You are on page 1of 1

PENGALANG MANTRI BUDUH

PANGKUR JAWA / DURMA

TRIYASIKA MAURAHANG LAN PAKSI DALUWOK AMUNI AGANTI BANG KIKOK MUNI ACUPUNG SINAMIAN RIKANANG MERAK PANGRAKIKUK SATO WANA ANGUNGGUL KONGKANG MUNIA AGANTURAN SINAMIAN RIKANANG PAKSI GENDING

√ __ SAMPUNAYAS SANG PRABU NGRANGSUK BUSANA √ (PESU) __ MAKAMPUH …. __ SUTRANE NGENDIH

√ || SIMBAR GELUNG MAPURADA √ __ √ __ ASIN IDA MADASAR PETAK .... __ √ MASEKAR PUCUK MAPIPIL .... __ √ TUR MAGELANG KANA …. __ √__ NYUNGKLIT KERIS LANDIAN DANTI