You are on page 1of 126

TootShamy.

Com

:: :: ::

DjVu

WinRar

WinZip

PDF

UOJ* s

oOU
* u
dA u qJ UOJ* qL
WOKLF Ub

dU_
dU WHK< qUA*
WOKLF Ub

b u

bK'
bK' nOEM
dA u bb%
dA pOb W u*
dFA W qzU
WOKLF Ub

WOU

WU b u

dFA
dFA UIK
dFA WU
d bK dFA d
rOIF
dFA q
dC

WOKLF Ub

WFd b u

v_ b u

Uu;


d?F??A?

bu b
UNUIK Ue dFA vK WUD dF
dFA qb qd dH
d bK dFA d bF
WFzUA dFA d ZUF
qOL uU w rOIF VOU oD
.bFL uu UJ sO eOL
.nOEM VOU vK dF
dFA u sO dH

dFA
r??? v?K? U?M? d?N?E U UHA sObI sbO sU b U W U
r U lOL w dFA dAM
r?N? u? s?O?d?O?J? v?L?? W?O WK WOd WOMOd U s uJ u dFA U vL U u d
UbB s tUL v W U{U t b vK qLF d dFA U
dF s sOMOF WUL vK qLF sOU dF qOL dNEL UD
d?F UG s sOF WUL sOMH dF WN s ULNOK j UL
sOzdK tu q uN WOIM n_
dFA d
tKH w dFA d vL bK X uu w e UM
w? U?L?
W?LOK vL dOG rd UNKH w WKOB vL UH bu
Y?K? v WO vI U c dFA U ZM UM s qJA
WKOB
WLOK

U uJ sOdOJ U v u VKBU b r d s _
dFA e uJ UJ_ WHK

qJ

dFA UI
nd WOU WID
UK vDu WID
UM WOKb WID
(Cuticle)

nd( WOU) WID

v?K? W?d?? W? U?H t WOHd UI s uJ


v UN d WN UML uD bOd tA `zUH qJ
v?K? U?H?? v?K? q?L?F? w? q?J?A w UL
vK
s?? `??zU??H?B? b? d?? d?F?A? U?u???
U?N??K?U?F? W?U?L?O?J? u?L?U WID c dQ WOH
Wu u_U WuA
(Cortex)

UK vDu WID

qJ
We vK u uN dFA r s qJA
v?K? W?e?? c? u??? d?F?A? u? b? vK u qJA bL WOMOdO
WK WOeGL UO_ s
W? d
uO vK u uO c WJUA W sOdO
U?A WDu UNCF jd WOHO uO
qJA w UL
WO{d j UNMO lL WOu q u c

qJ
u??? U?L?
s?OO vL w dFA u s WRL suK u vK U?C? WID c u
dFA WFO w b dOOG YO dFA UI s WI r w WID c WOzu Ud vK
UI dM UL
WID c w dOOG c bO dFA w WU WOzUOLOJ uL b

(Medulla)

UMWOKb WID

U?L? d?F?A u vK bL b b? W?F?O? W?I?? w? WOzu Ud sOdOJ s WuJ WI w


UFO dFA U
tM e

UA
X U qK UNKH w bu U n d bK s dF lK bM
U* qK QJ U w Vd r U* `D vK vI dFA k U Q
w dF l{

WK_
U dFA WOL w U
dFAK WOKb WID UuJ s
5dOJ w d
dFAK nd( WOU) WID WOL w{

dFA

UIK
WOMb bG

WOMb bG

q?J?A? d?H? q?J?A? w? UL


WOM b dF d qJ jd
WIO WID dFA nKG U v d s UM WOM U dL
s? u?b? W?O?L
nK WMO WLU dFA qF UL ub c s
w? s?O??M?? s? UA b dHL ub W e d h
qJ

WIdL s

WO dF bG
W? U?{U? r? `D lOL vK dAM dFK dHL bG w
W?u??H? d?F?A? t?U s dIU WO dF bG uJ d bK v
qJA w UL
bK `D vK
WO dF bG

qJ

WKCF
W?O??H?M? U?F?H? dU dQ WKC dFAK d q
w qB
lHd dFA VBMO dFA d WKCF bA YO qJA w UL

WKCF

ddFAI dFA XUM bM bK

qJ

Wub dOFA
cG UB vK qLF w uLM WLK u bu dOF w
w? U?L?
d?NE UNUO vK WE UL dFA uLM sO sO
_
qJA
dOFA
Wub

qJ
UA
b% nO
ddFAI w Y
UNOK Wu{u* U1dJ s dFA WcG WOUJ wA U

WK_
dFAK WOMb bG WOL w{
U b ddFAI b% nO

dFA c WKO w{

dFA W
U
\ v? q?B?O? b?e? b? d?F? [ W?U?F u_ w d d w dFA b mK
W
UL d
_ dL_ dFA bM dF \ v qBO qI rUM dFA bM dF

dFA u/ bF
WOFOD u_ w UdN r \ bFL dFA uLM

UA
V WKKF c' bM dFA u wE UuB

dF w

dFA qb
UM UM UM j U dF UM ULz k
dFA c XDI nO

q?J?A? dFA ZM U dF OB

sJ u
W WKd w dL UNMJ dL rz
s? b?u? q?I??? q?J?A? q?L?F? ?O?B c
?O?B? uL UA WU dL OB d_
U u
WU dL

u
U cQ dFA w uLM WKd U
l?{u wH dB U?? u
d WKd cQ ULMO
s? u?L?M? d? dL b U bO wB
v? W?K?O?B?? q?B v uM l v sOM

b?? ldU WLOK b YO u


d WKd
W?K?d? pc b WLOK s UFU dFA

dFA qb qd qJ

dN WF v W s dG b w U

WF vK v bb dFA l bM YO bb s U U??U? b?? b?? v? W?L?O?K?? UbF uF


qJA w UL
d bK s d v WLbI dFA UNF

dFA UO qd
uLM UAM WKd
dFA WKOB w dOOG uLM s n u WKd
dFA WKOB ld u
d U WKd
WLOK(U UNU Ub WKOB u/ u WKd
U) U UAM u WKd
d?F?A? u?L? n u YO b X w b d dFA OB u
d VOB UuO iF w
w Ud
UL
wKB qJA dFA qb r WIdD cN bb dF tH VUML X u w uLM jI
d dF tH X u w uLM dFA iF jIO d_ s bu qI qJA OB qLF U
tM b uLM c dFA j UL dFA UOL
sO u s u UM vI cJ d OB s

UA
wKB qJA b d UdF b UuO s Y

dFA WOUD Wd


b?L??U? d?F?A?K? `?L?? c? d?F?A U WIDM w WO
de uO vK tOUD dFA Wd bLF
b? S? bLU dFAK `LO iF u UNCF oeM nd UL
d wFOD tF{ v ud
u??? X?J?J?H? d?F?A? b dFA bL b vL sOF b v bL w qB WO U
uI dFA
WO{dF jd dJ WO lDI d
bA wFOD tF{ v uF UNMO WKu jd
be UL YO dJ WKd v qB q wK_ tu s bFL bL uKL dFA
tKL u nFC tMJ td dFA WuO

UA
dFA b9 k dFA jOAL r rb dF qK
b vK h q
dF Wd b k dFA qOK bF h s d
s dF c

WK_
wK UL q
w dH wKL

bFL UdN dFA uLM


bM dF WOFOD u_ w dFA W U
mK

dF dL_ dFA
v dFA w WdL WOU bLF

dFA UO qd b

d bK dFA d
r?? v?? U?NOK dF qOL WKU vK V w UNL s w d bK dFAU WUMF
U W dF eOOL vK bI d bK dFA d vK dF V d bK dFAU WUMF
U?? w? h???L? V?O??D? WFdL Wue U WO dO XU
WO d bK dFA
bK `HD UUN q WOF

WHBI* dFA d
W?A? d?U?D?? W?L?EM dO WU c w t d b YO dFA d oIA w b r W
e? d?F?A? d w WOHd WID bL U? U? d?FA U
WHBI dFA d uJ U U?U
t
d bUIL dNE UJ dF t YO oIAK W{d d
quD dFA UL
Wd dFA UH
WHBIL d_ U_ b uJ sJL uI dFA jOAL UC UJ s be dO UM
s WHBIL d_ UH sJL t d dL WU dFA Wu kH W R U w uuL
qBM U hIL U dFA d h w oIA s bK WId qC UC dFA suK

UA
U_ p W dF d v b s nBI WOL
wE pO dF 5 wU

dAI
U?O?L?
u?I? d? bK w UdD{ s WU w UM sO dJ dAML d_ s w
w? d?A?I? u? w? d? b?K?d?L? u?? WJ d bK s UCO WLU uA s dO

UNM dO
UNU U U

WOMb bG UdD{


d bK UdOJ
d bK UH
UudN UdD{
WbF* d_ iF
sOu v dAI rI

WMOb dAI
o?B?K dFA X l jK uAI YO dO
r w dH WKzU uA qJA uJ
t??U?B? W? V?F? u?J? d?A?I s uM c sJ tK dFA pOK UN uJ d bK
UUN dL
U U??U? W?M?b?L? d?A?IU WU UdOJ q vK bU w wD uUA u b V
UObOB s UNOK uB sJL
W
U' dAI
j? U? s WU dAI c U
_ vK j U d bK WIBK dO UCO WLU dA UNQ eOL
qI UN kO dLU dFA q s UNOK dDO sJL d bK WOD WID U wFO
(Anti dand raft shampoo) dAI b{ uU b qCH UHO dFA q dJ UA w UNM nOB w

UA
u U 5 eOOLK UObOB u w bF* dUA u s t Q b wFL
WOMb W U' dAIK

lKB
b t WIDML c w dFA OB u bF p d d s oUM w dF u b u
UNM U
w
bF
UF
WOHM uGC
WO
wLCN UN d

UA
w V u lKB U s wA U

WKF
u? d?F?A? s? W?O?U? lI qJ vK uJ dL c d s WHK oUM w dFAK uI w
WUF eK bbA U U UOzUIK dFA uLM b WDO U w V t dF bF dO d
WbK d_ wzUB dS WU

qLI
u tM bu UuO Ud
s u bK vK WKHDL dA s u
r qL
d qL
WUF qL
U U? U?N?O? g?OF UNHQ r s WMOF WOUM UU

U?F? u?_ c s u qJ b UM YO


d_ r wu s UdO v UNM dUN
hL UbM u_ v? q?OL dL_ v VKIM U iO UNM v_ u bK WU UOKOH w
U? w? W?C?u fIHUOB vL U?O?u? U?C?u UNO lC b dN b gOF w b
WGU `B d U WMUL v U w W dO d
UBL WF b dUL UJ s dAM uN UA qN dL c
s?e?M? U? v?K? u???L? u??UA b b?O? W?O?B??A? W? U?E?M?U? W?U?M?F? V t WU bM
sd WF b VM (Benzene Hexachloride) buKJJO

UA
d qLI d U s w

dFA uI
c wFO qJA j U dFA dFA qb w Ud

j U U
U UOu

dF sOF v sOL s bFL uJ


VOD WFd VO j UK wFOD bFL uH dO
qJA
UNM b U v bzU uI V uJ b hL

vLU WU
WOMb d U
WcG u

UA
wFOD bF* sL{ u q pO q_ pb dFA j U bF w

WK_
p g U WOHM uGC lKB U s

YO s W U dAI WOMb dAI sO wU

UNL
UNu
UN WId
s q
U b

dFA nBI
dFA uI

rOIF
q?OL uU WbF d UM S d bK dFA VOB w d d s o U s
W? U?EM b?O? U?L?? W?b????L _ rOIF V pc d_ cN bF qIM WUM WO dF
U?NOK dO
UA W UEM UL U?C tO sdze U_ W s b
QK WLIF uL t uUB
d d tb UbF tK r b Wue dOJA b V t YO ULz

w b ozd tK WbL _ rOIF WMU U

wzUeOH rOIF
U U_ tb uM c uGCL U dU
UA
U d(U rOIF UN bU VO Ue wu

wzUOLOJ rOIF
u??J? q? WOzUOLOJ ULIFL bU uJ c
Vu jIK hIL rOIF uUB w b

wUFA rOIF
rOIF UN

e?O?
d?? p? q?O?L??? U?u?U? w? bL w
W?I?O? b? U?MzUJ q vK qLF w WOHM u WF_
`?O?U?B? s? U?NOK qB WF_ c uN w uuL
U? U?N? w? W??
d? u?J? W?F?_ c? b?U WU
qJA w UL
uUB b
V??? b? U?N?U? b?K?? uOF nK WF_ c
d?F?? s? u?O?F? W?U?L? c?? V?? p?c Ud
U?{ U?N?? `?? V?? p?c UN dJL dUL
U?M?? U?N?? `?? U?b?F? U??H?L oK V q WuH
_

rOIF UN

dFA U
U c WOMb bG d W vK Udu w bLF dFA U s WHK u UM
(Normal Hair)

wFOD dFA

dFA c t U
tKb uL YO s dFA s UNO UMb w UHuL lOL wFO dF u
WbF ub W tO uJ c

Shampoo for normal hair wFOD dFAK U uU t b


(Oily hair)

wMb dFA

td dAI tO dNE bK ld u dO


WFL qJ vK dNE ub w U tO dNE dF w
t?O uJ c Shampoo for oily hairu? W?U?? c? w wMb dFAK uU b V b
WKOK ub W
(Dry hair)

U' dFA

V? wU fLK* nBI qN WFLK qOK uN WOMb bG d w WK UNb tU uJ c dFA


dO
ub W tO uJ c (Shampoo for dry hair) u U' dFAK uU b

UA
sNM b q
ub pUIb dF u qK
UNM q
w WUFH U* b WHK dF UOuM u_ WHK uUA VK wFL

WK_
qOL uU w wzUOLOJ rOIF b WOUJ w{

wUFA rOIF r nO

ub W YO s WHKL dFA u sO wU

WOU_ uu UJ
l? d? v WB UM quF r s u tu qJ qOK
W??UM WF WB q
fO t dF tS UOJL l{u UC dFA
lOLK dF t u UM UNbM w uu s t qJ t qJ
l? d? s qJ U?C? t? _ W?L?z WB lDU U?C? dAM
w W dFL tu qOK WOHO
u t dF V w UC VUM
tu u UCO tu S W dFLK UIU UUMd w UO_ s tu cN VUM
sJ WUML dG UOJL UJ l d UJ q
tB q
vMFL w qJ VUML
WKuD dbL WFdL sO tu UJ U d q UUL UCO tu rFM lOL fO
q?K wJ UH c s U? UNO u uJ U?C? sJL VKI qJ vK w WKL
tuK wLEF suJ hH V tu s bOF nK v dFA l d V tu qJ rNH
W? d?F? UbM sb W WN qJ sOJH W U qJ sOMusb v dEM UC V
VUML UOJL v WUML WF d WUML WBI vK WueK `BM lOD jCU tu qJ
q?O?K??? b UO pc tuK VUML l d tuK WUML WBI uJ nO
dFA hM UM sJ
ldL tu u tbM t tu

ld* tu
UMu U sOFK W{ U WFd WNU uB w sO u UL
qN ldL tu qOK
W??K??L? W?E?O?K? s?O?J?H W U U eMJ UKL b U uB w `{ u UL
UDM ULN
tzUD V tu s uM c WNu bM pc UM iF bM dBIU uF U wDF ldL tuU
qJA w UL
r tuK uD iF UD U v WUM WB

tu qOK%
WN
U WFd

UMu
UDM

UKL b
eMJ
pH W U
WEOK

qJ

nH v tu WIDM bM dO


b uJ quD Zb WB w tu cN WUML UBI
s dH dFA uJ b rN tu cN WUML WBI u juL quD ZbU tu b s
s?O?L?O? v? d?F?A? d? WU q tu s uM cN dG h b qCH nBM s fO VM
nBM s fO Wd V vK UO
q?H_ v Wu fO tu s Wd Ud qL qCH ldL tu w l d v WMU U
UC WKOL uu s ldL tu dF nK

VKI qJ vK tu
w WN tKH w UIO{ d vK w UCd tuJ eOL uN b qN tu s uM c qOK
U?d??
V??? sOJH sOMu wH WN u_ rEFL WD WCd uJ tu s uM c
qJA w UL

sO d UH WU qH_ s d tODF UMOK V uu s uM c w UM pc


tUJ w tu cN WUML UBI WUM WIdD dFA h od s tKL lOD lDU c
w rqH_ s d
L tu bO sOJH bM d tODF WBI cN s c v bu uD
WU wUL tu dF c UCO tu q UN WU u tu s uM c w tKL V
qu b dFA h b V UF TKLL dFAU tz od s qH_ w uuL dH q
U?C?O?? q?J?A tzUD WU U?L?z d?O?B? UB tB V pc b? W??U?M? dO WBI c _
ULz qH_ v t V q b vK_ v tF b V UdK

tu qOK%
WN
WDM WCd

U?? ? ?u?? ? ?J? ? ? b?? ? UMu


d?? v? dIH ULNMJ sOOU
s? u?K?F? e?? d? V???
tu
pH W U
wN v b
Wb WIO{ s v

qJ

db* tu
b uJ U b sO b s c `L dOG uJ U t u dbL tu
WU uJ U?L?z dEMK XHK dO tu b U pc tuU WMOF ` u b UMF UL U
dEMK WHKL WKOL WUML UBI qL V UM pc qJA w UL
dEMK XHK w v
?OK tzUD U v d vK w WH tzUD U v dOBI dG juL Zb q
d? W?L? UI WU l b
d?O?B tB U?C? s?J?L? t?O uuL db UH WU uD s
WU lDU d vK w WHM w r sJ dOBI quD tLz tu cN WuHM WKL
b VUM nK v dFA b UMN UdK WMU U d
b v sOMu bM dFA nOH
b?u? u?D? t?UJ q bu uD UBI VM b? rN ?O?K? vK_ v tF sJL
WUM w b? dOBI b? W?KuD WDuL UBI pc b? W?UM dO WBI cN s c v
d vK w WH UD WU w r

tu qOK%

WN
WCd
UM UNO

b
U b UOK
pH W U
qJA WO

qJ

quD tu
u?J? t?u? `?? w?M?F? U?L? sO s c s tuD eOL uN d?O??
d? dF tu c
b bu uu s uM cN qJA w UL
tu u V UMu W lOD Wu
tu cN WUML WBI L wUL tu dF c UCO tu tzUD U v WUM UB
c? u? w?H?? sOMu bM s ?O?K? t?u? U?D? b?M?F jI WDuL dOBI UBI w
s u tzUI b
?u tB b V jI WUML w uD WDuL dOBI UBIU tu
V eOL ` UL tu wDF b WUM sO vK WHOH WDO dG UM L nK
n?B?M? s? d?H?U? t?u u UH U v nBM s fO VU s dFA d WU ULz

tODF OK tu rUF wH ZbU b VUM tu cN UM juL Zb tu u vK wI
dFA iF UI WU u tKL V w r sJ UM WUM Ud lOL eOLL `L iF
nK v dO
b b WU Wb WIdD tu vK

tu qOK%
WN
WCd WKu

UMu
UDM UCHM
pH W U
U dO
bL
WFd uJ

qJ

UA
t qJ WUM* UBI Ud r UNOK W
d bF* uu UJ wL

UCO tu
l?O?L?? W?K?u?D? W?D?u??L? d?O?B?I? U?BI qJ VUML tu dF c wUL tu u
W?K?O?L? W?N???U? i?F?? UNCF l WUM WIUM t tu cN WUM qJ WUML Ud
tE w r qJA w UL
tu l WIUM WKOL b tu s wKH qJA UF
bd WB qL lOD UM sM pc U `{ oUM tu w w q
u tu c w
dB qJA UNL uu dOH
UC bL quD w UH v WU UM s wU dF tu _ b VUM dOBIU
s??M? UCO tu uJ UbMF U?C? V?U?M bu uD tUJ bL juL VUM
s?O?UMH s d?O??
t?u? U?L? d? j?I? b?d s UL d w `O{u w UH v WU UM
qL od s UCO tu v UIU UNM UMLKJ w d_ uu ` dOG ULz uU sO 
wUL tu c oUM ` d_ uu UD V hI bM pc WUM UB b

tu qOK%
bWN
UF W d
e qJ
s qH_
UUUMu
b
pH W U
o?? ? ?O? ? ? U?? ? U?? ? M? ? ?? ? ?

qJ

UA
pH UU u u b

dB qJA UNL uu dOH


ld* tu
q?J?A UD V qJA w UL
tuO UH ldL tu
V UL
WDO d l OK WKu Zb WB UD od s UCO
w U r UNM dOJ VUM tu cN UdK quD tUJ VM
qJA dJ sON b s U d UM uJ V l d bM t d_
tuK ldL
qJ

VKI t
w? U?L?
s? c? W?N? s? l?O? d sO WN s idF tu VKI t
w UCO qJA tzUDS tu qJ w oUM b UH WU qJA
U VUM w qJ Ud U s cK tUJU `BM hIK `d hI
d
s c d v nKK dFA b bF uN b WOU Ud b
qJ

dzb qJA
U?L?
u?D bIH tu c wMF c bL s cU dF dzb qJA
W?Du b? d?OB WB ?? u?D? i?F UD V pc qJA w
U?dK WMUuD iF tODF v d vK w WHM iF UD qCH
tu vK dFA iF d V WuHM b Ud qL b V
qJ

quD tu
UL
UO

u tu ld sO ld s c uJ wMF quD tu


U?D? V jI WDuL dOBI UBIU `BM tu cN qJA w
b? s? d?F?A? dH rNL s b? W??U?M? u?J? W?H?OH d VuK WH
qL dFA b b d vK Ud s dOJ tUM UdK Vu
nBM s dH b quD dFA u tM V U rsOM b vK d
qJ

wU* UCO tu


lOL tUM qJA w UL
wUL tuU vL UCO tu
WM UeL UH bF U V sJ Ud u_ UBI u
tu vK dFA l{ od s `d bM tu w

qJ

WK_

t WUML UBI W{u quD tu wKK

dbL tu ldL tu sO eOL nO

UL UCO tu VK qJ vK tu UB VUM q

dFA qO dC


W?O?Mb u* UG U_ WS p dFA d d nOEM u d q s bN
c? U? d?F?A? q?? b?M?F? d?O? .d?JU
qOL dC s WHK< u XO* bK' U
Shampoo u?UA u c qOG dC d s UdI WOFOD tUO( dFA bOF WOKLF
5u v uUA rI nEML
tKL qLF
Dry powder shampoo u U' uUA

f
u q WuK U l wdH dO' UAM pK u q WU u vK u c
vK tO
d qLA uuB Uud

WU u
WuK U
WO dDF u W U{ v W U{U
ULF WId

U* d d bK vK fO t dFA vK r W?
UL WKB WKB dFA u Ze* d
p? ? U?d?H? n?EM dL qJA dFA jA1 UbF dFA s sb hL WIO b
U u s UNOK oKF U W bb d
jOAL YO bK dFA d u UUI q
W VFB s YO WO{d dO WIdD c
qLF uM c ULF bF Wd UOM `BO uF dFA U d vK WOMb bG eH dL*
UU dFA q v uK UNd UH UdF q w bO Vd UbM WIdD c
dF q vK id* b b d* WU w b

UHEM*
U?O? w?D?F?? U?* l? b??? UHEM UNU dF w u dO u 5u vK qLA w
e w UMA c WMA WU UHEL
W dF uUA
tKLF* UNOuM UHEM* UF* W UE
uOUu U vK u% sJ1 Wud uUA dC nOEM WOKL s WR* w nEM*
v rIM w
U u
WMA VU

uOUu u

uOUu U

WMA Vu

v rIM w uuB bu Ud


vK u% Wu dOG dC* U
bu Ud
u
WMA VU

uuB u

uuB bu Ud

WMA Vu

u c ULK V s uJ w VU u WOO


d WOM fH uJ 7OU( UK
w
qJA w UL
Wu WM ULK V dO qu q WU WM

WU WM
ULK VdO q

ULK V

qJ

d?u?? d?U? n?O?H?? v?K? d?C???* bU bHC d tA w WM WU UJ_ c
qOG WOKL sb U* 5 XU VK uJ ULK wD

wD du dU
U?N?C?F u UU& q
w qzU e
d w uI c qLF U* Ue 5 U& u UM
qJA w UL
qzU `D vK
U* `D

qJ

U* Ue 5 U rN_ dNE

w U) s qLF Wu u bu YO qb v Ue' uI V qzU `D vK


dA tD Q
b U* qF U c UOD du oK wK c u `DK U wUU uN
`D_ vK WuN dHM dOD suJ vK qLF U* `D c' u U pc

U* U cN ULI qK YO dOD qJ vK UIK qO1 tU ULI vK U* l{u UbM


U?L?K? W??; d? U ULI vK U* dOD v nEM* W U{ bM nEM qUF
bO fO tH
l?u? n?E?M?* U? w?U??U uN w UU ULK V; dO qc vI U* Ue q UNH l b
ULI K UUA dDI UON U tD

UA
UNOK wF{ r ULI qK b wE U* s UI UNOK wF{ UL WFD dC
ULI WFD qK wE nEM l U UI

u?c? c? V?c sbK t wN ULK W dO w w WU UMA uc c U


U?L?K? W; d vK WU UMA d UM sb lI q qb YO sb s V% U v
U*U X VK qJA dFA s dD ueK lL r
d Wb iF s UNCF
d r UU tFU ue dODI WDO; WU UMA V UNCF s sb dOD dHM
qJA w UL
dFA vK Vd uF b dO
dOD qJA WOU

U
U* w X

dFA

qJ

bO'uUA UHu
`?D? vK ld UA qU uJ
.dFA
U?H?E?M?* i?F? l? WOM u ZM
u? b? b?O? W?O?U?F?H? nEM sJ1
bK' dFA q w WLN ud sJ
sJ1 nEM* s e
d uK d u XU
bK' dFA s WuN t
q?K?? Y?O?? b?O? q?K qU uJ
U? t s b?? d?F?A? h??1 s?J?1 q?G WOKL t WHOH& VFB d?O?
dFA
Wud s U w WOFOD UN vWOLJ c hIM V dFA nOH&
.bK' dFAU sb W s hIM
.WOU d sb Vd u lM1
.dFA s W qN uJ
.tF qUF pOK qN dFA d
WOCU( WuuI bz uJ YO bK' uOF ZON

UA
UNu 5 wU bF uU UOu wb

WK_

u dOG ud uUA s q


vK U wU

U' uUAU dFA q WId wd

wD du dU d

bO' uUAK UHu fL b

WOKLF Ub

Ub b
dFA q UN sI
tuQ uA qL vK b
bF UJQ nK UN UL
UKJ j LU nK UN oD

dFA q

_ sdL
sdL b

bO dFA q UN WUD sI


Wb* u* _
Wd WUM dFA UL WKG
WHOEM dO
UA
WMU UOL
(Conditioner+shampoo) dDL rdJ uUA

YO UN UL V w UNL r s dF dFA q
U?N?? q?L?F b qOL uU w bI w Ub rEF
d?F?A? uA bM rN VU UUD V pc dFA q UN
m?? pc
WO{d ZzUM uJ sK b?O dFA qG r 

qJ

UI V pc WO{ uJ s Wue S V UL


qG r dFA
UNL c

uD)
UIK t d uJ YO Wue W vK dOJA l{ V
qJA w UL
WI X WOM UNH
vK

qJ

sOJL X UNuK bF nK v uF Wue s VKD


dFA lC wdJ vK UdNE wIK bF bO UdF
qJA w UL
WKGL q

v?K? U?O?L l{ q bO dU vK UOL d W fOI


d W dFA UbM qJA w UL
Wue
t?u? s? s?b?F??? t?F?O?L? W?ue dF qK WUM UOL
qJ

d?_ bO UOL uM pL b qF p sO_

sOKJA w UL
UNO Wue t s UOL bF eU
qLF

qJ

qJ

dFA UMKK bF L qLF UOL uM V


cJ uUA lCM UM UOL uM UMOK

qJ

d U lLO vK tu r bO W q uUA lC


WueK Wd Wdz U
d qLF b r qJA w UL

qJA w UL
sOKUI sbO uJ YO dH

qJ

tUO UdF qJA w UL


bO

dFA nD V
dFA nDA U uD fHM uI d b
s? W?u?e? s?O? t? vK UH vK bO
Q l b?O
qK

qJ

u?u? d?F?A? d vK dDL rdJ lC UbF


Wdz U U
d qL l qJ w UL
bK v
W?H?O?H dB dBF b?O? n?D?A r bK dFAK
UbF nK qJ w UL
Wue Ue dFA bF
q?J?A? w? U?L
UNOK w UNLK dOCK WHAMLU dFA

qJ

qJ

qJ

dFA uA wU sdL


sdL b
WHKL tUJQ dFA uA vK WUD b
WKLF* _
uA
VUM r Ud
j UK

V jA
qUF WId uA qL WId bO cQ v dLL sdL v U UN dFA nOH UN
c? w? d?D?M uA WId dFA u V nK U
d YO WHK U
d UdH l
v qBH
quD dFA uA
uD ju dFA uA
dOBI dFA uA
nK uA

quD dFA uA
d?F?A? V u uKDLU quD dFAK uA qL bM
q?B?? v?? q?b? v? wM d l rOI dNE UD
qJA c vK
WOKL s qN t YO UL s OK dFA nOH V
qJA w UL
uA

qJ

r?O?I??? q?J?A? U? WKB rI nBM s dFA dH


qJA w UL
WOUL qJA

qJ

u wN dFA u V WUML UdH r U


qJA w UL
bF

qJ

q?N? u?J? Y?O? b?U c dF bO s uA pL


w UL
L n uA qL nO u qOGA W
dK
qJ

qJA

qJ

c s bO

dFA V V quD dFA uA


vK UNFOL WKB lL dFA u UdH l{u p
qJ
s?D?? u? qzU qJA WKB u uA l{ UdH
b? c? q?H?_ v? U?d?H eM dFA f
qJA w UL
d
qJ

Y?O? t?
d?? d?D? v? q?B v V qH_ s UdH l{u c V s b
Q bF
w?M v UdH s tJH r ?O?K? d v dFA d r qJA w UL
UdH vK tH V
dFA lOL cJ qJA w UL
qb v dD

qJ

qJ

uJ qJA w UL
VUM qJ UD qH_ v dFA nK d wU v qB UbM
qJA w UL
WUNM w

qJ

qJ

uD ju* dFA uA

uI UMS uD juL dFA uA bM


Wd qB uJ YO e v dFA rOI
qJA w UL
UNCF s

qJ

UC VUML rU WKB cQ UIU Ud


UL
VUML pLU WUML UdH bU

v?Du WKB s b r t dEM wDF v vK v dFA V dFA qH UdH l{u


qJA w UL
d lOL v sd sO dD r qJA w UL

qJ

qJ

U?_ v U
U Q UuA sJL dGK qu bM
WKB q UdH uJ YO nK sOU b
w? UL
U?C U?L?? d?G? U?D? UNU s dEM iG
qJA

qJ

qJA w UL
wzUNM qJA uJ

qJ

dOBI dFA uA

W?O?zuA WIdD qB) rI dOBI dFA uA bM


q?J? w? U?L?
U v dFA rOI VFB s t_

dCU fO c nK) s b


qJ
dFA bb( s WuMB* WOA) UNML UNM u b UM dOG Ud b

v? W?K?B?) c UNOK pUL tKF UdH vK dFA n V dOBI uA qL bM


qJ w UL
d
r UD vK

qJ

qJ

v UNCF l cR V dH wK w WKB ULz


qJA w UL
dO
dH uJ

qJ

vK vI v W uHK WuHM qB UI Ud UC V


qJA w UL
uKDL r

qJ

b? U?_ v u Wue W V dG qLF


qJA w UL
uJ WUNM w sOU

qJ

nK uA
U?d? v?K? d?F?A? W?U?N n u bN uJO uD ju qu dFA u nK uA qL bM
q? u?H?M uJ c s dFA v W U{U qb v uA bM U fJF r dOG
d?F?A?K? n?K? uA vK qB v dFA u U?L?z u?J? U?dH YO d bK s Vd uJ
UMOK VO ju quD

UL s OK dFA nOH

j?u? rMOL quD dFAK P?I?U? Ud


UL
dFA rOI
U

c? s b?O? U?N???? W?K?B? vK UdH l{u b


qJA w UL
dFA nOH
qJ

d?F?A? b? U?d?H? v?K UNHK dFA WUNM uu bM


qJA w UL
bO UNHOH UNOK

qJ

Wd WHK UI UNOd U V dFA s UdH p bM


qJA w UL
tFOL dFA s UN v

qJ

V?? W?H?K? UJQ UNKL sJLO WOU_ WIDMLK WMU


qJA w UL
nK U_ v UN sJLO Wue W

qJ

nK

YU sdL
sdL b

bF UJQ nK UN WUD UL


Wb* _
U_ WHK U UH
UM
V jA
U U
WJ
d??K? U?N?O? d?F?? d?FA YO uA UN s WKb UU sJL UN dFA n UN
d?F?A? u? l?O?L tKL sJL WOMM d Vd t
d w U UH vK uHK qJA uJ sJ
Y?O? u?OMOA Wd qL q UNKL V w UNL s dFA n WuKDL Wd V
uOMOA qL qN dFA n
WUNM w Roll qJA jI UNS XH ULHO
W UHK _ Roll d qJ cQ tS quD dFA n bM
qL nK rN U YO qJA w dOG nK WId S uD juL dOBI dFA U
Ud

dEM Wd wDF nK bF WOB W


d
r? U?N?L s sJL v b WId vK sdL qCH Wd sdL V nK UI
N Wd V nK U dOOG `B
w UdOG V bu u UM dEM iG

uK

UHOE dFA uJ

U?Q wN dFA u V WUM* U UHK UO


qJA w UL
WHK

qJ

w? U?L?
W UHK d wK vK WKB) d be
qJA

qJ

UL
?O?K? q W UHK dD s WKB) pL be
qJA w

qJ

qJA w UL
Wue w UM dH b

UNH d* WKBK WKUI WIdD ULz nI V


t???M? VO nK WOKL WH vK qB v
w We YO tO WKB) b V c U& v
qJ

w (Volume) d?F?A? U?H W b% dFA UNO bA


qJA w UL
dFA UNO uJ u

90

-0

90

180

90

180

-0

-0

180

qJA

UIU u c* UIM Ud l nK WId


nK WOKLF b q bO dFA pOK
bK l bUF qJA UNJOK b; UOIU qB) c
WKB) e
d w W UHK lI v d
q iF vK tFOL& W UHK vK dFA nK V
qJA w UL
UNOK dH uJ V
b?A? d?O? q?JA tH V W UHK vK dFA n bM
qJA
UNOK Ud dFA uJ q
d?FA WU WHK dD dFA nK sJLO nKU dO WuKD* WIdD V U_ s b
n?K d v?K WK_ sW??{ u?B nK UU& w dOOG dNE YO ju dOBI
qJA w UL
dNE

qJA

qJA

s? q?I? s? W??U?M? d?? q?O?KI tKOGA bF WO U uA X% l{u WJAU dFA vDG
WIO

UJ j *U dFA n ld sdL


sdL b
UOKJ j LU nK UN WUD oD
Wb* _
UK

V jA
U U
WJ
YO dOB dFA U
WU dFA w WIO OJA U
d qLF j LU nK WId b
W?K?U U YO uOMOA w WbL dD b w j LU nK dNE U UHKU WH sJL t
Wd WKOL WIO WOM U
d qLF qOL
wuD qJA j *U nK uD

bO dFA q

j wU_ jOL s WOI OD v d d rI


w UL
UdI r \ dF nK UU dFA XM
qJA
qJ

u?L? q?J?A? U?N?F? d? q?O?D???L sL{ s WKB cQ


W?I?K??
e?? v?? d?D? s UNHK b b?O? U?N?JK
qJA w UL
WU UN wFS

qJ

n? r?? v?? W?O?K?LF d


r qJA w UL
jIKL WDu WKB X c v qB UbM
qJA w UL
uKDL rI

qJA

qJA

jM qJA j *U nK uD

WU UI l
wuD nK w Ud
UL
qOD qJ vK rI u c d wU b vK dFA cQ

U?N??? WKB U WU l lC U?C? WKB cQ


v?? Uc s WU UI UU jAL bU
qJA w UL
d_

qJA

UMOF

UNH w dL UN WU wFU dFA WKB p


w? U?L?
l??_ u? j?d?A?
n?K UM UL
d_ bOU
qJA

qJA

d? v?K? W?D???M?L? d?zb? q v WKB d rEM


qJA w UM UL
d

qJA

WKBK wU jOLU UL jIKLU WKB X


qJA w UL

qJA

WU UI fJ

v UNDOA9 WKB) XO bM sJ uD) fHM w


qJA w UL
WU UI fJ UNDA/ UMS UNHK
q? d?F?A d rOEM s b
Q V 5U( UK
w
WOB WIdDU jIK* l{ bO dzb
qJA

bu WK
UN WId dAI u b
U?N d U?O?u? U?d?F? j?A9 5 WU) UNUd w j U dF u s d bO
dUE c
dFA U( WI uJ U2
wK U2 q
w dH wKL

dFA UIK s
u 5dOJ
U dFA WOL
lKB U s
dAI U s
u wzUOLOJ rOIF
quD tu eO2 s
s U' uUA V
d
rUM dFA bM b mK UdN bF0 dFA uLM
dFA s ub W WOHO
pULKJ w{
wD du dU w{
wKIdb* tu 5 wU
t VUM* uUA u d
dFA u b
t w WUFH U* ld UA U d
WKLI UO wd
bO' uUAK UHu l b


b????K???'

bu b
tOL tHzU bK' WUD dF
bK' UI VOd vKWUD dF
od* qHD bK 5 dH WUD gUM
UNM q eO dA u bK' u WUD bF
dA nOEM w Wb
* UHEM* u vK WUD dF
pOb w Wb
* dC * pOb bzu bF pOb uNH WUD rNH
bF* dFA e ozd WUD U9

bK'
w?? WOU
 WID uN r w u?N? d_ WOL_ YO? s? d_ uCF bK dF
e? s?O?Fd sdL bF WU bK wDG r juL mU U YO U r nKG
bK WOL v dDM pc bzuH s dO WuL vB bb nzU R u d uKO u
U r w

q?U?H?? b??? j?O?A? w? w?U? s U u r ' UC s wU) e' u bK'


wU) jO; 5 UNMO WUN UB WDA u WU r ' UC wI c wU) G c UA
WKLF * WULOJ u*U wU) jO;U dU dQ c bOu uCF u bK' S pc r K

tOL bK' nzU


5 d UD u r ' eN q wDG YO r K wU) UDG t_ U r WUL
u?u? fLA WF s wL UL Wd U u lM1 t r ' s _ U b j dF
tO 5O* WG
d( W rOEM

r K tUb qJA wDF r ' s U* bI lM1 bK'

d?{ 5?UOH c fLA WF dOQ 5UO q UudN WULOJ u* iF uJ

UM WOKLF
K-E-A 5UO q UMOUOH UuB u* iF UB
v?K WE ULK UC r ' WU s bze _ s hK
K dF d w UC bK' WOL
r ' w d( W
d d(U WOU) dR*U U
U?d?O??J?? ub eU lUL qLF U ZO WDu r K WOKb UC_ l bK' jd

aUEF UA_ CFU r ' s e_ cN

bK' VOd
X rEM WO Oz UI s bK uJ
w? UL Uu
U?B? U?N?M?O ULO qB iF UNCF
w UID c qJA
Epedlenmis

dA vL WOU
 WID

Dermis

W_ vL WOKb WID

Hypodermis W_ X vL WOKb WID

W_ X WID WOKb WID U sJL


W_ w b WI
(Epidermis)

WOU) WID

W?u?J?L? U??
 u YO s UNLO I sJL
U 
u?u WDKH WOMOd U w UOKF WID
U
 c aK M dA U s W M
u?A? q?J? v?K? d? s?O? s? r? ?? s
bKK WOU_ tUb WID c wDF
s?O??O?L? U?? v?K u vDu WID
uK U
 c wDF Melano cytes vL
bu UNM w sOOL WOL V bKK
b?K??K? W?O?K?b? d?A?? U?? s? W?? M
WF_ s WKOK UOL hL YO r 
bK VOd u
tM d_ e fJF
w d qB U WOU WI UN UNHO W M uu WOU U w vKH WU WID
r q rOd u lML UNS bK
Dermis

W_

rC ZO s uJ b WJOL WI w dU dA qH lI WI w


Wub dOFA WO_ s dO b
WOBF U
K UUN

d XU S UNOK WE UL dA WuF Wd W s WR L w WOMb bG


WOM `B UNS uKDL b s U WOFO dA XU WOFO bG cN WOMb
WU dF
s bze UC uL s r hOK
 bK `D v WU uM d dL WOdF bG
d W rOEM pc tU
b dFA UB v R UN{UI dFA c qB WOKC UO w dFA OB
ddFAI WU
W_ WI eO
dA s tUL d w
bKK WOKFH uI UNO sLJ
WMQ* u* U* s UOL UNO e

Hypodermis

W_ X% fd uON WI

UO_ c Collagen Fiberns WOMb sOuJ UO vK u ub rAU WOM WID c
bI l WdL qI UO_ c VOd W U vK bK Wd bLF WdL WuOK bK wDF Wd
dLF
WKd w bK b WdL qd d U W MU UNOL b bK qdL wMe q K 
Wu
OA WKd w bK dJL WuHD
v? d?H? U?N?O? d?F?? W?d? W?O?U?I? WKd UN_ UMUO w sOKdL sOU WOL_ p w V 
UMUO w WuO WOuuO H dOG s bbF
U?L r UNM hK
WLbI U
 uL bb U QAM u q wH b vK bK dOG
s? W?H?K??
? q?d? w? WHK
 WIdD dB b bK wMF c dLF w bI l dOG bK
UO
r?N? S? c? d? s? d?? U? w? d?? d?u? dE iF b bKK dOGL WFODK d?E
UL qUAL b bM bF bN dOG qI w bU UO UM bK UdF w qdL
wMF c U_ dOG l nK
tU S r UC WOI q UUL u bF Uu dLF w bI bK
dLF V bKU UM uK dOOG UMOK t

sLC w dJ* WuHD WKd w


bK'
qHD bK
odL bK

qHD bK
W?L?U?M? d?A??K qO s U t uI qHDK WOUL dA s U?U b
d?A? bu UH_ rEF sJ UL s U
 qHDK WFzd WOe
s? r?N?U?O? s? v?_ d?N_ uUF sJL uOF s WOU WLU
bK UUO s WuL
bK WUL w bU wM D U wDG qHD bK uJ u bM
u?G?C lI U qHD bK vK dNE WID c e bM rd q
u UM rd q U c b sJL u{d b

Wd wH
UNMJ WF u XU UuB

p? b?? d?Q? u XU U?u?B? q?H?D? b?K? d?A?I? u wK c _ u_ w


sb
 n_ u uK dH UCO dOG lI dNE UC dH c w sObI sbO w UuB

sOu d bF lI c wH
_ Uud qFH UL eHL WOMb bGK XR UA v p eF
u vK
U u c dNE qHD bK q vK u s u dNEO WDU bG vI UO_ iF w
U s d uc bOuL b
WOU UU r WRL WOU
 Ux W{d q u bK `B Xu l qHD uLM
s? _ b? b?K?? q?U?A? r??M? q?L??? _ s? d?O?? b?F? W?OU WKJA vI WOO quFK
UUN
WuN rd VFKLK WOUI _ p wMF UUA

d UM
d_ _ `B
d?D? s? b?e? U?N?S? W?D?O? uJ b UN H UU r uA d v
rOd s UMOLO wU eU WUL qLF bK p w V UUN
c? d? ?J? U? w? W?O?u?O? U?MUO w UN UB w UdDH UdOH
b?K?? d?? r?O?d?? v?K? q?N? ? d? b? d? W?O eU
nOEM _ bK W UEM UL wGM V cNUMU v ub
dND UL bO

UHOEM bK d
WU b
 d c
WU w dNE c UN uu uJ U w VOD WFd V
u? W?U?B?L? W?IDML u u dL u d UH b
sOM b u s d b r

od* bK
Wc dOG b WM dA W L
 uM dAF dL sO w M uCM s v bu qB sO
q? b?K?? w? U?d?O?Q? b Wub b w o b w WO M UudN U Q e bK w
UUA d `B UudNU eH bd bG cN WOMb bG
d? S? W?D?A bG c `B sO sc sb
 n_ sO w WKzU bQ WOMb bG bu
bK U d `D v d
bG w WML WOMb UL Wd WO tu s U c b
sOIdL UOH b UuB WuA d `B b dOG rbK WOd UC uIdL b b
s? U??A? V?? W?{d? d?? s?O?I?d?L? U?O??H b Wdc UudNK WOMb bG WOU V
W?{U? U?M? sJ ZML re bI nH
c u_ sOd ud dOQ V p UIdL
p w V uK W{d d WO X sNdA UOH b UN YLD q dU
dH c Wu_ UudN u UH

dF oKD w U WuHD UM WMU XU w UUA d dHL UH WOdF bG `B UC

UC WO d d `B dF Wz QAM bK w uuL rOd l qUH sJL c


UM WOMb bG w UudN dOe dE

UL WHKL tUI pL UF sOu v bK rIM

pOL bK'
u U pOL bK w dFA uLM sObI wBL sOHJ w vK u dBI
dJ tO WOdF bG bu ULMO WOLe bG vK pOL bK

oO d bK'
w? b?u? W?I?D?M? Q? r? ?? w d UJ s tJL nK
r e wU w uuL u
dNE vK w bu UJL d uKF uOF uH

UA

Xd WJA WUF sJ1 od* bK qHD bK 5 tO 5UI Y w


pc

WK_

bK' w d
UNM WF d nzU b bKK
U) v qb s bK' UI w
W_ WI eO2 w U
wK U wKK
w dQ u XU UuB qHD bK dAI u wK c _ u w
5bI sbO WIDM
WId* s qHD uK bM bKK b% w dOG U
bu sU d WUL UF bK' u b

bK' nOEM
UNL WHK u0 bK' nEM
Face Milk nOEM rd cleanser tu VOK
Face Lotion Tonic tu U
uUB
Cleanser nEM*

.dJ tu VOK

c? i?F? c? Y?O? U_ s e VK (Emaltion) W??K??? ? dC s U u


Face Milk s?O? d?H?

n?OEM WOKL r cJ WOzUL WID w d e WOMb WID w U_

VOK s We d nEML rdJ uJ YO WeK W w u nOEM rd


b?M? b?K?? `?D? v?K? W?O?M? W?I wI tQ nOEM dC L u s uM tu VOK eO
bze WeKU uF wDF nOEM s UN
Tonic or Toner , Face Lotion

tu U

uJ sOKd sd OK U u UL uJ UL vK u


vK qLF UC u WOMb U_ qe uJ UL w c w CH U_ qe UL
d_ Ue v W U{U bKK qC VOd
bKK dNE
Wd d
t jAM gFM
WE U UL bU
bKK iUI qLF
ZeL UODF UL uJK WOMb U_ nOEM vK LF uJ sOKd U sd OK U
nEML tu VOK UUI W nEML bF tu U b
bKK VOd We WuO
t? bKK Wud wDF WOMb uL W lOD t nEML bu UL b
lOD
WOMb WID V uu s lML

uUB
sOL v uUB r I
U uU
Soapless Soap u b uU

UF uUB
huM iF UF uUBK wM iU l uOUu WdM _ s Ze u
UF uUB UO
UOUFH WOM WF UO w UbM UOHM UO b WHOH
 UOL w UF uUB c
UU L oKG YO bK vK qLF u ZM uUB vK c UL
bK qF v R UL \ \ sO t uJ YO bU uJ uUB cN PH
bK UMOd R YO bKK tO ud dO w c UC bU
s?b? q?e? u?N? t?? d? c? t?U? s? sb s bK qb sb sO dH uUB c
sb qJ bO W v R wUU
bU w K bK qF v R
Soapless Soap u b uUB

WOU eOLU UF uUB s uM c qCH


qC qJA bU bK qF v R uN cN 7 PH W{uL W
WOHM UO l V U v R
w K bK qF v WKOK WOLJ R
ub s UOL u_ cN UC
bKK dNDL qLF XdJ v uUB s uM c u U
UA
u b uUB UF uUB 5 wU
dA vK tu VOK UF uUB dOQ 5 wU

PH Balance

uKI iU( eO

n?B?? W{uL v? q?O?L? \ s? W?U?F? W?O??B? d?A? w iU eOLK W M uJ
WOdF WOMb bG w d dL WuKI W{uL sO ju (V) W s dI UbM bULU
U?LKJ dA W vK k U w WuKI W{uL eO Epidermis t?_ WI w U
 b
W _ w WO WB w U dA eOL W M XCH

UA
fLA U WDu U1dJ s WuL: PH h

Jell

q'

b?e? u? W?D?u? We X WKzU Wd dC s U


U? s? q?O?U??L? c? W?e? n?K??
? b? q?O?U??L? c We s
t??e? u?J? qJA uJ c dF Wz qe ?d_
d te dFAK b
L q ULMO WKOK
WKzU dCL s eOL eOL b qK
qO qzu s d bKU q oBK
wD qJA n t bK vK u Xu vI
WKzU dC L s dO u d q u qC WUB WOU s
WeK v R w UuLL
WOU U

uKOKO UIA

WOUMB dLOu
W? PH v?K? b?L??F? U?N?e Wd b H UN WE U u v? U??? U?N? U?NuO WOUM UL
d_ uL s q rOdU UdQ uJ uKOK UIA W{uL

WK_

wK U2 qJ UI d
Tonic tu U bzu

q' eO

UF uUB UO

bK' nOEM Wb


* nOEM u w U
wK U2 q w dH wKL
5 t uJ YO PH uJ UF uUB
dC s U q'

dA u bb%
.(Normal Skin) WUF dA

.(Dry Skin) W U dA

.(Oily Skin) WMOb dA

.(Sensitive Skin) WU dA

.(Combination Skin) WdL WDK


L dA

WUF dA
u? U?E??U? u tO Wud bF Ud

U?L?U? d?A?? fLK uJ YO dA u qC w


VzuA ue lI s U u dOJ UU L tO k tu
W
U' dA
W??O?? d?A?I?? o?I?A?? U?d?N?E? d?J??L bF WOKU UN W U bA fLKL WIO uJ
s U bM WU WbF uJ UJ WOMb bG d Wud
WOMb dA
eOL
dH qzUL l wMe dNEL
UU L w U
u UI sc n_ wIDM vK k
sb w U
U_ UGU sb e WO p dOG u iO u Vzu u
WU ( dA
WOU WdU nB
Wub b w u
WIO dOF uN
UHK qzU
dL v qzU oO ZO
bOU uNE bF ld

WDK< dA
U?L?M?O sb
 q UNze iF w UH k W U WOMb dA UH sO dA c lL
W?U?M? v? d?A? s uM c U pc sc n_ WN u U WOM uJ d_ e_
UN WUMF WId nK
O dA u V S pcWU
UA
UNMO eOL l pH UU dA u nOMB wU

bKK Wb * nOEM u


W?B?B?
? u?J? V?O?d? nOEMK WHOH ULd UN b

For Normal SkinW?U?F dA

fLA s w b
V uJ W YO dA cN Tonic b
V WUF dAK
d
 bM
U?N?M w W U dAK UF Vd l uUB s wU
 nEML UN bLF Dry SkinW U dA
q uJ tO uJ W YO W U dAK Tonic tu U b
V qOK w u d
d
 bM fLA s w rd l{ V
f?O? s?J UNM dHL ub dJ WOMb dA W UE vK eOd V Oily SkinW?OMb dA
(Cleanser) t?u? VOK nEMLU dA nOEM V c bG eOH vK qLF bze nOEM _ d S

s? t??? ? c uJ s WOU W vK u YO WOMb dAK U Tonic t?u U b

dC l{ l VdL s WIO WI l{u UOu sOd sOM b


ub nOHK
w dO fLAK w
u?U?B? s? U? nEM b
V dA s uM c w Combination Skin W?D?K
L dA
W U sU_ vK Vd rd l{ V WOMb bG eOH UH d UH s W U sU_ lML
b
l rdJ l{ q WOMb sU_ w Tonic b
qCH WOe sU nOH rd b

XO bO tULF qN YO dA cN U t U lOMB UdA iF XUfLA s w


W?O?U? ??K UCL `zd s WOU
 UML UO VO Sensitive Skin W?U dA U
q?C?H? t?u? v?K? V?d?L rdJ s WHOH WI l{ V W UFL qFH d s nOH
K
fLA s u w b
l W uJ s U Tonic b

UA

bF* dAK UHEM* u vK dF WU U; b U

dAK Wb * u*
uUB UL Face Milk tu VOK
Tonictu U
dA uM U Vd
ULU WKK ZMH sDI s lD
qOL& dC UKD
bK vK sb WuN
bK vK t d vI YO dC L W WuN
bK ZON w V b
nOEM uL u
uKDL uFHL wDF
bO qJ u Wz t uJ
tULF WId dC L u q W{ UuKF vK u oBK WKF vK u{u uJ
WOB UN U aU tUuJ
bK vKWOU WOK U v R
UA
dA vK tb
bF tu b wEdC s d 5 wU

dA nOEM WOU WOK U


c nOEM b R dA `D vK Wd_ UG UOJL UUI ub dF d rd
ue u uN V UL rOd dUJ UU L b v WKu dH uL
UNKF WOB dDU dA nOEM dA c vK qLF VUM dOG nEML ULF UL
UL q_ vK U?O?u? sOd dA uM VUML nEMLU dA nOEM V pc UCM WuOU lL
U
 bb WOKL jOAM vK qF

WK_
WOU dA s q 5 wU
WOMb W U'
WDK< WUF
WU ( dAK eO l b
wK U2 q w dH wKL
WOMb dA W U' dAK tu U w uJ W uJ
W U' dAK u s nEM* qCH
uJ V WU ( dAK UM b
bM
WUF dA U1d uJ
WOMb dA WDK< dA dF
qOL& dC _ UKD fL b
dA uM VUM dOG nEM* b
d U

dA pOb W u*


pOb uNH
W?E? U??L? ?CF jOAM vK bU UN d WOKCF UU wd U?IO U?J?Ob tu pOb
Xe b
U tu r s WMOF e vK pbL UN uI Wb Ud s U u UNU vK
w Ud v U V sbOU Wd UU VKD c pOb qON bK vK VUML
v?K? b?U? bOU iF ZM UN UNUL s d?{ d?? w UN d WOKCF UO_ UU fUF
UNzUd `L bN
pOb W
d w
UNUd Vu u_
 o dOC
U `d W dG u uJ
dEMK Wd U{ uJ
WzU vIOu d u
UA
UNO Wd b WE Wue UJ p H WF{ V UL U * W d dC

pOb q qOL WOzUB w


UNUd Vu u_

udL f

u e

Wd WHOE d U_ uJ
WHK
L d_ s WOzUB W

Wue t w fHM b

Wub WO_ UB_ CF lu W dF WLK uJ

pOb UM Wue l b b

UA
bK' w Wub WO_ UB_ CF lu0 w

pOb bzu

bK ZO w Wub b jOAM vK pOb bU


UJUL Wd UN J tu C uI
bK w WML nOH

UU

UI
UL bK vK wHC
du q UNKF UB_ bN
ULU

P LK bK V J
pOb w
Wb * dC *
sO d dL uK X q dAK WcGL ue ULdJ ULF V
sOu_ U l sOUO vK u w ULdJ b

oIA lI WuA


 wK qe w UMOUOH ULF
bKK UB WFd u b

WK_
pOb uNH w{
pOb bzu b
`d* UN qJAU U * W d dOC% V wd
pOb w Wb
* u* d

dFA W qzU
r ' dA s dFA W qzU b UM

bIFdJ WDu dFA W


b?K? s? w?Q? W?Lb WId w bOF s bM X d WIdD c
U? l?C? W?I?d?D? c? w dB s UNK uJ b j_ dA
bF uLOK dOB UL uDL dJ s u WMOFU t
v?K? b?L? p? ?L?K WKN `B v dOB dH sbOU pb p
WMOF V UbM dFA uL fJF sJ p bF eM bK
W?IdD c w bO wA WLU dA WU c s dFA
U bL U uNE w dFA b q WKu dH b UdOQ u
 w qLF L uLOK dOB UL lOU W v sOu sO
UOU UOK WIdD cNUb dA `OH vK bU
UNUOU

uNE dR U2 c' s dFA W


UNuF w rU U2 dA `D s WO* U) W
nOUJ WBO
UNUOK

d?A?? s? UNe bM WOU WIdD Xb


dA `D vK Uub iF d U0 r_
r ' tu w WU ( sU_ w WU
UA
p HM bOIF dOC wu uLO dJ dC

jO)
uN w V rR t tUOK s bK' qd v R tu vK U qJA b
u
WU ( dA u iF u( iF
UA
pKO b s dFA nOEM w jO) wb

W (
s r_U uFA b tUOU s dHA ULFU p
u?? dFA XM c b' s dFA qe t tUOK
tuA dFA W U s be

d .dJ
f?J??u?J? q?O?L??? e?d? s d r
dFA qe tUOK s r bu WKN tULF WId
u dFA XM WOU ( V b c' s

UA
dFA W vK qLF w u* s WuL wFL WU U;

WMU* W
d?A?? `?D? R? wN qzUu qC s UNdF UM s dOJ
ULF WKN
dFA W U s be b UNUOK

jIK*
be U2 tu vK uu* dFA iF eM b

t U s

lLA ULFU dFA W


w dFA eM Wb d_ d_ WIdD UN
s? d?FA eM dJ s dA vK U?* q nD
W?F?u? s?U_ vK WOUF d UN 5 w Uc
U U( lLA Uu u_ w d u sJ1
wUI dFA vK qLF t WOU d v
UuO d_ uM u U 5K lLA qLF
v U W dG d w uJ rUM dFA W
b?K?' v?K? d?A?M? q F W U q t U uJ 5

d?F?A? U& fJF eM ULI s WFD tu l{u
W?u?1 d?? W?F?d? W?I?d? U?N? W?I?dD c eO2 s
q? U?O?L?J? q?I * w rU dF uN v R
U?L bK' X% dFA uLM o d* UJ( V t UL
d_ dD w U( u

UA

pO X lLA ULFU dFA W wU

WOFLA dFA e uJ 3

e* s uM c VOd w qb
bK' vK lLA oB vK bU U u u 5 U qM q lL
lLAU t WOzUOLOJ dC *U dFA W 5 dH U

s? d?F?A? e? v?K? l?L?A? u?I? U?LMO bK' `D s dFA W vK WOzUOLOJ dC * uI


d? UN WOzUOLOJ dC *U WUI W*R WId dF lLA WDu dFA W r c
F bF lOU b bb' dFA uN dG b YO U

dFA W Wb * lLA u U


dFA W uM c qLF wUI U lLA
d?? b?? Y?O? j? X?? s?b
H vK tu s
c? w? d?N?E? c? d?O?B?I? w?UI dFA W WOUF
d? v? l?L?A? s? u?M c U r s oUML
dA vK tF{ bM c c V c lOL v WOU
d v
r s d oUM w uuL dFA v W U{U sOU dF W qLF U sOK lLA
X qJ vK uJ U nEML qLF UN bF UHEM sOuM 

U fu

fu sO
UN

WOzUOLOJ u* jIK* W ( dD s UdO s lLAU dFA W WOKL qCH U*

UNOUF v W U{UU d d WOKL lLAU W dF d w d_ dDU WUI


W U WOL q rF dF u/ UL l sA) dFA vK
ud* dO dFA W lLA b lu U

Wub bU v{d* _ wb WUB* oUM* vK lLA b


b V

dFA W UM r_ nOH dD iF


UL ?OK nH
q l dOL sODK
b? dOGB dFA XOL bK W r_ nOH

? sdH UbF n v UNOd UNM dFA W dL WIDML sOMb r uLO
WU sOzb lLA
qHdI X s qOKI UNO dFA e dL WIDML wMb r_U dFA v sJL

ozU fL bL j tu WU WIDML vK l{u UM_ uF w WdG WIdD


uu fO v nOF{ pb r_ `B u dFA W WOKL d UUL ` L r

tu s bze dFA W bF pdA dL f % WKJA s wBK


sDI s WFD w D r qzU VOK( s u tO wHO{ `K s d bI0 U wK
r? n??? U?N?d dL wUF w W * oUM* vK qzU s WI wF{ u * c w
WIU WOFOD UNU v pdA uF 5d WOKLF d WIO bF d WI wF{
v U TK0 wu WOU pb dN dHAU WU ( sU_ s dFA WU XL
vK Ze* c d r ULNO sdO K' s WDI W U{ l sd_ s 5 tO w r U*U tF
UN WUI w bzu s sd U* p eO UbF WNK* sU_

dFA u/ n u
p?b? v?K? t?M? w?M? W??? w? t? w?EH U* c r UU b* U w fd wFI
UOu lOU b* p vK dL dFA s UOU tM bd UJ q pOK

dOND dL u( uN lM* pc dFA u/ lM* We* UHu


d?A??K? q?L?F?? ? W?E?? p?b? w?K G q d tOd uLOKU bK wJ dFA W bF
WU 
eML UJL vK l{u WMO WMO tM qLF r UH_ u pK u l UL s qOK wDK
e? s? W??U?M? W?O?U? ?? d?L? s? nH
UMI c q G n v d r dFA tM
dFA
tM dFA W bF r vK l{u uLOK s b qOK u U UAM
ZuU b
U bK ` 

.ALe overa gell dC L bK s


u_ w bu dFA uN lML WU dC UM

WK_
WOFLA dFA e VOd b
s q UOK d
d .dJ
WMU* W
wK U2 qJ WH wU
dFA e bM r_ nOH

dFA u/ nu
dA vK u( uN lM*

WOKLF Ub

Ub b

dA nOEM W d eON vK WUD dF


UOD dA WUD nEM
Ud(U dA pOb UN WUD U9
WHK<

dA nOEM W
dG WU) eON
W dG c w d u V

_ l{u WU dA WUFL wd


qJA w UL UNOK

WOUJS eOL qOL WOzUB U wd


qJA w UL tHOH
tF

X UNb
dA hH dJ WbF
oOLF nOEM

sDI s lD WO qUM UMH


wd

w b
w uL _ e
 UJ
qJA w UL WUFL

qJA w UL UB wu dK WOD

UOD dA nOEM

_ sdL
sdL b

UOD dA WUD nEM


WKLF * u* _
sD
nOEMK qUM
d MOK dAK nEM
pu uOFK nEM
u?UB ULU U?O?u? U?N?H?O?E?M V pc dA UL vK WE UL d r s WU W UEM dF
dA uM VUML bO
dA nOEM d
WOU dDU p U 
UU uO w sOd r dA uM U
 nEMLU tu nOEM

U) v qb s uKF sH' ` 1 r uOFU U) nEM* qzU sDI WFD vK l{u

qJA w UL qb v U) s wKH sH'

qJ

qJ

b r U O v 5LO s Wd( uJ nEM* VOK( sDI s WFD ULFU rH nEM

qJA w UL5LO v UO s WO J UNd uJ d WFDI WOMDI WFDI

qJ

qJ

qJA w UL tu nOEM bK bO w vK d MOK nEM* qzU l{u b

qJ

qJ

qJA w UL vK_ v qH_ s UNb Wd uJ vK oMF WIDM nOEM WUD b

qJ

qJ

vK r n_U 5Mu U&U vK_ v scU d pH v qB WIU uD) dL

UJ_ w UL bBU wNM v vK WuL Ud 5' u n_

qJ

qJ

qJ
s nEM* qzU W p lU_ u sDI s 5FD U*U WKK* WOB qUM* nK

`{u u ULnEM* qzU l{ bM XF w Ud( w UU& fH w l dA


WOU UJ_ w

qJ

qJ

qJ

qJ

UL sDI s 5FD b


U Tonic gFM* qzU l{u dA s nEM* qzU nOH& bF
uD uD nEM* VOK( l{ w XF w UU& Ud( fH ULF rd o
qJA w `{u u UL

qJ

qJ

dA pOb wU sdL


sdL b
UNUI pOb Ud vK WUD b
Wb * _
.d U X
UMH
U tO U
pu d MOK dU
U?) X?e? .dJ tO b
UB_ W Wub b jOAM q s pOb d r
pObU
j?G?C?U? e?? W?Od( UB_ lu w pOb Wd U& w rJ V Ud( d bM
WO ( UB_ lu vK jI
w WO Oz WF Ud w UFOL dA UN pOb d bF
bO L Wd
qJAU `{uu UL lU_ bO W ULFU bO 9 Wd w

hdI sF Ud


qJA w u UL e Wdb hdI sF Ud s Ze w

VOd dI Ud


qJA jAM w WOU WDOA Ud Wd( c R sbO lUQ WHOH d{ Ud w
qJA w UL jI lU_ b
dO

VOd dI

e Wd
WDU{ lU_ W uJ YO p b* b C w ld hKI od s e bQ r
w UL WIDM q w b wu vK Wd( c be V UNJOb d* WIDM* u U
qJA

tu pOb WId


nJ r bB vK v oMF vK s b bO L Wd u
UNU Wd( Wb v uF r nK) s oMF vK dO

qJA w UL d

qJA

r? oMF vK s b?? l?U_ qUH qLF sF Wd


qJA w UL d Wd( U nJbB vK

qJA

l? v?K?_ v? WN Wd vK bO 9 Ud qLF b


d? q?J?A w UL d_ uK bu sbO pd%
d Wd(

qJA
v?K v qH s uJ oMF vK WHOH d{ Ud
d Wd( UF qJA w UL

qJA

U?d?? v?K?? V? sc vK U?F? s?b?O? pA


w? U?L? d? W?d?( UF _ qH v WuL
qJA

qJA

l? s?1_ b?) vK Wd Wd qL w ULNOK pb wbd? qJA UL WOU uB d O vMLO sbO pd%
Ud s Wd(

qJA

_ qH v wKH pH w WOKb WIDMLK Wdz Ud qLF


v?? n?_ d? s? r? _ n?B??M? v?? rH d w r
d s Wd( UF qJA w UL 5bB

qJA

Wdz Ud qL w b q s vDu l w wbw? U?L? 5?b?B v b) WLEF d? n?_ q?H? s Wzb
W?d( d Wb WDI v rOI qJA Uu r qJA
qJA w UL d s
qJA

5?b?B s Wzb lU_ d WFd WHOH Ud{ wKL


5bB v Uu r VU( u n_ U&U r 5F X% v
qJA w UL

qJA

Y?O?? v?K?? W?d?( uJ 5K bO L Ud b


qJA w UL UI sbO uJ

qJA

u qb s Wdz Ud qLF 5' vK lU_ bqJA w UL vK r bB u U) v VU(
d Wd( UF

qJA

u?I? Y?O?? b? q? s? 5?F?? U?LFU p hI* Wd


qJA w UL 5' vK W UF Ud

qJA

w? U?L? s?b?) v?K? d?I? W?d? w? lU_ d bqJA

qJA

jGC l bB bM Ud U) v V r UI sbO l{u 5' v sbO l d


qJA w UL Wd( cN pOb wNM pc OK

bu WK

U bK WOL b
odL qHD bK sO wU
u q eO d dA u b
pOb w d
pOb bzu b
dA nOEM UL q eOL s W d
UNBO
K sJL dA nOEM WOK U


U??O??J??*

bu b
U_ dC VOd WUD b%
U_ dC UJ WUD bF
U_ dC u 5 WUD eO9
U_ .d ULF WUD 5

UOJ* s

dHK UL WLO Ue oUM uK WeLL qOL U b


w sH Wd wMF UOJL
UL W s t uK
UJ W U U uK
L s pc eO tu UL U tK V
o?I?? qJA dEMK U?U? u?J?O? d? t?O? s?UJ wUL bF UL UOJL WUu dHK sJL
tOU UOJL ozd U oUM u c oI nOJ tu dEML sOuKDL oUM u

tze tu 5e
dFA bK uOFK wK_ uK U w sc WOU d_ t UN v tu sOe bN
WOB
l VUM UL WHK
L UNuQ sOe dC b
vK WOLKF ozdD f_ W dF bU
tL UOJL nOOJ q s p tuD tu tu ` ozU W dF dC s U

Foundation U_ dC
wH
dAK VUML uK wDF w U_ dC s WOL d tu sOe w U bu
U_ dC s VUML uK UO Ud UHU WOU
 dRL s UNOL UNuO
sOe w WLN WOKL
s?O?U?d?? q?? W?O?b?F?L ue s U_ dC Vd U?_ d?C?? VOd
WO U{ UuJ vK UNCF u b uD WuK u UL uJ sOu lLA uJ
fu u uK X UHK X q
UA
dC q VOd WzU U_ dC VK s WuL wFL

U_ dC
s?R? U?U? w? QF qzU UNM UJ b w d u u
W?U? w? u?J? w? WLUM WOH uK l rz U?HOH UD
VK VOU w QF qOKI pL dCL rEF bO
WKB UU_ UNM qC WODG sR ULF qN c
b?b?A bKU uB UNO WU d qJA bFL w
UA V wKL tu q tuA

V?d? r?d? w?F?{ UL b VM U?C?U u

l?{ V?? X?e? U? W tOK XU S


U_ l{ q tUB r v ozU dE r dA uM U
W??M?H? W?HOEM pFU wKLF UdN vK b W w U_ d?C? s WDI wF{
d q tu s b WN vK WLM UL U_ l{u

U_ dC UJ
UNM U_ dC s WHK
 UJ UM
W?O?M?b? W?U?F dA u bF u .dJ
W U'
s? b? X?e? s qOK vK u qzU
UU `BO ULF q WUe
s?J?1 d?A? uO UH qLF uF*
ULF WDd W U' WUF dAK tb

U_ dC s WHK
 UJ
UNOK tF{ q U Vd
U??H? q?L?F??? V?K? u? u? r?K?I?
u? t?U?L?F?? s?J?1 U?NO ud* dO u_
t?u? v?K? U?U?H? U?N??O?D?G? d?* s?U_
U

.d? q?J vK bu tuL dC


W?O?U?F? U?N?? U? v d?E? d?O?G? u??? r?K
bMU tu w uOF sU vK qLF
UA V nKJ

UA
UNMO wU U_ dC s WHK
 UJ wFL

U_ dC u
u?L WFUB UdA X bI bu dF w uK W uFA u w v dE

dAK WHK
L WOFOD WOK_ u l vAL U_ rdJ WUH bF Uu qOL
r??O? `?U?H? o?UG sOuK v dA q U U_ dCL WOU_ u_ v W U{
o?U?G uK ULFU WOU
 b tKJ bb bF tu b vK bze WOU WIDML qOKE
c? dF U?u?{ d?? U?N?K?F? W?U??L dOG tu rUF d dA vK `UH uK ULF
j?O?? c? oL_ uK WODG uK `U tuL dC qLF UL dAK `OH qOKEU WOKLF
UM s vLEF WOUG bM sOFU
WMH U b
 fU qJA UU dA e lOL vK U_ dC lu
UNULF q W uJ bO dBF qK b dOG WOU
UA
dIU pb dU vK u s d l{u U_ dC u sO dH wE
iF UNCF s

U_ .d ULF
qJA v tu qJ VdI vK bU UL dAK `OH qOKE wOKL w U_ rd qLF
wIDM bb bF p n_ s c UMu sO oUM w WU
UJ b wUL UCO
tu w bu UL UNu tu e ` d WO UJ U{ b
s b `OH qOKE
W?I?D?M?L?U? U?N??O?{u Ud U_ dC l{ w d WUM v U w oUML UIM iF
n_ rH U WN s c sOU qH UMu UNu sOF qH WF u

WK_
wK UL q w dH qL

qJ vK WOH dAK U_ dC uJ


 uF qJ vK U_ dC b

b
 tu b vK bze WOU' oUM* qOKE
u UOJ*
U_ dC UNM Vd w uL b

u* u

uL s UMG sJL UOJL w U rA s U `D sOQ U_ eOd Wd{ u


qC UOFO

I UOJL VJ uL sJ sJL c


UQ U?ed U?O d?C???? U?L?F?? u uL s tO UMG u c bOu X u
W?K?d w qCH WO UH q ?I? w?D?F XUH uL uGC XU sOKJ w d u uL
u UU q W d VKB uL tM be U W WuN dE U_ l{ bF v_ dOOG
UMU tF{ V tUL b uGGCL uL uJ dE UL n dOOG WFd UOKBK qCH
U
UL l ULU

ULU

xI

d u wN suK WOUH W UHA t oOUL UA

oOUL u qC
U u s b Wb q u UO V UH dO u ULF bMF U_ u uNE

u u
b?b? bOU q WuC dO WuC U UdOC bM UNO UC b uU u bu
UdO wUId _ dC_ wM dL_ dH_U Uu UNML UL dJ

UA
bO dU vK bFL u u sO eO

u ULF
WOMb dAK XdJ d s vK tuL u WUF u ULF qCH
t?d??L? u?? b?
?? q?CH u b
s sJ U V W U dAK WMU U
UNu UH UNO WI UL Ue
u?_ U?O?? W?E?? l? d?A?? u WFOD VUML uK UOu u b
w rNL
h?O?
?K? U qJA UM sJL UMKKC U??U? W?OUMB U{ u lOL wFOD uC w r V
wU uM vK dA u
UCO dA dIA
u uK v qO9 w #UH uK u ULF sJ1

dL
s?N?d?A?? W?O?F?O??D u_ ULF sNMJ1 R WOLI WMb WUA dA UU pc
u{_U dOQ ld t UL dA dL s be t ZO uK b
s UF V
UA
pUIb dA u_ VUML u u b

u UJ
UL UNOd w _ UA qb w Loose Powder WOzU WUF u UNML u UJ uM
W?d??L? u?? U?M? U?N?U??e? d?G ULK dA `D vK UNJUL e pUL iF UNODF
w l{u sJL WIO VK w QF b WFD `B UNHOJ w WU d l w Compact Powder
sOUJ uOUO sOU
 bO s Uu UN WUF u eO u cN WEHL
WI WuKOK U UAM v UC UO U d

u VO d
q? bKU u UB U vK qLF u u v pUL UB vK u b eF
uOMUO bO vK Ub X b sOUJ uOMGL bO sOU
 bO uOUO bO wU
U?L? U?N? W?? WudU dA e sOUJ WOHM u WF_ UBU U?C? UuI sOU

v UC ULU

ULK u sOU
 d uOMGL UJOKO wDF ub UB vK qLF
u dDF WOFO uD UC u

UA
u U_ VOd w w UOJ lMB Ue wu

Blusher b) dL
d?L? v U w uu v UO

U
U?u? b?K vK wHC Wu u w dLL
U?I? r?N?L? s WLU dL s Wd E oQ WGU uK dLL s qOKI UdEM s

j? UU U? b?? d? dEM tu wDF tS n_ s b? U??d? uK U S dLL l{


sOb bK u s oL uJ V dLL UHM

dEM tu UD dFA


dO UN v U tULF _ rdJ b
b qC _ bL rd u rd tM bu
b
 dL UO b V dA `D vK dBI qN ULNULFU sd sOuM U tF{ UM
dA u l rM b q uK l UH
UA
UO u_ u_ WLz b
 dL_ bF u wFL

WK_
wK UL q w dH qL
bK'U u UB U vK qLF w U*


dA u s oL uK b) dL l{ V
u UJ
rUM fLK* wDF w U*
b) dL UJ
vK u% u UN b
 WOMb dA
UNM qJ VUML u u b dA u wHM

dA u qJ UOJ* qL


u? v?K? d?F u U q WOOz u W v dA u rOI qOL d UD
dC UOUL u lOL W UUL W d tu qG uI b UNFO bb UNdA
sO UNFO sO UI UNdA s e q w dEM o b U wFO u{ w dL U nI r qOL
Udc u w W u_
WOFOD dA
u? lOL rz pc WId WOFO UNO UL u W _ OK W Wd WLU WUF dA b
d? u?? U?_ r?d WU U??d?I? d?A?? s? u?M? c? U?O?UL u qOL dC
u? d?CL c b
s sJ U U WOFOD dA WU `BM aUJUL
W?H?OH u WOM UL l{ q s b oO{ w UNb
uJ q WO XU ULN UOUL
jI W sU_ w WMJL WOL q Q tuK wIOI UL UN
s t tOK wFOD uK sUd uJ YO dA u rz VO U_ uK WMU U
WUA dA `M U u uK s t dA dL W s nOH
 U ZO uK
cJ WuO W uK

U* WB U WU' dA
p ld bOU UNDU
UL dL dOG UUO UNOK fLKL WLU W U bAL dA w
r w UL uW w u v

sb WB U WU' dA


`L lOUI U uJ U UU

UNLK w uU WLU UNMJ UC


W U bA dA c b
Wd uA UNQ
dA cN UO U*
V? q UOUL UOKL UM WU oUM vK UUB b dAK WUF WKUJ WUMF V
w? U? V?d? u?M? s? W? d sOFK rd b
dC UL c w `BM UNKLQ dA qLA

X W U wK u c uM s U_ rd UO s b UL UNBIM w W U dA WU


r?d? U?L?FS `BMM sb UNBIM w W U dA U w U WMO WLU dA qE v UOUL
bK UID cGL wMb uM s uJ c U_ bK
WOMb dA
c?N? U?O?U?L? q?L bM pc WOMb d U uKL UU UL WH WF dA c b
U??U? w?K? b? u?b? s dO b vK u w qOL dC b
V dA
dA cN UOUL u V bb qOL wzUB UA WOMb dA
dH c sb _ wKHdI uK v qOL u s u U_ rd uJ V U tu
U??L od s UOUL uJ WE l dH_ uK v UOUL qu vK bU dA U
OI U UOUL u XOH vK bU WOMb dA _ b WO WOM

WDK< dA
W U WOMb dA UH sO dA c lL
dA u s oL tu uJ YO wMb dO uM s U_ rd UO wGM UOUL qL bM
u?K Vd dC UN b
O dA s W U e_ U jI WOMb oUML u b
 OK

dA
d?A?? W?O?M?b? d?A U w WFL UOUL buI UL s WDK
L dA WUB b
UNdA UOUL WOKL UI lOD v W U

WU( WIO d dA


W??K?I??L? f?I?D? U? U?M? W?U? d?L? W?d v qOL lOUI WLU WIO dA c b
UN qCH UOUL u s sJL b v WU WIO d dA U pc WOBF WOUFH n uL
dOGB Wub _ WODG dA WFO rz c `OB uKU VOd rU U_ rd b

u b
 V UNUL U dA WuO UN q s u uK s WDO W W U{ r
UNb
b qCH cN U wBF bKK U{ WuKL oOUL dF UuL rdJ l{ q
UNM

UA
pO lOL VUML uK WUML WOuM l{u wu UUD sO UMU

WK_
WUF WOMb dAK UOJL qL sO wU

c?N? r?z?L? U?OJL U dL WFd WIO d dA s WU dA dF


dA s uM

V d WDK
L dAKKUOJL WOu b

WOKLF Ub

U_ dC vK WUD dF
U_ dC UJ 5 WUD eO9
vK U_ dC l{ WUD oD
WHK< u_ u_U dA
UH U_ dC WUD b

tu uO
UNOd u vK WUD dF
UNUJ u u 5 WUD eO9
b) dL vK WUD dF

tuL U_ dC bU tu rUF `OB _ sdL


sdL b
U_ dC b
U tu rUF WUD `B
Wb* _
tu VOK
gFM* qzU
Vd* .dJ
VUM* uMU dA uK WUM* U_ U1d
dOG UB
WMH
V dA vK U_ l{u b q
q?zU?? n?O?E?M?? V?O?K? b?
??U? t?u nOEM
gFML
q?? dA u V w u VdL rdJ w
U_ l{
t?U? U?_ r?dJ u dA u sO oU
WMOFL dAK VUML uK bb
b?
??U dA uK U_ rd s ?OK c
Ud UU rdJ lu qON dUH ULU WdL WMH b
U UNO r dOGB UBF
dA w WKU W d WODG WOd WHOH `
WIdDU tO ` _ uK U_ rd wF{
U u WU w uOF X WIDM w WIU
w? d?O?G?B? s?U?_ u? UNOH WHOH u
UUN tu
V?U?M?L? u?K?U? t?u?L?? r?d s WKOK WOL c
s? e? vK tM ?O?K? w?F{ r WIFKL b
U
wQ UL UNU V dA

U WIOC sU_ lOu iO_ #UH uK


gLM nKJ UH dH_ uK
UF UH oUG uK
dJ* Wub dOFA dL( dA WUF* dC_ uK
t e* UbJK wUId uK
b?u dA w WU s d b tu vK tuL rd l{ bM UU u b WOd
u? l?{u? d?A?? v?K? t?u?L? rd XO WUML WODG vK uBK WuKDL u_ e sJLO
t u tu

U_ dC b
U bF `OB q tu u iF WOU uB UM dNE
YK* tu

`OB bF

`OB q

b* tu

`OB bF

`OB q

VKI qJ

`OB bF

`OB q

ld* tu

`OB bF

`OB q

UCO tu

`OB bF

`OB q

U_ l{ WId

wU sdL
sdL b

qU qJA tu vK U_ dC WUD lC


Wb* _
VUM* U_ .d
WMH
dOUA dK UB
rU
UOJ* l{u Wue dOC%

5??' j? w? U?_ d?C? ?O?K? wF{


5KJA w UL dFA j v u tN' qU wDG v Wdz U0 tdA

qJ

qJ

X?% b?) v?K? b?B? s? e?? d?A? w?F?U?

tu s d_ WN' vK qLF d 5F


qJA w UL

qJ

n_ s VU q vK U_ s OK wF{
p? 5???O? 5?M?H?' u? n?_ u? t?b
qJA w UL 5MOF qOKE U

qJ

b??? 5??J? H? j? 5??H?A? s? c? w?D?


w?d?? w? W d vK v U_ dC
qJA w UL U UD

qJ

d* v dE pFU dU s vK_ v WHOH U0 oMF s U_ s be U wK


5KJA w UL u s WFDI UNOHA U_ WI u U s oIK

qJ

qJ

u* l{

YU sdL
sdL b

WO WIdD u u WUD lC


Wb* _
dA uK WUM u
WMH VUM r Ud

V?? U? W?D?U?{ W?d pN vK l{u r uL vK sDI WU u Ud jGC


ULUL w tub UM

uL d b sOMOF sOHA n_U WDOL uIA dc ULz

sOKJA w

qJ

qJ

_ d Ud WJOL Wd u Ud ULF
r qH_ u Ud uL s be U W
U?d? U?L?F?? W?? d? p?H? u? j?
? bOL
s?O??U?? vK uL s U W VU
qJA w UL

qJ

b) dL l{

ld sdL
sdL b

tu qJ V WUM* WIdDU b) dL WUD lC


Wb* _
VUM uK b dL
VUM r Ud

w??L?E? X?% d?L?; l?{ V?? t?u? oO d


u?? U?) v?K?_ v? t dU sb)
V?? U_ v? s? c? d? _ n?B?M
q?J?A w UL pH X% dL; s t* W U{

qJ

u dL; l{ V UO

UUF* tu UD
VU vK_ v 5 u U) v sb)
w? U?L? 5??U?( s? w?U?) r??I 5MOF
qJA

qJ

u? d?L?; `?? q?C?H? w?FO dEM U


w? U?L? 5bB v vK_ v sb) qU
qJA

qJ

UOU
tF{ u dL

ULF V U* w

U?U?? d?? 5MOF b w sb) wLE vK


qJA w UL

qJ

bu WK
wK U q VOd wMO
u
U_ dC
U_ dC UJ b
b
 dL b
U tu qUA sOUF nO w{
U_ dC l{ q dA nOEM WOL w{
U_ rd ULF b


d???U???_

bu b
dHE VOd WUD `{u
dHE e WUD bF
dHEU WDOL e_ WUD bF
dHE uL bF WUD b
d U_ UJ sO WUD dH
d U_ WUL `zUBM iF WUD hK

dU_
Keratine s?O?d?O?J? U? s? U? q?JA WuJ U K WOU WOd WOH s U u d?HE
bb uO UJ uA UL vK u t UL XdJU wMG sOd

d dD
dHE qJO

UM
dHE qJO
dHE u
dHE dd

d?? ? ? ? ?d?? ? ? ?
WULL WOLK
dHE c

dHE b
wzUAG ZO M
dHE c

wzUAG ZO M
WON

dHE WOM
e s dHE nQ
:Nail Root dHE c

ZO MU dF UF U ZO s QAM bK X WdGM WFD u dHE bU w l u r I u


wzUAG
:Nail Body dHE qJO

eU jd eJd d dD b bM wNM dHE c s b dHE s wzdL e u


dHE dd u tOK c

:Free Edgo d( dD 

lU_ d bM U e u
:N.Bed dHE dd

WcG UU d u UL tO Wub WO_ dJ UL dHE r UNOK eJd w bK WFD w


eG UB_ vK u dHEK dL L
:Matrix

wzUAG ZOM

W?O?G?L?K? W?u?b? W?O?_ U?B?_ vK u dHE c X bL c dd s r I u


dHE ZM c wzUAG ZO 
:Lunula

WON

U?? u? b? U?N?O? W?u?b WO_ u WK v iO_ UNu V ld dHE bU w lI


UNO WOG
dHEU WDO; e_
WO e_ dHEU jO
d?O U?I?O? W?O?F?OD WU( w uJ dHE u U* WDO; dA w

:Cuticle W?O?LK U_

wMK U

u oBK
WON s UL

wDG dHE bU u bL* U WUN w :Eponychium WUL WOLK


WOU_ dHE W U X% lI dA s e u :Hyponychium UM
WOU' dHE b qJ jO U WOLK s e u fb
dHE Vu wDG c bK' u :Nail Wall dHE b
u/ bM dHE Vu vK uu UIIA dOG d2 u u Nail Grooves dHE u
dHE c wDG w oOLF bK' WOM w

:MantledHE

dHE u/
b?M? U??A? w? t?M d nOB w uLM sOGU bM dNA w U??d?I r bFL dHE uLM
bI UH w UN w q qJA j_ l w d Wd uLM sOM L bM tM d UH_
bO UH s W WUL d uJ bI UH sJ bO UH s q

dHE UJ
dHEK d( dD U s U uJ ld* qOD * dHE
U b l d( dD bM OK d db * dHE
lU_ b_ rEF rz wuLM qJA u UCO dHE
WLUM WIO d b_ WKOM WUI rz d( dE j s UFO uJ Vb* dHE

db L dHE

UCO dHE

Vb* dHE

ldL dHE

UA
dHE UJ Uu l WUI* w UUD dU WOu vK dF

WK_
WON dHE dd dHE c dHE w d

dHEK WOU
 WOKb e_ WMO dHE wL

wKK

UA w tM d nOB w dHE uLM


iO dHE WO u

dU WHK< q
UA*
U?? c? v?K? s?J? r WOFO WK d U_ uJ WLOK WO d UQ U lL UbM
WOU w d U_ qUA dNE UM r w U qK bu t wMF cN
UJ WKN WA dU
WM VOK U s U V UMOUOH WObFL dUMF w UBI V uJ sJL
WUJ WHEML uL b{ WO U dO WUL V uJ sJL UL
XHK WKU dU
q vK jI bLF V pc UMOUOH w hI v uF wB q s WKF c V
nOM UOL U s U UM
b WJOL dU
V?O?? UAU q sLJ WO WOK Wu s ZM u U sO s w d U_ c
b WOU WJOL d U WUF d U_ qF WFL WOUI WbO UL sJL UL
W uCI* dU_
vI b UF c b uD b UL UNUF UNb UJU WOB vK b d U_ rC U
bb uM 
d? c?
rKU dHE tO oBK c l{uL v n u b d U_ rUN dH c
bF b? rR d c U?C? d_ aHM sJL UL X u l U?OU `B U
HM

?J l
wFOD UdNE v UNU WuAL d U_ WUF V WO UF c UH
d?O?_ c? dF v U?F? U?d? U? U?N?F?U? n?O?M bO U V uLM d
O 

d UNIOOC `BO
F WId
u q F c vK b V
WIO 5F b sU XeU lU_ d fL
dHE dNE v nK) v bUI bK U W w UbO 9
u_ w d r Wb w U q UB( dF s dC ULF dHE u/ jOAM
cQ UbM WMJ2 `B rOKI WOKLF d_ bM Ud rOI qJA uD d U_ d
uD iF d U_

uLM WOD dU_


d U_U U?L?z UL dB V pc WFOD rJ u c UL WU cN sOF V bu
UNL dG r UNLOKI
UCO lI
d?O?? d?O?G? l?I?? c? u?J? W?b? s? ZM UO_ d w UL WO uJ sJLL s
uKL DU UUH sJL dOD X O w lU_ iF UD
d?L?_ b? u?d?O?? ? s? Ze s U w Eosine s?u?O? U?L? U lI U?C? s?JL
D sOUO c qCH u_ q w Mercurohrome
dHE w UD
v?L? b?O?zu?H?O?? v?L r K Wb t uJ dHE w w{d UD dNE UO_ iF w
c U U uF dHE v UF t r bOF ULU WF v uz UN WOH
uLM jAM c Salicylique pKO OU iU vK u rdL dHE bO L V dH c
e; dU_
sNL iF w WKLF L WHHL uLK w uFHL v WU c V ld
b?L? d?U?H? d?L? u?K?? u?K? X? s? f?D?G?L? W?? s?O?u? q? U?N?F?I?M? d? U?_ W?c?G? V??
N UN WU Xe cN p bF UbO LozU
U??M? ? s dL UNLOKI d?O?? d? U?_ W?U b sU UL ULF V sbO q G
nOEMK wbFL dL ULF b
UNeF UNO I uN uDF lO UObOB w bu o d U_ WUL VqLF
WHHL uL s
5ID dU_
q? U?N?C?F? l rK U?I?? u?D?? d?? q?C _ s WA W U U d U_ c uJ
ue Xe UObOB w bu UB dF s rdL UNcG Vb
dOB UNd V fJFU
dHE fHM qO t_ N WODG o D UNUL
UdDH
U?UdOD dO UL ?O?K? r?R? lOM dNE uK dL UH qJ vK UdDH c dNE
d?A?? b?OL udL d s U V pc WIb w qLF d vK UdDH c dNE

U V fLA qL dO_ cN Thuyas Uu W WU UduMB d s c


_ s UNFK U w Ud s
WIb UL_ WO U uH

ULz

b V pcdHE X Uu d XJ b
kIO V UL
uKL dO uOU UNDO d U_ s V UL FK
?F? s?e? v?I? U WU s hK
K sOM WM U?U?O? e?K b t_dOJ dB V d?O
bOu
dHE X% VdG r'
dFA eM jIK WDu te V dHE X Vd r duM d Xb
Javel qO U U s qOK l sU U fUGL dHE WdD V Wb UIOL

VdG r q
VdG r d
dHE dD bF UO_ iF w udO U dND d WDu qOb e r r
bu
VO UA V UN dN l{u r UH

Ub
U v u b a w t jO Ub
Ub du
WFd P dNE p bF l dN vK UH v Wd u r nOH dL dNE b w
u?J? t?u?I? ? V?? ?? d?HE X dO_ c d `O v bF ULO u bK dLWLR
WOb bO XU U w WU qL r_
Ub u nK
l dO_ v_ w sO uJ qb Ub
WU w w lI bK X Ub
d qb VKD U

UOF{u
UUN qJA oOLF Ub
WzUD WUMF
ULU l w UDO

Ud
b ZUF V sJ r_ nOH
sJL
ULC l wH Ether dO_ udO U b
 dOND V
w d bF WIO sdA b UBL l fL V UI uD dL dNE U
W v s td mK dND fDG w uO

WODG l UC dO_U udO U qK* Tharlatane UU s U UH ULF sbO q


mLB* U U UL sDIU ULC
r_ s nOH
K qbM0 c j

UA
5I l{ r u s U_ WUD qLF W d d U_ qF'
t u uK* D s
UObOB s UNOK qB rFD d U0 UNF{ u q(U d U_ rC U lM*

WK_
d U WHK< qUA* b
WOU qL' w dH wKL
s w WJOL d U_ ZM
vK b d U_ rC U
u b UbK
dOND V WKJA _ dHE dF bM

WOKLF Ub

b_
WOKLF uL _ vK WUD dF
d U_U WUMF
WOB WIdDU dHE d WUD uI
WOLK hI hI* ULF WUD lOD
UIU VOdU uJOU* WOKL qL WUD lOD
WOB WIdDU sbOK pOb qLF WUD uI

sbOU WUMF

_ sdL
sdL b

uJOUL WOKL sI hIL ULFdHE d WOB WIdD d U_U WUMF vK dF


UIU VOdU
W b* _
d
WU
WOL( hI
uO
u dOUM U dOUM
dOJA
dU U tO U
sD
sb .d
sbOU WUMF UOU
s?L? c? W?H?K??
? U?L WQ w LF VU
 UM w UFH s dOFK WLN bO
o?K?D? ULN dC U VM ULdEM s UN vK WE UL b?O ULN WUMF dC
U?Q? UM s dO UB dG L s fO (Manicure) n?d?D r sbOU WUMF WOKL vK
U?M?L?K? W?O?K?U? t??d? r? u pc UMR UNOK WKUJ r qI lI rNb w
q? U?L?N?zUH V UL U{dF ULNMJ UNO Wub b j VKI s ULbF s rdU
(Pedicure) rb r sObIU WUMF WOKL vK oKD c
.bI D W
rbI E W V rb ndD WOKL dU b q
b? U?d? l? u??O? U?L? s?DI s WFD fLG p b
dHEU WDOL W _ suK

dU_ rOKI
ue WMN rz U??UM UNu d U_ qJ uJ V
w? b?ze? u?D? W? b?
?? b UJQ UF hIL d u
sJLK ue b tO udL uD s OK u td l UH_
uKDL uD tzUD d s
hILU rKI c sbO UH s U d wN sObI UH U
qJA bI dH rKI YO WLOI WU W U eN u U

dHE dG UUH dHE U s b qOK db l rOI w{d
UH_ vK c jG{ s ZM b c bK w
dHE d
dHEK d dD u d hIU UH_ rOKI bF dNE b
v?K? tLOFM r s?A?
? t?u?U? dLU dHE rOFM V pc
dHE qJ V qUIL tu
jI b UU ju v dD s d
nDK d U d

WOLK WdDdU_ vK .d
l{

sbO lI
v b ULU dOG U w sbO lI d WOKL UL bF V
bK tdD dOND qzU uUB tO UCL

sbO nOH&
W?I?B??K?L? b?ze? W?O?LK g WHAMLU sbO nOH V
X nOEMqJA w U V U WOL hIL UNB dHEU
U s tHOEM U b s d VbL e d dD
dHE X WIU

UbU WOLK g

WOLK hI0 WOLK h

tOK D U U* uO s qOKI dHE `


dHE WcG U_ l{

dHE c s Wzb Wd tH U_ l{u b


d_ VU' r dHE j s b WOd d( dD U&U
s1_ r t

sDI s WIO WFD nK dHE u D s bze nOEM


dU_ qe0 UNL r VA UB d vK

sbO dU lOL' uD) ddU
ULF bF D WU wIK

f* pMJ1 U U9 dU_ vKD nO OK dE


tUH s b
Q od dHEK d( dD
dU_ qJ v W D UO
b RR U%U
Uu U U/ WuI u_ wKLF OK WCdF dOBI d U
u
UO uK UIKF UO vI UNMO% w u_ q ULF pUJS WKuD WIOC d U
UNM bF* wKLF WF UH u_ wM& WKOL XU dOGB d U

UN vK kU% dU wL% w `zUBM iF dF


w XO Q b d U wb

WOBF * VKF WOD `H UNOb
d U ULF b rKI nUN r wK
WMUJ W_ vK dC UM l tb wKLF
o??O?U Wud U* UNO wb w UL_ u lOL' UD* sDI UHI pb wL
qO G nOEM
u_ w b d q _ vK wIM ue X w d U wFI
UU c w `BM A - 5UOH w UBI UM wMF cN WuN nBI d U XU
be U_ U_ iO UM s
5?U?OH w hI u vK qO cN U?I?H?A fLK* sA dHM* dOJ l pUN U
pObK U1dJ b UL VOD UAU tCuF v ub U2
WUMF dHE qH UOu wHE
UC d U_ s vK d( l w u cG* .dJU pb wM
Xe w r ozU b UNOd ue X vK u dOG U w WHOEM d U wFI
sD WFDI lU_ vK w U
dHE d w Wub b jOAM d U_ qIB wKLF
d U tu WO WKJA u VOD dA

UA
dHE qJ UH WO WIdD UNOK dOJOU* l{ d U_ s u UO
wU* dHE s UNdI

sbO pOb wU sdL


sdL b
WOB WIdDU sbOK pOb qL
W b* _
w rd X
uD)
d U_ ndD sd9 bF uD) cH
sbOK U qLF .dJ Xe dOC%
VUM .dJ d W lHd v bO pb wJ r pO 5 we .dJ s OK lC
Wue r d l
Wue bU m b vK .dJ w

b?O? b?U? ? u? p?b? b?S? U??? W?ue b p 


nJ u d_

U??K?J? b?O? w?J? ndD WU vK Wue u w


5?U?N? s?U?? bO W wJ qJA w UL pb
d Wd( dW UF Wdz Ud

b? l?U?Q? p?b? b?S? m?d? b?M


t?d b vK l q wJ d_
b??U? b?M? W?F? W?d?z U?d?? n?D?K?
W??d??( d? q?J?A? w? U?L? l??_
d

s? nOH jG{ l WOd Wdz Ud lU_ p


dHE U&U bUI

qJA w UL md bM Wue b wJ 


U?d?? n?J? v?K? s? m?d? w?J?
w?M? l? n?K) v pFU wI Wdz
qH_ v md

n?d?D?? W?U? u? W?u?e? b? w


pb lU dQ WHOH Ud wJ
v? b?9 bO n s Wzb wu vK
bU 

l?U? uJ vK Wue bU wJ 
s??U??? b??U?? ? w??J? q??H? v? b?
W UF Ud pOUN

ndD WU vK Wue bU w


v W UF Wdz Ud bU wJ
uJ qBH

XO l pb bS Wue u wJ 
l?? W?J?U?A?? d?_ b? q?F? m?d?
WF Wdz Ud wJUb lU
v r 5LO v d uJ qBH
U O

bu WK
uJ UL dHEu U
t W Ozd e_ wMO dHE wL
dHE UNM uJ w UID w{
wK UL qJ uBIL U
WON
dHE dd
WOLK
sbOU WUMF WOKLF uL _ d