You are on page 1of 1

TEKNIK MENJAWAB SAINS BAHAGIAN A Jenis soalan

Soalan bahagian A boleh dibahagikan kepada dua kumpulan seperti berikut: A. B. Soalan aneka pilihan. Soalan aneka pilihan gabungan

Soalan Bahagian A boleh dibahagikan kepada 10 item: 1) Fakta 2) Istilah 3) Kaedah 4) Urutan 5) Mengelas 6) Prinsip 7) Mentafsir 8) Ekstrapolasi 9) Terjemahan 10) Aplikasi Soalan Bahagian A boleh dikumpulkan seperti berikut: Elemen Pengetahuan Fakta, Istilah, Urutan , Kaedah, Mengelas dan Prinsip Elemen Pemahaman Terjemahan, Tafsiran, Ekstrapolasi dan Aplikasi