You are on page 1of 6

Soalan 1 Elemen-elemen Penting Kontrak 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Cadangan Penerimaan Balasan Niat Keupayaan Ketentuan Kerelaan bebas Tujuan yang sah

Jadi telah jelas bahawa mereka telah melanggar kontrak yang telah ditandatangani antara mereka. Kontrak yang tidak boleh dikuatkuasakan (KTK) Satu perjanjian yang sah tetapi tidak boleh dikuatkuasakan kerana gagal memenuhi keperluan / formaliti yang diperlukan oleh sesuatu undang-undang. kontrak tidak boleh dikuatkuasakan kerana ia melanggar peruntukan akta. Contoh: Akta Sewa Beli 1967 menetapkan bahawa perjanjian sewa beli mesti bertulis. Seksyen 17 A. Maka.K 1950 secara jelas telah menggariskan beberapa perbuatan tertentu yang termasuk di dalam kategori froud seperti : . jika berlaku kemungkiran/pecah kontrak. FROD/TIPUAN Ditakrifkan dalam Sekyen 17 Akta kontrak 1950 sebagai “apa-apa perbuatan yang dilakukan dengan niat untuk memperdaya atau mendorong pihak-pihak yang lain atau ejen-ejen mereka untuk memasuki kontrak”. Jika sebaliknya.Soalan 2 Pihak Syarikat Car Pro Rental Sdn Bhd. Kesan KTK Pihak-pihak dalam kontrak tidak boleh mengambil tindakan undangundang untuk menguatkuasakan hak-hak / tuntutan mereka di sisi undang-undang. pihak yang rugi tiada hak untuk mengambil tindakan mahkamah. tidak mematuhi syarat dan kontrak dan telah menipu pelanggan seperti mana yang telah diiklan kan pada brosur mereka.

Perkata penting yang perlu diingat ialah. niat seseorang itu untuk memperdayakan pihak lain agar memasuki kontrak tersebut hendaklah diambil kira. c) Membuat janji tanpa sebarang niat untuk menepati janji itu. Menurut Seksyen 17 Akta Kontrak 1950. seseorang itu dikatakan menipu pihak lain apabila dia melakukan suatu tindakan dengan niat untuk mendorong orang lain membuat kontrak dengannya. d) Melakukan mana-mana perbuatan lain untuk memperdaya dengan tujuan menipu dan difikirkan oleh Mahkamah sebagai sesuai untuk diisytiharkan sebagai tipuan. b) Seseorang yang aktif atau bersungguh-sungguh menyembunyikan fakta daripada seseorang yang lain. e) Melakukan mana-mana kesalahan atau ketinggalan salah yang memang jelas ditetapkan oleh undang-undang sebagai tipuan. . untuk menentukan samada kontrak itu mengandungi unsur frod atau tipu.a) Menyarankan sesuatu fakta yang tidak benar oleh seseorang yang tidak mempercayai sesuatu itu sebagai benar. Sesuatu perjanjian boleh batal atas pilihan orang yang telah ditipu sekiranya dapat dibuktikan wujudnya frod.

B terpaksa terima asemua isi syarat itu. Jadi ini tidak berapa adil pada B. B tidak bincang langsung syarat-syarat kontrak. A dapat faedah dan B hanya dapat sedikit faedah. . Bentruk kontrak yang dibuat oleh A seperti di atas dipanggil kontrak. kita tak boleh tawar-menawar (bargain) berapa tambang. Kalau B telah bersetuju dengan kontrak dan telah tangani. kita tidak boleh tawar-menawar berapa harga dan lain-lain syarat. maka syarat-syarat itu mengikut kedua-dua pihak. maka B terpaksa terima semua syarat-syarat itu. pihak B tiada kuasa yang kuat. mahkamah pertikai atas 2 hal: 1.Soalan 3 FASAL KECUALIAN ( Exclusion Clause/Statement ) Dalam abad ke 20. Jadi A punya kuasa yang lebih terhadap B. Bentuk seragam (standard form of contract). dan jika B nak buat kontrak. Mahkamah tak mahu campurtangan dalam hal ini (mereka sudahpun setuju jadi kenapa diganggu!). Tidak adilnya ialah kerana A biasanya kata B hendaklah terima semua syarat-syarat yang telah dibuat oleh A. Tiada tanggungjawab mahkamah untuk lihat isi kontrak dan kata isi kontrak itu tak adil untuk B. tiadanya kuasa tawar-menawar yang betul. kerana ayat kecualian. Beli rumah dengan syarikat perumahan. Oleh kerana B terlalu menghendaki itu. Satu syarat yang ada dalam hal ini ialah AYAT KECUALIAN. Oleh kerana kontrak-kontrak seragam banyak digunakan sekrang. Contohnya. Misalnya di antara A (syarikat) dengan B (pengguna). bila bertolak dan lainlain. Syarat-syarat A hanya menguntungkan A sahaja. naik bas. Walaupun begitu prinsip asalnya ialah bila telah ditandatangani surat kontrak itu. maka B telah terikat. Dalam semua kontrak sekarang. A tidak akan bertanggungjawab. Tetapi bila kes-kes ini timbulkan di mahkamah. iaitu jika A pecahkan/langgar “warranty” atau “condition”. iaitu pihak A telah sedia membuat syarat-syarat kontrak.

Jadi mahkamah cari hal lain pula. B. Majlis (B) kata ia tak bertanggungjawab sebab di belakang tiket tertulis: “Majlis tak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kemalangan yang timbul kerana penggunaan kerusi-kerusi itu”. C mendakwa atas kecuaian. Kes Olley v Malborough Court Hotel Ltd. Kes Chapelton v Barry U. Kerusi itu tak sesuai digunakan. Notis ayat kecualian mestilah diberi kepada B sebelum B menanda tangani kontrak. Kalau ayat kecualian dimasukkan selepas buat kontrak. Iaitu ia telah pula memasukkan ayat kecualian dalam kontrak itu.D. syarikat pun mengubah dasarnya. B. ( 1940) 1 K. Diputuskan: Syarat-syarat kontrak sewaan itu ada di notis di belakang kerusi itu.2. dan oleh itu tulisan di belakang tiket itu tidak boleh dimasukkan dalam kontrak. dan bukan di tempat-tempat lain.C. Mahkamah akan mencari beberapa perkara dalam hal-hal ayat kecualian ini. membayar wang dan menerima tiket (di mana dimasukkan dalam sakunya). demi mencari keadilan. Antara perkara-perkara mahkamah akan teliti untuk ini ialah: Kalau anda hendak masuki kontrak. maka ayat kecualian itu tak boleh dikira. 532 Majlis menyewakan kerusi-kerusi dengan di belakang kerusi tertulis notis yang mengandungi syarat-syarat sewa. mahkamah boleh menolong B (pihak yang lemah). C menyewanya. 532 . Kerusi telah patah dan C cedera. ayat kecualian ini mestilah dimasukkan dalam kontak itu. Tapi jika mahkamah nak beri keadilan. Tiket yang dikeluarkan cuma merupakan satu resit. ( 1949 ) 1 K. Bila mahkamah buat keputusan ini. Majlis tak boleh menggunakan ayat kecualian itu.

Olley sewa bilik hotel. Bila balik. .. penyambut tamu beri kunci dan beritahu harga sewanya. Pihak Hotel kata ia tak bertanggungjawab sebab dalam bilik hotel ada menyatakan“Barang-barang hilang tidak dipertanggungjawabkan. Masalahnya ialah bila kontrak bermula. Ia tinggalkan kunci bilik kepada pelayan hotel. Mahkamah kata ia bermula bila O pergi ke penyambut tamu dan kata ia nak sewa bilik. kunci hilang dan barang-barangnya hilang. Diputuskan: Pihak Hotel telah cuai dan notis itu bukanlah syarat kontrak... sebab ia tidak melihat sebelum kontrak dibuat.”. Hal ini penting kerana ayat kecualian selepas kontrak tidak dikira.