Anul 181 (XXV) — Nr.

168

PARTEA I

LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE

Joi, 28 martie 2013

SUMAR

Nr. DECRETE — Decret pentru constatarea vacanței unui post de membru al Guvernului ................................................ — Decret pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar ..................................................

Pagina

Nr. 171. — Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluționarilor din Decembrie 1989 de către doamna Denisa Corina Tănase................................................ ACTE ALE BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI 241. — Ordin privind dispunerea radierii din Registrul general al instituțiilor financiare nebancare a Societății Comerciale FORTE CONSULT LEASING IFN — S.A. ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE

Pagina

344. 345.

2 2

13

DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE Decizia nr. 66 din 21 februarie 2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității, precum și ale Legii nr. 293/2008 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității ................ Decizia nr. 67 din 21 februarie 2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității ................ HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI — Hotărâre privind modificarea anexei nr. II/28 la Hotărârea Guvernului nr. 536/2006 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiții cuprinse în „Proiectul nr. 3 — Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în bazinul Criș, în județul Vaslui și în municipiul Ploiești” din cadrul Memorandumului aprobat în ședința Guvernului din 12 ianuarie 2006 pentru aprobarea unor împrumuturi de până la 1.441.000.000 euro în perioada 2006— 2009, pentru finanțarea investițiilor prioritare de mediu și gospodărire a apelor .............................................. DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI — Decizie privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare, a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluționarilor din Decembrie 1989 de către domnul Gheorghe Tănăsoiu....................................................

14

3–6

6–9

Cuantumul total al sumelor provenite din finanțările private ale partidelor politice în anul 2012, conform Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale — Forumul Democrat al Germanilor din România — Organizația pe țară ........................................................................ Cuantumul total al sumelor provenite din finanțările private ale partidelor politice în anul 2012, conform Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale — Forumul Democrat al Germanilor din România — Forumul Democrat al Germanilor din Jimbolia ........................ Cuantumul total al sumelor provenite din finanțările private ale partidelor politice în anul 2012, conform Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale — Forumul Democrat German — Filiala Oțelu Roșu, județul Caraș-Severin ............................................................ Cuantumul total al sumelor provenite din finanțările private ale partidelor politice în anul 2012, conform Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale — Forumul Democrat al Germanilor din România — Forumul Democrat German Anina — Steierdorf ......................

14

113.

15

10–12

15

170.

13

15

9 alin. având în vedere propunerea prim-ministrului. 345. 5 și art. având în vedere propunerea prim-ministrului. (4) din Constituția României. PREȘEDINTELE ROMÂNIEI TRAIAN BĂSESCU București.2 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. 94 lit. republicată. PARTEA I. c). Nr. — Se ia act de demisia doamnei Mona-Maria Pivniceru. ca ministru interimar al justiției. și se constată încetarea funcției acesteia de membru al Guvernului. cu modificările și completările ulterioare. ale art. precum și al art. Președintele României d e c r e t e a z ă: Articol unic. . Nr. 100 alin. 85 alin. prim-ministru al Guvernului României. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor. — Se desemnează domnul Victor-Viorel Ponta. (2). (1) și al art. 344. al art.2013 DECRETE PREȘEDINTELE ROMÂNIEI DECRET pentru constatarea vacanței unui post de membru al Guvernului În temeiul art. 168/28. ca urmare a demisiei din funcția de ministru al justiției a doamnei Mona-Maria Pivniceru. PREȘEDINTELE ROMÂNIEI TRAIAN BĂSESCU București. (1). 106 și ale art. ministrul justiției. cu modificările și completările ulterioare. (1) din Legea nr. ale art. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor.III. Președintele României d e c r e t e a z ă: Articol unic. 8 alin. 100 alin. 106 din Constituția României. (2) din Legea nr. 28 martie 2013. 107 alin. republicată. precum și ale art. Nr. PREȘEDINTELE ROMÂNIEI DECRET pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca ministru interimar În temeiul prevederilor art. 28 martie 2013.

293/2008 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. Curtea. În motivarea excepției de neconstituționalitate autorii acesteia susțin. Excepția a fost ridicată de Petre Bulearcă într-o cauză având ca obiect o acțiune în constatare a calității de lucrător al Securității. Lipsește autorul excepției. sens în care invocă având în vedere actele și lucrările dosarelor. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității.916/2/2011. care a fost primul înregistrat.387D/2012 la Dosarul nr. punând semnul egalității între calitatea de lucrător al Securității și desfășurarea de activități prin care s-au suprimat ori îngrădit drepturi și libertăți fundamentale ale omului și creează premisele unei forme de răspundere morală și juridică pentru simpla participare la activitatea fostelor servicii de informații. Susține că. prin art. 5. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității.386D/2012.387D/2012. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca neîntemeiată. președintele Curții acordă cuvântul reprezentantului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității. a calității de lucrător sau colaborator al Securității. Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității nu are atribuții jurisdicționale. Excepția a fost ridicată de Savu Cerbureanu într-o cauză având ca obiect o acțiune în constatare a calității de lucrător al Securității. 23 alin. din oficiu. Nr. în prezent. pentru partea Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității. Reprezentantul Ministerului Public nu se opune conexării dosarelor. 293/2008 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. Prin Sentința civilă nr. dispune conexarea Dosarului nr.469/2/2012 al Curții de Apel București — Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal. încălcarea gravă a prezumției de nevinovăție. care solicită respingerea excepției de neconstituționalitate ca neîntemeiată. susțin că prevederile legale criticate sunt neconstituționale. Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității trebuie . Decizia nr. Inducând ideea prezumției de vinovăție colectivă pentru toți lucrătorii fostei Securități. 66 din 21 februarie 2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. PARTEA I. 1.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.III. se încalcă dispozițiile art. C U R T E A. În același timp. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității. Președintele dispune a se face apelul și în Dosarul nr. consilierul juridic Mihai Ionescu. față de care procedura de citare este legal îndeplinită. 168/28. cu delegație depusă la dosar.386D/2012. consilierul juridic Mihai Ionescu. 3. deoarece prevederile de lege criticate. Având în vedere obiectul identic al excepțiilor de neconstituționalitate. pentru partea Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității. pronunțată în Dosarul nr. 1.2013 3 DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE CURTEA CONSTITUȚIONALĂ D E C I Z I A Nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității. Curtea de Apel București — Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. iar drepturile persoanelor verificate sunt garantate în tot cursul procesului declanșat pentru constatarea. Cauza fiind în stare de judecată. deoarece acordă Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității atribuții jurisdicționale. 1. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității. 1. Curtea. 2 lit. cu delegație depusă la dosar.916/2/2011 al Curții de Apel București — Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal și care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 672 din 26 iunie 2012. Curtea de Apel București — Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.469/2/2012. pronunțată în Dosarul nr. 53 alin. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității Augustin Zegrean Aspazia Cojocaru Acsinte Gaspar Petre Lăzăroiu Mircea Ștefan Minea Iulia Antoanella Motoc Ion Predescu Puskás Valentin Zoltán Tudorel Toader Simina Gagu — președinte — judecător — judecător — judecător — judecător — judecător — judecător — judecător — judecător — magistrat-asistent jurisprudența în materie a Curții Constituționale. Cu participarea reprezentantului Ministerului Public. procuror Carmen-Cătălina Gliga. Lipsește autorul excepției. constată următoarele: Prin Încheierea din 12 septembrie 2012. La apelul nominal răspunde. spre exemplu. a). precum și ale Legii nr.013 din 17 septembrie 2012. în temeiul art. pune în discuție conexarea dosarelor. precum și ale Legii nr. excepție ridicată de Petre Bulearcă în Dosarul nr. în esență. având ca obiect excepția de neconstituționalitate a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. La apelul nominal răspunde. de către instanța judecătorească. 9. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale. Reprezentantul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității este de acord cu măsura conexării cauzelor. 24/2008. 293/2008 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. Or. sens în care invocă jurisprudența în materie a Curții Constituționale. (11) din Constituție. față de care procedura de citare este legal îndeplinită. excepție ridicată de Savu Cerbureanu în Dosarul nr. fără a stabili vreo formă de vinovăție. precum și ale Legii nr. (5) din Legea nr. 9. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității. lasă loc unei interpretări abuzive. 3.

art. precum și Legea nr. 187/1999 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea poliției politice comuniste. 126 alin. acesta urmărind un scop de deconspirare. fără atribuții jurisdicționale. 2. 8 lit. a Tribunalului București și. dincolo de limitele sale constituționale. potrivit cărora „Nu pot face obiectul excepției prevederile constatate ca fiind neconstituționale printr-o decizie anterioară a Curții Constituționale”. Curtea a reținut că actul normativ criticat urmărește deconspirarea prin consemnarea publică a acestor persoane. potrivit dispozițiilor art. prin art. precum și ale Legii nr. lege publicată în Monitorul Oficial al României. Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității se subrogă în dreptul cetățeanului de a avea acces liber la justiție pentru apărarea drepturilor. 21 alin. (5) privind interzicerea înființării instanțelor extraordinare. reține următoarele: Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă. fără să promoveze răspunderea juridică și politică a acestora și fără să creeze premisele unei forme de răspundere morală și juridică colectivă. Prin reglementarea voit contradictorie. precum și Avocatului Poporului. persoanei verificate i se îngrădește posibilitatea exercitării dreptului la apărare în fața unei instanțe de judecată apropiate de domiciliul său. Subliniază că instanța de contencios administrativ are doar un rol formal. art. (1) din Legea nr. raportate la dispozițiile Constituției. Partea I. Astfel. Nr. Cu alte cuvinte. Curtea constată că. contrară dispozițiilor art. 8 lit. 51 privind dreptul de petiționare. 800 din 28 noiembrie 2008. și dă un verdict privind calitatea de lucrător al Securității. nr.4 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. Examinând excepția de neconstituționalitate. publicată în Monitorul Oficial al României. este o procedură administrativă și nu una jurisdicțională. Reținând că acest caz de inadmisibilitate a excepției de neconstituționalitate a intervenit anterior sesizării Curții. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității. nr. Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității se substituie unei instanțe judecătorești. republicată în Monitorul Oficial al României. nr. 9. examinând actele de sesizare. 1 alin. În aceste condiții. prevederile legale criticate convertesc dreptul de acces liber la justiție într-o obligație. 10 alin. 24 privind dreptul la apărare. care emite note de constatare a calității de lucrător sau colaborator al Securității. în timp ce persoana vizată nu are posibilitatea de a se apăra în fața Colegiului Consiliului. Totodată. Totodată. comparativ cu cea din art. prin introducerea unei acțiuni în constatare. actele de sesizare au fost comunicate președinților celor două Camere ale Parlamentului. 2 lit. în fața instanței de contencios administrativ competente teritorial. d) din Constituție. pentru simpla participare la activitatea serviciilor de informații. declarată neconstituțională prin Decizia nr. Astfel. publicată în Monitorul Oficial al României. publicată în Monitorul Oficial al României. întrucât nu face altceva decât să certifice ulterior ceea ce a constatat această autoritate. 24/2008 sunt neconstituționale. a produs o modificare substanțială a regimului juridic aplicabil persoanelor în legătură cu care s-a constatat că sunt colaboratori sau lucrători ai Securității. în condițiile lipsei de vinovăție și a vreunei încălcări a drepturilor omului și a . 95 din 6 februarie 2008. (2) referitor la instanța competentă în soluționarea contestațiilor formulate împotriva adeverințelor prevăzute la art. prevederile legale criticate. (1) din ordonanța de urgență privind instanța judecătorească competentă să soluționeze acțiunea în constatare introdusă de Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității. a Curții de Apel București ca unică instanță judecătorească competentă în ceea ce privește acțiunile în constatarea calității de lucrător sau colaborator al Securității este neconstituțională. 9 din ordonanța de urgență pot fi contestate. că. 51 din 31 ianuarie 2008. pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. având drept unic rol asigurarea accesului cetățeanului la propriul dosar. (1) privind numirea și rolul Avocatului Poporului și art. concluziile procurorului. b) și art. Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. Curtea reține că. 8 lit. 16 privind egalitatea în drepturi. art. în vederea sesizării instanței judecătorești cu acțiunea în constatare. a activității lucrătorilor fostei Securități. 10 din Legea contenciosului administrativ nr.III. față de Legea nr. precum și ale art. în calitatea sa de „depozitar și administrator” al documentelor întocmite de fosta Securitate. rapoartele întocmite de judecătorul-raportor. De asemenea. aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. (5) și art. a constatat că sintagmele „indiferent sub ce formă” și „relatări verbale consemnate de lucrătorii Securității” cuprinse în art. Partea I. Pe de altă parte. desemnarea. excepția cu acest obiect urmează să fie respinsă ca inadmisibilă. art. Partea I. iar stabilirea unei competențe exclusive a Curții de Apel București — Secția contencios administrativ și fiscal este în acord cu dispozițiile art. De asemenea. Curtea reține că celelalte prevederi criticate au mai făcut obiectul controlului de constituționalitate exercitat din perspectiva unor critici de neconstituționalitate asemănătoare. Partea I. 24/2008. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. de vreme ce adeverințele prevăzute la art. 30 alin. C U R T E A. Curtea de Apel București — Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal consideră că prevederile de lege criticate nu încalcă dispozițiile din Constituție invocate. 16 din Constituție. 47/1992. exercitând o jurisdicție specifică în cadrul căreia administrează probe. PARTEA I. inițial. 559 din 8 august 2012. actul normativ criticat nu conține prevederi cu caracter sancționator. fără a avea o legitimare procesuală activă. susținerile părții prezente. 807 din 3 decembrie 2010. ulterior. 29 alin. Contrar art. Curtea a statuat. potrivit cărora competența de soluționare a cauzelor revine instanței de la domiciliul reclamantului. (11) privind prezumția de nevinovăție. 672 din 26 iunie 2012. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale. (3) din Legea nr. 554/2004. 293/2008. cuprinsă în art. să soluționeze excepția de neconstituționalitate. Autorii excepției de neconstituționalitate susțin că prevederile legale criticate contravin dispozițiilor din Constituție cuprinse în art. 168/28. de orice persoană interesată. sunt incidente dispozițiile art. nr. ale art. Guvernul și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. 23 alin. Potrivit dispozițiilor art. 47/1992. 1. prin Decizia nr.2013 Președinții celor două Camere ale Parlamentului. și nu de stabilire a vreunei răspunderi juridice. 3. 11 alin. 182 din 10 martie 2008. procedura de analizare a înscrisurilor aflate în arhiva Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității. nr. art. a libertăților și a intereselor sale legitime și se substituie instituției Avocatul Poporului. 52 privind dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică. se creează o inegalitate de tratament juridic. 293/2008 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. în cauza de față. 58 alin. b) și art. b) teza întâi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității. 24/2008 se realizează o extindere nepermisă a sferei titularilor dreptului de acces liber la justiție. ca apreciere generală. prin consemnare publică. (2). În opinia instanței. 126 alin. 146 lit. 47/1992. Guvernului. 24 din Constituție. (1) și (2) privind accesul liber la justiție. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 10 și 29 din Legea nr. să fie o autoritate administrativă autonomă. 2. art. Partea I.

justiția se realizează prin instanțele judecătorești. Curtea a constatat netemeinicia criticilor referitoare la nesocotirea dispozițiilor constituționale care statuează cu privire la rolul Avocatului Poporului de apărător al drepturilor și libertăților persoanelor fizice. 27 din 5 februarie 2013 a fost publicată în Monitorul Oficial al României. nr. 514 din 21 iulie 2011).. Distinct de acestea. Din cuprinsul acestor dispoziții legale se desprinde concluzia potrivit căreia Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității acționează inclusiv la cererea persoanelor îndreptățite. soțului supraviețuitor și rudelor până la gradul al patrulea inclusiv ale persoanei decedate ori moștenitorilor săi testamentari dreptul de a afla identitatea lucrătorilor Securității și a colaboratorilor acesteia care au contribuit cu informații la completarea dosarului și.III.560 din 6 decembrie 2011.2013 libertăților fundamentale (a se vedea. fiind aplicabilă tuturor persoanelor aflate în ipoteza normei (a se vedea Decizia nr. Curtea nu a reținut nici critica referitoare la pretinsa încălcare a principiului liberului acces la justiție ca urmare a subrogării Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității în dreptul cetățeanului care se consideră vătămat prin acțiunile abuzive ale unor lucrători din fosta Securitate de a avea acces liber la justiție pentru apărarea drepturilor. de natură să asigure în mod eficient realizarea rolului său constituțional (a se vedea. 436 din 30 iunie 2012). 1. în termen de 30 de zile de la publicarea lor” (a se vedea Decizia nr. revenind instanței de judecată obligația de a administra tot probatoriul pe baza căruia să pronunțe soluția (a se vedea. nr. prevederile art. conferind persoanei. se pronunță numai asupra constituționalității actelor cu privire la care a fost sesizată (a se vedea. Nr. 436 din 15 aprilie 2010. precum și. de exemplu. a căror competență este stabilită numai prin lege (a se vedea. 1 alin. . Curtea a constatat că este lipsită de orice fundament critica privind nerespectarea principiului egalității în drepturi. nr. 1. 16 din Legea nr. în acest sens. 1. de asemenea. și Decizia nr. 24/2008 nu instituie niciun privilegiu sau nicio discriminare pe criterii arbitrare. Decizia 5 nr. 749 din 4 noiembrie 2009). Curtea a constatat că Ordonanța de urgență a Guvernului nr. societatea românească îl manifestă față de consemnarea publică a celor care au fost lucrători sau colaboratori ai Securității. ale cărei acte privind accesul la dosar și deconspirarea Securității sunt supuse controlului instanțelor de judecată.377 din 26 octombrie 2010. 10 alin. De asemenea. publicată în Monitorul Oficial al României. Decizia nr. fiind de competența instanței judecătorești. publicată în Monitorul Oficial al României. De altfel. prevederile de lege criticate nu sunt de natură să confere Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității rolul de instanță extraordinară (a se vedea. în sensul celor de mai sus. potrivit art. consecința acestora rezumându-se la simpla aducere la cunoștința publică a soluțiilor pronunțate de instanțele judecătorești în acțiunile în constatarea calității de lucrător sau colaborator al Securității (a se vedea. 839 din 28 noiembrie 2011). care. Decizia nr. De asemenea. PARTEA I. Curtea Constituțională a statuat că acțiunile promovate de Consiliu nu tind la obținerea unei condamnări judiciare. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. pârâtul nu trebuie să își demonstreze propria nevinovăție. astfel că nu se pune problema nesocotirii dreptului acestora de liber acces la justiție (a se vedea. în jurisprudența sa. Partea I. potrivit art. (1) și (2) din Constituție. de a solicita verificarea calității de lucrător al Securității pentru ofițerii sau subofițerii care au contribuit la instrumentarea dosarului. 8 lit. publicată în Monitorul Oficial al României. Decizia nr. 47/1992. Partea I. 381 din 9 iunie 2010. publicată în Monitorul Oficial al României.. a libertăților și a intereselor sale legitime. de vreme ce art. Asemenea aspecte reprezintă. 24/2008 a realizat o reconfigurare a Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității. 1. Cu privire la critica referitoare la competența exclusivă a Secției de contencios administrativ și fiscal a Curții de Apel București de soluționare a cauzelor având ca obiect constatarea calității de lucrător al Securității sau de colaborator al acesteia. Partea I. 8 lit. nr. Totodată. 71 din 27 ianuarie 2011). 1. 293/2008. De altfel. lipsită de atribuții jurisdicționale. Astfel cum a statuat Curtea în jurisprudența sa.] pot fi contestate la Secția de contencios administrativ și fiscal a Curții de Apel București de către orice persoană interesată. nr. Decizia nr. În continuare. în acest sens. 168/28. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2008 sunt edificatoare în acest sens. 668 din 20 septembrie 2011). Partea I.194 din 24 septembrie 2009. nr. stabilește. În același timp. Partea I. Decizia nr. nr. Curtea Constituțională a reținut că.415 din 20 octombrie 2011. publicată în Monitorul Oficial al României. 9 din ordonanța de urgență. 27 din 5 februarie 2013*) nepublicată până la data pronunțării prezentei decizii). Partea I. nr. Curtea a reținut că aprecierea întrunirii cumulative a condițiilor prevăzute de lege pentru constatarea calității de lucrător sau colaborator al Securității revine instanței judecătorești — Secția de contencios administrativ și fiscal a Curții de Apel București. probleme ce țin exclusiv de interpretarea și aplicarea legii. 80 din 1 februarie 2012). 58 din 24 ianuarie 2011). spre exemplu. 2 alin. spre exemplu. Având în vedere că nu au intervenit elemente noi. 24/2008. Curtea constată că celelalte dispoziții constituționale invocate nu au relevanță pentru soluționarea excepției de neconstituționalitate. (7) și (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 608 din 12 mai 2011. 455 din 8 mai 2012. nr. așadar. 150 din 21 martie 2013. publicată în Monitorul Oficial al României. de natură să determine schimbarea jurisprudenței Curții Constituționale. în acest sens. b) și art. publicată în Monitorul Oficial al României. 760 din 7 iunie 2011. nr. în actualul context istoric. publicată în Monitorul Oficial al României. în condițiile în care acțiunea în constatarea calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia este introdusă la o instanță de judecată a cărei hotărâre poate fi atacată cu recurs. ca autoritate administrativă autonomă. Această instituție dispune de mecanisme specifice. b) și art. (3) din Legea nr. subiect al unui dosar din care rezultă că a fost urmărită de Securitate. iar nu a Curții Constituționale.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. după caz.380 din 26 octombrie 2010. în cadrul acțiunii în constatare promovate de Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității. astfel cum a fost modificat prin articolul unic pct. publicată în Monitorul Oficial al României. Posibilitatea pe care o are Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității de a promova acțiuni în constatarea calității de lucrător al Securității sau de colaborator al acesteia nu reprezintă o substituire în atribuțiile instituției Avocatului Poporului. Totodată. cele statuate prin deciziile menționate își păstrează valabilitatea și în cauza de față. determinate în mod cuprinzător și detaliat în legea sa de organizare și funcționare. Partea I. *) Decizia nr. Partea I. publicată în Monitorul Oficial al României. Așadar. susținută din perspectiva stabilirii instanțelor de contencios administrativ competente teritorial să judece contestațiile formulate împotriva adeverințelor prevăzute la art. 760 din 7 iunie 2011. nr. legitimarea procesuală a Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității de a introduce cererea în constatarea calității de lucrător sau colaborator al Securității izvorăște din înseși prevederile legale care reglementează activitatea de deconspirare a Securității și se justifică prin interesul general pe care. fără echivoc. Partea I. spre exemplu. 9 [. Partea I. Decizia nr. 126 alin. Partea I. că „Adeverințele prevăzute la art. În final. Decizia nr. 668 din 20 septembrie 2011).

1. CURTEA CONSTITUȚIONALĂ În numele legii D E C I D E: 1. 1. Lipsesc autorii excepțiilor. 146 lit.953/2/2011 și de Mihai Crăciun în Dosarul . precum și ale Legii nr. 1. 47/1992. Reprezentantul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității este de acord cu măsura conexării cauzelor.389D/2012. 9. în privința sintagmelor „indiferent sub ce formă” și „relatări verbale consemnate de lucrătorii Securității”. dispune conexarea dosarelor nr. PARTEA I. excepție ridicată de Petre Bulearcă în Dosarul nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității. din oficiu. 168/28. excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. excepția de neconstituționalitate a celorlalte prevederi ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. consilierul juridic Mihai Ionescu.2013 Pentru considerentele expuse mai sus. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității.390D/2012 și nr. 1. președintele Curții acordă cuvântul reprezentantului Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității. cu delegații depuse la dosare. sens în care invocă jurisprudența în materie a Curții Constituționale. (1) lit. 11 alin. ridicată de Valentin Ianto în Dosarul nr. care a fost primul înregistrat. în temeiul art. 67 din 21 februarie 2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. Având în vedere obiectul identic al excepțiilor de neconstituționalitate. Lipsește autorul excepției. Simina Gagu CURTEA CONSTITUȚIONALĂ D E C I Z I A Nr. 6.729/2/2011. d) și al art. având ca obiect aceeași excepție de neconstituționalitate. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale. consilierul juridic Mihai Ionescu. precum și al art. care solicită respingerea excepției de neconstituționalitate ca neîntemeiată. Nr. A. al art. Pronunțată în ședința publică din data de 21 februarie 2013. sens în care invocă jurisprudența în materie a Curții Constituționale. Președintele dispune a se face apelul și în dosarele nr. procuror Carmen-Cătălina Gliga. excepție ridicată de Marin Tănase în Dosarul nr. b) teza întâi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.389D/2012. Curtea. Curtea.411D/2012. spre exemplu Decizia nr. Reprezentantul Ministerului Public nu se opune conexării dosarelor. excepție ridicată de aceiași autori în aceleași dosare ale aceleiași instanțe judecătorești. (5) din Legea nr. 147 alin. 1—3.469/2/2012. cu delegație depusă la dosar.d) și al art. dosare ale Curții de Apel București — Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal. Pe rol se află soluționarea excepției de neconstituționalitate a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. față de care procedura de citare este legal îndeplinită. 3. pentru partea Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepției de neconstituționalitate ca neîntemeiată. pune în discuție conexarea dosarelor. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității. Definitivă și general obligatorie. Cu participarea reprezentantului Ministerului Public. 29 din Legea nr. 1. în temeiul art. 1. Cauza fiind în stare de judecată. ca inadmisibilă.6 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.411D/2012 la Dosarul nr. Respinge. Respinge. La apelul nominal răspunde. 4. La apelul nominal răspunde. dosare ale Curții de Apel București — Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal. 2. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității Augustin Zegrean Aspazia Cojocaru Acsinte Gaspar Petre Lăzăroiu Mircea Ștefan Minea Iulia Antoanella Motoc Ion Predescu Puskás Valentin Zoltán Tudorel Toader Simina Gagu — președinte — judecător — judecător — judecător — judecător — judecător — judecător — judecător — judecător — magistrat-asistent nr.III.390D/2012 și nr.916/2/2011 și Savu Cerbureanu în Dosarul nr. 2 lit. 3. față de care procedura de citare este legal îndeplinită. (4) din Constituție.343/2/2011 al Curții de Apel București — Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal și care formează obiectul Dosarului Curții Constituționale nr. 293/2008 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. AUGUSTIN ZEGREAN Magistrat-asistent. 53 alin. 672 din 26 iunie 2012. PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE. pentru partea Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității. ca neîntemeiată.

prevederile legale criticate acordă Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității atribuții jurisdicționale și stabilesc posibilitatea acestei autorități de a se substitui instanțelor judecătorești. 2. 9 din ordonanța de urgență pot fi contestate de orice persoană interesată în fața instanței de contencios administrativ competente teritorial. În dosarele nr. deoarece procedura instituită prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. prin introducerea unei acțiuni în constatare. Curtea de Apel București — Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4. 24/2008 răspunde. precum și Avocatului Poporului.389D/2012 și nr. nesupuse jurisdicției de contencios administrativ. (1) din Legea nr.953/2/2011. 47/1992. cerințelor constituționale. pertinente și concludente pentru a conduce la respingerea acțiunii în constatare. potrivit dispozițiilor art. Președinții celor două Camere ale Parlamentului și Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. De asemenea. (4) din Legea nr. Curtea de Apel București — Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal a sesizat Curtea Constituțională cu excepția de neconstituționalitate a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. deoarece instituie forme de vinovăție retroactivă pentru „activități prin care s-au suprimat ori îngrădit drepturi și libertăți fundamentale ale omului”. 1. pentru ca instanța. În susținerea argumentelor de neconstituționalitate este invocată Decizia Curții Constituționale nr. depunerii unui jurământ militar și structurate pe o ierarhie și acte de comandă. să constate calitatea de lucrător sau colaborator al Securității. să soluționeze excepția de neconstituționalitate. procedura întocmirii notelor de constatare și a adeverințelor fiind o procedură administrativă. confirmă respectarea accesului liber la justiție. că prevederile de lege criticate instituie în sarcina instanței de contencios administrativ judecarea unor „acțiuni străine de competența sa materială”. în urma administrării probatoriului. prevederile legale criticate. recunoscută Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității. în ansamblul său. pe baza cărora decide asupra vinovăției persoanei verificate. 24/2008 . înțelese prin prisma legislației în vigoare. precum și Legea nr. evaluează și administrează. Guvernul.410 și nr. deoarece persoanei verificate i se îngrădește posibilitatea exercitării dreptului la apărare în fața unei instanțe de judecată apropiate de domiciliul său. Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității se subrogă în dreptul persoanei vătămate de a avea acces liber la justiție și se substituie instituției Avocatul Poporului. d) din Constituție.729/2/2011. în absența unui mandat și fără a avea o legitimare procesuală activă. (2). Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. în Dosarul nr. în sensul dat acestei sintagme prin actul normativ criticat. în cadrul căreia selectează. încălcându-se astfel principiul contradictorialității dezbaterilor. documente desprinse din contextul general al faptelor și actelor normative sub incidența cărora s-au petrecut. raportate la dispozițiile Constituției. Se creează. sens în care face referire la art. Totodată. Printr-un abuz de reglementare. 47/1992. arată că impunerea ca anumite cauze să fie judecate la o instanță unică în țară nu este o noutate legislativă. În fine. 100/1992. este îngrădit dreptul persoanei verificate la apărare în fața Colegiului Consiliului. 47/1992. pronunțate în dosarele nr. Consiliul nu funcționează doar ca o autoritate administrativă autonomă al cărei unic scop să fie de a permite cetățeanului accesul la propriul dosar. a calității de lucrător al Securității.343/2/2011 și nr. Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității nu este o instanță judecătorească și nu exercită o activitate administrativ-jurisdicțională. ci exercită o jurisdicție specială. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității. concluziile procurorului. De asemenea. 30 alin. autorii consideră că stabilirea prin justiție. Autorii susțin. Totodată. Potrivit dispozițiilor art. revenind instanței de judecată rolul de a aprecia cu privire la existența sau inexistența calității de lucrător al Securității sau de colaborator al acesteia. 116 alin. adoptată la Haga la 25 octombrie 1980.390D/2012. Curtea de Apel București — Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal consideră că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată. b) și art. desemnarea. 3. susținerile părții prezente. inițial. 10 și 29 din Legea nr. spre confirmare sau infirmare. a Curții de Apel București ca unică instanță judecătorească competentă în ceea ce privește acțiunile în constatarea calității de lucrător sau colaborator al Securității este neconstituțională. deoarece adeverințele prevăzute la art. Totodată. rapoartele întocmite de judecătorul-raportor. 2 din Legea nr. punctul de vedere al Guvernului. 1. 1. în calitatea sa de „depozitar și administrator” al documentelor întocmite de fosta Securitate. reprezintă deopotrivă un abuz de drept și o discriminare. de asemenea. 6. precum și ale art. actele de sesizare au fost comunicate președinților celor două Camere ale Parlamentului. 168/28.2013 C U R T E A. 1 alin. Excepția a fost ridicată de Mihai Crăciun într-o cauză având ca obiect o acțiune în constatare. reține următoarele: Curtea Constituțională a fost legal sesizată și este competentă. C U R T E A. precum și celor din jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului în materie. În motivarea excepției de neconstituționalitate autorii acesteia susțin. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală și la art.411D/2012. Totodată. în esență. premisele unei forme de răspundere morală și juridică pentru simpla participare la activitatea fostei structuri informative a României. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității. dar petrecute sub incidența unei legislații anterioare. constituind probe. ale art. examinând actele de sesizare. Excepția a fost ridicată de Marin Tănase și Valentin Ianto în cauze având ca obiect acțiuni în constatare. se creează o inegalitate de tratament juridic.412 din 28 februarie 2012. la care România a aderat prin Legea nr. 369/2004 privind aplicarea Convenției asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii. Prin Încheierea din 17 ianuarie 2012. cu reglementări diferite. Nr. Instanța judecătorească reține că normele legale criticate nu opresc persoana chemată în judecată să își exercite dreptul la apărare și să propună probele pe care le consideră utile. Calitatea de lucrător al Securității trebuie stabilită. Aceste probe sunt prezentate ulterior instanței judecătorești. a Tribunalului București și. ulterior. pronunțată în Dosarul nr. 1. de asemenea. 7 având în vedere actele și lucrările dosarelor. constată următoarele: Prin sentințele civile nr. Guvernului. printr-o procedură specială. pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate. 8 lit. 3. 51 din 31 ianuarie 2008. în mod speculativ.III. PARTEA I. Astfel. Guvernul nu a comunicat punctul său de vedere.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. și-a exprimat punctul său de vedere în sensul că excepția de neconstituționalitate invocată este neîntemeiată. posibilitatea legală de a se adresa justiției. că prevederile de lege criticate încalcă principiul neretroactivității legii. 1. 146 lit. identificată și analizată din punctul de vedere al actelor materiale și al activității de tip militar supuse regimului ordinelor și regulamentelor militare.

a libertăților și a intereselor sale legitime. 24/2008 a produs o modificare substanțială a regimului juridic aplicabil persoanelor în legătură cu care s-a constatat că sunt colaboratori sau lucrători ai Securității.III. art. art. 58 alin. 559 din 8 august 2012. 51 privind dreptul de petiționare. Din cuprinsul acestor dispoziții legale se desprinde concluzia potrivit căreia Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității acționează inclusiv la cererea persoanelor îndreptățite. 14 — Interzicerea discriminării și art. 8 — Dreptul la respectarea vieții private și de familie. 749 din 4 noiembrie 2009). art. Partea I. spre exemplu. art. În aceste condiții. față de Legea nr. aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. (7) și (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. nr. 24 privind dreptul la apărare. art. 436 din 15 aprilie 2010. 2 lit. nr. 1. 24/2008 au mai făcut obiectul controlului de constituționalitate exercitat din perspectiva unor critici de neconstituționalitate asemănătoare. PARTEA I. publicată în Monitorul Oficial al României. 95 din 6 februarie 2008. 24/2008 sunt neconstituționale. pentru simpla participare la activitatea serviciilor de informații. 2. de asemenea. 15 privind universalitatea. Curtea a reținut. consecința acestora rezumându-se la simpla aducere la cunoștința publică a soluțiilor pronunțate de instanțele privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității. în cauza de față. spre exemplu. 608 din 12 mai 2011. publicată în Monitorul Oficial al României. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale. de a solicita verificarea calității de lucrător al Securității pentru ofițerii sau subofițerii care au contribuit la instrumentarea dosarului. 1 alin. 9 — Libertatea de gândire. 1 alin. nr. nr. art. republicată în Monitorul Oficial al României. 24/2008 a realizat o reconfigurare a Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității.2013 Curtea a mai reținut că prevederile art. Decizia nr. 6 — Dreptul la un proces echitabil. Decizia nr. art. De asemenea. publicată în Monitorul Oficial al României. b) teza întâi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. nr. art. 168/28. art. 187/1999 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea poliției politice comuniste. Astfel. din momentul intrării în vigoare a reglementării legale (a se vedea. 800 din 28 noiembrie 2008. 21 privind accesul liber la justiție. 668 din 20 septembrie 2011). art. Totodată. Partea I. că. Decizia nr. prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. publicată în Monitorul Oficial al României. art. art. nr. Examinând excepția de neconstituționalitate. (1) privind dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică. Partea I. în acest sens. 24/2008 nu sunt de natură să confere Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității rolul de instanță extraordinară (a se vedea. spre exemplu. Partea I. fără să promoveze răspunderea juridică și politică a acestora și fără să creeze premisele unei forme de răspundere morală și juridică colectivă. Așadar. Nr. (3) din Legea nr. 1. de conștiință și de religie. 53 privind restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți. 17 — Interzicerea abuzului de drept din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. prevederile art. publicată în Monitorul Oficial al României. ale cărei acte privind accesul la dosar și deconspirarea Securității sunt supuse controlului instanțelor de judecată. sunt incidente dispozițiile art. în cadrul acțiunii în constatare promovate de Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității. de vreme ce efectele atribuirii calității de lucrător/colaborator al Securității se produc numai pentru viitor. 23 privind libertatea individuală. 182 din 10 martie 2008. 54 privind fidelitatea față de țară. În același timp. Partea I. art. legitimarea procesuală a Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității de a introduce cererea în constatarea calității de lucrător sau colaborator al Securității izvorăște din înseși prevederile legale care reglementează activitatea de deconspirare a Securității și se justifică prin interesul general pe care. Curtea a statuat că actul normativ criticat urmărește deconspirarea prin consemnarea publică a acestor persoane. De altfel. declarată neconstituțională prin Decizia nr. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. Curtea nu a reținut nici critica referitoare la pretinsa încălcare a principiului liberului acces la justiție ca urmare a subrogării Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității în dreptul cetățeanului care se consideră vătămat prin acțiunile abuzive ale unor lucrători din fosta Securitate de a avea acces liber la justiție pentru apărarea drepturilor. 30 privind libertatea de exprimare. 124 alin. Partea I. Partea I. 29 alin. în condițiile lipsei de vinovăție și a vreunei încălcări a drepturilor omului și a libertăților fundamentale (a se vedea. 52 alin.194 din 24 septembrie 2009. a constatat că sintagmele „indiferent sub ce formă” și „relatări verbale consemnate de lucrătorii Securității” cuprinse în art. În continuare. De asemenea. nr. potrivit cărora „Nu pot face obiectul excepției prevederile constatate ca fiind neconstituționale printr-o decizie anterioară a Curții Constituționale”. sunt invocate dispozițiile art. ca apreciere generală. art. conferind persoanei. Partea I. art. spre exemplu. 807 din 3 decembrie 2010. (3) privind statul de drept. 57 privind exercitarea drepturilor și a libertăților. Reținând că acest caz de inadmisibilitate a excepției de neconstituționalitate a intervenit după sesizarea Curții. 55 privind apărarea țării. Curtea reține că. după caz. precum și. ca autoritate administrativă autonomă. 126 privind instanțele judecătorești. Decizia nr. art. publicată în Monitorul Oficial al României. Astfel cum a statuat Curtea în jurisprudența sa. în actualul context istoric. excepția cu acest obiect urmează să fie respinsă ca devenită inadmisibilă. Partea I. 24/2008 sunt edificatoare în acest sens. societatea românească îl manifestă față de consemnarea publică a celor care au fost lucrători sau colaboratori ai Securității. Autorii excepției de neconstituționalitate susțin că prevederile legale criticate contravin dispozițiilor din Constituție cuprinse în art. revenind instanței de judecată obligația de a administra tot probatoriul pe baza căruia să pronunțe soluția (a se vedea.8 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. Decizia nr. nr. publicată în Monitorul Oficial al României. 381 din 9 iunie 2010. Partea I. art.512 din 17 noiembrie 2009. 514 din 21 iulie 2011). Curtea constată că. 2 din aceeași ordonanță de urgență nu încalcă principiul constituțional al neretroactivității legii. nr. art. și Decizia nr. 21 din 12 ianuarie 2010). 760 din 7 iunie 2011. publicată în Monitorul Oficial al României. 1. Partea I. prin Decizia nr. democratic și social. în jurisprudența sa. nr. publicată în Monitorul Oficial al României. Curtea reține că celelalte prevederi criticate ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. De asemenea. 7 — Nicio pedeapsă fără lege. subiect al unui dosar din care rezultă că a fost urmărită de Securitate. nr. Curtea a constatat că Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 293/2008. . imparțialitatea și egalitatea justiției și art. art. 51 din 31 ianuarie 2008. pârâtul nu trebuie să își demonstreze propria nevinovăție. soțului supraviețuitor și rudelor până la gradul al patrulea inclusiv ale persoanei decedate ori moștenitorilor săi testamentari dreptul de a afla identitatea lucrătorilor Securității și a colaboratorilor acesteia care au contribuit cu informații la completarea dosarului și. publicată în Monitorul Oficial al României. lipsită de atribuții jurisdicționale. astfel că nu se pune problema nesocotirii dreptului acestora de liber acces la justiție (a se vedea. art. 22 privind dreptul la viață și la integritate fizică și psihică. 455 din 8 mai 2012. 10 — Libertatea de exprimare. 16 privind egalitatea în drepturi. în condițiile în care acțiunea în constatarea calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia este introdusă la o instanță de judecată a cărei hotărâre poate fi atacată cu recurs. (1) privind numirea și rolul Avocatului Poporului. Curtea Constituțională a statuat că acțiunile promovate de Consiliu nu tind la obținerea unei condamnări judiciare. 672 din 26 iunie 2012. 436 din 30 iunie 2012). (2) privind unicitatea.

publicată în Monitorul Oficial al României.415 din 20 octombrie 2011. 1. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității. Curtea a constatat că prevederile legale criticate nu reglementează controlul judecătoresc al unor acte de comandament cu caracter militar.953/2/2011 și Mihai Crăciun în Dosarul nr. publicată în Monitorul Oficial al României. 168/28. Posibilitatea pe care o are Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității de a promova acțiuni în constatarea calității de lucrător al Securității sau de colaborator al acesteia nu reprezintă o substituire în atribuțiile instituției Avocatul Poporului. 146 lit. 16 din Legea nr. nr. excepție ridicată de Marin Tănase în Dosarul nr. 2 alin. Respinge. nepublicată până la data pronunțării prezentei decizii). PARTEA I. 8 lit. Decizia nr. 150 din 21 martie 2013. Partea I. Partea I. 1. 8 lit. excepția de neconstituționalitate a celorlalte prevederi ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. Respinge. Pronunțată în ședința publică din data de 21 februarie 2013.729/2/2011. potrivit art. Ordonanța de urgență a Guvernului nr.380 din 26 octombrie 2010. de vreme ce art.560 din 6 decembrie 9 2011. b) teza întâi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58 din 24 ianuarie 2011). AUGUSTIN ZEGREAN Magistrat-asistent. cele statuate prin deciziile menționate își păstrează valabilitatea și în cauza de față. Decizia nr. 147 alin. 126 alin. 4. în privința sintagmelor „indiferent sub ce formă” și „relatări verbale consemnate de lucrătorii Securității”. 29 din Legea nr. în termen de 30 de zile de la publicarea lor” (a se vedea Decizia nr. 9 din ordonanța de urgență. Decizia nr. și anume „accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității” (a se vedea. Asemenea aspecte reprezintă așadar probleme ce țin exclusiv de interpretarea și aplicarea legii. 9 [. 80 din 1 februarie 2012). astfel cum a fost modificat prin articolul unic pct. PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE. 1. nr. Partea I. CURTEA CONSTITUȚIONALĂ În numele legii D E C I D E: 1. 760 din 7 iunie 2011. Distinct de acestea. nr. (1) lit. excepție ridicată de aceiași autori în aceleași dosare ale aceleiași instanțe judecătorești. De altfel.d) și al art. d) și al art. (3) din Legea nr. (4) din Constituție. fiind de competența instanței judecătorești. 271 din 24 aprilie 2012). ca devenită inadmisibilă. de natură să asigure în mod eficient realizarea rolului său constituțional (a se vedea. potrivit art. Partea I.. 2.343/2/2011. obiectul de reglementare al acesteia fiind în mod univoc menționat. susținută din perspectiva stabilirii instanțelor de contencios administrativ competente teritorial să judece contestațiile formulate împotriva adeverințelor prevăzute la art. 47/1992. se pronunță numai asupra constituționalității actelor cu privire la care a fost sesizată (a se vedea. Valentin Ianto în Dosarul nr. justiția se realizează prin instanțele judecătorești. nr. publicată în Monitorul Oficial al României. Partea I. care. Partea I. 1. al art. În legătură cu critica de neconstituționalitate susținută din perspectiva stabilirii competenței instanțelor de contencios administrativ de a se pronunța asupra unor acte de comandament cu caracter militar. nu a Curții Constituționale. fără echivoc. în temeiul art. Controlul legalității sau temeiniciei unor astfel de acte excedează cadrului normativ al ordonanței de urgență criticate. a căror competență este stabilită numai prin lege (a se vedea. 2 lit. Definitivă și general obligatorie. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 47/1992. Curtea a reținut că aprecierea întrunirii cumulative a condițiilor prevăzute de lege pentru constatarea calității de lucrător sau colaborator al Securității revine instanței judecătorești — Secția de contencios administrativ și fiscal a Curții de Apel București.377 din 26 octombrie 2010. 1—3. stabilește. 293/2008. Decizia nr. 24/2008. Curtea constată că celelalte dispoziții constituționale și convenționale invocate nu au relevanță pentru soluționarea excepției de neconstituționalitate. Decizia nr. Totodată. (1) și (2) din Constituție.] pot fi contestate la Secția de contencios administrativ și fiscal a Curții de Apel București de către orice persoană interesată. că „Adeverințele prevăzute la art. spre exemplu. Având în vedere că nu au intervenit elemente noi. 10 alin. precum și al art. fiind aplicabilă tuturor persoanelor aflate în ipoteza normei (a se vedea Decizia nr. publicată în Monitorul Oficial al României. Nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității. publicată în Monitorul Oficial al României. excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 6. Simina Gagu *) Decizia nr. b) și art. nr. 27 din 5 februarie 2013 a fost publicată în Monitorul Oficial al României. . b) și art. A. în acest sens. De asemenea. ca neîntemeiată. 71 din 27 ianuarie 2011). Curtea a constatat că este lipsită de orice fundament critica privind nerespectarea principiului egalității în drepturi. 839 din 28 noiembrie 2011). 3. 11 alin. Această instituție dispune de mecanisme specifice. nr. determinate în mod cuprinzător și detaliat în legea sa de organizare și funcționare. Curtea a constatat netemeinicia criticilor referitoare la nesocotirea dispozițiilor constituționale care statuează cu privire la rolul Avocatului Poporului de apărător al drepturilor și libertăților persoanelor fizice.. nr. dosare ale Curții de Apel București — Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. Curtea Constituțională a reținut că.2013 judecătorești în acțiunile în constatarea calității de lucrător sau colaborator al Securității (a se vedea. În final. în acest sens. 24/2008 nu instituie niciun privilegiu sau nicio discriminare pe criterii arbitrare. în sensul celor de mai sus. de exemplu. de natură să determine schimbarea jurisprudenței Curții Constituționale. 27 din 5 februarie 2013*). 219 din 13 martie 2012. publicată în Monitorul Oficial al României. 668 din 20 septembrie 2011). Pentru considerentele expuse mai sus. Cu privire la critica referitoare la competența exclusivă a Secției de contencios administrativ și fiscal a Curții de Apel București de soluționare a cauzelor având ca obiect constatarea calității de lucrător al Securității sau de colaborator al acesteia.III. Partea I.

Nr.000. secretar de stat Ministrul fondurilor europene. a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui. AQUAVAS — S. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: p. a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui. pentru finanțarea investițiilor prioritare de mediu și gospodărire a apelor.581*) 177.2005.12.000 euro în perioada 2006—2009. și al art. cu modificările și completările ulterioare. Partea I.A.2013 HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI GUVERNUL ROMÂNIEI HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 536/2006) C A R A C T E R I S T I C I L E P R I N C I PA L E Ș I I N D I C AT O R I I T E H N I C O . Nr.E C O N O M I C I ai obiectivului de investiții „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă.10 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. 3 — Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în bazinul Criș. Articol unic. — Anexa nr.C. pentru finanțarea investițiilor prioritare de mediu și gospodărire a apelor În temeiul art.519 . 536/2006 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiții cuprinse în „Proiectul nr. Huși și al orașului Negrești Indicatori tehnico-economici — Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA) mii lei (în prețuri valabile la 31. județul Vaslui” Titular: Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice — etapa I S. 536/2006 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiții cuprinse în „Proiectul nr.6771 lei). 42 alin. II/28 la Hotărârea Guvernului nr. ANEXĂ (Anexa nr. republicată. II/28 „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă. Shhaideh Sevil. Daniel Chițoiu Ministrul delegat pentru buget. Huși și orașul Negrești. Eugen Orlando Teodorovici Viceprim-ministru. județul Vaslui” la Hotărârea Guvernului nr. ministrul dezvoltării regionale și administrației publice. 113. Vaslui — etapa II Amplasament: în intravilanul municipiilor Vaslui. în județul Vaslui și în municipiul Ploiești” din cadrul Memorandumului aprobat în ședința Guvernului din 12 ianuarie 2006 pentru aprobarea unor împrumuturi de până la 1.III.441. 463 din 29 mai 2006. II/28 la Hotărârea Guvernului nr. (1) și (2) din Legea nr. 108 din Constituția României. secretar de stat p. 168/28. se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Bârlad.441. ministrul finanțelor publice. Liviu Voinea București. Vaslui — etapa II Beneficiar: Consiliul Județean Vaslui și consiliile locale ale municipiilor Vaslui. publicată în Monitorul Oficial al României.000. Bârlad. 20 martie 2013. Huși și al orașului Negrești S. 500/2002 privind finanțele publice. Ministrul mediului și schimbărilor climatice. din care: construcții-montaj mii lei *) Valoarea se va actualiza potrivit evoluției ulterioare a prețurilor.000 euro în perioada 2006—2009. PARTEA I. Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.C. nr. AQUAVAS — S. Bârlad. Huși și orașul Negrești. Ionuț-Ciprian Iuga. 3 — Modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în bazinul Criș. 249.A. Bârlad. în județul Vaslui și în municipiul Ploiești” din cadrul Memorandumului aprobat în ședința Guvernului din 12 ianuarie 2006 pentru aprobarea unor împrumuturi de până la 1. cu modificările și completările ulterioare. 1 euro = 3. Viceprim-ministru.

250 15 11.8 — Tratare apă suprafață — l/s 730/450 reabilitare — Înmagazinare: — reabilitare mc — — extindere mc 11.568 Total 41 300 1 4 69.79 23 5 — 264/450 Bârlad 15 11.480 22.7 — — — — 395 — 1.921 reabilitare — Rețele de distribuție apă — km 43.176 mii lei mii lei 19. 168/28.700 1 128.797 extindere — Stații de hidrofor — reabilitare buc.000 — 1 34. 7 — Stații de pompare buc.2005.5 — finalizare km — — Conducte de refulare km 5. 1 — Stații de pompare apă brută — buc.52 — Rețele de canalizare — reabilitare km 10.12.6771 lei).2 Huși — — — — — — — — — — — 32. — reabilitare — Captare de suprafață — l/s — reabilitare — Stație de vid buc.6771 lei). 1.577 4. — — Epurare mecano-biologică l/s 600/450 Qtotal/Qreteh.89 14 5.669 1.25 14 — 300/300 15.385 Eșalonarea investiției — etapa I Anul I INV mii lei C+M mii lei Anul II INV mii lei C+M mii lei Anul III INV mii lei C+M mii lei Anul IV INV mii lei C+M mii lei Anul V INV mii lei C+M mii lei mii lei 11 27.415 11 7 922/958 Total 87.11 16.52 extindere — Rețele de canalizare — km 10. 1 euro = 3.14 — — 96/50 2. PARTEA I.III.2013 — Valoarea totală a investiției — etapa I finalizată (inclusiv TVA) (în prețuri valabile la 31.79 23 .27 — — 2 — 48. Nr. 9 — Contorizare — surse buc.859 5.12.000 11. — reabilitare — Rețele de distribuție apă — km 56. 2 reabilitare — Aducțiune: — reabilitare km 16.956 — Rețele de canalizare — km 24.320 9. 1 euro = 3.810 8. Capacități — etapa I: Vaslui — Rețele de canalizare — extindere km 24.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. — — Utilizatori casnici buc.8 1.455 261 228 — 7 — Huși 48.415 157.905 4.126/800 17. 6 — extindere buc.043 10.27 — Negrești — — — — 3.385 reabilitare — Stații de pompare apă uzată — reabilitare buc.000 — — 4.2 1.601 87.27 — — — 58/58 Negrești — 1.211 82.405 mii lei Bârlad 41 300 — 2 50.700 — Stații de pompare apă potabilă — buc. din care: construcții-montaj — Valoarea investiției rest de finanțat — etapa II (inclusiv TVA) (în prețuri valabile la 31.167 18 53 3 4.951 222.1 9 46 1 2.2005. din care: construcții-montaj Capacități totale: Vaslui — Captări subterane (puțuri) — buc.

250 5 — 264/450 Huși — — — — — — — — — — — 32.7 — — — — 395 — — 58/58 Total 41 300 1 4 69.167 18 53 3 4. buc. conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii. precum și din alte surse legal constituite. buc.126/800 17.25 14 — 300/300 15.000 — — 4.000 11. buc. de la bugetul local. și zonelor seismice de calcul „B” și „C”. prin bugetul Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice. buc.405 87. Finanțarea investiției Finanțarea obiectivului de investiții se face astfel: a) pentru etapa I. în limita sumelor aprobate anual cu această destinație. buc. 168/28. buc. din fonduri externe nerambursabile postaderare POS Mediu — axa prioritară 1 „Sector apă/apă uzată”. precum și din alte surse legal constituite. cu modificările și completările ulterioare. Eșalonarea investiției — etapa II Anul I Anul II — Durata de realizare a investiției — total din care: — Durata de realizare a investiției — etapa I — Durata de realizare a investiției — etapa II INV C+M INV C+M luni mii lei mii lei mii lei mii lei 84 100.0 sec. l/s — — 1 2 16.480 22.000 — 1 34.601 11 7 922/958 — Captări subterane (puțuri) — reabilitare — Captare suprafață — reabilitare — Stație de vid — Stații de pompare apă brută — reabilitare — Aducțiune: — reabilitare — finalizare — Conducte de refulare — Tratare apă de suprafață — reabilitare — Înmagazinare: — reabilitare — extindere — Stații de pompare apă potabilă — reabilitare — Rețele de distribuție apă — reabilitare — Rețele de distribuție apă — extindere — Stații de hidrofor — reabilitare — Contorizare — surse — Stații de pompare — Utilizatori casnici — Stații de pompare apă uzată — reabilitare — extindere — Epurare mecano-biologică Qtotal/Qreteh.211 82.000 122.III. Nr. PARTEA I. de la bugetul de stat.11 16.8 1.12 Capacități — etapa II MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.14 — — 96/50 2.568 luni luni 60 24 Factori de risc Încărcarea seismică va fi corespunzătoare perioadei de colț Tc = 1. conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.797 9 7 — 1.700 — 56. conform Normativului P100/1992.000 70. km km km l/s mc mc buc. l/s buc. în limita sumelor aprobate anual cu această destinație.8 730/450 — 11. b) pentru etapa II.956 6 — 600/450 Bârlad 41 300 — 2 50.2013 Vaslui buc.27 — — 2 — — 7 — Negrești — — — — 3.89 14 5. km km buc.921 43.5 — 5.1 9 46 1 2. .700 1 128.

PARTEA I. 19 alin. prin detașare. 28 martie 2013. Ion Moraru București. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor. 19 din Legea nr. GUVERNUL ROMÂNIEI PRIM-MINISTRUL DECIZIE privind exercitarea. . (1) lit. Articol unic. cu caracter temporar. cu caracter temporar. 170. prim-ministrul emite prezenta decizie. 19 alin. prim-ministrul emite prezenta decizie. doamna Denisa Corina Tănase exercită. a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluționarilor din Decembrie 1989 de către doamna Denisa Corina Tănase Având în vedere Avizul favorabil nr. cu caracter temporar. a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluționarilor din Decembrie 1989 de către doamna Denisa Corina Tănase. (11) din Legea nr. (1) lit. 10.806/2013 al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici pentru exercitarea.III. prin detașare. 171. al art. cu caracter temporar. b) și al art. a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluționarilor din Decembrie 1989 de către domnul Gheorghe Tănăsoiu În temeiul art. (21) și al art. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Secretarul general al Guvernului. 92 alin. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Secretarul general al Guvernului. 92 alin. republicată. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici. cu caracter temporar. cu modificările și completările ulterioare. în temeiul art. funcția publică vacantă din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluționarilor din Decembrie 1989. Articol unic. 168/28. al art.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI. cu modificările și completările ulterioare. Nr. republicată. 19 din Legea nr. a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluționarilor din Decembrie 1989 de către domnul Gheorghe Tănăsoiu. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici. — Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii.2013 13 DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI GUVERNUL ROMÂNIEI PRIM-MINISTRUL DECIZIE privind încetarea exercitării. al art. Ion Moraru București. — La data intrării în vigoare a prezentei decizii încetează exercitarea. 28 martie 2013. cu modificările și completările ulterioare. (11) din Legea nr. Nr. b). Nr. 89 alin. cu modificările și completările ulterioare. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor.

14339350.386 din 7 februarie 2013.III. Guvernatorul Băncii Naționale a României. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale — Forumul Democrat al Germanilor din România — Organizația pe țară 1.00 lei — Lista persoanelor fizice care au făcut în anul 2012 donații a căror valoare cumulată depășește 10 salarii minime brute pe țară: nu este cazul. cod de înregistrare fiscală nr. Morilor nr.23 lei 20. conform Legii nr.000 15. 20/2009 privind instituțiile financiare nebancare.A.12. la secțiunea k) „Activități multiple de creditare”. Cuantumul total al veniturilor provenite din alte surse: 483.L. guvernatorul Băncii Naționale a României emite următorul ordin: Articol unic. a Societății Comerciale FORTE CONSULT LEASING IFN — S. (1) lit.52 lei 35. Toamnei nr.000. bl. A C T E A L E PA R T I D E L O R P O L I T I C E C U A N T U M U L T O TA L al sumelor provenite din finanțările private ale partidelor politice în anul 2012. — Organizația județeană Sibiu pentru alegerile parlamentare) e) Alte venituri financiare f) Venituri din activități economice (editare ziar) Total venituri (1+2+3): 529. în temeiul art. 241. C/1.350. 3. 61—63 română română 4656238 9539018 15. cu modificările și completările ulterioare. 168/28. sc.G. înregistrată la registrul comerțului sub nr.76 lei: sume transferate de la F. a) din Legea nr.605.000 lei lei 05. 3. 51 Otopeni. — Lista persoanelor juridice care au făcut în anul 2012 donații a căror valoare cumulată depășește 10 salarii minime brute pe țară: Denumirea Sediul Naționalitatea CUI Valoarea Felul donației Data Sinecon — S. Cuantumul total al veniturilor din cotizații: 3. înscrisă în Registrul general. 113 alin.89 lei 7. — Se dispune radierea din Registrul general al instituțiilor financiare nebancare. cu modificările și completările ulterioare. cu nr. RG-PJR-08-110171. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României și al prevederilor Hotărârii Parlamentului României nr.2012 3.. cu sediul în Brașov. Nr. B. PARTEA I.043. Având în vedere solicitarea privind radierea din Registrul general al instituțiilor financiare nebancare a Societății Comerciale FORTE CONSULT LEASING IFN — S. ținut la Banca Națională a României.14 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.75 lei 29. ținut la Banca Națională a României.2013 ACTE ALE BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI ORDIN privind dispunerea radierii din Registrul general al instituțiilor financiare nebancare a Societății Comerciale FORTE CONSULT LEASING IFN — S. prin scrisoarea înregistrată la Banca Națională a României cu nr.76 lei 25. ap.. 35 din Legea nr. biroul 1. Mugur Constantin Isărescu București. Cuantumul total al veniturilor din donații: 42. formulată în baza art.492. J08/1297/2001.2012 27. str. 14 martie 2013. Horia. și îndeplinirea cerințelor prevăzute de art.608.12. (1) din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare.D. Nr.532.42 lei 386.464.R. 28 alin.A. 2. județul Brașov. 35/2009 pentru numirea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a României. Karl Heinz Dietrich International Exped Sibiu.43 lei . Str.25 lei a) Dobânzi de plasament b) Venituri din diferențe de curs valutar c) Amortizări reluate pe venituri d) Alte venituri (din care 35.856. Str.50 lei 2. Cloșca și Crișan nr.343.A.

Venituri din dobânzi = 333 lei Total = 1.MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI.98 lei 842. conform Legii nr. Cuantumul total al veniturilor din cotizații: Cotizații 2. județul Caraș-Severin 1.623 lei.00 lei C U A N T U M U L T O TA L al sumelor provenite din finanțările private ale partidelor politice în anul 2012.00 lei numerar 770. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale — Forumul Democrat al Germanilor din România — Forumul Democrat al Germanilor din Jimbolia 1.III. Alte venituri Dobânzi bancare Alte venituri Donații extras bancar numerar și virament bancar numerar și virament bancar 56. Cuantumul total din alte venituri în anul 2012 este de 2. Nr.2013 15 C U A N T U M U L T O TA L al sumelor provenite din finanțările private ale partidelor politice în anul 2012. 2. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale — Forumul Democrat al Germanilor din România — Forumul Democrat German Anina — Steierdorf 1. PARTEA I.080 lei.068 lei C U A N T U M U L T O TA L al sumelor provenite din finanțările private ale partidelor politice în anul 2012. . Cuantumul total al cotizațiilor încasate în anul 2012 este de 1. Venituri din cotizații = 735 lei 2. 168/28.23 lei 6. conform Legii nr.547. conform Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale — Forumul Democrat German — Filiala Oțelu Roșu.

9. 7. parter. fax 021.800 39.000 250 48 4 12 1.500 3.320 500 1.600 540 450 750 330 120 140 200 40 160 150 50 120 70 Monitorul Oficial.ro.F.500 9. Partea I. internet: www. Partea I Monitorul Oficial. Monitorul Oficial. bloc P33. Partea I + toate celelalte părți ale Monitorului Oficial) Produs Online/ Monopost Rețea 5 Lunar Rețea 25 Rețea 100 Rețea 300 Online/ Monopost Rețea 5 Anual Rețea 25 Rețea 100 Rețea 300 AutenticMO ExpertMO 60 120 150 300 380 750 910 1.401. Mai multe informații puteți găsi pe site-ul www. Parcului nr.250 430 1.250 7. 5.A.520 33.III. 1. 168/28. limba maghiară Monitorul Oficial. la alegere) Produs Online/ Monopost Rețea 5 Lunar Rețea 25 Rețea 100 Rețea 300 Online/ Monopost Rețea 5 Anual Rețea 25 Rețea 100 Rețea 300 AutenticMO ExpertMO 50 100 130 250 330 630 790 1. Partea a III-a Monitorul Oficial. — Sucursala „Unirea” București și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcția de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București (alocat numai persoanelor juridice bugetare) Tel.72 Tiparul: „Monitorul Oficial” R.740 3. A B O N A M E N T E L A P R O D U S E L E Î N F O R M AT E L E C T R O N I C — Prețuri pentru anul 2013 — Abonamentul FLEXIBIL (Monitorul Oficial. 4.130 6. IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercială Română — S. sectorul 1.510 15.200 1.ABONAMENTE LA PUBLICAȚIILE OFICIALE PE SUPORT FIZIC — Prețuri pentru anul 2013 — Nr. RO427282.960 600 1. Partea I bis.800 2. Partea a IV-a Monitorul Oficial. Partea a VII-a Colecția Legislația României Colecția Hotărâri ale Guvernului României NOTĂ: 900 88 205 450 5.71 și 021. C.15.20 lei &JUYDGY|637153] ISSN 1453—4495 .401.I.51. 021. Monitorul Oficial al României. 50 lei/an EDITOR: GUVERNUL ROMÂNIEI „Monitorul Oficial” R.500 3. Partea a II-a Monitorul Oficial.000 3.00. 3. unde puteți aplica online comanda. e-mail: marketing@ramo. Partea I + alte 3 părți ale Monitorului Oficial.000 18. tel.29/150. Denumirea publicației Număr de apariții anuale Valoare (TVA 9% inclus) — lei 12 luni 3 luni 1 lună 1.000 1.750 7.720 1.monitoruloficial. București.expert-monitor.A. Panduri nr. fax 021. 2. sectorul 5.2013 conține 16 pagini.318.401.500 2. 8.ro.000 Abonamentul COMPLET (Monitorul Oficial. 021. șos.250 2..000 16.510 1. Prețul: 3.000 19. Partea a VI-a Monitorul Oficial. Partea I. oricare dintre părțile acestuia Prețurile sunt exprimate în lei și conțin TVA. Str.318.70. 6.000 3. 65.51.200 1.00. București. nr. se multiplică și se achiziționează pe bază de comandă. crt.A.ro Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relații cu publicul.00.600 Colecția Monitorul Oficial în format electronic.