You are on page 1of 2

5`SKEMA JAWAPAN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2012 SAINS TAHUN 4 Bahagian A

1 C 2 B 3 A 4 C 5 C 6 B 7 A 8 B 9 B 10 C 11 D 12 A 13 B 14 B 15 B 16 A 17 D 18 C 19 C 20 C 21 C 22 B 23 B 24 B 25 D 26 B 27 D 28 D 29 A 30 B

1 soalan x 1 markah Bahagian B
1 (a) Warna daun berubah. // Warna daun menjadi kekuning-kuningan. // Pokok itu mati. Kerana tiada cahaya matahari. // Kerana tiada cahaya. Kehadiran cahaya matahari. // Kehadiran cahaya. Keadaan pokok

=

30 markah

1 markah

(b) (c)(i) (c)(ii) 2 (a)

1 markah 1 markah 1 markah 1 markah

Untuk menyiasat hubungan antara kedudukan lubang // kedudukan cahaya matahari dengan arah pucuk pokok membesar. // Untuk menyiasat tindak balas pucuk pokok. Ke atas // ke lubang

(b)(i)

1 markah 1 markah

(b)(ii) Ke kanan // ke tepi // ke lubang

Tempoh masa (b)(ii) Kadar pernafasan (c) 5 (a) (b) (c)(i) (c)(ii) Jika tempoh masa bertambah.(c) 1 markah 3 (a) (b)(i) Untuk menyiasat hubungan antara jenis aktiviti dan bilangan pergerakan dada dalam satu minit. // ( seumpamanya ) Panjang kelas // Murid yang menyiasat // Murid Kerana saiz tangan murid // manusia berbeza-beza. maka kadar pernafasan bertambah. Murid yang menyiasat // Murid Panjang kelas. Jumlah markah = 20 markah Markah Bahagian A Markah Bahagian B Markah dapat = = = = __ / 30 markah __ / 20 markah __ / 50 markah x 2 __ /100 . Jenis aktiviti. 1 markah 1 markah 1 markah 1 markah 1 markah 1 markah 1 markah 1 markah 1 markah 1 markah 1 markah (b)(ii) Bilangan pergerakan dada dalam satu minit (c) 4 (a) (b)(i) Bertambah // meningkat // menaik Untuk menyiasat hubungan antara tempoh masa dan kadar pernafasan.