You are on page 1of 1

PENGALANG GALUH

DANGDANG
√ ____

SAHANANING .|. RING PAMREMAN

PANGRAWOSE PINGIT

___

TWI PAKARSAN IDA
…. ||

YENING MONTO KE JOHNE
√ || √ ___

NE SUPRABA
….

.|.
||

SANE KAWAWUH

RING JRO TAMAN .|. NGAREWEDIN
√ || √ ___

SAMAH GEMPUNG
….

.|. GELUNG IDA
||

LWIR SINJANG SANE MURUB
…. ____ √ ____

MELAKAR

.|.

BUJANGGA CARMA

GOBA BARAK
…. ____ √

KADI MASE MESANGGLING
____ √ ____ √ ____

NYUD ANAKE

.|.

NGANTENANG