You are on page 1of 3

PROSES DAN CARTA ALIRAN KERJA TINDAKAN TERHADAP MURID BERMASALAH DISIPLIN DI SEKOLAH ANTARA GURU DISIPLIN DAN

KAUNSELING KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

TUGAS

: Tindakan terhadap murid bermasalah disiplin di sekolah
SEKSYEN UNDANGUNDANG PERATURAN

BIL.

PROSES KERJA
Terima arahan bagi mengambil tindakan terhadap murid bermasalah disiplin Merekodkan kes Disiplin murid Merujuk kes kepada Jawatankuasa Disiplin Sekolah Merujuk murid kepada Guru Bimbingan dan Kaunseling Menyediakan profil murid Menentukan kes dan pendekatan Melaksanakan sesi kaunseling kepada murid ( 1 ) Membuat rujukan kepada pakar (mengikut keperluan) Melaksanakan sesi kaunseling kepada murid ( 2 ) Membuat konsultasi dengan ibu bapa (mengikut keperluan) Melaksanakan sesi kaunseling kepada murid ( 3 ) Mengadakan program khas kepada murid (Intervensi) Menyediakan laporan dan dokumentasi

PEGAWAI YANG MELULUSKAN/DIRUJUK
Pengetua/Guru Besar/ Guru Penolong Kanan Guru Disiplin Pengetua/Guru Besar/ Guru Penolong Kanan Guru Bimbingan dan Kaunseling Guru Bimbingan dan Kaunseling Guru Bimbingan dan Kaunseling Guru Bimbingan dan Kaunseling Pakar Guru Bimbingan dan Kaunseling Ibu bapa murid Guru Bimbingan dan Kaunseling Guru Bimbingan dan Kaunseling Guru Bimbingan dan Kaunseling

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Menyerahkan laporan yang telah Pengetua/Guru Besar/ Guru didokumentasikan Penolong Kanan

CARTA ALIR KES DISIPLIN MULA TERIMA ARAHAN GURU DISIPLIN REKOD KES YA HU KUM BUANG SEKOLAH TIDA TIDAK K RUJUK JAWATANKUASA DISIPLIN GURU KAUNSELING TERIMA KES DAN SEDIAKAN PROFIL GURU KAUNSELING SEDIAKAN PROFIL MURID GURU KAUNSELING TENTUKAN KES DAN PENDEKATAN PROSES KAUNSELING 1 TINDAKAN PAKAR Y A TIDAK RUJUK PAKAR PROSES KAUNSELING 2 KONSULTASI Y A TIDAK PROSES KAUNSELING 3 INTERVENSI YA TIDAK GURU KAUNSELING SEDIAKAN LAPORAN DAN DOKUMENTASI SERAH LAPORAN KEPADA PENGETUA/GURU BESAR/GURU PENOLONG KANAN KONSULTANSI BERSAMA IBU BAPA PROGRAM KHAS .

SENARAI SEMAK KES DISIPLIN BI L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 PERKARA TERIMA ARAHAN TINDAKAN KES GURU DISIPLIN REKOD KES RUJUK JAWATANKUASA DISIPLIN SEKOLAH GURU KAUNSELING TERIMA KES RUJUKAN GURU KAUNSELING SEDIAKAN PROFIL MURID GURU KAUNSELING TENTUKAN KES DAN PENDEKATAN PROSES KAUNSELING 1 GURU KAUNSELING RUJUK PAKAR (MENGIKUT KEPERLUAN) PROSES KAUNSELING 2 KONSULTANSI BERSAMA IBU BAPA (MENGIKUT KEPERLUAN) PROSES KAUNSELING 3 PROGRAM KHAS (INTERVENSI) GURU KAUNSELING SEDIAKAN LAPORAN SERAH LAPORAN KEPADA PENGETUA/GURU BESAR/PENOLONG KANAN TINDAKAN ( _/ ) .