kademu. A ja ju jestem tak bardzo przejta swoj rol, e te chciaabym wreszcie kiedy na chwil usi (rozglda si za jakim krzesem, trzyma jednak kos w doni) Na scen wchodzi 2. Kozioek matoek z Gminy Wsewo (kozioek moe mie na runie zapisany kraj pochodzenia, literami: PL, jest z orem z koron w apach, lub w zbach):Prosz nie przysya wicej e-mail na adres Urzdu Gminy Wsewo. Uwe (mwi na Jasnej Polanie do 2. kozioka, udajcego matoka z Gminy Wsewo: Europejski Magazyn Sowa nie jest prywatn stron a Pan/ Pani (niepotrzebne skreli) uywa nie prywatnego adresu. Prosz popatrze wic tam, gdzie kto pokazuje palcem, jeli ju w Gminie Wsewo jestecie w peni zatrudnieni. A prosz Was, Mon Cheri, bez dalszych ju dyskusji, poniewa jeli Gra postanowia tak, e macie ju t posad w Gminie Wsewo i piszecie do nas przez internet, to wierzcie mi, nie dzieje si tak bez przyczyny, e uywacie subowego adresu, kiedy my uznajemy Spraw za nie zaatwion, a prywatnie jestecie dla nas Nikt/ uninteressant, poniewa chodzi najwidoczniej chyba tylko o ten adres. Pytam: czy doszo? Bo ma doj! A nie ma to nic wsplnego, czy wie pan, gdzie ley pogrzebana Dania, albo czy niemiecki jest taka troch dziwna mowa dla was, bo Szekspir take nie wiedzia, na co waciwie cierpie bdzie Polska. Smier z kos ubrana na czarno/ Ola Toth znana te jako ArabianNight: Prosze nie wysylac mi maili i usunac mnie ze swojej listy!! Uwe: Dzikuj, dokonaem ju tego. Wchodzi kozioek1 europejski/ Pavol Kossevoy-Love pomalowany na buzi na niebiesko, moe by podobny z buzi do Buzka, ktry ma na runie litery UE/EU i gwiazdy zote na caym ciele, take na pdupkach): Ja, das wre schn, wenn ich da und zu etwas an Ihrer Seite ankuken kann. Danke, dass Sie mich von der Sende-Liste ausnehmen. Danke und alles Gute! Pavol Kossevoy-Love
Home

Edition

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ag

az

yn

Eu ro

pe j

sk iS

Buy RoboPDF

Uwe (na Jasnej Polanie do kozioka odgrywajcego rol matoka europejskiego): Europisches Magazin SOWA ist keine private Seite und Sie bentzen auch nicht Ihre private Adresse. Schauen Sie also da, wo man Ihnen mit dem Finger zeigt, wenn Sie schon in der Stadt Brssel vollbeschftigt sind. Und bitte, Mon Cheri, ohne weiterer Diskussion, weil wenn schon Oben so bestimmen wurde,dass Sie eine Stelle bei der Europischen Kommission bekommen haben und Sie im Internet an eine Redaktion schreiben, dann glauben Sie mir, nicht um sonnst bentzen Sie dazu dienstliche Adresse, weil wir betrachten die Sache als erledigt/ zaatwion, und privat bleiben Sie weiter fr uns uninteressant, weil es wahrscheinlich nur um die richtige Adresse geht. Es hat auch nichts gemeinsames damit, ob Sie aus Dnemark kommen, oder Sie Polnisch persnlich als einbischien kompliziert fr Sich finden. Shakespeare wusste auch nicht, woran leidet Polen. Diabeek Willi: Bitte an mch nich mehr solche kake senden:. Dnke vir Verstentnis :. DK2KWH 73 2.Kozioek matoek z Gminy Wsewo: a czego ten tu chce? Niejasne daje znaki. Po co on tu w ogle potrzebny? Diabeek Willi: O tych dzieciach to jest ok :. Na tym zdjeciu to wszyscy zdrajce narodu ;, Walesie pomog Karolek Wojtyla , Nobla Tez , Karolkowi nie trzeba bbylo nobla ;, mial latac w 3 metrach Bialego Plotna i wsandalkach :. Bandyci zdrajce Owieczek mieli je strzec :. Gnoje:. Milej niedzieli Ci zycze :. 55 - 73 FG K2KWH Cadyk, Wany yd, Dyrektor Fundacji: To moe by szpieg, bo ma radiotelefon, tajny agent i pracuje bokami na wszystkie strony. Taki ma wsad i wysiad i moe dlatego on taki niejasny dla niewtajemniczonych? Na scenie pokazuje si Judasz z pejsami i w mundurze podpukownika Ludowego Wojska Polskiego obesranym na nogawkach medalami z obu stron, z czerwon opask na ramieniu i na oczach, bdzi po omacku, dlatego Uwe pokazujc palcem na wyjania: To jest Prawdziwe Nieszczcie i Prowokacja,bo napisane ma na czole jasno: wyrzucony z PZPR za okazan jawn gupot, ktra staa w niezgodzie z wytycznymi ostanowieniami Plenum, zwolniony ze suby dla dobra suby, formalnie skierowany na emerytur, a robi ma pod biskupem za kreta, eby mg si wiejski gupek na Weselu zabawi, jak to si mwi w okolicy Olkusza: wej w Krakowiank, bez zaproszenia. Takiemu daje si flaszk i je, eby kady najmniejszy nawet cie odczu w tym dniu Prawdziw Rado, eby zataczy z Ludmi mie, wyczynia houbce i houbi ydwki, bo od takich podskokw i stukania obcasem o obcas nic si nie odstanie, co mogoby znowu powsta, przez takich pajacw nie bdzie odzyskana dla Polakw Pospolita Rzecz, wic niechaj buduje kocioy i dorabia sobie w ten sposb do emeryturyu ydobiskupa i niech dyskutuje z Esterk o Talmudzie. Judasz z pejsami i w mundurze upowszechnia bez zezwolenia cudzy tekst, wic jawnie zdradza Zawierzon mu Rzecz: Pani Dano postpujcych wg talmudu wiecej jest. Ot przykad: jeeli ci si mwi, ze chrapan jest na etacie michnika to dlaczego dajesz do wiadomoci chrapana informacj ktra bya dla ciebie? co z ciebie, kurwa, za oficer? nie zaprasza ci nikt na adne forum dyskusyjne w internecie, ale oddaje ci si wspanialomylnie miejsce, przestrze, eby nie musia zawiesza swoich dokumentw u ydow na propolonia.pl, ale eby mia swoje wasne, przez ciebie zarzdzane miejsce do prowadzenia bloga, zawieszania filmw, plikw, dokumentw potwierdzajacych, es patriota, a nie idiota, a teraz milcz, przemyl sobie, co chcesz, ale nie odsdzaj od czci Polaka, ktry wyciga do ciebie doi nie gry jak pies, nie odcinaj jak yd cyrankiewicz tej rki, bo wypadniesz z ycia

Home

Edition

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ag

az

yn

Eu ro

pe j

sk iS

Buy RoboPDF

Talmudic law: And he who vows made during him stand at the declare: "Every the future shall be invalid, providing the time of the Folio 23b) Jews may fool and Deah 157:2) A Jew is permitted himself; but he found out, so that (Choshen Kill the Goyim by (Chosen They Goyim will (Tractate Baba At the moment be He, will

ag

publicznego na wieki a bylaby to strata dla Polski, ktra nasza, a nie ydow Ojczyzna jest Uwe: Bo czy jest takie sowo: Ojczyzna w argonie jidisz? Panna Moda: pRezydent miasta odzi w RP- niejaki Jerzy Kropiwnicki zwany przez mieszkacw Kropa lub Kropaszenko te wystpi z obron Polaskiego. Warto nadmieni, e Jerzy Kropiwnicki rwnie ma korzenie ydowskie i wikszo swojego urzdowania spdza na wycieczkach do Izraela. "Prezydent odzi wysa rwnie list do prezydenta Lecha Kaczyskiego w sprawie Romana Polaskiego. "Roman Polaski od ponad p wieku zwizany jest z odzi. Tutaj studiowa, tutaj tworzy. W 2000 roku Rada Miejska nadaa reyserowi tytu Honorowego Obywatela Miasta odzi. To zobowizuje mnie jako prezydenta miasta do szczeglnej troski o jego losy. Nie chciabym w jakiejkolwiek mierze podejmowa prb ingerowania w amerykaski wymiar sprawiedliwoci, ani zabiega o tak interwencj ze strony Prezydenta Rzeczypospolitej. Jednake zwracam si z gorc prob o podjcie dziaa, ktre zapewniyby Romanowi Polaskiemu najlepsz opiek prawn oraz wsparcie polskich placwek dyplomatycznych i konsularnych, zarwno w Szwajcarii, jak i Stanach Zjednoczonych" - napisa prezydent." Goj Dana Papurec objania, w czym rzecz: Wiec Zyd normalnie robi to co jego prawo wymaga, - broni innego Zyda, ktry zachowal si, te normalnie, co jego prawo wymaga/pozwala. Dana zakada na czoo kamer internetow na opasce elastycznej, niebieskiej, przy opasce zwisaj pejsy, na lewe przedrami przymocowuje klawiatur od komputera, ktre to rami oplata przy tym po wielokro jak rzemieniem i podcza do kamery nad oczami, staje z boku sceny bokiem do widowni i mamrocze po angielsku z wyranym akcentem z Chemskiego tekst, ktry pojawia si na ekranie nad scen, a litery biegn po ydowsku, od prawej strony do lewej, Dana wprawia w kiwanie swe ciao jak pobony yd przy modlitiwe, lecz nie parodiuje, nie obraa religijnych uczu, lecz zaczyna gono swoj kwesti i powoli zaczyna si kiwa, a potem cisza gos do ledwo, ledwo syszalnego, powoli zapada na scenie ciemno, a na ekranie nad scen, ktr powoli, niezauwaalnie zasuwa kurtyna pojawia si coraz bardziej czytelny tekst wygaszany bardzo cicho przez Dan schowan w mroku:

az

yn

Eu ro

pe j

Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

sk iS

desires that none of his the year shall be valid, let beginning of the year and vow which I may make in null. (His vows are then that he remembers this at vow.) (Tractate Nedarim, cheat the nonJews. (Yore to rape, cheat and perjure must take care that he is not Israel may not suffer. Hamishpat 348) any means possible. Hamishpat 425:50) ultimately be destroyed. Mezia 33b) when the Holy One, blessed exterminate all the Goyim

Buy RoboPDF

of the world, Israel alone will subsist, even as it is written: The Lord alone will appear great on that day ! (The Zohar, Vayshlah 177b) Extermination of Christians is a necessary sacrifice. (The Zohar, Shemoth) Tradition tells that the best of the Goyim deserves death. (Vaikra Rabba 14b) All Israelites will have a part in the future world The Goyim, at the end of the world will be handed over to the angel Duma and sent down to Hell. (Toldoth Noah and Lekh-Lekha) "The Jew is to say on Purim Day: ... cursed be all non-Jews, blessed be all Jews." (Orach Chaim, 660, 16) "Theft, robbery and rape of a beautiful woman and similar deeds are forbidden to every Gentile toward another Gentile and also toward a Jew. But they are allowed to a Jew against a non-Jew." (Sanhedrin, 57 a; also Abodah Zara, 13b) "A heretic Gentile you may kill outright with your own hands." (Aboda Zara 4b) "Those who do not own the Torah must all be killed. Whoever has power to kill them openly with the sword, if not let him use artifices until they are all done away with." (Choschen ha-Mischpat, 425, 5) "If a Jew has a suit with a non-Jew, you (Jewish judge) will take the Jew's side as far as possible, and you will say to the non-Jew: Thus it is according to your law. If neither of these alternatives is possible, then you must cheat." (Bab Kama, 113a) "It is allowed to cheat a Gentile and take usury from him". (Baba Mezia, 61 a) "God has commanded us to take usury from the Gentile and lend him only when he consents to repay with usury, in order that we do not create profit for him, even if there accrued no profit to us." (Sepher Mizwoth, 73 a) "A thing lost by a Gentile may not only be kept by the man who found it, but it is even forbidden to give it back to him." (Choschen ha-Mischpat, 159, 1) "A Jew may rob a Gentile, that is, he may cheat him over a bill if unlikely to be detected." (Choschen ha-Mischpat, 348, 1) "You are human beings but the nations of the world are not human beings, but beasts." (Baba Mecia, 114, 6) "On the house of the Goy (non-Jew) one looks as on a fold of cattle." (Tosefta, Erubin, viii.) "The estates of the Goy are like wilderness, who first settles in them has a right to them. (Baba Batra, 54 b) "The property of the Goys is like a thing without a master." (Schulchan Aruch: Choschen haMischpat, 156, 5) "Who took an oath in the presence of the Goys, the robbers, and the custom-house officer, is not responsible." (Tosefta Szebnot, 11) "A human form is only given to those who are not Jews in order that the Jews may not be waited upon by beasts." (Schene-tuchoth-habberith.) "If a Jew can deceive idolaters by making them think he is a follower of their cult, it is permitted to do." (Yore de'ah, 157, 2) "One should and must make false oath, when the Goys (non-Jews) ask if our books contain anything against them. Then we are bound to state on oath that there is nothing like that." (Szaalot-Utszabot. The Book of Jore d'a., 17) "Every Goy who studies Talmud, and every Jew who helps him in it, ought to die. (Sanhedrin, 59 a, Aboda Zara, 8-6, Szagiga, 13) "To communicate anything to a Goy about our religious relations would be equal to the killing of all the Jews" (Book of Libbre David, 37) "The Jew is to say on Purim Day: ... cursed be all non-Jews, blessed be all Jews." Bavli, Orach Chaim, 660, 16.

ag

http://benediktxvi.blox.pl/2013/07/Quo-vadis-Benedetto-HERODY-Herodenspiel-von.html http://sowa.quicksnake.es/HERODY-Herodenspiel-von-Stefan-Kosiewski/Quovadis-Benedetto-HERODY-Herodenspiel-von-Stefan-Kosiewski-Akt-III-scena-5
Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

az

yn

koniec sceny 5 Aktu 3

Eu ro

pe j

sk iS

Buy RoboPDF