You are on page 1of 1

PENGALANG MANTRI WREDHA

SINOM
√ ___

YAN MAPUNIA RING PANDITA MEDANA RING WONG MISKIN
√ (KANAN) √ ___ ….. ||

DIASTUN KIDIK .||. DA NGOBETANG
|| √ ___

SUSRUSA .||. KAYUNNE LUWIH
...... || (KIRI) .... ___ (JALAN) √ || √ ___

KADI NIMUH .||. BUAH BAINGIN
….

DICENIKE KADI SEMUT
___ √ ||

YAN BENEH BAN NGUPAPIRA
…..

(BALIK)

SINAH YA MENTIK BAINGIN
___ √

ROB NGAREMBUN
___ √ ___

DADI PASAYUBAN JAGAT

(BALIK)