P. 1
Reabilitare sarpante la cladiri istorice

Reabilitare sarpante la cladiri istorice

|Views: 27|Likes:
Published by nelutu12345
Reabilitare sarpante la caldiri istorice
Reabilitare sarpante la caldiri istorice

More info:

Published by: nelutu12345 on Jul 25, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/05/2014

pdf

text

original

Henning Nitze

Reabilitarea şarpantelor la clădiri istorice

REABILITAREA ŞARPANTELOR LA CLĂDIRI ISTORICE
Ghid pentru elaborea releveului, transpunerea în textul de licitare şi execuţia lucrărilor pe baza unor exemple practice

Editat de Proiectul de colaborare româno-german „Reabilitarea prudentă şi revitalizarea economică a cartierelor istorice din Timişoara“ a Societăţii Germane pentru Cooperare Tehnică (GTZ) şi Camera de meserii Rheinhessen 

Reabilitarea şarpantelor la clădiri istorice

Reabilitarea clădirilor istorice se deosebeşte de proiectarea şi construcţia unei clădiri noi. Pentru o reabilitare corectă din punct de vedere tehnologic şi estetic este necesară cunoaşterea aprofundată a modului de construcţie originar şi a materialelor necesare în reabilitarea clădirilor istorice. Un element important al Proiectului de cooperare româno-german „Reabilitarea prudentă şi revitalizarea economică a cartierelor istorice din Timişoara” este organizarea de cursuri de calificare practică pentru arhitecţi şi specialişti în construcţii, prin sprijunul parteneriatului dintre Camera de meserii Rheinhessen şi Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timişoara. Meşterii, membrii ai Camerei de meserii din Rheinhessen, cu experienţă îndelungată în restaurarea şi reabilitarea clădirilor istorice, oferă cunoştinţele lor în cadrul acestor cursuri, de-a lungul mai multor săptămâni. Această broşură este prima dintr-o serie de ghiduri practice, astfel încât conţinutul cursurilor de calificare să fie cunoscut şi pus la dispoziţie tuturor interesaţilor. 

Reabilitarea şarpantelor la clădiri istorice

Introducere Însemnarea degradărilor Stabilirea măsurilor necesare reabilitării Transpunerea în textul de licitare

5 6 10 14 18 26

Exemple de examinări ale clădirilor Exemple de măsuri de reparaţii Anexă: Liste de control

34 

Reabilitarea şarpantelor la clădiri istorice 

la nevoie. urme ale istoriei oraşului şi nu în ultimul rând modelarea artistică. de la proprietar. semnele naturale de îmbătrânire nu trebuie înfrumuseţate. Urmează stabilirea şi alegerea măsurilor adecvate ca şi concept de lucru. firme executante până la cel mai simplu muncitor necalificat trebuie implicaţi într-un proces. atunci trebuie conservate şi protejate cât mai multe dintre aceste aspecte individuale. O construcţie nouă cu aspect istoric nu poate reprezenta scopul şi nici nu îl satisface. urmele unor lucrări anterioare. materialele utilizate. reparaţiile trebuie să se orienteze în ceea ce priveşte materialul şi execuţia în funcţie de cele găsite la faţa locului. autorităţi. Pe baza acestora se realizează o descriere a acţiunilor. la proiectant. la specialişti. pentru a înţelege starea de fapt şi pentru a o putea descrie. Această broşură are ca scop efectuarea temeinică şi economicoasă a planificării şi de asemenea respectarea cerinţelor privind ocrotirea monumentelor. O clădire reuneşte în sine ideile şi experienţele constructive. trebuie reparată spre conservare şarpanta istorică. Astfel proiectarea măsurilor de reabilitare reprezintă un pas important între starea găsită la faţa locului şi starea. toţi cei cointeresaţi. în care sunt listate măsurile în funcţie de poziţia lor. ca expresie a culturii. care în primul rând trebuie să servească în mod prioritar unui scop precis: Conservarea construcţiei în formele ei cele mai diverse. pentru a-i păstra însemnătatea iniţială. Lucrările vor fi supervizate. în cazul nostru. Stabilirea sarcinilor noastre poate fi descrisă după cum urmează: Întâi are loc o inspectare amănunţită inclusiv o analiză a degradărilor pentru întocmirea releveului şi însemnarea degradărilor. De asemenea este importantă stabilirea şi formularea unor ţeluri foarte precise. Dacă. INTRODUCERE Introducere  . pentru ca lucrările de reabilitare să poată fi executate economicos şi cu o orientare precisă spre aceste ţeluri.Reabilitarea şarpantelor la clădiri istorice Reabilitarea şarpantelor istorice reprezintă o sarcină complexă. Chiar mai mult decât în cazul construcţiilor noi. În acest caz trebuie îmbinate diverse interese. în funcţie de vechime. pentru ca în final să se obţină un rezultat durabil. care trebuie obţinută după reabilitare. să se poată interveni. Trebuie conservat cât mai mult din structură şi din substanţa intactă. pentru ca. În mod necesar trebuie studiată amănunţit clădirea.

Însemnarea degradărilor .1.

este un acoperiş simplu în două ape. înclinaţia acoperişului şi şipcile existente. care sunt importante pentru clădire şi astfel pentru paşii de lucru ulteriori. ce stil arhitectonic se regăseşte. o stabilire a profilului acoperişului. la execuţia măsurilor şi în documentaţia finală. există deja publicaţii. care se regăseşte în modelarea paşilor de lucru ce trebuiesc stabiliţi. Cine a trebuit deja să facă drumuri suplimentare pe şantiere. Profilele crestelor şi ale doliilor sunt reprezentate separat. În profil sunt conţinute dimensiunile de bază. poziţiile grinzilor transversale de centură sau a penelor. anexate ca exemplu. atunci de la bun început se creează o structură de bază. bovindouri sau turnuri? Ce tip de structură există. cât de importantă este o inventariere completă de la bun început.Reabilitarea şarpantelor la clădiri istorice Colectarea informaţiilor Întocmirea releveului reprezintă baza pentru stabilirea măsurilor ulterioare. ştie. Ca ajutor pot servi listele de control. ce tip de lemn a fost utilizat. înălţimile coamelor. există documentaţiile unor măsuri anterioare. există lucarne. există un raport de consultanţă? Ce formă exterioară are acoperişul. cât de bună este execuţia tehnică. sau sunt marcate vizibil ca fiind încă fără răspuns. un acoperiş în patru ape.lui. în enumerarea acţiunilor. poziţia grinzilor planşeului de acoperiş şi poziţia căpriorilor plus secţiunile lemnelor şi distanţele dintre căpriori. Dacă se procedează sistematic. care a fost calitatea lemnu. cât de exacţi sunt paşii îm. expertize privind degradările. există datări pe buiandrugul porţii sau în alte locuri asemănătoare. Desigur nu toate punctele din lista noastră sunt determinante în cazul fiecărei şarpante. De asemenea o procedură standardizată aduce cu sine rezultate. sau un acoperiş cu căpriori respectiv cu grinzi transversale de centură? Cum a fost reabilitată şarpanta.binărilor de lemn. ce ne spun sursele istorice despre perioada de construcţie? Ce date rezultă din cercetările de până acum. este un acoperiş cu pene. Însemnarea degradărilor  . O metodă regulată creează însă premisele pentru un bun rezultat şi uşurează expertizarea. La întocmirea releveului se vor avea în vedere următoarele puncte: Cum este încadrată clădirea din punct de vedere al perioadei de construcţie. Întrebările relevante îşi află răspunsul. de ce tip este învelitoarea acoperişului? Stabilirea profilului acoperişului (Fritz Kress) Poziţia căpriorilor (Fritz Kress) Releveul Releveul ce urmează a fi întocmit conţine în principal măsurătorile exterioare. ce pot fi comparate între ele. El nu este altceva decât o culegere de informaţii cât mai obiective. doar pentru că un detaliu nu fusese inclus.

burlane de scurgere) sau există o deteriorare anterioară datorată apei din precipitaţii? Urcă umiditatea din zidăria afectată de umezeală? Există infiltraţii ale umezelii din conducte de apă defecte? Există deteriorări datorate umezelii formate din condens? Substanţa lemnoasă este distrusă prin putrezire? Există o deteriorare printr-un atac curent cu ciupercă sau se găsesc corpuri fructifere ale unui atac anterior? Există un atac curent cu insecte dăunătoare sau există deteriorări ale unui atac anterior? Există efecte chimice ale unor substanţe depozitate? S-au depus excremente de păsări în pod sau pe structura portantă? Se găsesc efecte ale fumului şi ale gazelor de evacuare prin coşuri neetanşe? Nu au fost înlăturate niciodată deteriorările datorate unor incendii mai vechi? Există deteriorări cauzate prin încercări necorespunzătoare de remediere la structură? Au dus încercări de reparaţie deficiente la degradări ulterioare?  Însemnarea degradărilor . sau sunt suprasolicitate anumite noduri datorită unor degradări în alte părţi? Au dus eventualele încărcări mari de zăpadă pe suprafeţele de acoperiş plane sau pe doliile orizontale la degradări? Întreţinere deficientă Întrebarea. tubulaturi. sau structura a fost deranjată prin lucrări de reconstrucţie sau modificări ulterioare? Documentare Descriere Localizare Clasificare Numirea cauzelor Suprasolicitare Există degradări datorate suprasolicitării? A fost depozitat moloz. sau prin lucrări de reconstrucţie au fost cumva pricinuite modificări ale sarcinii? Există o suprasolicitare datorată utilizării neconforme cu destinaţia. lanţuri sau zone de circulaţie? Persistă umiditatea datorită apei infiltrate din precipitaţii? Evacuarea apei de pe învelitoare este deficientă jgheaburi.Reabilitarea şarpantelor la clădiri istorice Inventarierea degradărilor INVENTARIEREA DEGRADĂRILOR La degradările. la care din păcate se răspunde cu „Da“ de cele mai multe ori este: Există degradări datorate unei deficiente întreţineri a clădirii? Există uzuri mecanice agravante datorate unor cabluri de sârmă. Structura Există deficienţe condiţionate de modul în care a fost proiectată structura? Au fost cumva dimensionate greşit secţiunile? Alegerea lemnului nu a fost bună? Au fost create deschideri prea mari? Au fost alese îmbinări greşite sau au fost dimensionate prea mici? Au fost dispuse dolii orizontale. încercăm să facem o sortare în funcţie de cauză. pe care le găsim la faţa locului.

portocaliu pentru degradat în mare măsură. care sunt ascunse în timpul inspecţiei. Acum fiecărei probleme îi va fi atribuită individual rezolvarea. dar care se presupun şi este foarte probabil să fie prezente? Pot exista degradări în zona coamei. care se află în zone cu înclinaţie a acoperişului considerabil mai mică sunt intacte? Se presupun degradări la punctele de bază ale acoperişului cu căpriori? Este cumva atacat pragul de lemn al grinzilor la acoperişul cu căpriori sau cu grinzi transversale de centură? Se poate ca şi cosoroaba să fie deteriorată? Ce se întâmplă cu cornişa. care fiecare astfel este mai clară şi rezolvabilă în funcţie de cauza ei în parte. decât să împărţim sarcina generală în mai multe sarcini individuale. dacă învelitoarea acoperişului prezintă acolo găuri? Pot exista degradări în zona dezvelită de rezemare a capetelor grinzilor. Dacă se folosesc diferite culori. când zidăria este umedă? Pot fi ascunse degradări sub moloz şi excremente? Există posibilitatea. Astfel poate fi localizat fiecare punct al listei noastre de deficienţe şi independent de termenul utilizat. Însemnarea degradărilor  . inexistent. unde se presupune o degradare şi cum se evaluează degradarea totală. Exemplu Cartarea degradărilor Următorii paşi Nu am făcut până acuma altceva. galben pentru uşor degradat. unde se află fiecare degradare în parte. cartarea degradărilor permite şi desenarea extinderii în spaţiu a degradării. atunci cartarea oferă o prezentare calificată asupra stării întregii şarpante. Căci în afara simplei localizări. care nu poate fi ajunsă în timpul expertizei. se realizează în baza releveului nostru o cartare a degradărilor. ca de exemplu roşu pentru total degradat resp.Reabilitarea şarpantelor la clădiri istorice Degradările ascunse Există degradări. ca anumiţi căpriori din vecinătatea calcanelor sau a coşurilor să fie afectaţi din cauza apei din precipitaţii infiltrată pe acolo? Şipcile. este clar pentru fiecare utilizator al expertizei. dacă evacuarea apei de pe şarpantă este deteriorată? Cartarea degradărilor Pentru ca imaginile concluzionate ale degradărilor să nu reprezinte o colecţie de foi separate.

Stabilirea măsurilor necesare reabilitării .Reabilitarea şarpantelor la clădiri istorice 10 2.

În acest caz. deoarece astfel îmbinările de lemn intacte nu sunt afectate la capătul nedeteriorat. Stabilirea măsurilor necesare reabilitării 11 . Mai bine pentru menţinerea substanţei este înlocuirea individuală a lemnelor pe întreaga lungime. în care am realizat inventarierea degradărilor. care trebuie proiectate şi executate în conformitate cu regulile tehnice prin respectarea distanţelor dintre margini. Preluarea sarcinii Se va îndepărta molozul depozitat. Pentru a evita doliile orizontale se pot dispune suprafeţe ajutătoare de acoperiş. se va înlătura definitiv. trebuie reparate. În cazul degradărilor mai mari poate fi necesară înlocuirea completă a căpriorilor. În acest sens comparaţi propunerile de soluţionare cu punctele din capitolul Inventarierea degradărilor. Defectele învecinate. de exemplu ca loc de depozitare. Îmbinările subdimensionate dintre lemne pot fi consolidate. Cauzele deformării fundaţiei trebuie înlăturate. Utilizarea neconformă cu destinaţia podului. Repararea elementelor degradate Lemnele atacate la suprafaţă vor fi degroşate. pentru a descărca structura. pene. pentru a evita tasări ulterioare. a grinzilor sau a structurilor portante. În cazul unor modificări sau reconstrucţii dăunătoare se recomandă reconstrucţia în starea iniţială. care au dus la schimbări ale distribuţiei de sarcini. pentru a se determina secţiunea portantă rămasă şi pentru a îndepărta substanţa deteriorată. Ca exemplele cele mai importante sunt de menţionat aici îmbinarea în jumătatea lemnului culcat şi în jumătatea lemnului vertical cu rosturi de îmbinare înclinate şi prindere cu bolţuri. care au cedat sunt înlocuite cu unele mai groase. Sarcinile provenite din modificările şi anexele făcute anterior sunt preluate suplimentar. construcţia nouă se va orienta în funcţie de structurile existente. pentru a reconstitui starea iniţială. Deschiderile mari pot fi micşorate prin suplimentarea cu subgrinzi.Reabilitarea şarpantelor la clădiri istorice Metodică Pentru o prezentare mai bună vom trece prin stabilirea măsurilor în aceeaşi ordine. cleşti. STABILIREA MĂSURILOR Consolidarea structurii Lemnele greşit dimensionate. popi sau pereţi. Cea mai bună soluţie este însă înlocuirea unor părţi din lungimea lemnelor deteriorate folosind prelungiri adecvate.

Independent de aceasta. apoi bariera de vapori. În cazul unui pod amenajat se va avea neapărat grijă ca straturile funcţionale să fie corect dispuse şi îmbinate. Dacă acestea nu pot fi asigurate. cum ar fi suprafaţa de instalaţii dinspre interior. Conductele neetanşe vor fi înlocuite. pot fi prelucrate până la substanţa sănătoasă şi pas cu pas pot fi fixate bucăţi de dulapi. sau dacă lucrările de reparaţii necesare la şarpantă necesită aceasta. pentru ca umiditatea provenită din infiltrarea zăpezii sau după furtuni mai puternice să poată fi evacuată. poate fi de ajuns şi o reparaţie locală a învelitorii acoperişului şi astfel se oferă o conservare mai mare a substanţei. Lemnele. aceasta se va usca. Dacă zidăria este umedă. Secţiunile transversale slăbite pot fi consolidate prin eclise sau cleşti laterali suplimentari. stratul de material termoizolant. Pot fi înlocuite ţigle sau părţi din suprafeţe. iar instalaţia de evacuarea apei de pe şarpantă se va repara pentru a funcţiona corespunzător.Reabilitarea şarpantelor la clădiri istorice Recomandabilă este crearea unui catalog permanent de măsuri. care sunt deteriorate doar parţial pe secţiune. atunci trebuie renunţat la o amenajare în scop de locuinţă a şarpantei istorice. în pod trebuie dispuse goluri de ventilare îndeajuns dimensionate. 12 Stabilirea măsurilor necesare reabilitării . care să conţină ca standarde îmbinările. dacă substanţa acesteia este foarte proastă. Aerisirile conductelor de evacuare vor fi trase până deasupra învelitorii acoperişului şi nu se vor sfârşi în pod. membrana hidro-izolantă etanşă şi la vânt. care se repetă. În funcţie de stare. Forţele tăietoare pot fi preluate prin lemne suplimentare înşurubate sub căpriori prin îmbinări cu crestătură. Se înlocuiesc şiruri întregi de căpriori Se înnoieşte învelitoarea acoperişului Se înlocuieşte câte un lemn pe întreaga lungime Părţi ale învelitorii vor fi înnoite Se înlocuiesc părţial zone deteriorate ale elementelor Se repară învelitoarea acoperişului Conservare redusă a substanţei Conservare medie a substanţei Conservare mare a substanţei Înlăturarea cauzelor umezelii Poate fi necesar să înnoiţi întreaga învelitoare a acoperişului respectând regulile de specialitate. secţiunea îndeajuns dimensionată pentru aerisire cu goluri de ventilare în zona straşinei şi execuţia funcţională a unei coame ventilate.

deci pe lungimea şipcilor. Capetele grinzilor. sau această decopertare va fi propusă în cazul obiectelor de o importanţă deosebită ca pas de lucru separat. cosoroabele precum şi întregi zone de rezemare pot fi dezvelite ca puncte nevralgice. în zona straşinei poate fi îndepărtată învelitoarea aproximativ până la înălţimea ruperii de unghi a şarpantei. Stabilirea măsurilor necesare reabilitării 13 . Deciziile legate de măsurile necesare trebuie luate în timpul lucrărilor la şarpantă. Doar complexitatea lor nu este cunoscută de la bun început. Dacă înainte de lucrările pentru repararea degradărilor presupuse sunt planificate măsuri pe diferite niveluri de complexitate care se realizează la solicitarea proiectantului. Excrementele de pasăre depuse vor fi îndepărtate şi se va monta un sistem adecvat de protecţie împotriva păsărilor. împotriva apei din precipitaţii. ele nu sunt însă în nici un caz de neprevăzut anterior. atunci printr-o astfel de procedură poate fi eficient scăzut volumul de lucrări neprevăzute. trebuie planificată pentru perioada lucrărilor o decopertare însoţită de reparaţii. Avantajul costurilor în cazul executării acesteia în cadrul lucrărilor se bazează pe posibilitatea utilizării schelelor şi a altor elemente de infrastructură ale unui şantier amenajat. chiar şi zonele de pe doliile din tablă şi de pe cele orizontale pot fi descoperite şi izolate provizoriu cu folie adecvată împotriva precipitaţiilor. La aceste lucrări. Decopertarea şi repararea degradărilor presupuse Acolo.Reabilitarea şarpantelor la clădiri istorice Toate îmbinările învelitorii acoperişului la calcane. proiectantul responsabil este prezent şi decide cum se procedează în continuare. de exemplu care este volumul lucrărilor de decopertare. Jgheaburile şi streşinile înfundate pot fi îndepărtate. Podul va fi complet eliberat şi curăţat. de pe muchii şi coame poate fi îndepărtată învelitoarea. coşuri şi alte străpungeri ale acoperişului se vor executa în mod profesional. unde au fost presupuse la inspecţie degradări. Este necesară o izolare provizorie cu folie către schelă. iar firma executantă este pregătită pentru aceasta. De-a lungul calcanelor pot fi dezvelite ţigle.

Reabilitarea şarpantelor la clădiri istorice 3. Transpunerea în textul de licitare 14 .

care se referă la toate poziţiile. totuşi nu se vor complica şi nu vor fi foarte extinse. prestaţiile suplimentare Toate Prestaţiile speciale sau Prestaţiile principale sunt listate separat şi sunt remunerate separat. pentru a evita ulterioare neînţelegeri şi eventual faceţi o listă. evită repetiţiile în cadrul poziţiilor. de a da mai departe la terţi nivelul nostru de cunoştinţe. trepte. Observaţii preliminare. Observaţiile preliminare generale şi la obiect. Ele nu pot fi toate cuprinse. ci scurte şi informative. PRESTAŢIILE PRINCIPALE Sunt enumerate individual în registrul prestaţiilor la poziţii Se remunerează separat PRESTAŢIILE SUPLIMENTARE Sunt automat parte a poziţiilor Nu se remunerează separat Exemple Schele de până la 2 m deasupra terenului sau a podelei Măsuri simple de siguranţă pentru căptuşeli. a cartării degradărilor şi a catalogului de măsuri. totuşi trebuie menţionată existenţa acestor prestaţii suplimentare în observaţiile preliminare. că nu este vorba de o comandă oarecare. Toate prestaţiile. Observaţii preliminare privind ţelurile şi execuţia Apoi trebuie de asemenea prezentate ţelurile măsurii generale. ferestre. cu toate acestea contractorul trebuie să primească şi informaţii de fond şi să fie sensibilizat asupra valorii culturale a clădirii. care aparţin volumului de măsuri chiar şi fără amintirea lor în descrierea poziţiilor. uşi Înlăturarea deşeurilor rezultate din lucrări Furnizarea de cuie din sârmă de până la 6mm de ex. pentru a-i explica contractorului. Stabiliţi în prealabil limitele. Observaţii preliminare asupra obiectului La începutul descrierii măsurilor trebuie incluse observaţii preliminare legate de importanţa clădirii şi a şarpantei. sunt denumite prestaţii suplimentare. Transpunerea în textul de licitare 15 . pentru a face posibilă o privire de ansamblu asupra tipurilor de meseriaşi necesari în parte. Aceste observaţii pot fi părţi ale rezultatelor inspecţiei preliminare. care se realizează în baza releveului. Măsurile solicitate stau în prim plan. pe care l-am atins prin studierea intensă a şarpantei şi a întregii clădiri. pentru închiderea cu şipci sau pentru cofraj Transportul materialelor pe şantier până la locul de punere în operă Înlăturarea şi reciclarea resturilor de materiale Stabilirea cantităţilor Pentru punerea în practică este necesară determinarea cantităţilor.Reabilitarea şarpantelor la clădiri istorice Obiectivul Scopul textului de licitare este.

care se bazează pe cartarea degradărilor. vor fi prevăzute cu numere de poziţie şi în aşa fel descrise. şi cine trebuie să-l procure. şi în care sunt marcate poziţiile. livrare şi montare a şipcilor lipsă din lemn de răşinoase conform constatărilor la dimensiunile de aprox. ce material este necesar. pe care le-am adunat sub termenul de măsuri necesare. la care se stabileşte în acelaşi timp. cum dorim să fie executate. Formularea fiecărei poziţii în parte Toate punctele. EXEMPLUL 1 Furnizarea şi montarea şipcilor lipsă Fabricarea după model a şipcilor lipsă din lemn de răşinoase conform constatărilor la dimensiunile de aprox.2 x 120 mm 20 bucăţi la € 16 Transpunerea în textul de licitare . 12/12 x 190 cm cu tăieturi exacte pas cu pas la capătul superior şi pe partea inferioară ptr.Reabilitarea şarpantelor la clădiri istorice Caietul de sarcini Pentru o localizare clară a fiecărei poziţii în parte trebuie realizat un caiet de sarcini. rezemare pe căpriori şi pe pragul de lemn al grinzii de tavan Toate şipcile formează pe partea superioară o suprafaţă cu abateri de cel mult 15 mm Fixarea îmbinării cu cuie din sârmă zincată de 4.2 x 120 mm 4 bucăţi la € EXEMPLUL 2 Schimbarea şipcilor puternic degradate Demontarea atentă a şipcilor degradate conform indicaţiilor Depozitarea părţilor demontate pentru reciclarea ulterioară de către contractor Execuţie după model. 12/12 x 190 cm cu tăieturi exacte din pas în pas la capătul superior şi în partea inferioară pentru rezemare pe căpriori şi pe pragul de lemn al grinzii de tavan Toate şipcile formează pe partea superioară o suprafaţă cu abateri de cel mult 15 mm Fixarea îmbinării cu cuie din sârmă zincată de 4. Formulările poziţiilor sunt descriere scurtă a procedeelor.

2 x 120 mm Realizarea. 4/12 x 190 cm. Poziţiile eventual necesare Pentru lucrările. distanţele faţă de margini. Este indicată includerea în registrul prestaţiilor a unei poziţii cu un număr de ore pentru astfel de cazuri. lungimile minime şi grosimile. care la începutul lucrărilor nu se ştie sigur. Acest lucru este în primul rând valabil pentru degradările presupuse.1 x 80 mm Piesa de reparaţie formează cu toate şipcile pe partea superioară o suprafaţă plană cu abateri de cel mult 15 mm 5 bucăţi la € EXEMPLUL 4 Protejarea şipcilor intacte Scoaterea din cuie şi curăţarea şipcilor sănătoase conform indicaţiilor Unde este necesar fixarea şipcii existente cu cuie din sârmă zincată de 4.2 x 120 mm Asigurarea poziţiei se face astfel. Transpunerea în textul de licitare 17 . Lucrările remunerate în sistem de plata cu ora Lucrările neprevăzute pot fi remunerate în sistem de plata cu ora.Reabilitarea şarpantelor la clădiri istorice EXEMPLUL 3 Repararea şipcilor uşor degradate Degroşarea atentă şi completă a substanţei lemnoase degradate Realizarea unei suprafeţe lemnoase plane pentru încorporarea piesei de reparatură Fixarea şipcii existente cu cuie din sârmă zincată de 4. la dimensiunile de aprox. livrarea şi montarea unei dubluri din lemn de răşinoase conform constatărilor. în care sunt stabilite mijloacele de prindere. fixarea pas cu pas de elementul existent şi prinderea cu cuie din sârmă zincată de 3. că toate şipcile formează pe partea superioară o suprafaţă plană cu abateri de cel mult 15 mm 30 bucăţi la € Schiţe Pentru reparaţiile complexe este necesară adăugarea la caietul de sarcini cu poziţiile aferente a unor schiţe cu îmbinările necesare. dacă vor fi necesare se recomandă formularea de poziţii eventuale. pentru a stabili în prealabil costurile pentru acestea.

Exemple de examinări ale clădirilor 18 .Reabilitarea şarpantelor la clădiri istorice 4.

comune perioadei baroce. EXEMPLE CONCRETE DE INSPECTĂRI ALE CLĂDIRILOR Piaţa Unirii Nr. un interviu cu proprietarii. care însă nu conţinea despre şarpantă decât informaţii inexacte. Primele înregistrări în planurile cadastrale arată clar atât în spatele numărului 8 cât şi în spatele numărului 9 o curte neconstruită. precum şi o expertiză existentă. Cel puţin trei alte construcţii inclusiv rezemări ale acoperişului pot fi detectate pe parcela cu numărul 8. pentru preluarea forţelor tăietoare din căpriorii rezemaţi. care este consolidat de grinda transversală de centură la nivelul centurii de grinzi. Acest lucru nu a fost luat în considerare la examinările de până acum. O datare dendrocronologica pentru stabilirea anilor de tăiere a trunchiurilor de copaci utilizaţi nu este prevăzută. 9 Exemple de examinări ale clădirilor 19 . acea linie de îmbinare între două unghiuri diferite ale şarpantei. şi a condus astfel la ipoteze contradictorii. Pe teren se află în mod clar mai multe clădiri din diferite perioade de construcţie. Astfel se formează prin înclinaţia lor ceva mai lină la amplasarea pe căpriorul mai tare înclinat.Reabilitarea şarpantelor la clădiri istorice Exemplele provin dintr-o inspectare a clădirii din Piaţa Unirii numărul 8 din Timişoara. Mai întâi un sumar al rezultatelor examinării: Ca surse de informare au servit o parcurgere detaliată. După extinderea fortăreţei. Stilul construcţiei cu pilaştrii în aşa numitul „ordin colosal“. parcelele din zona Piaţa Unirii au fost asanate şi după construirea domului s-au construit clădirile de uz cetăţenesc. aflate în faţa găurilor de rezemare. planurile cadastrale din anii 1754. aşa de tipică pentru această metodă de construcţie. Nu au fost găsite datări pe clădire. Faţadele către Piaţa Unirii şi către strada Regimentul 5 Vânători aparţin iniţialei clădiri principale. inclusiv de şarpanta originală provenită din aceeaşi perioadă de construcţie. Câte doi căpriori şi o grindă de acoperiş formează un triunghi fix. Următoarele afirmaţii se bazează deci pe examinarea clădirii şi pe evaluarea acesteia. unde mai târziu au fost realizate mai multe anexe. Pragurile necesare de lemn de pe grinzile de acoperiş. 1812 şi de astăzi. 1758. cu releveu şi documentare fotografică. Din istoria oraşului este cunoscut faptul. Şarpanta prezintă caracteristici tipice. 8 Piaţa Unirii Nr. că ocuparea Pieţei Unirii cu construcţii nu a mai fost realizată de administraţia militară ci de către civili. provenind probabil din anii 1750 – 1760. În continuare ne vom preocupa doar de construcţia iniţială. este acoperit cu şipci. rezalitul central şi acoperişul cu fronton în segment de cerc este atribuit arhitecturii tipice pentru mijlocul secolului al XVIII-lea.

centurile de grinzi nu pot fi în nici un caz confundate cu penele. Numerotarea tuturor părţilor şarpantei începe la Piaţa Unirii SUBSTANŢA Şarpantă originală de influenţă barocă. Îmbinarea căpriorilor de colţ cu căpriorii de coamă. tulpină întreagă Foarte bună execuţie şi alegere a materialelor Învelitoare cu ţigle pe şipci de susţinere numărul 9 şi se termină la numărul 8. Versantul triunghiular de acoperiş cu căpriorii săi de coamă. fermele sunt rigidizate individual pe sub grinzile transversale de centură prin centuri de grinzi pe popi. Pasarela dinspre curte a fost adăugată mai târziu. Această metodă relativ simplă de construcţie cu popi verticali ai scaunului pe sub centurile de grinzi. Construcţia iniţială de la numărul 8 include construcţia unghiulară a acoperişului din strada Regimentul-5-Vânători. care se întinde deasupra numerelor 8 şi 9. Încărcările pe acoperiş sunt aplicate prin punctul de bază al căpriorilor în fiecare grindă de acoperiş pe reazem în zona pereţilor exteriori. că au fost realizate ca o structură portantă pentru construcţia unghiulară a acoperişului construit atunci. Zidul de cărămidă cu scop de calcan dintre numărul 8 şi 9 aflat în pod a fost adăugat ulterior. căpriorii coamei de îmbinare între două feţe de acoperiş cu pante diferite şi cu căpriorii de dolie ne arată. a fost realizată împreună cu clădirea din Piaţa Unirii numărul 9 ca un aşa numit acoperiş pentru o casă“ (Einhausdach). creasta de îmbinare între două feţe de acoperiş cu pante diferite şi cu dispunerea dinspre curte a unui căprior de dolie sunt executate perfect. Acest lucru poate fi dovedit pe baza continuităţii lemnelor şi a numerotării istorice a suprafeţelor de referinţă. din jurul anului 1755 Acoperiş din grinzi transversale de centură pe construcţie unghiulară cu dolie şi linie de îmbinare între două feţe de acoperiş cu pante diferite „Acoperiş pentru o casă“ cu construcţie din aceeaşi perioadă pe parcela învecinată Lemn de răşinoare transportat cu pluta. Este deci o construcţie continuă. Grinda transversală de centură aflată pentru vârsta ei într-o stare foarte bună. Poziţia lor ne lasă Detaliu îmbinare în coadă de rândunică 20 Exemple de examinări ale clădirilor . căpriorii fiind prelungiţi prin grinzi suplimentare prinse lateral în cuie.Reabilitarea şarpantelor la clădiri istorice În direcţia coamei. s-a dovedit ca uşor de reparat la alte obiecte asemănătoare. Dimensionarea tuturor părţilor şi a îmbinărilor s-a realizat conform regulilor tehnice. ele având doar funcţie de rigidizare. În zona aticului executat ca fronton în segment de cerc deasupra rezalitului central dinspre Piaţă se află câteva şipci în interiorul podului care nu au nici o funcţiune. În acest sens.

pe pereţii celulelor se depun minerale. Printre altele pentru dezvoltarea în continuare a oraşului. în pod nu se găsesc urme ale altor lucrări de reconstrucţie sau ale unor modificări substanţiale. Lemnul transportat cu pluta este în general foarte rezistent. rezultate din legarea plutelor. ambele protejând împotriva atacului insectelor dăunătoare. că aticul se poate să fi fost mărit ulterior şi că iniţial era eventual amplasat ca element de stil un fronton triunghiular mai mic ca frontispiciu. Din istoria oraşului este cunoscut faptul. Nu există indicii. suprafaţa dinspre curte cu ţiglă presată. transportat cu pluta. ceea ce ne duce la concluzia unei învelitori neetanşe a acoperişului. că unul din motivele pentru care se dorea transformarea râului Bega într-unul navigabil era transportul de lemn.Reabilitarea şarpantelor la clădiri istorice să concluzionăm. substanţa se arată ca foarte bună şi în orice caz ca reparabilă. nu au fost găsite bucăţi cu defecte iniţiale. de factură mai nouă. În concluzie s-a păstrat în întregime şarpanta originală de la mijlocul secolului al 18-lea! STARE GENERALĂ în mare parte substanţă sănătoasă a structurii portante din lemn nu există modificări sau reconstrucţii în pod învelitoarea neetanşă a acoperişului ansamblul cu parcela învecinată complet conservat Alegerea lemnului a fost făcută bine. În plus. Acest lucru se poate vedea din nenumăratele găuri. În rest. Au fost deci cioplite trunchiuri cu toporul în grinzi dintr-o bucată. În cazul lemnelor utilizate este vorba despre molid şi brad. aşa ca la numărul 9. În afară de degradările locale descrise mai jos. deoarece în timpul transportului apa spală zaharurile şi proteina din seva uscată. Suprafaţa acoperişului către Piaţă este acoperită cu ţiglă solz. care să arate că şipcile sau ţiglele provin din perioada de construcţie a structurii portante. Găuri din transportul cu pluta lemn de răşinoase cioplit Exemple de examinări ale clădirilor 21 . Majoritatea lemnelor prezintă doar pete de apă. care au fost în prealabil legate între ele în plute şi transportate pe apă.

învelitoarea acoperişului este deformată în această zonă. Această listă se referă la partea de la numărul 8 a acoperişului din construcţia iniţială mai sus descrisă. pentru a obţine un acces comod din anexa mai recentă dinspre curte. 140 m2 de folie de polietilenă. şipcile. în pod sunt depozitaţi aprox. Moloz. 22 Exemple de examinări ale clădirilor . de asemenea îmbinările coşurilor cu învelitoarea sunt deficiente. această intervenţie semnificativă în structura statică fiind realizată manual. sub căpriori a fost fixată necorespunzător aprox. În aripa dinspre strada Regimentul 5 Vânători mai multe puncte de bază ale căpriorilor sunt puternic descompuse prin putrezire şi sunt rezemate insuficient printr-o construcţie ajutătoare. vizibil pe coamă şi prin poziţia înclinată a unei lucarne. reazemele grinzilor de tavan şi cosoroabele. Degradările presupuse: În punctele de bază ale căpriorilor se presupun şi alte degradări locale momentan nevizibile. învelitoarea acoperişului nu mai este intactă. O grindă transversală de centură este ruptă datorită unor acţiuni mecanice. Lipseşte complet o grindă transversală de centură. lipseşte un întrerupător de lumină. LISTĂ DE CONTROL Lista de control este inclusă în expertiză fără a fi vizibilă ca atare. folie. 2. Se vor verifica în special pragul de lemn de pe grinzile de tavan. gunoi degradări individuale locale degradări presupuse Degradările locale: 1. Circa 20 m2 de pereţi din scânduri trebuie îndepărtaţi. 4. pe întreaga suprafaţă a podului se găsesc excremente de porumbel. excremente de pasăre 3. Lipseşte complet un căprior în susul centurii de grinzi. gunoi. 2 m³ de deşeuri voluminoase precum şi aprox.Reabilitarea şarpantelor la clădiri istorice Aşa cum am menţionat mai sus. căpriorii aparţinători s-au lăsat în jos. 2 m³ de moloz din ţigle vechi şi mortar. punctele de rezemare inferioare ale căpriorilor. DEGRADĂRI învelitoarea neetanşă a acoperişului moloz. pragul de lemn de pe grinda de tavan aferentă este distrus. nu există sursă de curent. excremente.

pragul de lemn de pe grinda de tavan aferentă este distrus.Deplasare a sarcinii şi deformare Exemple de examinări ale clădirilor 23 . această intervenţie semnificativă în structura statică fiind realizată manual. pentru a obţine un acces comod din anexa mai recentă dinspre curte. Situaţie văzută dinspre anexă: fostă vedere înspre exterior Centura de grinzi este solicitată prin încărcări nepermise Căprior lipsă .Reabilitarea şarpantelor la clădiri istorice DEGRADAREA 1 Lipseşte complet un căprior în susul centurii de grinzi.

gaură de rezemare goală in căprior Dispunere normală a centurii de grinzi şi a grinzii transversale de centură Dispunere normală a centurii de grinzi şi a grinzii transversale de centură 24 Exemple de examinări ale clădirilor . Învelitoarea acoperişului deformată Lucarnă strâmbă. vizibil pe coamă şi prin poziţia înclinată a unei lucarne.Reabilitarea şarpantelor la clădiri istorice DEGRADAREA 2 Lipseşte complet o grindă transversală de centură. învelitoarea acoperişului este deformată în această zonă. coamă strâmbă Grindă transversală de centură lipsă. căpriorii aparţinători s-au lăsat în jos.

Are loc o solicitare nepermisă a centurii de grinzi intermediare. se poate recunoaşte cu ochiul liber o deformare mare a restului de căpriori intacţi datorată suprasolicitării. Ruptură a grinzii transversale de centură Chiar şi degradările enumerate individual reprezintă intervenţii grave asupra stabilităţii şarpantei. Grinzile transversale de centură lipsă respectiv rupte duc la o suprasolicitare a căpriorilor şi a centurii de grinzi din această zonă. În următorul capitol sunt arătate exemple de reparaţii. Atât vom prezenta doar ca părţi ale expertizei-exemplu. Lipsa segmentului de căprior cauzează o cedare a triunghiului fix dintre grinda de acoperiş şi cei doi căpriori aferenţi.Reabilitarea şarpantelor la clădiri istorice DEGRADAREA 3 O grindă transversală de centură este ruptă datorită unor acţiuni mecanice. care se limitează cu bună ştiinţă la anumite puncte. Deoarece substanţa de bază este în stare bună. care prin alipiri adecvate permit înlocuirea doar a unor părţi din lungimea lemnelor defecte. Dumneavoastră decideţi măsurile corespunzătoare. din oţel nu sunt necesare. prin repararea profesională a tuturor degradărilor se poate asigura pentru viitor stabilitatea valoroasei şarpante. O consolidare sau construcţii suplimentare de susţinere de ex. Exemple de examinări ale clădirilor 25 . Deoarece deja şi alţi căpriori şi alte grinzi transversale de centură sunt separate prin schimbările pentru coşuri.

Exemple de măsuri de reparaţii 26 .Reabilitarea şarpantelor la clădiri istorice 5.

Reabilitarea şarpantelor la clădiri istorice EXEMPLUL 5 Repararea grinzii de tavan cu îmbinare verticală în jumătatea lemnului Rezemarea şi asigurarea grinzii de tavan ce urmează a fi reparată Scurtarea grinzii de acoperiş până la substanţa de lemn sănătoasă conf. livrarea şi montarea unei bucăţi pentru reparaţie din lemn de răşinoase la dimensiunile de aprox. indicaţiilor Fixarea unei îmbinări verticale în jumătatea lemnului de aprox. 14/16 x 210 cm Fixarea exactă a îmbinării în jumătatea lemnului culcat şi de cosoroabă Fixarea îmbinării cu clei pentru lemn D4 şi două bolţuri M16 cu şaibe suport cu diametrul de 68 mm şi dibluri speciale în funcţie de indicaţiile de stabilitate Executarea zonei de îmbinare (prin cep) pentru sprijinirea căpriorulu 1 bucată la € Rosturile de îmbinare înclinate la bucata pentru reparaţii sunt potrivite Lemnul existent este sprijinit. înclinate la sub 75° Fabricarea. se fixează îmbinarea în jumătatea lemnului culcat Grinda de tavan şi bucata pentru reparaţie înainte de îmbinare Rezultatul grinda de tavan reparată Exemple de măsuri de reparaţii 27 . 100cm lungime. cu rosturi de îmbinare în direcţii contrare.

100cm lungime. cu rosturi de îmbinare paralele. livrarea şi montarea unei bucăţi pentru reparaţie din lemn de răşinoase la dimensiunile de aprox.Reabilitarea şarpantelor la clădiri istorice EXEMPLUL 6 Repararea segmentului de bază a căpriorului cu îmbinare verticală în jumătatea lemnului Rezemarea şi fixarea porţiunii din căprior ce urmează a fi reparată Scurtarea căpriorului până la substanţa de lemn sănătoasă conform indicaţiilor Fixarea unei îmbinări verticale în jumătatea lemnului de aprox. 14/16 x 210 cm Fixarea exactă a grinzii de tavan cu cep şi căprior cu îmbinare în jumătatea lemnului culcat Fixarea îmbinării cu clei pentru lemn D4 şi două bolţuri M16 cu şaibe suport cu diametrul de 68 mm şi dibluri speciale în funcţie de indicaţiile de stabilitate Fixarea cepului cu cuie de lemn 1 bucată la € Lemnul existent este sprijint Se fixează îmbinarea în jumătatea lemnului culcat Potrivirea bucăţii pentru repara ţie 28 Exemple de măsuri de reparaţii . înclinate la sub 75° Fabricarea.

La repararea unui căprior.Reabilitarea şarpantelor la clădiri istorice Rosturile de îmbinare înclinate la bucata pentru reparaţii sunt ajustate Rezultat căpriorul reparat ROSTURI DE ÎMBINARE ÎNCLINATE La repararea unei grinzi de tavan cu îmbinare verticală în jumătatea lemnului. pentru a face posibilă îmbinarea bucăţii pentru reparaţie în lemnul existent. rosturile de îmbinare sunt dispuse în direcţii contrare în aşa fel. rosturile înclinate de îmbinare se petrec paralel. Exemple de măsuri de reparaţii 29 . că bucata pentru reparaţie şi grinda se sprijină una pe alta.

Reabilitarea şarpantelor la clădiri istorice EXEMPLUL 7 Repararea unui căprior la capătul dinspre coamă Rezemarea şi asigurarea porţiunii din căprior ce urmează a fi reparată Scurtarea căpriorului până la substanţa de lemn sănătoasă conform indicaţiilor Fixarea unei îmbinări verticale în jumătatea lemnului de aprox. livrarea şi montarea unei bucăţi pentru reparaţie din lemn de răşinoase la dimensiunile de aprox. 14/16 x 140 cm. 100cm lungime. cu rosturi de îmbinare paralele. înclinate la sub 75° Fabricarea. Fixarea exactă a căpriorului cu îmbinare în jumătatea lemnului culcat şi de coamă cu cep de forfecat Fixarea îmbinării cu clei pentru lemn D4 şi două bolţuri M16 cu şaibe suport cu diametrul de 68 mm şi dibluri speciale în funcţie de indicaţiile de stabilitate Fixarea cepului cu cuie de lemn 1 bucată la € Îmbunarea în jumătatea lemnului culcat se fixează de lemnul existent Rosturile de îmbinare sunt tăiate înclinat si paralel 30 Exemple de măsuri de reparaţii .

Bolţurile singure sunt destinate doar pentru a transmite forţe mici pe verticală către axul bolţului.Reabilitarea şarpantelor la clădiri istorice Potrivirea rosturilor de îmbinare înclinate la bucata pentru reparaţii Bucata pentru reparaţie potrivită poate fi înşurubată BOLŢURILE Bolţurile sunt şuruburi lungi din oţel cu tijă şi filet metric pentru prinderea între ele a pieselor din lemn. Exemple de măsuri de reparaţii 31 . bolţurile trebuie strânse din nou după o anumită perioadă. Datorită uscării lemnului şi astfel a contractării lui.

32 Exemple de măsuri de reparaţii . D Diblu inelar de împănare din metal (diblu de introdus fără efort sistem Appel) Diblu din lemn rotund din lemn de stejar (diblu de introdus fără efort sistem Kübler) Diblu cu gheară din metal (diblu introdus prin presare sistem Bulldog. Distanţele minime între dibluri şi faţă de margine sunt mari. Se deosebesc: Tipul A Tipul B Tipul C. astfel că îmbinările cu mai multe dibluri consecutive necesită o lungime mare. Fiecare diblu este asigurat printr-un bolţ.Reabilitarea şarpantelor la clădiri istorice DIBLURI SPECIALE Aceste dibluri se deosebesc prin forţele mari transmisibile. Diblurile duble servesc la îmbinarea lemnului cu lemn. sistem Geka) Dibluri Tipul A Diblu inelar de împănare din metal Dibluri Tipul B Diblu din lemn rotund din lemn de stejar Dibluri Tipul C Diblu cu gheară din metal Dibluri Tipul D Diblu cu gheară din metal ÎMBINĂRILE CU DIBLURI Toate îmbinările cu dibluri trebuie fixate cu bolţuri.

fixarea prin asamblarea după formă cu lemnul existent şi prinderea cu două bolţuri M12 Montarea şipcii existente cu cuie din sârmă zincată de 4. 6/12 x 80 cm. livrarea şi montarea lemnului de compresiune din lemn de răşinoase în dimensiunile de aprox. cu îmbinare cu crestătură Demontarea atentă a şipcii pentru refolosire Realizarea unei crestături pe partea inferioară a căpriorului şi a unei îmbinări în lemnul cu crestătură. sprijinită pe muchia posterioară pe partea superioară a grinzii de acoperiş pentru preluarea unui lemn de compresiune Fabricarea.2 x 120 mm 1 bucată la € Lemnul de compresiune se îmbină prin asamblare după formă Fixarea cu bolţuri M12.Reabilitarea şarpantelor la clădiri istorice EXEMPLUL 8 Lemn de compresiune suplimentar. în partea inferioară a căpriorilor. şaibe suport şi piuliţe Exemple de măsuri de reparaţii 33 .

Reabilitarea şarpantelor la clădiri istorice 5. Anexă: Liste de control 34 .

construcţie unghiulară a acoperişului • Lucarne. şipci Mod de construcţie • Şarpantă cu scaun • Şarpantă cu căpriori • Şarpantă cu grinzi transversale • Şarpantă cu macaz • Construcţii speciale Execuţia • Tipul de lemn utilizat • Calitatea lemnelor utilizate • Calitatea execuţiei tehnice Anexă: Liste de control 35 .1 Documentaţia privind metoda de construcţie Încadrarea clădirii din punct de vedere a perioadei de construcţie • Stilul arhitectonic al clădirii • Datări pe buiandrugul porţii sau alte locuri asemănătoare • Expertiză dendro-cronologică • Surse istorice Date ale unor expertize / inspecţii anterioare • Publicaţii • Expertize privind degradările • Documentaţii ale unor măsuri anterioare • Raport de consultanţă Forma acoperişului • Acoperiş cu un versant • Acoperiş simplu în două ape • Acoperiş cu unghi frânt. bovindouri. turnuri • Înclinarea acoperişului • Linia de îmbinare între două unghiuri diferite ale şarpantei.Reabilitarea şarpantelor la clădiri istorice ANEXĂ: LISTĂ DE CONTROL INSPECTAREa ŞARPANTEI ISTORICE 1 Întocmirea releveului 1.

2 Releveul Plan • Dimensiunile exterioare • Stabilirea profilului acoperişului • Poziţia grinzilor planşeului • Poziţia căpriorilor • Distanţele dintre căpriori • Secţiunile lemnelor • Expertiza privind degradările Profilele acoperişului • Dimensiuni de bază • Înălţimile coamein • Înălţimile grinzilor transversale.Reabilitarea şarpantelor la clădiri istorice 1. a centurilor de grinzi. a penelor • Secţiunile lemnelor • Înclinarea acoperişului • Creasta şi profilele doliilor • Şipcile Planşa cu căpriorii • Poziţia căpriorilor • Distanţele între căpriori • Numărul • Căpriori de coamă • Distribuţia penelor • Reazem 36 Anexă: Liste de control .

zone de circulare • Acţiunea curentă a umezelii în baza apei infiltrate din precipitaţii • Evacuarea deficientă a apei de pe şarpantă (jgheaburi. burlane de scurgere) • Degradări anterioare datorate apei din precipitaţii • Umiditate urcată din zidăria afectată • Acţiunea umezelii prin conducte neetanşe de apă şi de apă uzată • Degradări datorate umezelii prin formarea de condens • Substanţă distrusă prin putrezire • Atac actual al unor ciuperci şi degradare • Corpuri uscate ale unei contaminări anterioare cu ciuperci • Atac actual al unor insecte dăunătoare • Degradări ale unei contaminări anterioare cu insectelor dăunătoare • Acţiuni chimice datorate unor substanţe depozitate • Depunerea de excremente de pasăre pe podea şi pe structura portantă • Acţiunea fumului datorată coşurilor neetanşe • Degradări datorate efectelor războaielor • Degradări nereparate din urma unor incendii • Degradări datorate unor încercări de reparaţii necorespunzătoare • Degradări datorate încercărilor de corectare necorespunzătoare la structură Anexă: Liste de control 37 .Reabilitarea şarpantelor la clădiri istorice 1. tubulaturi. lanţuri.5 Degradări datorate unei întreţineri deficitare a construcţiei • Uzură mecanică datorată unor cabluri de sârmă.3 Deficienţe din construcţie • Dimensionare greşită a secţiunilor • Alegerea greşită a lemnului • Deschideri prea mari • Alegerea greşită a îmbinărilor • Dimensionare greşită a îmbinărilor • Dispunerea de dolii orizontale • Deranjarea structurii prin lucrări de reconstrucţie şi modificări 1.4 Degradări datorate suprasolicitărilor • Încărcare prin depozitare de moloz • Modificarea încărcărilor prin reconstrucţii • Modificarea încărcărilor prin deformarea clădirii • Suprasolicitare prin folosirea neconformă cu destinaţia • Suprasolicitarea anumitor puncte de intersectare datorate degradărilor în alte părţi • Solicitare prin zăpadă la suprafeţele plane de acoperiş şi la doliile orizontale 1.

dacă învelitoarea prezintă găuri în această zonă • Degradări în zonele de rezemare.6 Degradări ascunse presupuse • Degradări în zona coamei. datorită apei infiltrate acolo din precipitaţii • Şipci degradate datorită înclinării vizibil mai mici a acoperişului • Puncte de bază degradate la construcţiile acoperişurilor cu căpriori • Capetele grinzilor de planşeu ieşite în consolă • Degradări la cosoroabă • Degradări ale cornişei la evacuarea deficientă a apei de pe şarpantă 38 Anexă: Liste de control .Reabilitarea şarpantelor la clădiri istorice 1. care se învecinează calcanelor şi coşurilor. care nu sunt dezvelite. dacă zidăria este umedă • Degradări sub depunerile de moloz şi excremente • Degradări la căpriorii. care nu a putut fi inspectată în timpul expertizei.

Reabilitarea şarpantelor la clădiri istorice 2 STABILIREA MĂSURILOR NECESARE 2. de grinzi. pentru a putea afla secţiunea portantă rămasă • Schimbarea unor întregi şiruri de căpriori.3 Repararea elementelor degradate ale construcţiei • Degroşarea substanţei atacate. popi sau altele asemănătoare • Consolidarea îmbinărilor subdimensionate • Îndepărtarea modificărilor şi anexelor dăunătoare • Amplasarea de suprafeţe ajutătoare de acoperişuri pentru evitarea doliilor orizontale 2.1 Consolidarea eventuală a structurii deficiente • Schimbarea individuală a unor piese de lemn. ca loc de depozitare) • Repararea defectelor învecinate.2 Preluarea sarcinii • Îndepărtarea molozului • Sprijinirea separată a anexelor şi modificărilor • Îndepărtarea cauzelor deformării fundaţiei • Stoparea utilizării neconforme cu destinaţia (de ex. greşit dimensionate • Micşorarea deschiderilor prin suplimentarea cu grinzi. pene. a unor structuri portante • Înlocuirea individuală a unor piese de lemn pe întreaga lungime • Înlocuirea unor piese de lemn pe segmente din lungime cu utilizarea unor prelungiri adecvate dintr-un catalog de măsuri dinainte stabilite • Prelucrarea pieselor de lemn degradate la suprafaţă şi potrivirea unor dulapi corespunzători • Consolidarea unor secţiuni degradate prin alipiri laterale • Preluarea forţelor tăietoare prin lemne suplimentare cu îmbinare cu crestătură Anexă: Liste de control 39 . care au dus la deplasări ale încărcărilor 2. cleşti.

Reabilitarea şarpantelor la clădiri istorice 2. montarea unei protecţii adecvate împotriva păsărilor 2. a streaşinii înfundate • Decopertarea învelitorii în zona streaşinii până la înălţimea liniei de îmbinare între două unghiuri diferite ale şarpantei (lungimea şipcilor) • Decopertarea capetelor grinzilor. a coamei • Deschiderea zonelor doliilor înclinate din tablă precum şi a doliilor orizontale • Protejarea cu folie adecvată împotriva precipitaţiilor pe parcursul lucrărilor 40 Anexă: Liste de control .4 Înlăturarea cauzelor umezelii • Înnoirea învelitorii acoperişului respectând regulile de specialitate • Reabilitarea în mod profesional a învelitorii acoperişului • Schimbarea unor ţigle • Reabilitarea evacuării apei de pe şarpantă • Uscarea zidăriei • Înlocuirea ţevilor de instalaţii neetanşe • Scoaterea aerisirii ţevilor de evacuare până peste învelitoarea acoperişului • Dispunerea corectă a straturilor funcţionale la învelitoarea acoperişului demontată • Deschideri îndeajuns dimensionate în zona aerisită a podului • Realizarea funcţională a îmbinărilor învelitorii cu calcanele şi coşurile • Îndepărtarea excrementelor de pasăre. a cosoroabei • Decopertarea anumitor puncte nevralgice (reazem) • Îndepărtarea ţiglelor de-a lungul calcanelor • Decopertarea învelitorii în zona crestei.5 Planificarea decopertării şi reparării degradărilor presupuse • Eliberarea şi curăţarea completă a podului • Demontarea jgheaburilor.

.

2.ro Pagină de internet: www.gtztm. Septembrie 2007 Redacţie Proiectul de colaborare româno-german „Reabilitarea prudentă şi revitalizarea economică a cartierelor istorice din Timişoara“ a Societăţii Germane pentru Cooperare Tehnică (GTZ) Autor & fotografii maistrul dulgher Henning Nitze Contact Proiectul de colaborare româno-german „Reabilitarea prudentă şi revitalizarea economică a cartierelor istorice din Timişoara“ Centrul de reabilitare urbană Timişoara (CRUT) Str.Reabilitarea şarpantelor la clădiri istorice Impressum Editor Proiectul de colaborare româno-german „Reabilitarea prudentă şi revitalizarea economică a cartierelor istorice din Timişoara“ a Societăţii Germane pentru Cooperare Tehnică (GTZ) şi Camera de meserii Rheinhessen. Stefan cel Mare nr. 300116 Timişoara Tel / Fax: +40 256 435 436 Email: gtztm@gtztm.ro 42 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->