You are on page 1of 5

PROGRAM BULAN MEMBACA TAHUN : 3 KUIZ DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI

SOALAN 1
Gigi susu mula digantikan dengan gigi kekal ketika kita berusia _________________________ tahun.

PROGRAM BULAN MEMBACA TAHUN : 3 KUIZ DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI SOALAN 2 Pemeriksaan gigi perlu dilakukan setiap __________________ bulan sekali. .

. Harimau terdiri daripada kumpulan haiwan ___________________________. karnivor dan omnivor.PROGRAM BULAN MEMBACA TAHUN : 3 KUIZ DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI SOALAN 3 : Haiwan terbahagi kepada tiga kumpulan tabiat makanan iaitu. herbivor.

Buaya mempunyai habitat hidup di ___________________. .PROGRAM BULAN MEMBACA TAHUN : 3 KUIZ DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI SOALAN 4.

.PROGRAM BULAN MEMBACA TAHUN : 3 KUIZ DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI SOALAN 5: Cendawan membiak melalui ____________________.