Prelucrarea informatizată a datelor cu programe specializate Editorul de calcul tabelar EXCEL

Lect.univ.dr. ADRIAN RUNCEANU

Seminar 3 MICROSOFT EXCEL Functii financiare si statistice. Tabele de decizie
Problema nr. 1: 1. Lansaţi programul de calcul tabelar Excel. 2. Ştiind suma lunară care se poate investi şi rata dobânzii oferită deo bancă oarecare să se calculeze câte depuneri sunt necesare pentru a se atinge soldul propus:

Singurele valori care se introduc de la tastatură (datele de intrare) sunt cele din celulele B1 (format Currency), B2 (format Percentage), B3 (format Currency), restul valorilor se calculează. Numărul de perioade necesar atingerii soldului propus de 1.500 lei prin depuneri de 100 lei, cu dobânda 13% se calculează în celula E1 cu funcţia NPER. Rezultatul, rotunjit în E2 (14 depuneri), intră în calculul soldului final (E3), prin funcţia FV.

1

Prelucrarea informatizată a datelor cu programe specializate Editorul de calcul tabelar EXCEL

Formule: E1 : =-NPER(B2/12;-B1;-B3) E2 : =ROUND(E1;0) E3 : =FV(B2/12;E2;-B1) A6 : =1 B6 : =D6 C6 : =0 D6 : =$B$1 E6 : =D6 A7 : =A6+1 B7 : =B6+C7+D7 C7 : =B6*$B$2/12 D7 : =$B$1 E7 : =E6+D7 Conţinutul celulelor din domeniul A8:E19 se va obţine prin copierea (cu mouse-ul) domeniului A7:E7 (calculele din linia cu numărul 2 din tabel se repetă). Valorile din interiorul tabelului sunt afişate cu două zecimale şi cu separatorul punct (Decimal places, Use 1000 separator).

Problema nr. 2: 1. Lansaţi programul de calcul tabelar Excel. 2. Returnarea unui împrumut bancar se poate realiza în plăţi constante (care se determină cu funcţia PMT) sau în plăţi variabile (valoarea împrumutului/numărul de perioade + dobânda calculate prin IPMT). Suma plăţilor constante este egală cu suma plăţilor variabile. Să se verifice această situaţie pentru un împrumut de 4.000 lei returnabil în 4 luni, cu o dobândă lunară de 2%.

Dobânda (calculată cu IPMT) scade – argumentul Per ia valorile 1, 2, 3, 4. Plăţile constante se calculează cu funcţia PMT.
2

Prelucrarea informatizată a datelor cu programe specializate Editorul de calcul tabelar EXCEL

Problema nr. 3: 1. Lansaţi programul de calcul tabelar Excel. 2. Pentru un împrumut de 32.500 de lei, se rambursează lunar anumite sume. Ştiind că valoarea la zi a ratei dobânzii anuale este de 10% şi că valoarea maximă estimată a acesteia pentru următorii ani este 17% să se calculeze: a) Plăţile lunare pentru diverse valori ale ratei dobânzii în situaţia în care plăţile pot fi eşalonate pe un număr de 6, 7 sau 8 ani:

Se va construi un tabel de decizie cu două variabile. Celula de intrare pentru coloană este D5 iar pentru linie este D4. Formula de calcul va conţine funcţia PMT PMT(D5/12;D4*12;D3). b) Plăţile lunare pentru diverse valori ale ratei dobânzii în situaţia în care plăţile pot fi eşalonate pe un număr de 6, 7 sau 8 ani:

Ca formă de calcul se poate utiliza un tabel de decizie cu o singură variabilă. Celula de intrare este D5. Pentru coloana de plăţi se va utiliza funcţia PMT - PMT(D5/12;D4*12;D3), iar pentru dobânzi IPMT - IPMT(D5/12;D4*12;D4*12;D3).
3

Prelucrarea informatizată a datelor cu programe specializate Editorul de calcul tabelar EXCEL

Probleme propuse spre rezolvare
Problema nr. 1: O persoană fizică depune 500 lei, într-un cont de economii, cu o dobândă anuală de 11% şi îşi planifică să mai depună câte 50 lei timp de 2 ani. Câţi bani va avea în cont la sfârşitul celor 24 luni (atenţie, argumentul Type este 1)?

Problema nr. 2: Ca urmare a depunerii cu o dobândă anuală de 15% a unei sume, o bancă returnează lunar 400 de lei timp de şase ani. Care este valoarea acestei sume?

Problema nr. 3: După câte luni se va atinge un sold propus de 3 mii lei pentru depuneri lunare de 150 lei şi la o rată a dobânzii anuale de 14% ?

Problema nr. 4: Cât trebuie să economisiţi lunar ca, după 10 ani, contul în bancă să fie de 1.500 lei la o dobândă lunară de 1% ?

Problema nr. 5: Care este dobânda datorată după al doilea an pentru un împrumut de 1.000 de lei, pe trei ani, la o dobândă anuală de 12% ?

4

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful