You are on page 1of 4

Salam Sejahtera, Terima kasih peneraju acara, kalungan aspresiaisi untuk dif-dif kehormat berkarisma, panel juri

teguh saksama,penjaga masa yang setia dengan detiknya dan seluruh warga dewan berbahagia. Salam 1Malaysia. Tampilnya saya selaku anak nusa, mengepal segenggam harapan, menjulang tinggi seribu impian dalam membicarakan Remaja Berswadaya Tonggak Kegemilangan Negara. Sesungguhnya, Remaja Berswadaya bolehlah ditakrifkan sebagai kekuatan

sendiri,tenaga (gaya) sendiri seorang remaja. Remaja menurut Kamus Dewan ialah mulai dewasa, sudah akil baligh dan sudah cukup umur berkahwin. Ada banyak pengertian yang dapat dihuraikan apabila perkataan remaja dibincangkan. Antaranya G. Stanley Haal menyatakan, tahap remaja adalah tahap „ribut dan tekanan‟ melanda para remaja, kesan daripada faktor biologi dan psikologi yang berubah. Pada tahap ini, remaja mengalami rasa kecewa, emosinya tidak stabil dan tidak dapat menyesuaikan emosinya. Maka, prakarsa Tonggak Kegemilangan Negara diyakini bahawa remaja yang memiliki kekuatan diri mampu menunaikan tanggungjawab sebagai generasi harapan untuk mencapai kecemerlangan.Konklusinya, pidato saya hari ini akan membicarakan remaja iaitu mereka yang berada dalam lingkungan belasan antara 11 hingga 19 tahun dan memiliki kekuatan peribadi yang unggul memainkan peranan penting untuk mencapai negara yang terbilang dan cemerlang. Persoalannya, apakah kriteria yang menjadikan remaja mampu berswadaya mampu berperanan sebagai tonggak ke arah kegemilangan Negara? dan

Remaja Berkualiti Dicanai. transformasi ke arah pendidikan global yang kerajaan laksanakan menerusi Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 banyak mengubah persepsi dan mentaliti generasi kita dalam membudayakan ilmu. Dalam melakar kejayaan 1Malaysia. Swadaya Remaja Cemerlang. Lantaran itulah. remaja akan mampu membebaskan diri dari terkongkong bagai katak di bawah tempurung sebaliknya mampu melihat dunia dengan pandangan mata burung. gerakan membaca kerajaan perkasakan. Akses kepada pembelajaran sepanjang hayat kerajaan sediakan. disiplin diri dan etika kerja. Program ini adalah satu inisiatif untuk mendorong peserta Program Remaja Perdana Rakan Muda Tahap Emas berumur 16-25 tahun untuk melibatkan diri secara aktif di samping memberi sumbangan yang signifikan dalam merangka . Lantaran itulah.Warga dewan. Maka golongan remaja seperti inilah yang akan dilahirkan melalui sistem yang telah diperkemaskan oleh kerajaan. Budaya Inovasi Dijulang. Budaya Ilmu Disemai. Natijah usaha ini menunjukkan kepentingan pendidikan mampu membentuk kecemerlangan diri individu. pragmatik kedua. Hadirin sekalian. Remaja yang berkualiti akan memainkan peranan penting dalam menjana negara gemilang. lambang mentaliti kelas pertama mereka. kemahiran dwibahasa yang ditekankan. Dengan menguasai ilmu berguna. Hadirin sekalian. Menerusi Program Rakan Muda anjuran Bengkel Inovasi Sosial Program Belia dan Sukan Perdana Kementerian (KBS)umpamanya. semuanya atas nama pendemokrasian pendidikan demi melahirkan generasi berminda kelas pertama yang kita impikan. pelita hidup manusia. Maka hayatilah. Kita sedar bahawa ilmu merupakan asas utama dalam pembentukan diri remaja agar memiliki kekuatan mental dan peribadi yang terpuji. pelbagai program inovasi telah kerajaan Remaja perkenalkan. pragmatik pertama. Kita sedar bahawa membaca mentamsilkan ilmu sebagai cahaya. penguasaan ICT menjadi keutamaan. warga Jepun dan Korea Selatan harus menjadi idola berteraskan inovasi dalam aspek pengurusan masa.

penyelesaian bagi sesuatu cabaran atau masalah yang dikenal pasti dalam komuniti.hebat struktur bangunan dan sifat masyarakat yang tinggi budi pekertinya. irama dengan lagu. Berdasarkan program ini jelas menunjukan peranan remaja diiktiraf dan hakikatnya jelas. remaja swadaya yang inovatif inilah yang mampu menunjangi kejayaan Malaysia yang gemilang kelak.Paling utama adalah keperibadian pemimpin yang memimpin negara tersebut. Pujangga Melayu selalu berpesan. Hadirin sekalian. runtuh budi runtuhlah bangsa. Dalam usaha membentuk remaja berswadaya. Impian setiap individu yang besar jiwanya agar dapat hidup di dalam sesebuah negara yang maju ekonomi. Nilai-Nilai Murni Dihayati. Remaja yang memiliki yang berswadaya memiliki budi pekerti yang terpuji. budaya integriti kita amalkan bahkan pembinaan sahsiah kita pergiatkan. Kesejahteraan Negara Dinikmati. Hadirin sekalian pragmatik keempat: Jati diri remaja diperkasakan. Pembangunan peribadi dan jati diri remaja yang harus diutamakan dalam menjana kegemilangan tanah air amatlah penting. Tegak bangsa kerana budi. cinta dengan rindu. Maka. demi melahirkan remaja yang memiliki daya kekuatan peribadi agar menjiwai nilai-nilai murni.Hal yang demikian kerana melihatkan rentetan .Impian tersebut tidak mustahil boleh dicapai seandainya perancangan disusun rapi dalam membentuk peribadi remaja unggul yang bakal menjadi pemimpian yang hebat dan berbibawa di masa akan datang. langkah agresif dilaksanakan.Kehadiran kelompok remaja unggul yang hebat kepintaran dan tinggi nilai budinya bakal membawa gegak gempita kearah pembangunan negara yang hebat dan berkualiti. kempen budi bahasa kita jayakan. Tegak rumah kerana sendi. pragmatik ketiga. subjek Sivik dan Kewarganegaraan kita mantapkan. runtuh sendi rumah binasa. nilai-nilai murni adalah pelengkapnya ibarat isi dengan kuku. semuanya atas kesedaran bahawa apalah gunanya ketinggian akal fikir manusia tanpa keluhuran budi bahasa.

Islam menggariskan panduan dalam membentuk jati diri ermaja. Benarlah bahawa “REMAJA BERSWADAYA TONGGAK KEGEMILANGAN NEGARA. lihatlah remajanya pada hari ini.mereka hanya mementingkan gahnya kemodenan lantas keinginan yang membara untuk mencapai kearah tersebut disusuli dengan perilaku yang buruk.Tindakan susulan perlu dimulakan dengan cara menjernihkan hari remaja yang keruh berisi hiburan yang carca merba selubung kabus dosa.Antara langkah awal yang boleh dilaksanakan adalah pengukuhan hati yang jitu. prakarsa Remaja berswadaya menuntut kepada pembudayaan ilmu yang berguna. nescaya akan saya gegarkan dunia. “Berikan saya 10 orang belia waja. Apabila kesemua ramuan ini mampu kita adun bersama-sama. maka transformasi swadaya remaja dapat kita jana sekaligus menjayakan hasrat pembinaan remaja sebagai pemangkin kecemerlangan dan kegemilangan.kejadian-kejadian yang berlaku pada sesetengah negara yang hebat.” Menurut kata mutiara sarjana. Secara tuntasnya.Hal yang demikian lebih mendatangkan mudharat ke atas diri yang menyebabkan keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja. Sekian Terima Kasih.” Presiden Soekarno pernah mengungkap. aplikasi inovasi yang bermakna dan penghayatan nilai-nilai murni sepanjang masa. Ya. Keruhnya hati itu memberi impak negatif terhadap perilaku dan budi pekerti. “Jika ingin melihat masa hadapan sesebuah negara. Secara dominan langkah agresif harus disusun atur secara rapi bagi membedung kejatuhan pembangunan insane dalam kalangan remaja yang merupakan sebuah asset yang amat penting untuk tanah air. hadirin sekalian.tidak lain tidak bukan mengisi ruang kekosongan hati dengan melakukan perkara yang bermanfaat untuk diri dan orang lain. agama dan bangsa.” Ternyatalah di sini bahawa remaja yang berkualiti dapat memperkasakan kegemilangan nusa. . Antaranya ialah membangkitkan kesedaran para remaja akan tanggungjawab dan garis panduan hidup yang sempurna.