You are on page 1of 4

BAB 3 : KITARAN PERAKAUNAN 1. Bagi urusniaga di bawah, tentukan dokumen-dokumen sumber yang membuktikan urusniaga tersebut. i. ii.

iii. iv. v. Pemilik menyumbangkan wang persendirian untuk memulakan perniagaan sebanyak RM 20,000. Wang diberikan dalam bentuk cek. Membeli van terpakai pada harga RM 10,000 dan membayar dengan menggunakan cek. Membeli peralatan bernilai RM 3,000, tunai dibayar sebanyak RM 1,000 dan baki selebihnya akan dibayar dalam tempoh 30 hari. Kutipan daripada pelanggan berjumlah RM 1,000. Membayar gaji pekerja sebanyak RM 2,500 dengan cek.

2. Nyatakan urusniaga yang menyebabkan catatan bergu seperti berikut wujud. Contoh : Dt. Tunai Kt. Modal 11,000 11,000

Urusniaga : Pemilik memasukkan tunai ke dalam perniagaan sebanyak RM 11,000.

i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii.

Dt. Tanah Dt. Bank Dt. Abu Dt. Tunai Dt. Ambilan Dt. Perabot Dt. Elaun dan Pulangan Jualan Dt. Belanja Gaji

RM 20,000 RM 1,000 RM 2,200 RM 10,000 RM 100 RM 500 RM 150 RM 1000

Kt. Tunai Kt. Ah Hong Kt. Tunai Kt. Nota Belum Bayar Kt. Belian Kt. Modal Kt. Syarikat Zafran Kt. Tunai

RM 20,000 RM 1,000 RM 2,200 RM 10,000 RM 100 RM 500 RM 150 RM 1000

3. Urusniaga berikut dijalankan antara Syarikat Sejiwa dengan Syarikat Sejati sepanjang bulan Jun 2011. Jun 1 Syarikat Sejati membeli barang pada harga RM 3,200 dari Syarikat Sejiwa dengan syarat 1/15,n/30. Terima nota kredit daripada Syarikat Sejiwa bagi pulangan barang rosak sebanyak RM 200. Syarikat Sejati menjelaskan satu pertiga daripada hutangnya dengan cek. Syarikat Sejiwa menjual barang bernilai RM 1,800 kepada Syarikat Sejati dengan syarat 5/10, n/30. Syarikat Sejiwa menerima sekeping cek daripada Syarikat Sejati bagi menjelaskan baki hutangnya

8 15 23

28

buku catatan pertama dan akaun yang terlibat dalam rekod perakaunan pembeli dan pembekal. 5 Membeli barangniaga dari Kilang Pharmaceutical Yakin. 71 kepada Syarikat Sempurna sebanyak RM 500 untuk belian barangniaga secara tunai. . Mei 1 Pemilik perniagaan mengeluarkan cek no.000.O. syarat 1/10. 70 untuk pembayaran sewa pejabat sebanyak RM 2. F.bagi urusniaga pada 1 Jun. Berikut adalah urusniaga-urusniaga yang berlaku sepanjang bulan Mei 2011. 15 Mengeluarkan cek no. Perniagaan Harmoni Wajah menjalankan penjualan barangan makanan kesihatan untuk wanita. 72 kepada Kilang Pharmaceutical Yakin sebagai bayaran untuk belian pada 5 Mei.000.n/30. DIKEHENDAKI Dari urusniaga di atas. 9 Mengeluarkan cek no.000. lengkapkan jadual berikut dengan dokumen sumber perniagaan. RM 8. 13 Menerima memo kredit dari Kilang Pharmaceutical Yakin untuk barangniaga yang dipulang berjumlah RM 2. Rekod Pembeli : Tarikh Jenis Dokumen Buku Catatan Pertama Debit Jun 1 8 15 23 28 Akaun Kredit Rekod Pembekal : Tarikh Jenis Dokumen Buku Catatan Pertama Debit Jun 1 8 15 23 28 Akaun Kredit 4.B Destinasi.

DIKEHENDAKI i.20 Mengeluarkan cek no.n/60 Mengambil tunai RM150 untuk duit poket anak sulungnya Membeli 7 unit peralatan elektrik bernilai RM1 000 seunit . iaitu : a.n/60 daripada Ruzana Sdn Bhd Menjual 3 unit alatan elektrik masing-masing bernilai RM1 000 . Semua urusniaga berikut berlaku dalam bulan Oktober 2011 : Okt 1 2 4 Urusniaga Melabur dalam perniagaan dengan tunai RM100 000 dan bangunan RM150 000 Membeli kelengkapan kedai RM30 000 secara kredit dengan sykt Ah Teak Sdn Bhd Membeli alatan elektrik untuk jualan secara kredit bernilai RM50 000 dengan syarat 2/15. Daripada jumlah tersebut 3 unit dibeli secara tunai dan selebihnya secara kredit bersyarat 2/15. Jurnal Belian dan Jurnal Am. 73 bernilai RM 854 kepada seorang pelanggan bagi pulangan barangniaga. 24 Mengeluarkan cek no. tanpa diskaun. Tunai 5. Pindah catatkan dari jurnal-jurnal tersebut ke lejar Subsidiari Akaun Belum Bayar. Akaun Belum Bayar b. Baki awal Tunai adalah RM 20. Pindah catatkan dari jurnal-jurnal tersebut ke lejar Am . RM350 dan RM700 secara tunai kepada syarikat Fadhil Sdn Bhd Memberi nota debit kepada Ruzana Sdn Bhd diatas pulangan alatan elektrik yang rosak bernilai RM11 000 Menjual 4 unit alatan elektrik bernilai RM13 200 seunit kepada Sykt Ahmad Sdn Bhd dimana seunit dibayar tunai dan 3 unit lagi secara kredit bersyarat 2/15. Rekodkan urusniaga-urusniaga di atas ke dalam Jurnal Pembayaran Tunai. iii. PK Sdn Bhd memulakan perniagaan menjual peralatan elektrik pada 1 Oktober 2011 . 74 kepada Arif sebagai bayaran untuk invois bernilai RM 4.000 yang dikeluarkan pada 24 Mac 2011.000.n/60 daripada Aisyah Sdn Bhd Membayar belanja utiliti bernilai RM500 7 15 18 19 23 25 27 Membayar upah 3 pekerja pada kadar RM40 sehari (andaian hari bekerja : 20 hari ) 28 Menjual 2 peralatan elektrik kepada Anita Sdn Bhd secara . ii.

kredit berjumlah RM4 000 29 29 30 Menghantar nota kredit kepada Anita Sdn Bhd atas pulangan peralatan elektrik RM1 200 Melangsai hutang kepada Ruzana Sdn Bhd dan ¼ daripada hutang kepada Aisyah Sdn Bhd Syarikat Ahmad melangsaikan hutangnya . Menyediakan Jurnal Khas . Am dan Lejar Subsidiari Menyediakan Imbangan Duga bagi tempoh berakhir 31 Oktober 2011 Penyata Pendapatan dan Kunci Kira-kira bagi 31 Oktober 2011 . DIKEHENDAKI i. iii. ii.