You are on page 1of 1

Menanda Kehadiran Pelajar 1. Kedatangan pelajar hendaklah ditanda setiap hari persekolahan sebelum pukul 7.00 pagi. 2.

Buku Jadual Kedatangan Pelajar MESTILAH ditutup selewat-lewatnya setengah jam sesudah waktu belajar. 3. Sekiranya kelas-kelas tertentu terpaksa dicutikan kerana peperiksaan awam seperti PMR, MUET dan sebagainya maka kedatangan pelajar kelas tersebut tidak perlu dicatatkan. Namun begitu kelas- kelas yang dicutikan disebabkan perkara tersebut dikira hadir penuh ke sekolah. Kaedah Menanda Jadual Kedatangan Pelajar
Tanda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 P G I Perkara Hadir ke sekolah sepenuh hari Lambat datang ke sekolah Awal pulang Tidak hadir kerana urusan rasmi – wakil sekolah/daerah dengan surat dari PPD/JPN/KPM Ponteng kelas – hadir di sekolah tetapi tidak masuk kelas Tidak hadir ada surat doktor Tidak hadir kerana sakit surat dari ibubapa Tidak hadir kerana alasan tidak mementing pembelajaran/kehadiran ke sekolah Tidak hadir tanpa kenyata selepas hadir 3 hari Ponteng Digantung persekolahan Status kehadiran Hadir Hadir Hadir Hadir Hadir Tidak Hadir Tidak Hadir Tidak Hadir Tidak Hadir Tidak Hadir