You are on page 1of 1

Trang web n danh ca bn cng vi vn phng o

Cung cp duy nht ca chng ti cho nc danh v bo mt thng tin ca trang web ca bn vi cc dch v thu vn phng o: Lin lc ca bn trong h trao i a ch ca chng ti. Theo 5 TMG, bn c yu cu xut bn mt a ch bu in y , in thoi v email. Cc tn min c ng k c quyn vi d liu ca chng ti l ch s hu c y thc. Khi t mt min d liu a ch ca bn nghin cu trong registry no.

Thng qua v chuyn tip th bu in thng xuyn thng qua qut hoc phong b. lm dng a ch c nhn ca bn khng cn t cc bn th ba cho t bo ng k v giao hng bnh pizza. Cc i l v cc trung gian nh mt l chn gia bn v a ch lin lc ban u ca bn bn ngoi. Quy ri bng Stalker, nhn vin bn hng v a ch lin lc khng mong mun ti trc ca nh ca bn b chn. Ty chn s in thoi c nh vi nhiu thi gian kim sot chuyn tip cuc gi v th thoi s in thoi nh ca bn l v hnh - nhng bn ang gi truy cp trc tip. Li ch dch v khc theo nhu cu c nhn (th k, dch v in thoi, ...). x l truy vn, ch k vn chuyn, dch v in thoi, ... - Bt c iu g lm gim kinh doanh hng ngy ca bn. Hp ng c nhn trung thc, cng bng v hp l cc iu kin thi gian o hn. Xem thm ti: phng hp.