You are on page 1of 2

LnP 03.

02 AKSESORI PENDAWAIAN KUIZ 2

NAMA PELAJAR : ……………………………

NO. PEND. : ……………………………

Soalan 1. 1. …………………………………………… ialah sebarang alat yang digunakan dalam kerja-kerja pendawaian elektrik yang tidak menggunakan arus. A. B. C. D. Aksesori Aksesori kereta Aksesori pendawaian Aksesori

Soalan 2. 2.

Namakan aksesori pada rajah di atas? A. B. C. D. Suis Sehala Pemegang lampu Ros siling Soket alur keluar

Soalan 3. 3. Di antara yang berikut bukan jenis-jenis Pemegang Lampu?. A. Pangkal Kilas B. Skru Edison C. Pin D. Bas bar

B.02 AKSESORI PENDAWAIAN KUIZ 2 Soalan 4. C. Apakah aksesori pendawaian yang boleh memutuskan dan menyambung litar elektrik secara mekanikal? A. . 4.LnP 03. 5. D. Soket alir keluar Pemegang lampu Ros siling Suis Soalan 5.