You are on page 1of 32

DEPARTMENT OF STUDENTS ACTIVITIES BENGAL ENGINEERING AND SCIENCE UNIVERSITY, SHIBPUR HOWRAH - 711103 No.

PSA/Int/Alt/ /13 Dated : 12.06.2013

AMMENDED ALLOTMENT OF HOSTEL - 7, 3RD SEM.(2ND YR.) (1ST JULY 2013 TO 31ST MAY, 2014)

Sl. NO.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

NAME

REGD./ID NO.
AE AE AE AE AE AE AE AE AE AE AE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CST CST CST CST CST CST CST CST

BRANCH

PRESENT HOSTEL

ALLOTTED
A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7)

ABHAS BHATTACHARYA 111312003 DHARMENDRA SHAW 111312004 MUKESH KUMAR SHAW 111312005 ANUBHAV MISHRA 111312006 SANDIP KUMAR SINGH 111312007 SOMESH VIKRANT AYALASOMAYAJU111312009 SUMAN RAY PRAMANIK 111312010 DIPANJAN SAHA 111312012 ANANYO SEN 111312014 SOURAV PRAMANICK 111312015 SAYAN DEEP KARMAKAR 111312017 PRABIR PATRA 110412041 ARPAN SAHA 110412001 KOUSHIK ADHIKARY 110412002 NIRMALENDU BALA 110412003 ANUPAM SARDAR 110412004 SAYON ROY 110412005 SUMAN DEY 110412006 KARTICK KISKU 110412007 ARCHISMAN CHATTERJEE 110412008 KUSHAL JANA 110412009 DEBANGAN DUTTA 110412010 SUBHAYU MONDAL 110412012 KALLOL KUMAR KUNDU 110412014 SHUBHAJIT DEY 110412015 SK MD ASIF IKBAL 110412016 AAKASH KUMAR KARMAKAR 110412017 SUDIPTA SAHA 110412018 MRITTUNJAY CHHATUI 110412019 DIPAK PRASAD 110412020 RAHUL MANDI 110412021 HARNENDU HEMBRAM 110412022 BISWANATH DEY 110412023 KOUSTAV MITRA 110412025 SUBHAJIT MAJI 110412027 UDDIPTA SENGUPTA 110412028 BISWARGHYA SAHOO 110412030 RITABRATA CHAKRABORTY 110412031 MAINAK CHAKRABORTY 110412032 SUBHAM MUKHERJEE 110412034 SABARNA PALIT 110412036 KOUSHIK PAL 110412037 PRAKASH KUMAR SHAW 110412040 SAMIT GORAI 110412042 ABHIJEET KUMAR 110412043 ARINDAM MAITY 110412044 DATTATREYO PAUL 110412046 SUMAN MONDAL 110412047 Arinjoy Basak 110512017 SAMIR HALDER 110512001 DEBAGNICK GHOSH 110512004 PUJON CHAKRAVERTY 110512005 BIMALENDU MAHALI 110512008 ARPAN SEN 110512009 ARNAB ROY 110512013 UDBHAS HAZRA 110512016

H9 H9 H8 H8 H8 H8 H9 H8 H9 H9 H9 H9 H8 H9 H8 H9 H9 H8 H9 H8 H9 H8 H9 H9 H8 H8 H9 H9 H8 H9 H9 H8 H9 H9 H8 H9 H8 H9 H9 H9 H9 H9 H9 H8 H8 H8 H9 H8 Day Scholar H8 H9 H9 H8 H9 H9 H9

57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

PRAMEYA MONDAL AMRIT AGARWAL CHETAN POUDEL ABHISHEK MAHATO CHIRANJIV ROY ANKUR DEBNATH Sandipta Sanyal Suman Pal Souptik Mukhopadhyay PRAMOD KUMAR SINGH SURAJ BANERJEE ADRI META MD MIRAJ ISLAM SK.MAINUDDIN ABHIRUP MITRA SOUMENDU CHAULEY SOUMYA MAJUMDER MARSHAL KISKU SUMANTA BAURI SANDEEP DOLAI NARESH CHANDRA SARKAR DHRITABRATA CHAKRABORTY SK SAJAHAN Avinava Biswas PRITAM MONDAL RHITAM DATTA ANIK SAHA SUPRATICK SARKAR NITESH KUMAR NIRMAL KUNDU SAGNIK CHATTOPADHYAY PRASUN NASIPURI DEBASHIS DEURI SUPRIYO MAITY SAGNIK BALA KOUSIK BHAKAT ABHISEK SAHA SANJEET KUMAR DEEPAK KUMAR SATYAM KUMAR ARCHISMAN GHOSHAL RAJU KUMAR FIROZ RAHAMAN ANOMITRA SAHA SAUGATA SINHA AMIT KUMAR CHOUBEY AMRESH KUMAR ANIMESH BHATTACHARYA SUDIPTO KESHRI ANAND PRAKASH SINGH GAURAV SINGH MD IRSHAD ALAM SAYAN CHATTOPADHYAY SAMUDRA BHATTACHARJEE SHILPIK BISWAS BIPRARSHI CHAKRABORTY AAKASH BISWAS ANIKET RAY KOUSHIK MONDAL SAIKAT HALDER TANMOY SARDAR NABARUN GUPTA SUBHAMAY BISWAS BENJAMIN SHEKHAR KISKU RAJEEV RANJAN ACHINTA BARMAN FARHAD ALI AARON CHETTRI

110512023 110512024 110512025 110512026 110512028 110512030 110612009 110612016 110612030 110612038 110612040 110612041 110612042 110612043 110612045 110612046 110612047 110612049 110612051 110612053 110612054 110612055 110612056 110712035 110712001 110712002 110712004 110712008 110712009 110712014 110712016 110712017 110712020 110712021 110812028 110812030 110812034 110812037 110812041 110812042 110812043 110812044 110812047 110812048 110812049 110812050 110812051 111012003 111012030 111012031 111012032 111012033 111012034 111012035 111012036 111012037 111012038 111012042 111012043 111012044 111012046 111012047 111012048 111012049 111012050 111012052 111012054 111012058

CST CST CST CST CST CST EE EE EE EE EE EE EE EE EE EE EE EE EE EE EE EE EE ETC ETC ETC ETC ETC ETC ETC ETC ETC ETC ETC IT IT IT IT IT IT IT IT IT IT IT IT IT ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME

H9 H8 H9 H9 H8 H9 Day Scholar Day Scholar Day Scholar H9 H9 H8 H8 H9 H8 H9 H8 H9 H9 H9 H9 H9 H8 H9 H8 H8 H9 H9 H8 H8 H9 H9 H8 H9 H8 H9 H8 H9 H8 H9 H8 H9 H9 H9 H8 H8 H8 H8 H8 H8 H9 H9 H8 H9 H9 H8 H8 H9 H9 H8 H8 H8 H8 H9 H8 H9 H8 H8

A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7)

125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148

TONGPANGMEREN CHANGKIJA MD ISMILE SHAIKH SYLVESTER KUNAL TIRKEY SURAJIT SINHA ANINDO ROY AMRITANSHU SOURDEEP BANERJEE ARUNAVA BHATTACHARJEE RISHI BHATTACHARYA SOURAV CHOWDHURY DEBDIPTA BANIK SHIVDAS MAJHI RAVI KUMAR GAURAV KUMAR NABIN CHOUDHARY SUBHASHIS SARKAR SOMEN DAS GOURAV KUMAR DEY SK BADAL ALI MURTOJA SHAIKH MD SAMAUN KABIR SK AMIRUL RAHUL RANJAN LUCAS BAISHYA

111012059 111112001 111112002 111112003 111112004 111112007 111112008 111112010 111112011 111112013 111112014 111212016 111212017 111212018 111212019 111212020 111212021 111212022 111212024 111212026 111212027 111212028 111212030 111212031

ME MET MET MET MET MET MET MET MET MET MET MIN MIN MIN MIN MIN MIN MIN MIN MIN MIN MIN MIN MIN

H8 H9 H8 H9 H8 H8 H9 H8 H9 H8 H9 H8 H8 H8 H8 H8 H8 H8 H9 H8 H8 H9 H9 H8

A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7) A.C. Roy Hall (H - 7)

PICSA Bengal Engineering and Science University, Shibpur Copy to : 1) The Registrar, Bengal Engineering and Science University - for information please 2) Superintendent of A.C. Roy Hall (H - 7), for allotment of rooms. 3) The Finance Officer, Bengal Engineering and Science University 4) The Controller of Examination, Bengal Engineering and Science University 5) The Chief Steward, Mess Section, Bengal Engineering and Science University 6) University website 7) Office Copy.

DEPARTMENT OF STUDENTS ACTIVITIES BENGAL ENGINEERING AND SCIENCE UNIVERSITY, SHIBPUR HOWRAH - 711103. No. PSA/Int/Alt/ /13 Dated : 12.06.2013

AMMENDED ALLOTMENT OF HOSTEL - 11, 3RD SEM.(2ND YR.) (1ST JULY 2013 TO 31ST MAY, 2014)

Sl. NO.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

NAME
AYAN ROY SHUBHAYAN MODAK SOUMIK ACHARYYA DEVARPAN MUKHERJEE SRINJOY HAZRA TINJAL KUMAR DAS SOUMYODEEP DAS SAYAK BANERJEE SURAKTIM DAS Md. Shanawaz KAMLESH KUMAR SINGH SOHUM SEAL

REGD./ID NO.
130212004 130212005 130212008 130212009 130212010 130212011 130212013 130212017 130212021 110412013 110412049 110412052

BRANCH
ARCH ARCH ARCH ARCH ARCH ARCH ARCH ARCH ARCH CE CE CE

PRESENT. HOSTEL

ALLOTTED
Hostel - 11 Hostel - 11 Hostel - 11 Hostel - 11 Hostel - 11 Hostel - 11 Hostel - 11 Hostel - 11 Hostel - 11 Hostel - 11 Hostel - 11 Hostel - 11

H8 H8 H9 H8 H8 H9 H9 H9 H8 Day Scholar H8 H8

11 Hostel .11 Hostel .11 Hostel .11 Hostel .11 Hostel .11 Hostel .11 Hostel .11 Hostel .11 A.11 Hostel .11 Hostel .11 Hostel .11 Hostel .11 Hostel .11 Hostel .11 Hostel .11 Hostel .11 Hostel .11 Hostel .11 Hostel .11 Hostel .11 Hostel .11 Hostel .13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 SUSHANT SUMAN SOUMYABRATA SAHA SUBHAJIT BARMAN KINSHUK HAZRA BISWAJIT HAZRA KAUSTUV BHATTACHARYYA ABU SUFIYAN SHAH MOHAMMAD SAFIQUE BISHAL DAS ARPAN NASKAR BISWAJIT MONDAL SOURAV SARKAR JAYDEB DUTTA SAIKAT GHOSH SAYAN MUKHERJEE PURAK NANDI NITISH KUMAR SUBHADIP BHATTACHARJEE SAIKAT MONDAL INDRANIL CHAKRABORTY VINAY SHANKAR SUKDEV MANDAL ARUP KUMAR DAS INDRAJEET KUMAR SAHINSHA BADSHA MANISH KUMAR SWARNENDU SAHA AYAN HAZRA BIMAL BARMAN SUSHANTA BARMAN Amit Kumar Dhara Abhisek Mukherjee LOKNATH PANDIT AJITESH MANDAL ANIRBAN NASKAR (RE) ABHINAB ROY ALOK MAHALI SUJOY ROY DEBOTTAM KUNDU AVISHEK ROY PRADIPTA PAL SHUVAM BOSANA SOURAV BISWAS BISWAJYOTI CHOUDHURI SIDDHARTH KUMAR ANUPAM MANDAL ARNAB SHOW Ayan Chatterjee Sayak Chakraborty Anirban Sinha Saudip Mandal Prsun Sinha Parthajit Moitra Debashruto Sarkar SOUVIK SARKAR SOUMALYA ROY PARTHA PRATIM DUTTA ARIJIT MISRA RANGEET BHATTACHARYYA ARJYA MAJUMDER RUDRAKSHMA BHOWMICK KRISHANU DASH DEBAPRATIM MUKHERJEE SOUMYADEEP MAINAN DEBASISH BISWAS TIRTHAM MUKHERJEE NILOTPAL SEN SUVADEEP HALDER 110412053 110412054 110412056 110412057 110412059 110412060 110412061 110412062 110412064 110412067 110412069 110412070 110412071 110412072 110412073 110412074 110412076 110412077 110412078 110412079 110412080 110412081 110412082 110412083 110412086 110412087 110412088 110412089 110412090 110412091 110512015 110512054 110511002 110511011 110511016 110512032 110512033 110512034 110512035 110512036 110512037 110512042 110512045 110512046 110512048 110512053 110512055 110612012 110612013 110612017 110612022 110612027 110612028 110612037 110612001 110612002 110612004 110612005 110612006 110612008 110612010 110612014 110612015 110612018 110612019 110612023 110612025 110612032 CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CST CST CST CST CST CST CST CST CST CST CST CST CST CST CST CST CST EE EE EE EE EE EE EE EE EE EE EE EE EE EE EE EE EE EE EE EE EE H9 H9 H8 H9 H9 H9 H8 H9 H9 H8 H9 H9 H9 H8 H8 H8 H9 H9 H8 H9 H8 H9 H8 H8 H9 H8 H8 H8 H9 H8 Day Scholar Day Scholar Hostel .11 Hostel .11 .11 Hostel .11 Hostel .11 Hostel .11 Hostel .11 Hostel .11 Hostel .11 Hostel .11 Hostel .11 Hostel .11 Hostel .11 Hostel .11 Hostel .11 Hostel .11 Hostel .11 Hostel .11 H9 H9 H8 H9 H8 H8 H9 H8 H9 H8 H8 H8 Day Scholar Day Scholar Day Scholar Day Scholar Day Scholar Day Scholar Day Scholar H8 H9 H8 H8 H9 H8 H9 H9 H9 H8 H9 H9 H9 H8 Hostel .7) Hostel .11 Hostel .11 Hostel .11 Hostel .11 Hostel .11 Hostel .11 Hostel .11 Hostel .11 Hostel .11 Hostel .11 Hostel .11 Hostel .11 Hostel .11 Hostel . Roy Hall (H .11 Hostel .C.11 Hostel .11 Hostel .11 Hostel .11 Hostel .11 Hostel .11 Hostel .11 Hostel .11 Hostel .11 Hostel .11 Hostel .11 Hostel .11 Hostel .11 Hostel .11 Hostel .11 Hostel .

11 Hostel .11 Hostel .11 Hostel .11 Hostel .11 Hostel .11 Hostel .11 Hostel .11 Hostel .11 Hostel .11 Hostel .11 Hostel .11 Hostel .11 Hostel .11 Hostel .11 Hostel .11 Hostel .11 Hostel .11 Hostel .11 Hostel .11 Hostel .11 Hostel .11 Hostel .11 Hostel .11 Hostel .11 Hostel .11 Hostel .11 Hostel .11 Hostel .11 Hostel .11 Hostel .11 Hostel .11 Hostel .11 Hostel .11 Hostel .11 Hostel .11 Hostel .11 Hostel .11 Hostel .11 Hostel .11 Hostel .11 Hostel .11 Hostel .11 Hostel .11 Hostel .11 Hostel .11 Hostel .11 Hostel .11 Hostel .11 Hostel .11 Hostel .11 Hostel .11 Hostel .81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 ARIJIT SAHA SOURAV DEBNATH TANUJ KUNDU Hirak Biswas NIRABHRA MANDAL WASIM AKRAM GAZI ANIK BATABYAL ASIF IQBAL GAZI SAHARIAR KHAN DIPALOKE HOWLADER SWARAJIT MANNA KRISHNENDU CHAKRABORTY NURUL HASAN ROUSHAN KUMAR BINAYAK GHOSH AYUSH PRAKASH SUBRATA MAITY ARIJIT DAS ABISHEKH BERA MAYANK KUMAR ABHISHEK KUMAR KOUSHIK RUIDAS TANMOY MONDAL ABHISHEK JHA RONIT HALDER SANTI DAS DEBAJYOTI DAS SUMAN ORAON SAYAN BAG TAUSEEF RASUL ARPAN DUTTA ANIRUDDHA BAGCHI ARINDUM HALDER DEBASIS GHOSH ARITRA CHATTERJEE NEELADRI SEKHAR BERA SUHAIL DUTTA SUJAY RUIDAS DEBOPRIYO MAJUMDAR SOUMYADIP GUIN SUMON GHOSH SUBIN BAGDI CHIRANTAN ROY BHASKAR GHOSH RAHUL GHOSH ARGHA SAHA SUBHAM SHIT PRATYUSH DAS PABITRA KAYAL SUNIRMAL SAREN SOURAV MAITY TARIT KUMAR ARI SADHITRA BISWAS SUBODH DAS KUMAR ABHINAV ANUPAM BAGDI DEEPSOVAN MONDAL ABHASH KUMAR CHOUBEY SATISH KUMAR SHAW SUJOY MONDAL MAHADEV MURMU SUMAN PAL MD MOTIUR RAHAMAN NIRAJ BURNWAL VISHAL KUMAR GUPTA ABHISHEK ASHISH VISHWAJEET KASHYAP ANIRBAN CHOWDHURY 110612033 110612034 R-110611054 110712005 110712022 110712028 110712029 110712031 110712032 110712033 110712034 110712036 110712038 110812002 110812005 110812006 110812007 110812008 110812009 110812012 110812015 110812021 110812022 110812023 110812025 111012002 111012005 111012006 111012007 111012008 111012009 111012010 111012012 111012014 111012015 111012016 111012018 111012019 111012020 111012021 111012022 111012023 111012024 111012026 111012027 111012028 111012029 111012040 111112016 111112017 111112018 111112019 111112021 111112022 111112025 111112026 111112027 111212001 111212002 111212005 111212006 111212007 111212009 111212011 111212012 111212014 111212015 R-111211028 EE EE EE ETC ETC ETC ETC ETC ETC ETC ETC ETC ETC IT IT IT IT IT IT IT IT IT IT IT IT ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME MET MET MET MET MET MET MET MET MET MIN MIN MIN MIN MIN MIN MIN MIN MIN MIN MIN H9 H9 H9 Day Scholar H9 H8 H8 H8 H9 H9 H8 H9 H9 H8 H9 H8 H9 H9 H9 H8 H8 H9 H9 H9 H8 H9 H8 H9 H9 H9 H8 H8 H8 H9 H9 H8 H9 H8 H8 H8 H9 H8 H8 H8 H9 H8 H9 H8 H9 H9 H8 H8 H9 H8 H9 H9 H9 H9 H8 H8 H9 H8 H9 H8 H8 H8 H9 H9 Hostel .11 Hostel .11 Hostel .11 Hostel .11 Hostel .11 Hostel .11 Hostel .11 Hostel .11 Hostel .11 Hostel .11 .11 Hostel .11 Hostel .11 Hostel .11 Hostel .11 Hostel .11 Hostel .

711103. 3) The Finance Officer.06. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 NAME Puja Biswas DEBASMITA SEN BEAUTY RAJ DEBANJANA DEB ANKITA SIL SAISHA MATTOO POUSALI CHAKRABORTY PARAMITA SAHA ARATRIKA DEBNATH MANISHA HEMBRAM ANUSHILA GOSWAMI MONJU SUBBA SUMAIYA TAZIN FATHEMA-TUZ-SOWRIA SHAWRIN AMRITA BISWAS ARCHANA BHAGAT SHRESTHA GHOSH SHREYASEE DE DEBLEENA SARKAR ANOMA BARUA PRERONA DAS MOUSUMI MANDAL SREYASREE MANDAL ANUPAMA MONDAL SUPARNA SAHA SUCHISMITA GHOSH SHREYA MONDAL REEKA CHOUDHURY SANGHAMITRA GHORAI ANAMIKA TUDU ARUNDHATI SARKAR DIPALI HEMBRAM BIDISHA GAIN SWATI BANERJEE PALLABI BANERJEE SOMA KUNDU DIVYA SINGH NEHA PANNA SANGITA RAY USHANA CHAKRABORTY USHA MITRA REGD.11. NO. Bengal Engineering and Science University . PSA/Int/Alt/ /13 Dated : 12.2013 AMMENDED ALLOTMENT OF PANDYA HOSTEL. SHIBPUR HOWRAH .) (1ST JULY 2013 TO 31ST MAY. 2014) Sl. Bengal Engineering and Science University 4) The Controller of Examination. 130212012 130212006 130212007 130212014 130212016 130212018 130212019 130212020 130212022 110412058 110412063 110412094 110412098 110412099 110512002 110512003 110512010 110512027 110512031 110512041 110512043 110512047 110512049 110512050 110512052 110512056 110512057 110612024 110612029 110612035 110612036 110612050 110712013 110712024 110712037 110812001 110812011 110812017 110812018 110812019 110812020 BRANCH ARCH ARCH ARCH ARCH ARCH ARCH ARCH ARCH ARCH CE CE CE CE CE CST CST CST CST CST CST CST CST CST CST CST CST CST EE EE EE EE EE ETC ETC ETC IT IT IT IT IT IT Present Hostel ALLOTTED Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Day Scholar NWLHS NWLHS NWLHS NWLHS NWLHS NWLHS NWLHS NWLHS NWLHS NWLHS NWLHS NWLHS NWLHS NWLHS NWLHS NWLHS NWLHS NWLHS NWLHS NWLHS NWLHS NWLHS NWLHS NWLHS NWLHS NWLHS NWLHS NWLHS NWLHS NWLHS NWLHS NWLHS NWLHS NWLHS NWLHS NWLHS NWLHS NWLHS NWLHS NWLHS .(2ND YR. Shibpur Copy to : 1) The Registrar. 3RD SEM. No./ID NO.for information please 2) Superintendent of Hostel . Mess Section. Bengal Engineering and Science University 5) The Chief Steward. Bengal Engineering and Science University 6) University website 7) Office Copy. for allotment of rooms. DEPARTMENT OF STUDENTS ACTIVITIES BENGAL ENGINEERING AND SCIENCE UNIVERSITY.PICSA Bengal Engineering and Science University.

2014) Sl.for information please 2) Superintendent of Pandya Hostel. NO. 3RD SEM. Bengal Engineering and Science University 5) The Chief Steward. Shibpur Copy to : 1) The Registrar.2013 AMMENDED ALLOTMENT OF PANDYA HOSTEL.42 43 44 45 46 47 MAHIMA BHARDWAJ AMRAPALI DAS SUSMITA PAUL SREEMOYEE RAY BRATATI DAS SOUMI DAS 110812026 110812029 110812031 110812039 111112009 111112012 IT IT IT IT MET MET NWLHS NWLHS NWLHS NWLHS NWLHS NWLHS Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel PICSA Bengal Engineering and Science University.06. SHIBPUR HOWRAH . Bengal Engineering and Science University . Bengal Engineering and Science University 6) University website 7) Office Copy. Mess Section. DEPARTMENT OF STUDENTS ACTIVITIES BENGAL ENGINEERING AND SCIENCE UNIVERSITY. Bengal Engineering and Science University 4) The Controller of Examination.711103. PSA/Int/Alt/ /13 Dated : 12. No. for allotment of rooms. 3) The Finance Officer. No.) (1ST JULY 2013 TO 31ST MAY.(2ND YR. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 NAME Moumita Sit Sanghati Mutsuddi Sayantani Bhattacharya Ankhi Mandal Roshmi Das Neha Ghosh Bratati Patra Madhusree Barick Anushri Saha Sharmistha Paul Debosmita Paul Tanushree Bhattacharjee Shalgi Murmu Suparna Dutta Mousumi Mukherjee Nisha Rani Mishra Suchismita Das Sumita Mondal Ritika Das Sreyas Mukherjee Mitali Oraw Maitri Jash ID. 210412004 210412023 240312001 240312023 240312024 240312027 240312031 240312033 210512004 241412001 241412002 210612001 210612004 210612008 210612010 210712002 210712007 210712015 210712016 210812004 210812007 241512006 BRANCH CE CE Chemistry Chemistry Chemistry Chemistry Chemistry Chemistry CST Earth Science Earth Science EE EE EE EE ETC ETC ETC ETC ETC ETC Food Processing PRESENT HOSTEL New Ladies Hostel New Ladies Hostel Pandya Hostel New Ladies Hostel New Ladies Hostel New Ladies Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel New Ladies Hostel New Ladies Hostel New Ladies Hostel New Ladies Hostel New Ladies Hostel New Ladies Hostel New Ladies Hostel New Ladies Hostel New Ladies Hostel New Ladies Hostel New Ladies Hostel New Ladies Hostel New Ladies Hostel New Ladies Hostel ALLOTTED Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel .

Bengal Engineering and Science University 4) The Controller of Examination. Shibpur Copy to : 1) The Registrar. DEPARTMENT OF STUDENTS ACTIVITIES BENGAL ENGINEERING AND SCIENCE UNIVERSITY.f.23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 Jayanti Dutta Debarati Das Titli Murmu Joyita Mitra Moumita Pal(w. Math Math MBA MBA MBA ME PDSIT PDSIT PDSIT PDSIT PDSIT Physics Physics Physics Physics Physics Physics Physics Physics VlSI VLSI VLSI VLSI VLSI VLSI New Ladies Hostel New Ladies Hostel New Ladies Hostel New Ladies Hostel New Ladies Hostel New Ladies Hostel New Ladies Hostel New Ladies Hostel New Ladies Hostel New Ladies Hostel New Ladies Hostel New Ladies Hostel New Ladies Hostel New Ladies Hostel New Ladies Hostel New Ladies Hostel New Ladies Hostel New Ladies Hostel New Ladies Hostel New Ladies Hostel New Ladies Hostel New Ladies Hostel New Ladies Hostel New Ladies Hostel New Ladies Hostel New Ladies Hostel New Ladies Hostel New Ladies Hostel New Ladies Hostel New Ladies Hostel New Ladies Hostel New Ladies Hostel New Ladies Hostel New Ladies Hostel New Ladies Hostel New Ladies Hostel New Ladies Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel PICSA Bengal Engineering and Science University. Materials Engg.e. SHIBPUR HOWRAH . . Nov. July 13) 241512012 241512014 241512015 241512009 241512013 241512025 241512026 210812011 210812017 235412013 235212001 235212014 240912012 240912018 265112001 265112002 265112014 211012004 230812002 230812004 230812005 230812008 230812016 240312032 241312001 241312002 241312003 241312005 241312008 241312025 241312029 210412002 235412001 235412003 235412005 235412012 235412015 Food Processing Food Processing Food Processing Food Procss Food Procss Food Procss Food Procss IT IT Material Engg.711103. Bengal Engineering and Science University 6) University website 7) Office Copy. Bengal Engineering and Science University . for allotment of rooms.f. Mess Section.for information please 2) Superintendent of Pandya Hostel. 3) The Finance Officer. 12) Jyotsna Singh Shabnam Yeasmin Roshni Chakraborty Mamata Dutta Gargi Biswas ( w. Materials Engg. August 12) Samarpita Roy Ruparati Chakraborty Pameli Saha Sriparna Chowdhury Moumita Mukherjee Magnolia Kazi Nahid Alam Nibedita Saha Ariti Sen Nabanita Mahata Pratima Chatterjee Sonika Nayan Mayuri Kundu Pratima Saha Abantika Banik Tiyasha Sarkar Madhuparna Banerjee Ananya Bhattacharjee Suparna Biswas Gairika Saha Soumita Pramanik Maitrayee Sur Shuvanka Maji Shreyasi Datta Tanya Bala Meenakshi Sarkar Samadrita Bhatacharyya(Rel. Bengal Engineering and Science University 5) The Chief Steward.e.

15 Richardson Hall Richardson Hall Richardson Hall Richardson Hall Richardson Hall Richardson Hall Richardson Hall Richardson Hall Richardson Hall Richardson Hall Richardson Hall Richardson Hall Richardson Hall Richardson Hall Richardson Hall Pankaj Murmu Rahmotulla Sk Subhajit Das Sumanta Halder Nur Islam Rahul Roy Saurav KumarBaranwal Sankhadip Mondal 110809009 110810001 110810006 110810013 110810017 110810021 110810049 111009005 IT IT IT IT IT IT IT ME Hostel .16 Richardson Hall Abhijit Mandal Debojyoti Roy Shounak Bhattacharya Srimanta Haldar Abhijeet Ghosh Saptarshi Sarkar Amit Bhowmick Arindam Bhattacharya Tapas Jana Dhrubajyoti Gayen Arnab Kundu 111010005 111010006 111010027 111010031 111010032 111010034 111010035 111010038 111010044 111010047 111110014 Mechanical Mechanical Mechanical Mechanical Mechanical Mechanical Mechanical Mechanical Mechanical Mechanical Metallurgy Richardson Hall Richardson Hall Richardson Hall Richardson Hall Richardson Hall Richardson Hall Richardson Hall Richardson Hall Richardson Hall Richardson Hall Richardson Hall Richardson Hall Richardson Hall Richardson Hall Richardson Hall Richardson Hall Richardson Hall Richardson Hall Rajarshi Nandi Subhajit Chatterjee 111110018 111110026 Metallurgy Metallurgy Richardson Hall Richardson Hall Pritam Haldar 111210002 Mining Rahul Deb Singh Sougata Roy Chandril Mondal Avijit Giri Debasish Das Sankhaneel Sinha 111210003 111210004 111210007 111210008 111210010 111210015 Mining Mining Mining Mining Mining Mining Richardson Hall Hostel . 2014) Sl.15 Richardson Hall Richardson Hall Richardson Hall Richardson Hall Richardson Hall Hostel .15 Nilupta Saharia 111210026 Mining Hostel . 7TH SEM. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 NAME REGD.16 Hostel .15 Hostel .15 Hostel .15 Hostel . BRANCH Present Hostel A.15 Hostel .) (1ST JULY 2013 TO 31ST MAY.16 Hostel ./ID NO.2013 AMMENDED ALLOTMENT OF RICHARDSON HALL .15 Hostel .15 Richardson Hall Richardson Hall Richardson Hall Richardson Hall Richardson Hall Richardson Hall Richardson Hall Richardson Hall Hostel .15 Hostel .16 Richardson Hall Hostel .15 Richardson Hall Richardson Hall Richardson Hall Richardson Hall Richardson Hall Richardson Hall Arunjyoti Sinha Roy Kalyan Mondal Mainak Banerjee Surya Das 111010039 111010041 111010051 121010005 ME ME ME ME Hostel .15 Hostel . NO.C.16 Hostel .15 Hostel .15 Richardson Hall Richardson Hall Richardson Hall Richardson Hall Richardson Hall Richardson Hall Anand Tiwari Kaustav Guha 111210017 111210020 Mining Mining Avhishek Kumar Chandrakanta Ghorai 111210023 111210025 Mining Mining Hostel .15 Hostel .16 Richardson Hall Richardson Hall Richardson Hall Richardson Hall Richardson Hall .16 Hostel .06.15 Hostel .No.16 Hostel .16 Hostel .15 Hostel .15 Hostel . PSA/Int/Alt/ /13 Dated : 12.15 Hostel .7) ALLOTTED Yeaime Vashum Sushil Kumar Maity 130211009 110410002 ARCH CE Dibakar Golder Bibhor Ghimirey Sumit Sakar Subhasish Bhakat Sourav Baidya Sutanu Roy Ratul Roy Indranil Ray Chowdhury Krishnendu Banerjee Dibakar Mahata Subhag Sen 110410009 110410011 110410013 110410015 110410016 110410039 110410041 110410044 110410045 110410049 110410050 Civil Civil Civil Civil Civil Civil Civil Civil Civil Civil Civil Hostel .15 Hostel .(4TH YR.16 Hostel .15 Hostel . Roy Hall (H .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 NAME Akram Hameed Tanoy Dewanjee Debojyoti Biswas Parikhit Biswas REGD. 7TH SEM.06. Bengal Engineering and Science University 5) The Chief Steward. Arch.15 Hostel .16 Hostel .711103. SHIBPUR HOWRAH . Mess Section.16 Richardson Hall PICSA Bengal Engineering and Science University.15 Hostel . Bengal Engineering and Science University ./ID NO. Shibpur Copy to : 1) The Registrar. Arch.16 Hostel . Arch. for allotment of rooms. Bengal Engineering and Science University 6) University website 7) Office Copy.16 . Bengal Engineering and Science University 4) The Controller of Examination.for information please 2) Superintendent of Richardson Hall.2013 AMMENDED ALLOTMENT OF WOLFENDEN HALL .16 Wolfenden Hall Wolfenden Hall ALLOTTED Wolfenden Hall Wolfenden Hall Wolfenden Hall Wolfenden Hall Wolfenden Hall Wolfenden Hall Wolfenden Hall Wolfenden Hall Wolfenden Hall Wolfenden Hall Wolfenden Hall Wolfenden Hall Wolfenden Hall Wolfenden Hall Wolfenden Hall Wolfenden Hall Wolfenden Hall Wolfenden Hall Wolfenden Hall Wolfenden Hall Wolfenden Hall Wolfenden Hall Wolfenden Hall Wolfenden Hall Wolfenden Hall Wolfenden Hall Wolfenden Hall Wolfenden Hall Wolfenden Hall Wolfenden Hall Wolfenden Hall Wolfenden Hall Sudip Samanta Sayan Sankhanil Das Samiran Mandal 130208003 130209012 130209015 130209019 110410025 110410051 110410086 110410087 120411001 120411004 120411005 110610012 11061009 110610001 110610002 110610006 110610022 110710012 110710025 110710028 110710035 111009002 111010021 Arch. Wolfenden Hall Wolfenden Hall Wolfenden Hall Wolfenden Hall Paramananda Barman Indradeep Nandy Kiniey Tenzin Tshering Dendup ANIRBAN PAL NIKHILESH DEY PRASANTA BHAYA Shiladitya Sarkar CE CE CE CE CE CE CE EE Jyotirmoy Biswas Abhirop Achari Sudip Kumar Saren Tanmoy Farikar Arnab Roy Shounak Lahiri Avik Moulik Subhadeep Kumar Jyotirmoy Bandyopadhyay Surajit Kisku Electrical Electrical Electrical Electrical Electrical ETC ETC ETC ETC ME Anindya Datta Rahul Nath Soumik Ghatak Shanto Ganguly Abhinav Giri Imkalong Jamir 111010030 111010045 111010046 111010061 111010062 ME ME ME ME ME ME Hostel .) (1ST JULY 2013 TO 31ST MAY.15 Hostel . NO.16 Hostel .15 Hostel .15 Hostel . 3) The Finance Officer.15 Hostel . 111310001 111310013 130209003 130209009 BRANCH Aerospace Aerospace ARCH Arch P. No. 2014) Sl.51 Rahul Banerjee(Year Lag) 121210001 Mining Hostel . DEPARTMENT OF STUDENTS ACTIVITIES BENGAL ENGINEERING AND SCIENCE UNIVERSITY. HOSTEL Hostel .(4TH YR.15 Hostel . PSA/Int/Alt/ /13 Dated : 12.15 Hostel .15 Wolfenden Hall Wolfenden Hall Wolfenden Hall Wolfenden Hall Wolfenden Hall Wolfenden Hall Wolfenden Hall Wolfenden Hall Wolfenden Hall Wolfenden Hall Hostel .15 Hostel .15 Hostel .

15 Hostel .15 ALLOTTED Sengupta Hall Sengupta Hall Sengupta Hall Sengupta Hall Sengupta Hall Sengupta Hall Sengupta Hall Sengupta Hall Sengupta Hall Sengupta Hall Sengupta Hall .33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Sourav Paul Bikash Das Chandan Biswas Purnendu Naskar Rubel Mandal Amartya Banerjee 111010052 111010014 111010016 111010018 111010020 111010022 Siddhartha Roy Shakya Banerjee Joydeep Mahato Sourabh Sinha Arindam Das Sourav Patra 111010029 111010033 111010040 111010042 111010043 111010056 ME Mechanical Mechanical Mechanical Mechanical Mechanical Mechanical Mechanical Mechanical Mechanical Mechanical Mechanical Hostel .06. 2014) Sl. No.16 Hostel .15 Hostel . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 NAME Subrata Das Md.16 Hostel . Bengal Engineering and Science University 6) University website 7) Office Copy./ID NO.16 Hostel .16 Hostel .16 Hostel .711103.16 Hostel . for allotment of rooms. Mess Section. HOSTEL Sengupta Hall Sengupta Hall Sengupta Hall Sengupta Hall Sengupta Hall Sengupta Hall Sengupta Hall Hostel .16 Hostel .16 Hostel .(4TH YR. DEPARTMENT OF STUDENTS ACTIVITIES BENGAL ENGINEERING AND SCIENCE UNIVERSITY. Bengal Engineering and Science University 5) The Chief Steward. Bengal Engineering and Science University 4) The Controller of Examination. Zishaan Khan Pradipta Kumar Ghosh Rohit Priyadarshi Sanatani Debjit Banerjee L.for information please 2) Superintendent of Wolfenden Hall. Lamak PAWEL SUBBA Prasenjit Singh Dibakar Golder Amit Majumdar Kyanedy Gain REGD. V.16 Marshal Hembram Anirban Hazra Soumyadeep Paty Abhilash Jha Kaushik Roy 111210001 111210012 111210013 111210016 111210018 Mining Mining Mining Mining Mining Hostels . SHIBPUR HOWRAH . 130210004 130210008 130210013 130210014 130210015 130210020 R-120409007 110410008 110410009 110410020 110410021 BRANCH Arch Arch Arch Arch Arch Architecture CE Civil Civil Civil Civil P. 7TH SEM.15 Hostel . Bengal Engineering and Science University .) (1ST JULY 2013 TO 31ST MAY. Shibpur Copy to : 1) The Registrar. NO.16 Hostel .2013 AMMENDED ALLOTMENT OF SENGUPTA HALL .16 Hostel .16 Hostel . PSA/Int/Alt/ /13 Dated : 12.16 Wolfenden Hall Wolfenden Hall Wolfenden Hall Wolfenden Hall Wolfenden Hall Wolfenden Hall Wolfenden Hall Wolfenden Hall Wolfenden Hall Wolfenden Hall Wolfenden Hall Wolfenden Hall Wolfenden Hall Wolfenden Hall Wolfenden Hall Wolfenden Hall Wolfenden Hall Wolfenden Hall Wolfenden Hall Wolfenden Hall Wolfenden Hall PICSA Bengal Engineering and Science University. 3) The Finance Officer.

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 Shobhanlal Halder MD.f.15 Hostel .15 Hostel .15 Hostel .15 Hostel .15 Samrat Kundu ANIMESH BISWAS ARIJIT BERA 110610025 120611001 120611003 EE EE EE Debapriya Barman Kuldeep Mahali Partha Mondal Tutul Biswas Binay Mondal Subhankar Majumdar Dattatreya Das 110610004 110610005 110610010 110610011 110610014 110610015 110610016 Electrical Electrical Electrical Electrical Electrical Electrical Electrical Nunaram Saren Tamal Kanti Baksi Indrajit Mandal Premananda Dey Soumya kanti Jana Joydeep Ghosh Arup Kumar Pal Manas Ghosh Biswanath Jha Ritam Gupta Writwik Majilya Sayak Panja Soumendu Mukherjee Sayantan Chaudhuri 110610018 110610024 110610027 110610028 110610031 110610032 110610033 110610035 110610042 110610043 110610045 110610048 110610052 110610056 Electrical Electrical Electrical Electrical Electrical Electrical Electrical Electrical Electrical Electrical Electrical Electrical Electrical Electrical Sengupta Hall Sengupta Hall Sengupta Hall Sengupta Hall Sengupta Hall Sengupta Hall Sengupta Hall Sengupta Hall Sengupta Hall Hostel .15 Hostel .15 Hostel .16 Hostel .15 Hostel .15 Hostel .e.15 Hostel .15 Hostel .15 Hostel .15 Hostel .15 Hostel .15 Hostel .1st Febuary 20 Satya Prakash 110810011 110810039 IT IT Sengupta Hall Hostel .15 Hostel .16 Hostel .16 Sengupta Hall Sengupta Hall Sengupta Hall Sengupta Hall Sengupta Hall Sengupta Hall Sengupta Hall Sengupta Hall Sengupta Hall Sengupta Hall Sengupta Hall Sengupta Hall Sengupta Hall Sengupta Hall Sengupta Hall Sengupta Hall Sengupta Hall Sengupta Hall Sengupta Hall Sengupta Hall Sengupta Hall Sengupta Hall Sengupta Hall Sengupta Hall Sengupta Hall Sengupta Hall Sengupta Hall Sengupta Hall Sengupta Hall Sengupta Hall Sengupta Hall Sengupta Hall Sengupta Hall Sengupta Hall Sengupta Hall Sengupta Hall Sengupta Hall Sengupta Hall Sengupta Hall Subhankar Saha Himadri Sekhar Das Suman Mandal Subham Kumar Singh Subhasis Koley 111010002 111010009 111010012 111010013 111010024 Mechanical Mechanical Mechanical Mechanical Mechanical Sengupta Hall Sengupta Hall Sengupta Hall Sengupta Hall Hostel .16 Hostel .16 Sengupta Hall Sengupta Hall Sengupta Hall Sengupta Hall Sengupta Hall Subhajit Konar Sujay Sahu Sayantan De Sajal Paul 111010025 111010026 111010028 111010036 Mechanical Mechanical Mechanical Mechanical Sengupta Hall Sengupta Hall Hostel .16 Hostel .16 Hostel . Maroof Biswanath Hembram Abhranil Mukherjee Ritabrata Adhikari Animesh Kundu Sumit Banerjee Suvadip Tripathi Raghunath Duary Arindam Chakrabortty Dipan Dey Sourav Kundu Suman Sardar 110410022 110410023 110410024 110410029 110410033 110410037 110410038 110410040 110410047 110410053 110410054 110410058 110610017 Civil Civil Civil Civil Civil Civil Civil Civil Civil Civil Civil Civil EE Hostel .15 Hostel .15 Chiranjit Mazumder(w.16 Hostel .15 Hostel .15 Hostel .15 Hostel .15 Hostel .15 Hostel .16 Sengupta Hall Sengupta Hall Sengupta Hall Sengupta Hall .

1 NAME Suman Pramanik REGD.2013 AMMENDED ALLOTMENT OF SEN HALL.15 Hostel ./ID NO. BRANCH 110409012 CE P.15 Hostel . 7TH SEM. for allotment of rooms.16 Hostel . NO.711103.15 Hostel .(4TH YR. PSA/Int/Alt/ /13 Dated : 12.06. 3) The Finance Officer. Bengal Engineering and Science University 6) University website 7) Office Copy.16 Hostel .15 Hostel .15 Hostel . 2014) Sl. Mess Section.) (1ST JULY 2013 TO 31ST MAY. No. SHIBPUR HOWRAH . Bengal Engineering and Science University 5) The Chief Steward.15 Hostel .15 Hostel .16 Hostel .16 Hostel . HOSTEL Sen Hall ALLOTTED Sen Hall .15 Arnab Sarkar Mahbubul Haque Naren Hansda Rupam Mandal Rakesh Biswas Prabir Ruidas Diptesh Sanfui Swarnendu Hazra Wasim Haidar Sk Asim Kumar Mahata Saurabh Das Tathagata Roy Santanu Atta Manojit Ganguly Sourav Debnath Siladitya Mandal Kaustav Dey 111010017 111110001 111110003 111110004 111110005 111110006 111110007 111110010 111110011 111110012 111110013 111110015 111110022 111110023 111110024 121111002 Metallurgy Metallurgy Metallurgy Metallurgy Metallurgy Metallurgy Metallurgy Metallurgy Metallurgy Metallurgy Metallurgy Metallurgy Metallurgy Metallurgy Metallurgy Metallurgy Metallurgy Sengupta Hall Sengupta Hall Sengupta Hall Sengupta Hall Sengupta Hall Hostel . Bengal Engineering and Science University 4) The Controller of Examination.15 Sengupta Hall Sengupta Hall Sengupta Hall Sengupta Hall Sengupta Hall Sengupta Hall Sengupta Hall Sengupta Hall Sengupta Hall Sengupta Hall Sengupta Hall Sengupta Hall Sengupta Hall Sengupta Hall Sengupta Hall Sengupta Hall Sengupta Hall Sengupta Hall Sengupta Hall Sengupta Hall Sengupta Hall PICSA Bengal Engineering and Science University.16 Hostel .for information please 2) Superintendent of Sengupta Hall. DEPARTMENT OF STUDENTS ACTIVITIES BENGAL ENGINEERING AND SCIENCE UNIVERSITY.15 Hostel . Bengal Engineering and Science University .15 Hostel .60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Subhadeep Ghosh Rahul Ghosh Omkar Prasad Rath Subhranil Roy 111010037 111010048 111010055 111010060 Mechanical Mechanical Mechanical Mechanical Hostel . Shibpur Copy to : 1) The Registrar.

16 Hostel .16 Hostel .15 Day Scholar Sen Hall Sen Hall Sen Hall Sen Hall Anandaroop Lahiri 110410046 CE Reyad Ranjon Roy Prantor Kumar Mondal TAPAN SARKAR 110410088 110410089 120411002 CE CE CE Sen Hall Sen Hall Hostel .16 Sen Hall Sen Hall Sen Hall Sen Hall Sen Hall Sen Hall Suvankar Makhal (Rel.2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Atin Roy Soumen Kr.15 Amit Chandra Das Birangkush Hembram Abhisekh Saha Tushar Das Anirban Mondal Pramit Mondal Anup Kumar Mondal Parijat Ganguly Abhranil Mukherjee Krishanu Saha Arka Mandi Balai Saha Sudhanshu Saha Tapas Barai 110410003 110410007 110410010 110410012 110410014 110410026 110410027 110410028 110410029 110410060 110510001 110510008 110510010 110510018 Civil Civil Civil Civil Civil Civil Civil Civil Civil Civil CST CST CST CST Sen Hall Sen Hall Sen Hall Sen Hall Sen Hall Hostel .16 Hostel .16 Hostel .16 Sen Hall Sen Hall Sen Hall Sen Hall Sen Hall Sen Hall Sen Hall Sen Hall Sen Hall Sen Hall Sen Hall Sen Hall Sen Hall Sen Hall Sen Hall Sen Hall Sen Hall Ajay Chatterjee Subhasish Kundu Viswapratap Mukherjee Sibashis Chatterjee Soumyajyoti Sarkar Sukdev Adhikajry 110510023 110510025 110510026 110510041 110510044 120511002 110610007 110610026 110610013 CST CST CST CST CST CST EE EE EE Sen Hall Sen Hall Sen Hall Sen Hall Sen Hall Hostel .16 Hostel .16 Sen Hall Sen Hall Hostel .16 Hostel .16 Hostel .16 Hostel .16 Hostel .16 Hostel .16 Hostel . Nandi Kaushik Das 110410032 110410034 110410042 CE CE CE Sen Hall Day Scholar Hostel . July 13) Amitabha Banerjee MILTON KIRTONIA Sen Hall Sen Hall Sen Hall Sen Hall Sen Hall Sen Hall Saikat Pal Abhisek Sen Abhirup Roy Sambhuti Pathak 110610036 110610047 110610053 110610055 Electrical Electrical Electrical Electrical Sen Hall .16 Hostel .

16 Hostel .15 Hostel .16 Avishek Kumar Shaw Bijoy Karmakar Kanai Haldar Anirban Sardar Sk.16 Hostel .36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 Subhamoy Dutta Subhadeep Mitra Keshob Chandra Mondal Rajendranath Majhi 110709018 110709032 110710001 110710003 ETC ETC ETC ETC Sen Hall Sen Hall Sen Hall Hostel .16 Sen Hall Sen Hall Sen Hall Purnendu Bhattaru Mahabrata Mukherjee Subhabrata Patra Md Sabir Ali Mahammad Arif Kishalay Datta ABHRARUP BARMAN ROY 110710013 110710014 110710017 110710021 110710023 110710026 110710030 ETC ETC ETC ETC ETC ETC ETC Sen Hall Sen Hall Hostel .16 Hostel .16 Hostel .16 Hostel .15 Hostel . Shibpur Copy to : 1) The Registrar. for allotment of rooms. Bengal Engineering and Science University 6) University website 7) Office Copy.15 Hostel . Mess Section.15 Hostel .15 Hostel . .15 Hostel .for information please 2) Superintendent of Sen Hall.16 Hostel .16 Hostel .16 Sen Hall Sen Hall Sen Hall Sen Hall Rahul Bhuina Nabarun Sarkar Malay Mandal Anutosh Biswas 110710005 110710007 110710008 110710011 ETC ETC ETC ETC Sen Hall Sen Hall Hostel . 3) The Finance Officer.16 Sen Hall Sen Hall Sen Hall Sen Hall Sen Hall Sen Hall Sen Hall Sen Hall Sen Hall Rajesh Raushan Partha Pratim Mandal R-110710036 110810005 ETC IT Pabitra Pramanick Kuntal Kanti Das Ashis Mondal Tamojit Jash Abhisek Kundu Avinash Kumar Anamitro Pathak Subhajit Kundu Soumyadeep Sanyal Shasank Kumar Jain Saurabh Mishra Anand Sharma Deepaloke Chattapadhyay Divya Prakash Sagnik Nanda Dipayan Mukherjee 110810007 110810010 110810014 110810025 110810026 110810027 110810028 110810031 110810037 110810041 110810042 110810046 110810047 110810052 111010023 111010049 IT IT IT IT IT IT IT IT IT IT IT IT IT IT ME ME Sen Hall Sen Hall Sen Hall Sen Hall Hostel . Bengal Engineering and Science University .15 Hostel .15 Hostel .16 Hostel .15 Sen Hall Sen Hall Sen Hall Sen Hall Sen Hall PICSA Bengal Engineering and Science University. Bengal Engineering and Science University 4) The Controller of Examination. Bengal Engineering and Science University 5) The Chief Steward.15 Day Scholar Sen Hall Sen Hall Sen Hall Sen Hall Sen Hall Sen Hall Sen Hall Sen Hall Sen Hall Sen Hall Sen Hall Sen Hall Sen Hall Sen Hall Sen Hall Sen Hall Sen Hall Hostel . Alauddin 111010003 111010007 111010010 111010011 111010054 Mechanical Mechanical Mechanical Mechanical Mechanical Sen Hall Sen Hall Sen Hall Sen Hall Hostel .

) (1ST JULY 2013 TO 31ST MAY. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 NAME Bhaskar Biswas Rajib Mandi Debasish Mandal Diganta Bhattacherjee Arnab Sen Ayan Mondal Nilendu Bala` Anurag Biswas Soumya Dasgupta Nirmalya Mukherjee REGD.16 Hostel .15 Macdonald Hall Macdonald Hall Macdonald Hall Macdonald Hall ALLOTTED Macdonald Hall Macdonald Hall Macdonald Hall Macdonald Hall Macdonald Hall Macdonald Hall Macdonald Hall Macdonald Hall Macdonald Hall Macdonald Hall Aerospace Aerospace Aerospace Aerospace Aerospace Aerospace Arch Arch Arch Arch Sauradeep Bhowmnick Md.15 Hostel .16 Macdonald Hall Macdonald Hall Macdonald Hall Macdonald Hall Macdonald Hall Macdonald Hall Macdonald Hall Macdonald Hall Macdonald Hall Macdonald Hall Macdonald Hall Macdonald Hall Macdonald Hall Macdonald Hall Macdonald Hall Macdonald Hall Macdonald Hall Macdonald Hall Macdonald Hall Macdonald Hall Macdonald Hall Macdonald Hall Macdonald Hall Macdonald Hall Macdonald Hall Macdonald Hall . 7TH SEM.15 Hostel .16 Macdonald Hall Hostel .16 Macdonald Hall Macdonald Hall Hostel . SHIBPUR HOWRAH .711103./ID NO.16 Hostel .DEPARTMENT OF STUDENTS ACTIVITIES BENGAL ENGINEERING AND SCIENCE UNIVERSITY.16 Macdonald Hall Macdonald Hall Macdonald Hall Macdonald Hall Macdonald Hall Macdonald Hall Jyotinmoy Roy Mithu Saren Biplab Hembram Dipankar Barai Subhajit Saha Subhajit Biswas Sourav Bhattacharyya Sankhadip Chakraborty Soumen Sarkar Anirban Paul Ranit Ghosh Sujay Chowdhury Spandan Mandal Souryasnata Biswas Krishanu Saha Anirban Dhulia Ayan Ray Chaudhury Debasish Jana Debdeep Sarkar Sambit De Chittransh Gupta Tathagata Bhaduri Arghajit Roy Sk Asif Rahaman Protip Kumar Das Rajdeep Chakraborty Banhiman Mallick Dripta Bandyopadhyay 110410001 110410005 110410006 110410017 110410018 110410019 110410030 110410035 110410036 110410052 110410055 110410056 110410057 110410059 110410060 110410061 110410062 110410063 110410064 110410065 110410066 110410068 110410069 110410070 110410071 110410074 110410077 110410078 Civil Civil Civil Civil Civil Civil Civil Civil Civil Civil Civil Civil Civil Civil Civil Civil Civil Civil Civil Civil Civil Civil Civil Civil Civil Civil Civil Civil Hostel . Akramul Haque 110410079 110409033 CE Civil Hostel .06.16 Hostel .16 Hostel .15 Hostel . BRANCH 111310002 111310003 111310004 111310007 111310008 111310009 130210002 130210007 130210009 130210010 Present Hostel Macdonald Hall Macdonald Hall Macdonald Hall Hostel .16 Macdonald Hall Hostel .16 Macdonald Hall Macdonald Hall Macdonald Hall Macdonald Hall Hostel .16 Hostel .16 Hostel .16 Hostel .16 Hostel .(4TH YR.2013 AMMENDED ALLOTMENT OF SEN HALL.16 Hostel . PSA/Int/Alt/ /13 Dated : 12. No. 2014) Sl. NO.16 Hostel .15 Hostel .16 Animesh Kundu Hostel .

Hostel P. HOSTEL ALLOTTED 1 2 3 Subhayan Bhaumik Piyush Mohapatra Simit Kumar Saha 210112004 210112006 210112008 Appl.15 Hostel .) (1ST JULY 2013 TO 31ST MAY.16 Macdonald Hall Macdonald Hall Macdonald Hall Hostel .G. Hostel P. 3) The Finance Officer. 2014) Sl.06. Bengal Engineering and Science University .G. Hostel P. Bengal Engineering and Science University 4) The Controller of Examination.2013 AMMENDED ALLOTMENT OF P. Appl. Bengal Engineering and Science University 5) The Chief Steward.15 Hostel . 3RD SEM. Mech. P. NO. Rohit Rao Asish Kumar Majumder ABHIJIT DAS 110510048 120510004 120511001 CST CST CST Hostel . G.G. No. SHIBPUR HOWRAH .G. Hostel P. Appl. Bengal Engineering and Science University 6) University website 7) Office Copy.15 Hostel . Mess Section. Shibpur Copy to : 1) The Registrar.16 Hostel .15 Hostel .15 Hostel .15 Day Scholar Ashish Anand Satrajit Datta Saswata Ghosh Soumya Kanti Ghosh 110510036 110510038 110510043 110510045 CST CST CST CST Hostel . Hostel . Mech.(2ND YR. Hostel P./ID NO. NAME REGD. PSA/Int/Alt/ /13 Dated : 12.15 Day Scholar K.for information please 2) Superintendent of Macdonald Hall.15 Macdonald Hall Macdonald Hall Macdonald Hall Macdonald Hall Macdonald Hall Macdonald Hall Macdonald Hall Macdonald Hall Macdonald Hall Macdonald Hall Macdonald Hall Macdonald Hall Macdonald Hall Macdonald Hall Macdonald Hall Macdonald Hall Macdonald Hall Macdonald Hall Ardhendu Bag Uttiya Pal ARITRA ROY SHASHI GUPTA Ranjan Kumar Saha PROSENJIT MONDAL RABIUL ALAM AVISHEK SINGHA 110610058 110610038 120711001 120711002 111010058 121011001 121011003 121111001 EE Electrical ETC ETC ME ME ME MET Hostel .G.16 Macdonald Hall Macdonald Hall Macdonald Hall Macdonald Hall Sengupta Hall Macdonald Hall Macdonald Hall Day Scholar Macdonald Hall Macdonald Hall Macdonald Hall Macdonald Hall Macdonald Hall Macdonald Hall Macdonald Hall Vidyasagar Murmu Pulak Naskar Bikash Porel Sazal 111210005 111210006 111210009 111210014 Mining Mining Mining Mining Macdonald Hall Macdonald Hall Macdonald Hall Macdonald Hall Macdonald Hall Macdonald Hall Macdonald Hall Macdonald Hall PICSA Bengal Engineering and Science University.41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Sumit Kumar Ghosh Avijit Ghosh Vaibhav Vineet Sudhir Kumar Rana Anish Midya Rohit Saha Souvik Maity Sounak Dutta Anirban Chatterjee Avik Pal 110410080 110410082 110410083 110510005 110510007 110510012 110510022 110510028 110510032 110510033 Civil Civil Civil CST CST CST CST CST CST CST Macdonald Hall Hostel . DEPARTMENT OF STUDENTS ACTIVITIES BENGAL ENGINEERING AND SCIENCE UNIVERSITY.711103. for allotment of rooms. HOSTEL .G. BRANCH P. Mech.

G.G. Hostel P. Hostel P.G.G.G. P.G. Met.G.G. Hostel P.G. Hostel P. Hostel P. Met.G. Hostel P.G.G. Materials Engg.G.G.G. Hostel P. Hostel P. Materials Engg.G. Hostel P.G. Hostel P. Hostel P. Hostel P. Chanda Arnab Dhara Sharmistha Sen Rururaja Psradhan Nitish Ranjan Bera Mohan Kumar Manglam Sayandeep Konar Shitendu Some Manish Choudhary Ranjan Kumar Ghadai Gaurav Paul Subrata Mondal Anup Kumar Guchait Partha Sarathy Roy Suman Mondal Kalyan Das Md.G. Hostel P.G.G.G.G. Hostel P. Hostel Day Scholar Day Scholar Day Scholar Day Scholar Day Scholar Day Scholar Day Scholar P. Hostel P.G.G. Hostel P.G. Hostel . Hostel P.G. Abu Bakkar Shilabati Hembram Gautam Anand 235212009 215212004 215212007 235212006 235212008 210112005 210412030 211012002 211012003 211012005 211012006 211012010 211012011 211012015 211012021 211012022 211012024 219910002 219912001 219912003 219912005 Materials Engg Materials Engg.G. Hostel P. Hostel P.G.G. Hostel PG HOSTEL (H-13) Ashish Kumar Keshri Shubhadeep Maity Dipak Kr. Hostel P. Hostel P. Hostel P.G.G. Hostel P. Hostel P.G.G. Hostel P.G.G. Hostel P.G. Mech. Hostel P.G. Hostel P. Hostel P.G.G. Hostel P.G.G.G. Hostel P. Hostel P. Hostel P. Hostel P.G.G. Hostel P.G. Hostel P. Hostel P.G. Hostel P. Materials Engg. Hostel P. Hostel P.G.G. Hostel P. G. Hostel P. Hostel P. Hostel P.4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 Ram Bhushan Singh Rohan Majumder Sk. Hostel P.G. Hostel P.G.G. Hostel P. Hostel P.G.G.G. Hostel P.G.G.G. Hostel P. Hostel P. Met.G.G.G.G. Asif Sk Pranamya Roy Koushik Halder Rajarshi Pramanik Prodip Kumar Sarkar Anway Sarkar Amit Kumar Pramanik Anup Roy Swaraj Satvaya Ghanashyam Mahanta Sarat Acharya Abhishek Kar Rajdeep Banerjee Chetan Kumar Debjyoti Saha Supriya Senapati Sayantan Bhattacharjee Psrasanta Kumar Das Amit Ghosh Prasenjit Mondal Preetam Hazra Sandip Ghosal Priyadarshi Mukherjee Debjit Sarma Monirul Aziz Dhiman Ghosh RAJESH HALDER 210112011 210412001 210412003 210412005 210412007 210412010 210412011 210412012 210412013 210412021 210412024 210412025 210412026 210512011 210512014 210512016 210612002 210612005 210612006 210612007 210612015 210612016 210612022 210612023 210612024 210712003 210712012 210712013 210712018 210712019 210712020 210812001 210812002 230811026 Appl. Hostel P.G. Hostel P.G.G. Hostel P. Hostel P.G. Hostel P.G. Hostel P. Hostel P.G.G.G. Hostel P.G.G. Hostel P.G.G.G.G. Hostel P.G.G. Hostel P. Hostel P.G.G. Hostel P.G. Hostel P. Hostel P. Hostel P.G. Hostel P. CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CST CST CST EE EE EE EE EE EE EE EE EE ETC ETC ETC ETC ETC ETC IT IT IT P. Hostel P.G. Sohel Islam Achintya Kumar Roy Anupam Das Sandip Karmakar Arun Nandi Md. G. ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME Met. Hostel P. Hostel P.G. Hostel P.G. Hostel P. Hostel P.G. Hostel P. Hostel Day Scholar P. Hostel P. Hostel Day Scholar P. Hostel P. Hostel P.G. Hostel P.G. Hostel P.G.G. Hostel Day Scholar Day Scholar P. Hostel P. Hostel P.G. Hostel P. Hostel P. Hostel P. Hostel P.G.G. Hostel P.G. Hostel P. Hostel P.G. Hostel P. Hostel P.G.G. Hostel P.

Hostel PICSA Bengal Engineering and Science University.59 60 61 62 Gurudas Mandal Raj Kumar Das Subhrajit Mitra Abhra Majumder 219912006 250212006 235412002 235512016 Met. Mess Section. 3) The Finance Officer. Shibpur Copy to : 1) The Registrar.711103. 2014) Sl. Hostel P. Bengal Engineering and Science University 5) The Chief Steward. SHIBPUR HOWRAH . Hostel . Bengal Engineering and Science University 4) The Controller of Examination.2013 AMMENDED ALLOTMENT OF SENGUPTA HALL.G.7) Hostel .G.G. Hostel P. Bengal Engineering and Science University 5) The Chief Steward.for information please 2) Superintendent of Sengupta Hall.C. No. Hostel P. MTRP VLSI Mechatronics P.C.11 A. Mess Section.05.for allotment of rooms. HOSTEL HOSTEL-14 HOSTEL-14 HOSTEL-14 HOSTEL-14 HOSTEL-14 A. NO.G.7) ALLOTTED Sengupta Hall Sengupta Hall Sengupta Hall Sengupta Hall Sengupta Hall Sengupta Hall Sengupta Hall Sengupta Hall PICSA Bengal Engineering and Science University. Shibpur Copy to : 1) The Registrar. Bengal Engineering and Science University . Bengal Engineering and Science University 6) University website 7) Office Copy.G. Roy Hall (H . Bengal Engineering and Science University .for information please 2) Superintendent of P. DEPARTMENT OF STUDENTS ACTIVITIES BENGAL ENGINEERING AND SCIENCE UNIVERSITY.G. Hostel Day Scholar P.) (1ST JULY 2013 TO 31ST MAY. Bengal Engineering and Science University 4) The Controller of Examination. 3) The Finance Officer. Bengal Engineering and Science University 6) University website 7) Office Copy.G. 111311008 111311001 111311002 111311009 111311014 110711009 110711017 110711018 AE AE AE AE AE ETC ETC ETC BRANCH P. for allotment of rooms. DEPARTMENT OF STUDENTS ACTIVITIES . Roy Hall (H . PSA/Int/Alt/ /13 Dated : 12.G. Hostel P. 1 2 3 4 5 6 7 8 NAME Pranjal Kar AMITY SARKAR KINJAL KISKU SHOUNAK DAS SOUREN GHOSH SAYAN DHARA SHUVRAJIT MUKHERJEE RAHUL SHAW REGD. 5TH SEM. Hostel P.(3RD YR./ID NO.

14 HOSTEL-14 HOSTEL-14 A. Bengal Engineering and Science University . NO.11 Hostel ./ID NO. Roy Hall (H .7) A.) (1ST JULY 2013 TO 31ST MAY. DEPARTMENT OF STUDENTS ACTIVITIES . 3) The Finance Officer.C. 5TH SEM.7) Hostel .7) A. Roy Hall (H .11 Hostel .7) A.C. Roy Hall (H . Roy Hall (H . PSA/Int/Alt/ /13 Dated : 12.BENGAL ENGINEERING AND SCIENCE UNIVERSITY.for information please 2) Superintendent of Sen Hall. Bengal Engineering and Science University 6) University website 7) Office Copy.C. No. 110409064 110411094 110411095 110411096 110411097 110511032 110511039 110511058 110611015 110611027 110611028 110611029 110711007 110711008 110711019 110811017 110811019 110811029 110811031 110811040 CE CE CE CE CE CST CST CST EE EE EE EE ETC ETC ETC IT IT IT IT IT BRANCH P.2013 AMMENDED ALLOTMENT OF SEN. Bengal Engineering and Science University 5) The Chief Steward. Roy Hall (H . Shibpur Copy to : 1) The Registrar.C. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 NAME Bibaswan Das SAGNIK BHATTACHARJEE DHAN RAJ CHHETRI JIGME WANGDI SAJAN KUMAR RAI Rajrup Ghosh SOUMIK DEY SOUVIK ROY CHOWDHURY SAMIR BISWAS SUDIPTO TRIVEDY ARPAN MAJEE PRASUN BANERJEE ARKA PRABHA MANDAL SNEHASISH DAS RAJARSHI BANDOPADHYAY AVIJIT MAZUMDER CHINMAY RANA RATUL GHOSH SHIBASHIS GANGULY PRIYAM MITRA REGD. for allotment of rooms.C. Roy Hall (H .711103. Mess Section.11 Hostel .7) A. HOSTEL Day Scholar HOSTEL-14 HOSTEL-14 HOSTEL-14 HOSTEL-14 Hostel .11 Hostel .7) A.(3RD YR. SHIBPUR HOWRAH .11 Hostel . Bengal Engineering and Science University 4) The Controller of Examination.C.06. 2014) Sl.11 ALLOTTED Sen Hall Sen Hall Sen Hall Sen Hall Sen Hall Sen Hall Sen Hall Sen Hall Sen Hall Sen Hall Sen Hall Sen Hall Sen Hall Sen Hall Sen Hall Sen Hall Sen Hall Sen Hall Sen Hall Sen Hall PICSA Bengal Engineering and Science University.

NO. Roy Hall (H .C. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 NAME Shamik Sdambit Chatterjee Shresthankar Das Sarkar BISWANATH MUDI SIDHANT CHOUDHARY DEBANJAN KAYAL SWATTIK SARKAR SHUBHRADEEP GHOSH SANTANU DUTTA MD SAHEB SHAIKH SOUVIK CHATTERJEE PRATIM PARAMANIK SHUBHA MANDAL SOUMYAJIT SAHA AMIT KUMAR DEY RAHUL GHATAK SUROJIT CHAKRABORTY GANESH PATAR NITESH ORAON BIKU ROY INDRAJIT SRIVASTAVA SOURISH KUMAR NANDI ANIMESH DUTTA REGD.C. DEPARTMENT OF STUDENTS ACTIVITIES BENGAL ENGINEERING AND SCIENCE UNIVERSITY.C. Roy Hall (H .) (1ST JULY 2013 TO 31ST MAY. Roy Hall (H .7) A. Roy Hall (H . Roy Hall (H .14 Hostel .7) A. Shibpur Copy to : 1) The Registrar.2013 AMMENDED ALLOTMENT OF RICHARDSON HALL. Roy Hall (H .7) Hostel . Roy Hall (H ./ID NO.11 Hostel .11 A. 2014) Sl.7) Hostel . HOSTEL A.C.for information please 2) Superintendent of Macdonald Hall.7) A. PSA/Int/Alt/ /13 Dated : 12. Roy Hall (H . NO.BENGAL ENGINEERING AND SCIENCE UNIVERSITY. 5TH SEM. Bengal Engineering and Science University 4) The Controller of Examination. 1 NAME SANDEEP MAJUMDER REGD.(3RD YR. 2014) Sl.C. Roy Hall (H . 130211003 BRANCH ARCH P.(3RD YR. No.C./ID NO. Mess Section. 3) The Finance Officer. HOSTEL Hostel .C.) (1ST JULY 2013 TO 31ST MAY.11 Hostel .06.11 Hostel .11 Hostel .711103.C.11 Hostel . Bengal Engineering and Science University 6) University website 7) Office Copy.11 ALLOTTED Macdonald Hall Macdonald Hall Macdonald Hall Macdonald Hall Macdonald Hall Macdonald Hall Macdonald Hall Macdonald Hall Macdonald Hall Macdonald Hall Macdonald Hall Macdonald Hall Macdonald Hall Macdonald Hall Macdonald Hall Macdonald Hall Macdonald Hall Macdonald Hall Macdonald Hall Macdonald Hall Macdonald Hall Macdonald Hall PICSA Bengal Engineering and Science University.7) A.7) Hostel . SHIBPUR HOWRAH .7) A.7) A.06.C. Bengal Engineering and Science University . for allotment of rooms.711103. 130211015 130211023 130211002 130211004 130211005 130211014 130211024 110611005 110611041 110711039 111011008 111011014 111011028 111011030 111011035 111011037 111111001 111111003 111111006 111111025 111111028 111111030 BRANCH ARCH ARCH ARCH ARCH ARCH ARCH ARCH EE EE ETC ME ME ME ME ME ME MET MET MET MET MET MET P.7) A. PSA/Int/Alt/ /13 Dated : 12.7) ALLOTTED Richardson Hall . Roy Hall (H .11 HOSTEL-14 HOSTEL-14 A.C.C.2013 AMMENDED ALLOTMENT OF MACDONALD HALL. 5TH SEM. No. SHIBPUR HOWRAH .14 A. Bengal Engineering and Science University 5) The Chief Steward. Roy Hall (H .

No.7) Hostel .11 Hostel . Roy Hall (H . 110409086 CE BRANCH P.C.7) A.11 A. 1 Ahmed Shazeel NAME REGD. Mess Section. Shibpur Copy to : 1) The Registrar. Bengal Engineering and Science University 5) The Chief Steward.C.11 Hostel . HOSTEL Day scholar ALLOTTED Wolfenden Hall .11 HOSTEL-14 HOSTEL-14 HOSTEL-14 HOSTEL-14 Hostel .11 HOSTEL-14 HOSTEL-14 HOSTEL-14 Abhra Kanti Saha 110410015 CE Day Scholar Arinendro Nath Chanchal Roy SAIKAT KHAN NILAVRA BHATTACHARYA CHINMOY BISWAS PALLAB NANDI AVIJIT ROY SHUBHOJIT MONDAL SOUMYA DUTTA RAJIB SAHA ARNAB MONDAL RITWIK PATHAK SAYAN PAL RAJAT MONDAL SAMPAD KUMAR DAS DEBRUP DUTTA GUPTA SAPTARSHI MUKHERJEE AVIK DEBNATH INDRAJIT SRIVASTAVA Indranil Roy UTTAM DAS SOURAV BARUI KRITAVISHEK MALLICK ABHISHEK MUKHERJI RAHUL MAHANTI SAYAN KUMAR SAHA TAUSHIF ANWAR VIVEK DEKA 110410090 110411031 110511026 110611009 110611010 110611016 110611021 110611023 110611030 110611032 110611034 110611036 110611038 111011013 111011041 111111014 111111022 111111025 111111008 111211006 111211010 111211014 111211015 111211026 111211027 111211031 111211032 CE CE CST EE EE EE EE EE EE EE EE EE EE ME ME MET MET MET Metallurgy MIN MIN MIN MIN MIN MIN MIN MIN Sen Hall Hostel .7) A. for allotment of rooms. Roy Hall (H .11 Hostel .11 A.2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 SOM SUNDER ROY SAYAN CHATTERJEE ANANYABRATA GHOSH SAYANDEEP SEN 130211016 130211017 130211021 130211022 ARCH ARCH ARCH ARCH Hostel .14 A.C./ID NO. Bengal Engineering and Science University 4) The Controller of Examination.C. 5TH SEM.C.(3RD YR. Roy Hall (H .7) A. Bengal Engineering and Science University . Bengal Engineering and Science University 6) University website 7) Office Copy.C.C.2013 AMMENDED ALLOTMENT OF WOLFENDEN HALL.C. Roy Hall (H .7) Hostel .11 Hostel . 3) The Finance Officer. 2014) Sl.11 Hostel .for information please 2) Superintendent of Macdonald Hall. SHIBPUR HOWRAH . DEPARTMENT OF STUDENTS ACTIVITIES BENGAL ENGINEERING AND SCIENCE UNIVERSITY.11 Richardson Hall Richardson Hall Richardson Hall Richardson Hall Richardson Hall Richardson Hall Richardson Hall Richardson Hall Richardson Hall Richardson Hall Richardson Hall Richardson Hall Richardson Hall Richardson Hall Richardson Hall Richardson Hall Richardson Hall Richardson Hall Richardson Hall Richardson Hall Richardson Hall Richardson Hall Richardson Hall Richardson Hall Richardson Hall Richardson Hall Richardson Hall Richardson Hall Richardson Hall Richardson Hall Richardson Hall Richardson Hall PICSA Bengal Engineering and Science University.11 HOSTEL-14 Hostel .7) A. PSA/Int/Alt/ /13 Dated : 12. Roy Hall (H . Roy Hall (H .) (1ST JULY 2013 TO 31ST MAY.11 Hostel . NO.06.711103.7) Hostel . Roy Hall (H .11 Hostel . Roy Hall (H .7) A.

3) The Finance Officer.7) A.(3RD YR. Roy Hall (H . Bengal Engineering and Science University 4) The Controller of Examination. Roy Hall (H .7) A.7) A.7) Wolfenden Hall Wolfenden Hall Wolfenden Hall Wolfenden Hall Wolfenden Hall Wolfenden Hall Wolfenden Hall Wolfenden Hall Wolfenden Hall Wolfenden Hall Wolfenden Hall Wolfenden Hall Wolfenden Hall Wolfenden Hall Wolfenden Hall Wolfenden Hall Wolfenden Hall Wolfenden Hall Wolfenden Hall Wolfenden Hall Wolfenden Hall Wolfenden Hall Wolfenden Hall Wolfenden Hall Wolfenden Hall Wolfenden Hall Wolfenden Hall Wolfenden Hall Wolfenden Hall Wolfenden Hall Wolfenden Hall Wolfenden Hall Wolfenden Hall PICSA Bengal Engineering and Science University.11 Hostel .2013 AMMENDED ALLOTMENT OF PANDYA HOSTEL.7) A. Roy Hall (H .C. SHIBPUR HOWRAH . 5TH SEM.C.7) A.11 Hostel . NO. Bengal Engineering and Science University . Roy Hall (H . 2014) Sl.11 Hostel .C.11 A.7) Hostel .C.7) Hostel . Roy Hall (H .) (1ST JULY 2013 TO 31ST MAY. Bengal Engineering and Science University 5) The Chief Steward. for allotment of rooms.06. Roy Hall (H . Roy Hall (H . Shibpur Copy to : 1) The Registrar.11 Hostel .7) A. Roy Hall (H . Roy Hall (H .C. Roy Hall (H .C.711103.11 Hostel . 1 2 3 4 5 NAME Suchandra Mondal BRANCH REGD. Roy Hall (H ./ID NO.2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Mohamed Maanih Adam Mubeen BIKRAM DAS PARTHADEEP ROUTH TRIPTESH DAS PARESH SARKAR SUBHADEEP MANDAL MINANGSHU BAIDYA SANTANU MUKHERJEE ABHIRUP CHAKRABARTY SAPTARSHI BOSE SANMOY SEN ATRI DAS SOHAM MITRA SWARUP NANDY PARTHA SAHA KHANDOKAR MINHAJUL ISLAM MINARUDDIN KHAN SUBHAM MITRA NAYAN KUMAR DUTTA MD SOHIEL RANA SAPTARSHI BHUNIA SOURIN HALDER SUBHRAJYOTI LAYEK AMINUL ISLAM MONJURUL ISLAM AHAMED MONDAL SOUVIK RAM ANUBRATA DAS ANUBHAB MAJUMDAR ANUPAM CHANDRA SUDIPTA KUMAR PAUL KUMAR PRINCE SUBHAM BURNWAL 110409089 110409090 110411009 110411010 110411012 110411015 110411016 110411021 110411055 110411058 110411062 110411065 110411067 110411070 110411071 110411076 110411079 110411080 110411082 110411084 110411085 110411086 110411087 110411088 110411090 110411091 110511013 110511030 110511050 110511053 110811022 110811035 110811058 CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CST CST CST CST IT IT IT Day scholar Day scholar Hostel .C. No.C.7) A. Roy Hall (H .C.C.7) Hostel . Mess Section. HOSTEL ALLOTTED Shreya Ghosh Ankita Samaddar Monalisha Saha Moumita Dolui 110511007 110511033 110511042 110511047 120412004 CST CST CST CE Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel .C.C.C.C.11 A.7) A. Roy Hall (H .7) A.C. Roy Hall (H .C.11 Hostel .7) A. CST P.11 A.7) Hostel . DEPARTMENT OF STUDENTS ACTIVITIES BENGAL ENGINEERING AND SCIENCE UNIVERSITY.C.11 Hostel . Roy Hall (H . Roy Hall (H . Roy Hall (H .7) A. Roy Hall (H . Bengal Engineering and Science University 6) University website 7) Office Copy.C. PSA/Int/Alt/ /13 Dated : 12. Roy Hall (H .for information please 2) Superintendent of Wolfenden Hall.11 A.7) A.7) A.7) A.11 A.C.

Bengal Engineering and Science University 4) The Controller of Examination. Bengal Engineering and Science University . Bengal Engineering and Science University 5) The Chief Steward. Mess Section.for information please 2) Superintendent of Pandya Hostel. Bengal Engineering and Science University . Shibpur Copy to : 1) The Registrar. 3) The Finance Officer. for allotment of rooms.6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Mitali Bar Mousami Singh SAHELI BARDHAN POULAMA SAHA TWISHA TALUKDAR MITA BISWAS SREEMOYEE CHOWDHURY BIJOYLAXMI SAREN ARPITA DAS PRERANA JANA SUSHMITA SEN RIJULA KAR AMRITA ROY CHOWDHURY KRITTIKA BISWAS DEBOSHRI HALDER SANJUKTA DAWN RUMIA MASBURAH ASIMA MONDAL ANANYA BOSE JOYI BHATTACHARJEE LODEN GYATSHO BHUTIA SHREYASI MUKHERJEE MOUNITA DAS SHAYERI RAY DEBOLINA PAN DEBASMITA SARKAR SAYANTANI BANDYOPADHYAY DEBANJANA SARKAR RIPLA ROY CHOWDHURY IPSHITA LAHIRI SUCHETANA PAL ANKITA ROY BIPASHA BISWAS KOYEL BHOWMIK JUHI CHOWDHURY SANCHARI GHOSH SAMANWITA KAR PRIYANKA SARKAR PRIYADARSHINI BAKSI POULAMI DAS USHASI KAR TRISHITA GOSWAMI DEBLINA NANDI DEEYA BANERJEE 120412005 120512003 110411004 110411020 110411047 110411100 110511004 110511006 110511017 110511024 110511028 110511029 110511037 110511062 110611006 110611019 110611033 110711005 110711015 110711022 110811002 110811013 110811016 110811025 110811026 110811034 110811038 110811041 110811053 110811055 110811060 111111020 111211001 111311005 111311010 111311011 111311013 130211001 130211012 130211018 130211019 B05-110811024 B06-110811028 B06-110811032 CE CST CE CE CE CE CST CST CST CST CST CST CST CST EE EE EE ETC ETC ETC IT IT IT IT IT IT IT IT IT IT IT MET MIN AE AE AE AE ARCH ARCH ARCH ARCH IT(CST) IT(EE) IT(EE) Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel Pandya Hostel PICSA Bengal Engineering and Science University.

Roy Hall (H .14 Hostel .14 Hostel . Roy Hall (H . & DSP Earth Science Earth Science Earth Science EE EE Hostel .C.16 Hostel .16 Hostel .14 Hostel .14 Hostel .15 Hostel . 3RD SEM. 111311006 111311007 111311015 111311016 111311017 111311019 BRANCH AE AE AE AE AE AE P.14 Hostel .14 Hostel .7) A.C.C.14 Hostel .14 Hostel .14 Hostel .C.14 Hostel .14 Hostel .7) A.14 Hostel .14 Hostel .14 Hostel .14 Hostel .14 Hostel ./ID NO.14 Hostel . SHIBPUR HOWRAH .(2ND YR.C. PSA/Int/Alt/ /13 Dated : 12.SEN HALL (H-9) A.06.16 A.14 Hostel .15 Hostel .711103. NO.C. Roy Hall (H .C.14 Hostel .14 Hostel .7) A.14 Hostel .16 Hostel .14 Hostel .7) A. Roy Hall (H .14 Hostel .6) University website 7) Office Copy.16 Hostel . Roy Hall (H . Roy Hall (H .15 Day Scholar Prasenjit Dhara Krishnendu Das Biltu Das Tushar Kanti Mondal Devraj Roy Sourav Ghosh 210712022 241412012 241412013 241412018 210612003 210612009 Com.7) A.14 Hostel .14 Hostel .16 Hostel .7) B. Roy Hall (H .14.14 .7) A.16 Hostel .7) A.14 Hostel .14 Hostel .14 Hostel .14 Abir Dutta Kanak Kalita Sayahnya Roy Kalidas Sahana Partha Pratim Roy Punnag Sinha Swastik Goswami 210112012 210112003 210112007 110410004 110411017 110411059 120412002 Aerospace Appl.14 Hostel .C.14 Hostel . Roy Hall (H .2013 AMMENDED ALLOTMENT OF HOSTEL .15 Day Scholar Raju Biswas Sudipta Sing Samit Das Jagannath Das 240312022 240312025 240312026 240312028 Chemistry Chemistry Chemistry Chemistry Hostel .14 Hostel . Roy Hall (H . Appl.14 Hostel .14 Hostel .C.7) Day Scholar Day Scholar Day Scholar Subhadip Biswas Subhadip Biswas Dhiraj Biswas Biplab Saha Dipaloke Majumder SUSANTA ROUTH ABDUS SAMAD SK PRASANTA SAHA BIKASH HEMBRAM AVIJIT MANDAL DEBARSHI MURARI KOUSHIK MANDAL BAPAN HALDER MANAB MAJI ASIT MANDAL SOURAV PAL ADWAYA KUMAR SARKAR 210412006 210412006 210412009 210412029 210412033 110411001 110411002 110411003 110411006 110411011 110411013 110411018 110411019 110411023 110411024 110411092 B04-111211021 CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE Hostel .14 Hostel . No. Mech.15 Hostel .14 Hostel . Mech.14 Hostel .C.14 Hostel .14 Hostel . Roy Hall (H .14 A. DEPARTMENT OF STUDENTS ACTIVITIES BENGAL ENGINEERING AND SCIENCE UNIVERSITY.15 Hostel .14 Hostel .14 Hostel .15 Hostel . CE CE CE CE Hostel . Roy Hall (H .) (1ST JULY 2013 TO 31ST MAY.14 Hostel .11 Bipin Behari Mondal Rajkumar Sahoo 240312011 240312012 Chemistry Chemistry Hostel .14 Hostel . HOSTEL HOSTEL-14 HOSTEL-14 HOSTEL-14 HOSTEL-14 HOSTEL-14 HOSTEL-14 ALLOTTED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Hostel .14 Hostel . 2014) Sl.7) A.7) Hostel .C. NAME PRANAB MONDAL ABHISEK KUMAR GUPTA SUBHENDU RANA MANISH PATWARI BISHAL SAHA BUDDHADEB BHATTACHARYYA REGD.

11 RAMESH KHATIK ARGHYADIP GANGULY JADABENDRA MAHATA WASIM RAJA ANIRBAN CHOWDHURY 111211005 111211017 111211018 111211025 111211028 MIN MIN MIN MIN MIN Hostel .14 Hostel .14 Hostel .14 Hostel .14 Hostel .15 Day Scholar Naveen Prasad Dutta Sk.14 Hostel .14 Hostel .16 Hostel .14 Hostel .7) D. Shibpur Copy to : .14 Hostel .14 Hostel .14 HOSTEL-14 Debojyoti Dhar Sourav Das 241412004 120812001 Geology IT Hostel .BANERJEE (H-8) D.11 Hostel .14 Hostel .14 Hostel .14 Hostel . Roy Hall (H .11 Manoj Kr.15 Hostel . Singh Sujoy Kanti Bhattacharjee Haroshit Baudya Suvrojyoti Choudhury Jayanta Roy Susovan Majumdar Suman Acharjee Moumin Rudra Angshuman Das Paribesh Bera Binit Mallick 211212002 211212006 230811007 230811009 241212021 241312004 241312009 241312015 241312018 235412018 235412019 Mining Mining PDSIT PDSIT Physics Physics Physics Physics Physics VLSI VLSI Hostel .14 PICSA Bengal Engineering and Science University.14 Hostel .14 Hostel .14 Hostel .15 Hostel .16 Hostel .14 Hostel .14 Hostel .11 Hostel .14 Hostel .14 Hostel .14 Hostel .14 Hostel .15 Hostel .15 Hostel .16 Hostel .14 Hostel .15 Hostel .16 Hostel .16 A.14 Hostel .14 Hostel .14 Hostel .14 Hostel .14 Hostel .14 Hostel .14 Hostel .15 Day Scholar Hostel .15 Day Scholar Shyamal Ghosh Dhrubasish Bhattacharyya Kazi Abdul Hacim Soumik Roy Bappa Mondal Abhishek Barman 240912004 240912007 240912009 240912021 240912023 240912032 Math Math Math Math Math Math Hostel .C.14 Hostel .15 Hostel . Roy Hall (H .14 Hostel .16 Hostel .14 Hostel .C.7) A.14 Hostel .11 Hostel .15 Hostel .14 Hostel .15 Hostel .11 Hostel .14 Hostel .16 Hostel .16 Hostel .11 Hostel .BANERJEE (H-8) Hostel .15 Hostel .15 Hostel .16 Hostel .14 Hostel .14 Hostel .16 Hostel . Samim Akhtar Sudhanshu Sekhar Shar Rajib Nath Rajdeep Ghosh Shubhro Das Debashis Mondal Soumyadip Das 265112006 265112007 265112011 265112016 265112017 265112019 265112026 111011042 MBA MBA MBA MBA MBA MBA MBA ME Hostel .16 Hostel .14 Hostel .11 Hostel .14 Hostel .14 Hostel .43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 SOURAV DAS 110611058 EE HOSTEL-14 Deep Kundu 120712001 ETC Day Scholar Surya Prakash Tamang Prasenjit Dhara Prasenjit Dhara NARENDRA PRASAD 210712014 210712022 210712022 110711028 ETC ETC ETC ETC Hostel .14 Hostel .BANERJEE (H-8) D.14 Hostel .14 Hostel .14 Hostel .14 Hostel .14 Prosun Mandal Prosun Mandal Ranendra Roy SUBHASHIS CHAKRABORTY SUBHADIP MALAKAR NAREN PATRA ARKADEEP NARAYAN CHAUDHURY ARNAB GHOSH SUBHAJIT PAL TANMOY PRAMANIK SANJIB SINGH SHOUVIK MANDAL 210712008 211012008 211012016 111011002 111011011 111011022 111011025 111011043 111111016 111111017 111111018 111211003 ME ME ME ME ME ME ME ME MET MET MET MIN Hostel .14 Hostel .14 Hostel .15 Hostel .15 Hostel .14 Hostel .14 Hostel .14 Hostel .11 Hostel .14 Hostel .

7) Hostel .7) A.11 A.15 30 31 32 33 34 35 36 37 SHILADITYA SEN ANKUR DUTTA SUBHA BANERJEE IZAZ AHMED Kinsuk Sarkar ARUP RATAN PAUL PRIYANKAR GHOSH AYAN SENGUPTA 110511036 110511040 110511057 110511061 110611017 110611046 110611047 110611057 CST CST CST CST EE EE EE EE Hostel .15 Hostel .15 Hostel . Roy Hall (H . Roy Hall (H .7) Hostel . Bengal Engineering and Science University .15 Hostel .15 Hostel .15 Hostel .7) A. PSA/Int/Alt/ /13 Dated : 12. for allotment of rooms.06.7) A. Roy Hall (H .15 Hostel .15 Hostel .(2ND YR.C.15 Hostel .11 Hostel . Mess Section. DEPARTMENT OF STUDENTS ACTIVITIES BENGAL ENGINEERING AND SCIENCE UNIVERSITY.C. Roy Hall (H .15 Hostel . C. 3RD SEM.7) Hostel .15 Hostel . Roy Hall (H .7) Hostel .711103.15 Antu Tunga Dasu Mandi Sonu Kumar Gond 110510002 110510003 110510019 CST CST CST A.11 Hostel .1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) The Registrar.15 Hostel .7) A. HOSTEL A. 2014) Sl. Roy Hall (H .C.11 Day Scholar Hostel . The Finance Officer.C.C. Roy Hall (H .7) Aranyak Roy SAHID HOSEN SK ABHISHEK MUKHOPADHYAY 110511021 110511005 110511020 CST CST CST Hostel . Bengal Engineering and Science University The Chief Steward.15 Macdonald Hall Hostel .C. Roy Hall (H .11 A.7) A.14.11 Hostel .11 A.11 Souvik Saha Amitava Ghakraborti Sukchand Murmu BIPLAB BARMAN PRASENJIT BISWAS BIBHU PRASAD SOWMANDAL NABIN MAHATA BIJOY DAS MAINAK JANA TAPAS KUMAR PALOI SWARUP RATAN MAITY BARUN SHIT SOURAV CHAKRABORTI SURAJIT MISHRA SWADES RANJAN PAIRA NANDAN MAITI SUBHARTHI SARKAR KANCHAN GOSWAMI ARGHYA DIP DAS ANIK MAITY TARIK AZIZ AYAN MUKHERJEE 110411052 120412001 120412003 110411026 110411027 110411028 110411032 110411033 110411036 110411037 110411038 110411039 110411040 110411041 110411042 110411043 110411044 110411045 110411048 110411049 110411054 B10-110411035 CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE ALLOTTED Hostel .15 Hostel .15 Hostel . BRANCH P.C. Roy Hall (H .7) Hostel .7) A. NO.7) Hostel . Roy Hall (H . Roy Hall (H .C.C.11 Hostel . No.C. Roy Hall (H .11 Hostel .7) Hostel .15 Hostel .7) A. Roy Hall (H .7) A.C. Roy Hall (H .C.15 Hostel . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 NAME REGD.15 Hostel .15 Hostel .C.C.15 Hostel .15 A. Roy Hall (H .7) A. Roy Hall (H . C.15 A.15 Hostel .7) Hostel .C.7) A.15 Hostel . Bengal Engineering and Science University University website Office Copy.7) A.15 Hostel .C. Roy Hall (H . Roy Hall (H . Bengal Engineering and Science University The Controller of Examination.15 Hostel .15 .11 Hostel .15 A. Roy Hall (H .11 Hostel . Roy Hall (H .for information please Superintendent of Hostel .15.) (1ST JULY 2013 TO 31ST MAY. Roy Hall (H .15 Hostel . SHIBPUR HOWRAH .C.15 Hostel .15 Hostel .C./ID NO.C.7) A.15 Hostel .15 Hostel .2013 AMMENDED ALLOTMENT OF HOSTEL .15 Hostel .15 Hostel .11 A.

C.C.15 Hostel .15 Hostel .C.15 Hostel .11 Hostel .15 Hostel . Roy Hall (H .15 Hostel .7) A.C.15 Hostel .7) A.15 Hostel . Roy Hall (H .15. Roy Hall (H . Roy Hall (H .7) A.7) A. Roy Hall (H .C.C.C.7) A.15 Hostel .15 Hostel .11 Hostel . Shibpur Copy to : 1) The Registrar.15 Hostel .C.7) Hostel . 3) The Finance Officer. Roy Hall (H .7) A.11 A. Roy Hall (H .15 Hostel . Roy Hall (H . Roy Hall (H .11 Hostel .15 Hostel .38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 TAPAYAN BHUINYA TUTAN DEBNATH Soham Bhattacharjee AMIT SARKAR DEBOTTAM UPADHYAYA SAURAV ROY SOURODEEP BASU AMAN KUMAR MOHAMMED TAHIR QURAISHI RAJDEEP MANDAL TUFAN HALDAR BIKRAM SARKAR TAPAS PAL 110611059 110611061 110711036 110711001 110711002 110711013 110711014 110811007 110811008 110811009 110811015 110811018 110811021 EE EE ETC ETC ETC ETC ETC IT IT IT IT IT IT Pritam Bhattacharyya Mrinmoy Sadhukhan Sukanta Biswas Faisal Hossain ME MD MUNNA GAZI DIPAN DEB ABHIJIT MANDAL RAHUL ROY SOUVIK SARKAR JAIDIP PALIT AVIK BANERJEE RAHUL KUMAR MD MAINUDDIN PAURAB MITRA AKUMNOCHET AO 111011029 111011056 121012002 121012003 111011033 111011034 111011039 111011044 111011045 111011046 111011047 111011048 111011050 111011055 111011062 ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME Hostel .11 Hostel .15 Hostel .15 Hostel .C. Roy Hall (H . Roy Hall (H .15 Hostel .C.C.11 Hostel .7) A.15 Hostel .15 Hostel . Roy Hall (H .15 Hostel .15 Hostel .11 Hostel .C. Roy Hall (H . Roy Hall (H .C.15 Hostel .7) Hostel .15 Hostel .C. Bengal Engineering and Science University .15 Hostel .15 Hostel .C.C. for allotment of rooms.15 Hostel .15 Hostel .15 Hostel .11 Hostel . Roy Hall (H .C.C.C.7) A. Roy Hall (H .C.7) A.15 Hostel . Roy Hall (H .11 Hostel .11 Hostel .15 Hostel . Roy Hall (H .7) A.C.11 A.7) A.7) A.11 Hostel .15 PICSA Bengal Engineering and Science University. Roy Hall (H .7) A.C.15 Hostel .15 Hostel . Roy Hall (H .C.7) Sujan Nayek HIRALAL MANDI AJIT OMER KACHHUWA AJAY HALDER RAJAT MANDAL BISWAJIT DAS SOVAN PAUL PUSHON GHOSH SUKDEV DEY SUJIT DEY ASHWINI KUMAR BURNWAL MD ASIF IKBAL 121112001 111211002 111211004 111211007 111211008 111211011 111211012 111211013 111211019 111211020 111211029 111211030 Metallurgy MIN MIN MIN MIN MIN MIN MIN MIN MIN MIN MIN Kaustav Chakraborty Abir Bhattacharya Naba Kumar Nandi Dipak Mandal 111211016 111211022 121212001 121212002 Mining Mining Mining Mining Hostel .15 Hostel . Roy Hall (H .15 Hostel .15 Hostel .15 Hostel .7) A. Bengal Engineering and Science University .7) A.15 Hostel .15 Hostel .15 Hostel .15 Hostel .for information please 2) Superintendent of Hostel .15 Hostel .15 Hostel .11 Hostel .7) A.7) A. Roy Hall (H .7) Hostel .11 A.11 Day Scholar Hostel .15 Hostel .11 HOSTEL-14 Hostel .11 Hostel .C. Roy Hall (H .15 Hostel .7) A.15 Hostel .7) A.15 Hostel .7) Day Scholar Day Scholar A.7) Gitendra Kumar Soudip Basu PRANABESH PATRA SUROJIT BARMAN GOBINDA BALA 111010001 111111024 111111007 111111009 111111010 Mechanical Met MET MET MET Hostel .15 Hostel .11 Hostel . Roy Hall (H .C. Roy Hall (H .15 Hostel .11 A.15 Hostel .15 Hostel .15 A.

7) Hostel .16 Hostel .11 Hostel .16 Hostel .11 HOSTEL-14 Hostel .11 Hostel . PSA/Int/Alt/ /13 Dated : 12.16 Hostel .16 Hostel .16 Hostel . Roy Hall (H .7) Day Scholar Hostel .C.16 Hostel .11 ALLOTTED Hostel .11 Hostel .16 Hostel .16.16 Hostel . Roy Hall (H .7) A. 3RD SEM.7) A. Roy Hall (H .11 Hostel . Roy Hall (H .16 Hostel .7) A.11 Hostel .16 Hostel .4) 5) 6) 7) The Controller of Examination.C.16 Hostel .11 Hostel .C. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 NAME SURAJ KUMAR PASSI SUBIR KARMAKAR ARIF SK SHAMIK SARASWATI SANDIPAN PAUL SAYANTA BARMAN ANIRBAN BANERJEE SUMIT KUMAR DAS DIBYENDU SINGHA NAMAN AGRAWAL SHILADITYA BISWAS SUJEET KUMAR SHAW NILKANTHA HALDER APURBA SARKAR ANIMESH PRAMANIK SAPTARSHI PAL SAYAN MITRA SHAMBO BISHNU NIRMALYA CHATTERJEE SURAJEET BHARATI PRATIK SARKAR Archisman Datta MANTU RUIDAS ABHIJIT SAREN B JACOB MURMU UTTAM SAREN SUBHAJIT MONDAL INDRAJIT SARKAR ANIRBAN MONDAL MITHUN KANTI BARMAN REGD.C.11 Hostel .2013 AMMENDED ALLOTMENT OF HOSTEL .16 Hostel .) (1ST JULY 2013 TO 31ST MAY.C.16 Hostel .C.C. Roy Hall (H .16 Hostel .11 Hostel . HOSTEL A.(2ND YR. Mess Section.16 Hostel .16 Hostel .C.11 Hostel . Roy Hall (H . SHIBPUR HOWRAH ./ID NO. 2014) Sl.C. Roy Hall (H . Bengal Engineering and Science University University website Office Copy.C.16 Hostel . Roy Hall (H .11 A. Roy Hall (H .7) A.7) A.16 Hostel . No.16 Hostel .7) Hostel .16 Hostel . Bengal Engineering and Science University The Chief Steward. Roy Hall (H .11 Hostel .7) Hostel . 110411025 110411030 110411050 110411051 110411053 110411056 110411061 110411063 110411069 B04-111111023 B04-111111029 110511008 110511009 110511012 110511023 110511031 110511034 110511035 110511044 110511045 110511048 110611060 110611001 110611002 110611003 110611004 110611007 110611011 110611012 110611014 BRANCH CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CE CST CST CST CST CST CST CST CST CST CST EE EE EE EE EE EE EE EE EE P.7) A.7) A.711103. Roy Hall (H .11 A.16 Hostel .16 .16 Hostel .C.16 Hostel .C.16 Hostel .16 Hostel .11 A. Roy Hall (H .06. NO.11 Hostel .16 Hostel .7) A. DEPARTMENT OF STUDENTS ACTIVITIES BENGAL ENGINEERING AND SCIENCE UNIVERSITY.16 Hostel .16 Hostel .16 Hostel .

11 Hostel .C.11 A.11 Hostel .11 Hostel .11 Hostel .16 Hostel .16 Hostel .16 Hostel .7) A.16 Hostel .11 Hostel .C. Bengal Engineering and Science University 5) The Chief Steward.11 Hostel .7) Hostel .C.7) A.7) Hostel .11 Hostel .C.16 Hostel .7) A.16 Hostel . Mess Section.11 A.C. Roy Hall (H .16 PICSA Bengal Engineering and Science University.16 Hostel .16 Hostel .16 Hostel . Roy Hall (H .16 Hostel .11 Hostel .11 Hostel .C.7) Hostel .16 Hostel . Roy Hall (H .16 Hostel .11 Hostel .16 Hostel . Roy Hall (H .C.16 Hostel .16 Hostel .11 Hostel . Roy Hall (H .C.7) A.11 Hostel .16 Hostel . Roy Hall (H . Roy Hall (H .7) A.11 Hostel . Roy Hall (H .11 A.16 Hostel .11 Hostel . Roy Hall (H . Roy Hall (H .11 A.16 Hostel .C.11 Day Scholar A. for allotment of rooms. ENTEKHAB AHMAD SUMIT SHAW SABARNA HAZRA Mridul Banerjee ARNAB SAMANTA BIRENDRA NATH HANSDA CHANDAN MURMU RAMCHANDRA MURMU AMIT KUJUR ABHIJIT MONDAL PRITHVIRAJ MONDAL SAGARDWIP DAS KIRAN MANDAL SUBRATA MANDAL ATIN ROY PABITRA MAJI ABHINAB BARDHAN SUBHAJIT GHOSH DEBASISH SARKAR NITISH MAHATO ANIK MAITI JISHU SAMANTA ARPAN PAL PRATIK KUMAR BARUA SAYAN DASGUPTA PRAJWAL CHETTRI MAINAK GANTAIT ARDHENDU SING SOURAJ SAHA CHINMOY MAHATA SOHAM MUKHERJEE NILANJAN MAHATA ANIMESH KUMAR 110611020 110611022 110611024 110611026 110611035 110611040 110611042 110611052 110611055 110711004 110711016 110711020 110711023 110711025 110711027 110711030 110711031 110711037 110811001 110811003 110811006 110811014 110811036 110811047 110811048 110811049 110811050 110811054 111011057 111011001 111011003 111011004 111011005 111011006 111011007 111011009 111011012 111011015 111011016 111011017 111011018 111011019 111011020 111011021 111011023 111011026 111011027 111011054 111011058 111011059 111011061 111111002 111111004 111111005 111111012 111111013 111111019 111111021 EE EE EE EE EE EE EE EE EE ETC ETC ETC ETC ETC ETC ETC ETC ETC IT IT IT IT IT IT IT IT IT IT ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME ME MET MET MET MET MET MET MET Hostel .16 Hostel .16 Hostel .7) A.16 Hostel .C.C.16 Hostel . Roy Hall (H .11 A. Bengal Engineering and Science University .16 Hostel .16 Hostel .16 Hostel . Roy Hall (H .16 Hostel .11 Hostel .16 Hostel .16 Hostel .16 Hostel .11 Hostel .7) A.C. Roy Hall (H . Shibpur Copy to : 1) The Registrar.11 Hostel .11 Hostel .C.16.7) A.C.16 Hostel .C.16 Hostel .16 Hostel .C.C.16 Hostel .16 Hostel .16 Hostel .16 Hostel .7) Hostel .16 Hostel .11 Hostel .7) Hostel .7) Hostel . Roy Hall (H .16 Hostel .16 Hostel .7) A.7) Hostel .C.11 A.7) A. Roy Hall (H . Roy Hall (H .for information please 2) Superintendent of Hostel .C. Roy Hall (H .16 Hostel .16 Hostel .7) Hostel .C.C. Roy Hall (H .31 32 33 34 35 36 37 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 SUMAN BEPARI ZINDER ALI SHAIKH SUPRATIM MANNA ABHISHEK CHATTERJEE DIPAYAN CHATTERJEE SHANKHANIL MITRA KAPIL SARKAR KAUSHIK NATH ASHIQUR RAHAMAN MOLLA NISANTA SHERPA SUPROJIT MUKHERJEE KRISHANU DE ARNAB DAS SAMIM AHAMED KUNTAL ROY BUDHADITYA DHAR DIPAYAN DUTTA MD IMRAN ALI BISWAJIT BARMAN PIJUSH KANTI MURMU ANUP BALA RAMEN HALDAR PRABHAT GARG INZAMAMUL HAQUE ARNAB BHADRA MD.16 Hostel .C.16 Hostel .11 A. 3) The Finance Officer.11 A.16 Hostel . Bengal Engineering and Science University 4) The Controller of Examination.7) Hostel .16 Hostel .16 Hostel .16 Hostel .11 A. Roy Hall (H .7) A.11 Hostel .16 Hostel .C.16 Hostel . Roy Hall (H .16 Hostel . Roy Hall (H .7) A.11 A.16 Hostel .16 Hostel .7) A. Roy Hall (H .7) Hostel . Roy Hall (H .11 Hostel .7) A. Bengal Engineering and Science University .16 Hostel .C.7) Hostel .C. Roy Hall (H . Roy Hall (H .16 Hostel .16 Hostel .16 Hostel .16 Hostel .

f. Hostel . No. SHIBPUR HOWRAH . NO.D New Ladies Hostel PICSA Bengal Engineering and Science University. No.711103. Shibpur Copy to : 1) The Registrar. DEPARTMENT OF STUDENTS ACTIVITIES BENGAL ENGINEERING AND SCIENCE UNIVERSITY.2013 AMMENDED ALLOTMENT OF WILLIAM HALL FROM 1ST JULY 2013 TO 31ST MAY.e. 1 NAME SOUVIK CHATTERJEE REGD. ME ETC ME CST ME IT Arch. 110711039 BRANCH ETC P. Mess Section.G. Bengal Engineering and Science University 6) University website 7) Office Copy. Roy Hall (H . Met. Bengal Engineering and Science University 5) The Chief Steward.2013 Following students are hereby allotted/re-alloted to different Halls/Hostel w. Arch.07. PSA/Int/Alt/ /13 Dated : 13. HOSTEL Day Scholar ALLOTTED William Hall SOCSAT SOCSAT PDSIT PDSIT Day Scholar Day Scholar Day Scholar Day Scholar Day Scholar William Hall William Hall William Hall William Hall William Hall William Hall William Hall William Hall William Hall 4 5 6 7 PhD/R/2012/0108 PhD Chemistry Physics SOCSAT Mining New Ladies Hostel Day Scholar Day Scholar 8 9 10 542013 E 001 PhD Alono Thorie 1142011001 Ph. Hostel Richardson Hall Richardson Hall P. Bengal Engineering and Science University 4) The Controller of Examination. PSA/Int/Alt/ /13 Dated : 08. July 2013 Sl. 3) The Finance Officer./ID NO. 2014 Sl.14 Macdonald Hall Hostel .for information please 2) Superintendent of William Hall. for allotment of rooms.G. SHIBPUR HOWRAH .14 Sen Hall Hostel . NO.711103.14 P. NAME 1 Sudhasri Sahu 2 3 Gargi Saha Manisha Maity Poulomi Roy Swati Saha Shibani Basu Rumia Guha Sayari Majumdar Arpita Roy REGD. HOSTEL Macdonald Hall ALLOTTED Sen Hall 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sharmistha Sen Shilabati Hembram KRISHNENDU BANERJEE Soham Bhadra Sunit Kumar Jha SHAMBO BISHNU Debajyoti Mahapatra Soumya Jyoti Roy Subhadeep Karmakar Ridhibrata Samanta Biswanath Barai 235212008 219912003 111011031 110711032 111010053 110511035 111011051 210812003 130210003 130210005 211012023 Materials Engg.6) University website 7) Office Copy. ME New Ladies Hostel New Ladies Hostel A.16 Day Scholar Day Scholar Day Scholar Day Scholar Day Scholar Pandya Hostel Pandya Hostel Hostel .06.C.7) Day Scholar Day Scholar Hostel . Bengal Engineering and Science University . 542013 E 006 542013 E 007 542013 E 004 230812021 230812003 BRANCH SOCSAT P. DEPARTMENT OF STUDENTS ACTIVITIES BENGAL ENGINEERING AND SCIENCE UNIVERSITY./ID NO.

for allotment of rooms. Hostel Hostel .16 Hostel . 14 15.7 Hostel . Mac. 12) Jyotsna Singh Shabnam Yeasmin Aritiri Sen Surajit Dubey 241512014 241512015 241512009 241512013 241512025 241512026 230812002 111312002 Food Processing Food Processing Food Processing Food Processing Food Processing Food Processing PDSIT AE New Ladies Hostel New Ladies Hostel New Ladies Hostel New Ladies Hostel New Ladies Hostel New Ladies Hostel New Ladies Hostel H9 Sen Hall Sen Hall New Ladies Hostel New Ladies Hostel New Ladies Hostel New Ladies Hostel New Ladies Hostel New Ladies Hostel New Ladies Hostel A.e. PG & Pandya Hostel . Roy Hall (H .7) PICSA Bengal Engineering and Science University.C.7 Sen Hall Hostel . Nov. H . . 3) The Finance Officer. Arch.13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Arup Sengupta CHIRANTAN ROY 210812010 111012024 IT ME Day Scholar H8 P. Bengal Engineering and Science University 6) University website 7) Office Copy. Rich.15 Hostel .7 Wasim Haidar Sk Asim Kumar Mahata 111110011 111110012 Metallurgy Metallurgy Arch.f.7.15 Sengupta Hall Sen Hall Sen Hall Debarati Das Titli Murmu Joyita Mitra Moumita Pal(w. Sengupta Hall Sengupta Hall Subrata Das Md. Bengal Engineering and Science University 5) The Chief Steward. Sen.15 Sengupta Hall Hostel . Arch. Shibpur Copy to : 1) The Registrar. Bengal Engineering and Science University 4) The Controller of Examination. Arch. Arch.G.11 Hostel . Zishaan Khan Pradipta Kumar Ghosh Rohit Priyadarshi Sanatani Debjit Banerjee Divya Prakash Avinash Kumar 130210004 130210008 130210013 130210014 130210015 110810052 110810027 110410051 110410087 Srngupta Hall Srngupta Hall Srngupta Hall Srngupta Hall Srngupta Hall Sen Hall Sen Hall Wolfenden Hall Wolfenden Hall Indradeep Nandy Tshering Dendup IT IT CE CE Richardson Hall Richardson Hall Richardson Hall Richardson Hall Richardson Hall Richardson Hall Richardson Hall Richardson Hall Macdonald Hall Richardson Hall Richardson Hall Biswanath Hembram Chandan Singh Adway Das Arkabrata Sinha Suvadip Tripathi TARIK AZIZ NANDAN MAITI SAYAN DHARA 110410024 110811020 110411074 110411073 110410040 110411054 110411043 110711009 Civil IT CE CE Civil CE CE ETC Sengupta Hall Hostel .15 Hostel . Mess Section. Bengal Engineering and Science University .for information please 2) Superintendent of New Ladies Hostel.

Related Interests