You are on page 1of 4

Rancangan Pengajaran Harian Subjek: Matematik Tahun: 4 Inovatif Masa: 60 minit (9.45 a.m – 10.45 a.

m) Bilangan Murid: ___ Orang Tajuk: Wang Bidang Pembelajaran: Wang Sehingga RM 10 000 Objektif Pembelajaran: Murid dapat menambah nilai wang sehingga RM 10 000. Hasil Pembelajaran: Pada akhir pelajaran, murid harus dapat: 1. Menambah dua nilai wang dengan hasil tambah kedua-dua nilai sehingga RM10 000. 2. Murid dapat menulis ayat matematik yang berkaitan dengan wang dalam bentuk persamaan. 3. Murid dapat menulis ayat matematik yang berkaitan dengan wang dalam bentuk lazim. 4. Murid dapat menjawab sekurang-kurangnya 3 daripada 4 soalan yang diberikan. Pengetahuan Sedia Ada: Murid tahu bagaimana: 1. Mengetahui operasi penambahan. 2. Mengetahui pengetahuan mengenai nilai wang hingga RM10 000.

Sumber: Kad imbasan, surat, model wang kertas dan kertas A4 Kemahiran Berfikir: Menghubungkait, membanding bezakan, menjana idea. Nilai Murni: Kerjasama,berani, bertolak ansur, tolong menolong, berdisiplin dan patuh kepada arahan. Langkah / Masa Set Induksi (5 minit) Kandungan  Langkah-langkah/ Aktiviti Catatan

Memperkenalkan penambahan wang kepada murid-murid. “Pak Isa mempunyai duit sebanyak RM1000, manakala, isterinya pula mempunyai RM 1000 yang disimpan di dalam tabung. Berapakah jumlah duit yang pak isa dan isteri ada pada mereka?”

Guru menceritakan satu situasi penambahan menggunakan model wang kepada murid. Menggunakan model wang murid memberikan jawapan kepada situasi yang diberi. Guru memberitahu murid bahawa tajuk pembelajaran hari ini ialah penambahan wang.

BBM: Model wang Malaysia. Nilai: menghormati guru dan menumpukan perhatian. Kecerdasan pelbagai: linguistik dan verbal.

Pengena lan

Penambahan dua nilai wang hingga RM10 000

Guru

meminta

murid

untuk

Nilai: Berdisiplin

Contoh soalan:  RM 2000 + RM 2500 =  RM 1000.  Guru membimbing murid untuk menulis di dalam bentuk  ayat matematik iaitu persamaan Guru juga menekankan bahawa murid tersebut perlu menyelesaikan soalan di dalam bentuk persamaan dan bentuk lazim. Guru membimbing murid untuk menyelesaikan masalah tersebut. guru meminta beberapa orang murid untuk tampil kehadapan untuk menambah nilai wang yang tertulis pada kad imbasan. Guru memberikan satu soalan yang sama tetapi berbeza dari segi unit wang iaitu sen.30 =  ribu dan tampil ke hadapan dan menuliskannya. bekrjasama dan patuh pada arahan guru 489750 sen 123750 sen   Ringgit 4 1 6 8 2 1 9 3 3 7 7 5 Sen 5 5 0 0 0 0   .50 + RM 2007. Guru memanggil seorang volunteer untuk menulis keduadua nilai yang diperolehi dalam bentuk persamaan bagi operasi penambahan. Seterusnya. Guru membimbing murid melihat persamaan apabila duit sen melebihi atau sama dengan seringgit.50  Guru menampal kad imbasan di papan putih.Konsep (10 minit) memberikan dua nilai wang dalam Murid dapat menulis ayat matematik di dalam bentuk persamaan dan bentuk lazim.50 RM 1237.  Guru memberi beberapa contoh nombor kepada murid-murid untuk operasi penambahan. Guru turut melukiskan nilai tmpat Kecerdasan Pelbagai: Kinestetik. Verballinguistik BBM: Kad imbasan Nilai: Saling bantu membantu. Di mana kad imbasan tersebut tertulis nilai wang dalam bentuk sen. Perkemb angan Konsep (15 minit) Penambahan nilai wang hingga RM10 000  RM 4897.

50 =  100000 sen + 200000 sen = RM_______  Rm0.  Guru menegaskan jawapan mestilah ditulis di dalam bentuk RM atau Sen Perkemb angan (15 minit) Kuiz Soalan  RM 5467 + RM 3477 =  RM 5000.  Kumpulan tersebut terdiri daripada empat orang bagi setiap kumpulan.00  agar murid tidak terkeliru. jawapan yang diperolehi adalah sama.50 + RM 1001 + RM 5600. Dengan melihat penyelesaian.50 + RM 2089. Ahmad singgah di rumah neneknya sekejap dan neneknya memberikan Ahmad sebanyak lapan ratus lima puluh ringgit enam puluh sen. Rujuk buku teks. lalu abahnya memberi ahmad sejumlah wang saku yang berjumlah RM 100.  Guru akan mengedarkan surat yang dipanggil “surat daripada Kekasih”  Di dalam surat terdapat beberapa soalan yang memerlukan murid berbincang dan menyelesaikannya bersamasama. Dalam perjalanan ahmad ke sekolah. Nilai: Bekerjasama KBKK: Menghubungkai t.99.40 =  RM 1120.50 =  Guru meminta murid untuk berada di dalam kumpulan yang telah ditetapkan.=RM 6135.80 + RM 200. menganalisis dan menjana idea BBM: Surat daripada Kekasih. Berapakah jumlah wang Ahmad sekarang?  Kumpulan yang paling pantas mengangkat tangan serta dapat menjawab semua soalan yang diberikan dianggap sebagai pemenang.  Guru menyuruh pelajar menjawab soalan latihan penambahan dalam buku teks. Kecerdasan .  Murid-murid melaksanakan aktiviti secara berkumpulan ini bersamasama. guru boleh menegaskan bahawa 100 sen bersamaan dengan RM 1 kerana apabila nilai sen ditukarkan kepada bentuk RM. Penilaian (10 minit) Menjawab soalan daripada buku teks.70.50 =  999999 sen + 1 sen =RM__________  RM 2347 + RM 3333 + RM 3200.40 + RM 2000.  Ahmad memiliki wang sebanyak RM 1000.

b) Guru merumuskan pembelajaran dengan menyatakan kepentingan mempelajari tajuk wang untuk kepentingan tugastugas seharian. Kelas membincangkan jawapan. guru mengedarkan lembaran kerja kepada murid untuk disiapkan di rumah. Guru memantau dan membantu murid yang bermasalah. c) Di akhir pembelajaran. Beri tepukan kepada diri kamu sendiri. Murid merumuskan pelajaran hari ini: a) Cara menambah dua hingga empat nilai wang sehingga RM10 000. Guru memberi pujian dan galakan. Pelbagai: Verbal linguistik. . Penutup (5 minit) Rumusan   Kecerdasan Pelbagai: Verbal linguistik Saya gembira dengan penglibatan anda dalam matapelajaran hari ini. Teruskan! Kita akan membuat lebih banyak lagi aktiviti yang menarik pada masa pelajaran yang akan datang. interpersonal  Guru juga menegaskan kepentingan kerjasama dan saling bantu-membantu di antara murid.