You are on page 1of 6

Matapelajaran Kelas Tarikh Bil.

Murid Hari Umur Murid Masa Tema Unit Subtopik

: Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan : 4 Brilliant : 27 Julai 2013 : ___/37 orang : Sabtu : +/- 10 tahun :11.25 pg 12.25 tghr : 5. Malaysia Negaraku : 7. Kenali Malaysia : Pusat Pentadbiran

Hasil Pembelajaran i) Menyenaraikan nama-nama pusat pentadbiran bagi negeri-negeri di Malaysia ii) Melabelkan Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. iii) Bersyukur dapat hidup dalam negara yang aman dan makmur.

Objektif Eksplisit Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat : i. Menyatakan lima pusat pentadbiran negeri-negeri di Malaysia. ii. Menjelaskan mengenai lima fungsi pusat pentadbiran negara. iii. Berbangga dengan negara.

Isi Kandungan Pelajaran i. Mengenali identiti negara. ii. Berasa bangga dan cinta akan negara.

Pengetahuan Sedia Ada Murid-murid telah mempelajari mengenai ibu negeri di setiap negeri di Malaysia

Nilai Murni : Kerjasama, hormat-menghormati, berbangga dan menghargai jasa pemimpin negara.

Unsur Unsur Patriotisme : Berbangga sebagai warganegara Malaysia

Sumber

Pengajaran Senarai sumber

Kuantiti

Pembelajaran (SPP) / Bahan Bantu Belajar (BBB) Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Laptop LCD Pembesar suara Slide Power Point Sampul berwarna Gam Kertas A4 Gambar kecil Pen marker Kertas sebak 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5

Elemen Pengurusan Pembelajaran Bestari Kecerdasan Pelbagai Interpersonal, kinestatik, verbal-linguistik, Kemahiran Belajar mengingat, merumus Pembelajaran Koperatif Round Robin, Team Statement Kemahiran Berfikir menjana idea, mengkategorikan, membanding beza, merumus Pembelajaran Kontekstual Kajian Masa Depan

Prosedur Pelaksanaan

Elemen,

Pengurusan, Catatan, Bestari, Penerapan sumber P&P nilai,

Pembelajaran,

kemahiran Generik

Set Induksi (3 Minit) 1.

Kecerdasan Pelbagai

Sumber Laptop LCD

Guru memberikan pakaian Kinestatik, verbal-linguistik

pemimpin kepada pelajar. 2. Murid akan melakonkan Kemahiran Berfikir idea

watak yang diberikan oleh guru Menjana

dan Nilai Hormat dan

dan membacakan skrip lakonan mengkategorikan tersebut. 3. Guru mengaitkan lakonan Pembelajaran

berbangga menjadi rakyat Malaysia

dengan tajuk pembelajaran hari ini. Kontekstual

Langkah 1 (30 minit) 1. Guru

Kecerdasan Pelbagai

Sumber

menunjukkan Kinestatik, verbal-linguistik Laptop , interpersonal LCD Power Point idea, Sampul berwarna Gam Kertas A4

gambar pemimpin negara. a. Ketua ialah Agong b. Ketua Persekutuan Negara Yang

Malaysia Kemahiran Berfikir di-Pertuan Menjana membanding beza Kerajaan Pembelajaran Koperatif

pula

ialah Nilai Kerjasama Berbangga

Perdana Menteri c. Ketua Negeri ialah : a) Sultan - Johor , Pahang , Terengganu , Kelantan , Perak , Kedah , Selangor d. b) Raja Perlis e. c) Yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan f. d) Yang di Pertua Negeri Melaka , Pulau Pinang , Sabah , Sarawak g. Ketua Kerajaan Negeri

ialah: a) Menteri Besar -

bagi sultan h. Ketua

negeri

yang

ada

Menteri

bagi

negeri yang tiada sultan

(sila rujuk Lampiran A)

2.

Murid-murid 5

dibahagikan Setiap 1

kepada kumpulan sampul jigsaw

kumpulan. diminta

memilih bagi

yang puzzle

mengandungi pusat yang

pentadbiran berbeza.

negara

- Istana Negara - Bangunan Perdana Putra - Bangunan Parlimen Malaysia - Putrajaya

3.

Murid-murid hasil

diminta mereka

membentangkan

berserta nama dan penjelasan mengenai pusat pentadbiran

negara yang mereka dapat.

Langkah 2 (10 minit)

Kecerdasan Pelbagai Verbal-linguistik,

Sumber Bendera kecil Laptop Pembesar suara

1.

Guru melekatkan bendera interpersonal, kinestatik

Malaysia di papan putih. 2. Murid diminta melabelkan Kemahiran Berfikir idea,

pusat pentadbiran yang pada Menjana

Nilai

bendera yang telah disediakan.

mengkategorikan, membanding beza

Berbangga Taat kepada Negara

Langkah 3 (15 minit)

Kajian Masa Depan

Sumber

Kemahiran imaginasi dan Kertas sebak 1. Murid diminta menulis kreativiti Pen marker Nilai Pembelajaran Koperatif Round Robin 2. Murid dibahagikan kepada Team Statement enam pasukan pasukan diminta dan setiap Kerjasama Berbangga Taat kepada negara

kepentingan pusat pentadbiran negara di kertas mahjong.

berbincang

(secara Round Robin) dan hasil perbincangan hendaklah kumpulan dalam

dirumuskan

bentuk peta minda.

3. Wakil setiap kumpulan diminta melaporkan hasil kerja mereka secara Team Statement dan

guru menilai hasil kerja murid.

(Lampiran C) Penutup (3 minit) Kecerdasan Pelbagai Unsur Patriotisme Berbangga sebagai warganegara Kemahiran Belajar 2. Guru merumuskan bahawa Mengingat dan merumus murid perlu memahami akan dan Nilai Berbangga dan Malaysia

1. Murid-murid diminta merumus Verbal-linguistik hasil pembelajaran.

berbangga

negara

Malaysia.

menghargai

Refleksi P& (ditulis sebaik sahaja tamat melaksanakan pengajaran)

Lampiran A