Nr.

_______din __________

Doamna SilviaVasile Consiliul Judetean Iasi

INVITATIE
t

In cadrul proiectului "Imbunatatirea transfrontaliera a gestionarii deseurilor municipale solide din Republica Moldova, Romania si Ucraina" Cod MIS-ETC 1106, finantat de Uniunea Europeana prin Programul Operational Comun RO – UA – RM 2007-2013, implementat de catre Consiliul raional Falesti in parteneriat cu Consiliul Judetean Iasi, primariile orasului Targu Frumos, Novoselitsa, regiunea Cernauti, Ucraina, Falesti, Republica Moldova, REC Moldova si AO „CUTEZĂTORUL” din or. Falesti, Republica Moldova, avem placerea de a va invita s ă participati la activităţile proiectului pe perioada anului 2013. Prima actiune, sedinţa echipei transfrontaliere pentru implementarea proiectului "Imbunatatirea transfrontaliera a gestionarii deseurilor municipale solide din Republica Moldova, Romania si Ucraina" va avea loc pe data de 10 ianuarie 2013 la sediul primăriei or. Targu Frumos, la ora 11.00. Toate cheltuielile de transport, cazare si masa ale participanţilor vor fi suportate din cadrul proiectului. Rezervările din proiect vor fi facute la hotelul „Rami” din s. Războieni, judeţul Iasi la 1 km de or. Targu Frumos. Cu respect, Primarul or. Targu Frumo

s .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful